Vordingborg Kirke

Bønders Jord på Vordingborg Kirkegård.

I kirkebogen for Vordingborg Landsogn fra 1800-tallet ses ofte udtrykkene Bønders Jord, Bønderjorden, Bakkebøllejorden, Bøndernes fri Jord o.lign. Disse udtryk hentyder til, at bønderne som tiendeydere til Vordingborg Kirke havde ret til jord til to grave for hver gård i modsætning til insiddere og husfolk der, ifald de ikke kunne betale, måtte nøjes med Fattig-Jorden, et afsides sted på kirkegården.

Frem til omkr. 1840 var der kun kirkegården omkring kirken.
I 1841 indvies Vordingborg Gl. Assistens Kirkegård på Færgegårdsvej.
Den 31. okt. 1902 indvies Vordingborg Ny. Assistens Kirkegård på Skovvej.

Indtil noget over midten af 1800-tallet bar bønderne deres kister til Vordingborg Kirke. Forrest gik de store drenge med skamlerne til at sætte kisten på under de hyppige skift undervejs.
Det var en lang og træls vej, der krævede mange kraftige mænd og karle. Det er derfor intet under, at beværtningen var rigelig, før de begav sig på vej og undervejs - og ofte for rigelig. Begravelsesgilderne varede hyppigt i flere dage.
Den sidste, der blev båret hele vejen var lærer Olsen fra Bakkebølle, som blev begravet i 1861. Herefter gik man over til at bruge vogn til transporten, men man standsede et godt stykke uden for byen for at bære liget det sidste stykke på de toppede brosten gennem byen til kirken.
- - -
Leif Munksgaard, 2012 - med Kirkebøger for Vordingborg Landsogn, www.vordingborgkirke.dk og "Bakkebølles Historie" af Holger Munk som kilder.

Kim Michael Madsen
Sidsel Kærgård Madsen
Margrethe Hansdatter
Camilla Nissen
Laura Nissen
Knud Madsen
Kirsten Madsen
Kirsten Rasmusdatter
Rasmus Andersen Stage
Ane Pedersdatter
Ellen Hansdatter
Ane Cathrine Rasmusdatter
Hans Hansen
Citzel Rasmusdatter
Oluf Andersen
Jens Andersen
Johanne Andersdatter
Madz Pedersen
Hemming Olsen
Maria Isaachsdatter
Rasmus Pedersen Bødker
Maren Jensdatter
Ane Nielsdatter
Søren Jacobsen Munk
Margrethe Rasmusdatter
Jens Rasmussen
Hemming Rasmussen Bødtker
Søren Bertelsen Kaare
Anne Rasmusdatter
Hans Rasmussen
Niels Isachsen
Margrethe Isachsdatter
Niels Jacobsen
Catharine Isachsdatter
Søren Isachsen
Ole Isachssen
Lars Pedersen Børring
Peder Jensen
Jens Nielsen Kaare
Karen Marie Rasmusdatter
Hans Andreasen Krog
Ellen Marie Bentsdatter
Maren Madsdatter
Chrisstine Madsdatter
Anna Maria Madsdatter
Anne Eva Madsdatter
Maren Lauridsdatter
Kirsten Pedersdatter
Rasmus Sørensen
Andres Jørgensen Krog
Maren Hemmingsdatter
Helvig Jensdatter Bruus
Kirsten Sørensdatter
Kirsten Jacobsdatter
Hans Nielsen Stage
Johanne Nielsdatter Stage
Bent Andersen
Mette Kirstine Rasmusdatter
Rasmus Johansen Stage
Holger Aage Johannes Pedersen
Chestine Hansdatter
Johanne Margrethe Ragnhilde Rasmussen
Rasmus Frederik Andersen
Torben Jens Peter Rasmussen
Ellen Pedersdatter
Peder Hansen Buch
Anna Pedersdatter
Mette Pedersdatter
Morten Søfrensen
Peder Sørensen Bruus
Mette Søfrensdatter
Heldvig Søfrensdatter
Maria Søfrensdatter
Anna Søfrensdatter
Ellen Hansdatter
Laurits Peitersen
Birgitte Hansdatter
Maren Hansdatter
Birgitte Laursdatter
Peiter Laursen
Mette Laursdatter
Lauritz Hemmingsen
Dorothe Søfrensdatter
Anna Hemmingsdatter
Mette Kirstine Hemmingsdatter
Sofie Hemmingsdatter
Margaretha Hemmingsdatter
Ole Hemmingsen
Dorthe Olsdatter
Anders Jensen Kaare
Jens Larsen Kaare
Kirsten Olsdatter Munk
Lars Terpager Staal
Jørgen Hansen Erch
Christian Friderik Jacobsen
Mentz Bernhof Jacobsen
Inger Kirstine Jacobsen
Johanne Jacobsen
Claudine Hansine Marie Clausen
Svend Børge Larsen
Laura Kjær Vestergaard
Hans Pedersen Staal
Marie Vibeke Lauritsdatter Terpager
Rasmus Brøndel
Peder Pedersen Staal
Peder Lauritzen Staal
Sinne Hansdatter Struds
Rasmus Larsen
Anne Mogensdatter
Johanne Persdatter
Axel Michelsen Bødker
Maren Larsdatter
Citsel Cathrine Axelsdatter
Kirstine Axelsdatter
Jens Axelsen
Lars Larsen Stage
Anna Magrete Pedersdatter
Sitsel Catrine Jensdatter
Lars Axelsen
Lars Larsen Stage
Kirsten Larsdatter Stage
Johan Larsen Stage
Maren Nielsdatter
Jens Larsen
Kersten Sørensdatter
Jacob Staal
Anna Olsdatter
Anna Jensdatter
Birthe Hansdatter Krog
Anders Rasmussen
Anne Marie Olsdatter
Hans Rasmussen Stage
Ole Rasmussen
Hans Rasmussen
Elen Kirstine Rasmusdatter
Jens Søfrensen
Oluf Søfrensen
Maren Jensdatter
Ane Marie Andersdatter
Johan Schumachers kone
Maren Hansdatter
Karen Andersdatter
Inger Marie Larsdatter
Christiane Olsdatter
Maren Rasmusdatter
Margaretha Axelsdatter
Mads Pedersen
Søfren Jensen Bruus
Citzel-Cathrine Jensdatter Bruus
Jacob Bentsen
Kirsten Pedersdatter
Jens Larsen
Rasmus Jensen
Karen Olsdatter
Lucie Jensdatter
Inger Marie Staal
Citzel Larsdatter Børring
Karen Olsdatter
Benth Andreasen
Anne Pedersdatter
Henning Uldrich Johansen Zobell
Dødfødt barn
Johan Peter Apel
Peter Apel
Johan Peter Apel
Christian Peder Apel
Vilhelmine Hilga
Jørgen Nielsen
Hans Christiansen Møller
Alma Tagànyi
Ane Larsdatter
Jacob Jensen Lise
Ib Munksgaard Pedersen
Erich Rasmussen
Anthon Johansen Brycher
Hendrich Bentsen Dalstrøm
Maren Jensdatter
Jørgen Andreasen
Caroline Olsen
Niels Grejsen
Karen Jørgensdatter
Jens Jacobsen
Mette Olsdatter Munk
Anders Ottesen
Ellen Mortensdatter
Anders Ottosen
Anne Marie Andersen
Jacob Hansen
Kirsten Søfrensdatter
Pigebarn
Jacob Nielsen Bødker
Kirsten Simonsdatter
Ellen Maria Jensdatter
Kirsten Nielsdatter
Kirsten Bendtsdatter
Anna Andersdatter
Petra Sophia Staal
Peder Hemmingsen
Bernhard Vilhelm Kronshage
Caspar Jacob Dieckmann
Christiane Juliane Olsen
Anna Jørgensdatter
Peder Steer Jensen
Ellen Cathrina Johansdatter Hader
Jacob Johansen
Kirsten Christiansdatter
Rasmus Pedersen
Lars Hansen Wrang
Marie Nielsdatter
Rasmus Hansen Skovfoged
Dødfødt pigebarn
Kirstine Hemmingsdatter
Kirsten Espensdatter
Espen Peitersen
Karen Olsdatter
Mette Espensdatter
Niels Pedersen
Kirstine Gotfredsdatter
Louise Kirstine Bagger
Abelone Cronberg
Maren Hansdatter
Hans Jacobsen Gielf
Søren Hansen
Edith Kirstine Hansen
Lauritz Nielsen
Hans Søfrensen
Anders Jensen
Karen Nielsdatter
Jørgen Andersen
Maren Andersdatter
Maren Ibsdatters mor
Kisten Nielsdatter
Anna Sophia Pedersdatter
Søren Jørgensen
Anna Larsdatter
Kirsten Olsdatter
Anders Jacob Marius Andersen
Anna Elisabeth Hansdatter Erch
Hans Hansen
Kirsten Pedersdatter
Peder Hansen Smed
Gabriel Nielsen
Inger Margareta Johansdatter Kraft
Jørgen Cronberg
Johan Christian Cronberg
Peder Hansen
Lars Pedersen
Jacob Christiansen Maybom
Wilhelm Jacobsen Maybom
Maren Mortensdatter
Simon Christian Hansen
Johanne Marie Simonsdatter
Ole Erichsen Wis
Peder Olufsen Piil
Søren Hansen Bang
Jens Andersen
Else Marie Andersdatter
Jens Søfrensen
Kirsten Søfrensdatter
Jens Søfrensen
Christian Søfrensen
Søfren Søfrensen
Maren Laursdatter
Margrethe Nielsdatter
Ana Dorothe Pedersdatter
Elisabeth Pedersdatter
Anna Elisabeth Børring
Morten Pedersen
Morten Pedersen Børring
Maria Pedersdatter
Anna Chatharine Pedersdatter
Dødfødt barn
Dorthe Larsdatter
Hans Michelsen
Niels Nielsen Brask
Edel Margrethe Kirstine Valborg Jensen
Johan Adolf Kæmpe
Karen Nielsdatter Spend
Hans Vilhelm Heich
Christian Jensen
Kirsten Pedersdatter
Hans Christensen Bahl
Giertrud Marie Andersdatter
Lucie Kirstine Torbensdatter
Bolette Charlotte Sine Larsen
Hanne Hemmingsdatter
Kirsten Olivia Andreassen
Ellen Mortensdatter
Hans Peder Pedersen
Mette Andersdatter
Kirsten Persdatter
Ellen Persdatter
Poul Olsen
Ole Pedersen
Peder Johansen
Bodil Poulsdatter
Godtfried Johansen
Kirsten Pedersdatter
Hendrich Gotfridsen
Citsel Cathrina Johansdatter
Maren Jensdatter
Jens Nielsen
Anna Maria Nielsdatter
? Olsdatter
Maren Nielsdatter
Hans Nielsen Haagen
Johanne Hansdatter
Jacob Christian Hansen-Ellehammer
Maren Cathrine Larsdatter
Niels Povelsen
Gert Villumsen
Povel Staphensen
Magdalene Povelsdatter
Søren Ludvig Anton Praëm
Ole Povelsen
Jens Olsen Povelsen
Peder Olsen
Rasmus Povelsen
Karen Povelsdatter
Klaus Gertsen
Oluf Pedersen
Hans Pommergaard
Brøde Gertsen
Sidsel
? Poffvelsdatter
Oluf Jørgensen Stær
Daniel Martin Monefeldt
Niels Pedersen Toug
Johanne Jeppesen
Torben Christiansen
Sidse Siegfride Sophie Christiane Torkildsdatter
Holger Valdemar Sophus Torbensen
Hans Nielsen Larsen
Jørgen Larsen
Mette Marie Pedersdatter
Hans Jacobsen
Else Larsdatter
Anders Pedersen
Anthony Lauritz Christian Bjørn
Lars Juul Hansen
Maren Pedersdatter
Ane Larsdatter
Peter Jacob Hansen
Hans Rasmussen
Christiane Hansen
Johanne Nielsdatter
Eyler Jacobsen
Christiane Olsdatter
Else Jørgensdatter
Hans Jacobsen Brask
Sitsel Hansdatter
Jacob Hansen
Jacob Hansen Brask
Sidsel Nielsdatter
Birthe Hansdatter
Jørgen Hansen
Jørgen Hansen Brasch
Maren Hansdatter
Jens Hansen
Else Margaretha Jacobsdatter Brask
Caroline Brask
Friderik Brask
Christiane Schade
Johan Peter Schade
Hans Poulsen
Christen Poulsen
Peiter Hansen
Frederik Jacob Neergaard Meyer
Hans Jens Jensen
Peder Tøjesen
Gyde Olsdatter
Anna Tøjesdatter
Hans Nielsen
Hans Thygesen
Ane Larsdatter
Kirsten Hansdatter
Maren Hansdatter
Hans Christian Pedersen
Anne Marie Carlsen
Cathrine Andersdatter
Maren Andersdatter
Lars Salomon
Oluf Christian Bertel Rasmussen
Hans Christian Torbensen
Ane Marie Torbensen
Ane Marie Christensdatter
Hans Erik Hansen
Hansine Helene Marie Hansen
Caroline Christine Andersen
Ane Christine Andersen
Erich Olsen Wiss
Else Jacobsdatter
Maren Henriksen
Ane Pedersdatter
Sidse Friderichsdatter Fugl
Maren Nielsdatter
Maren Rasmusdatter
Kirsten Rasmusdatter
Cidzel Nielsdatter
Karen Erichsdatter
Hans Jørgen Rasmussen
Karen Rasmusdatter
Peter Vilhelm Schade
Frederik Theodor Schade
Edvard Jacobsen Schade
Cathrine Thorkildsdatter
Niels Christensen
Mortine Cathrine Jacobsen
Helene Thorkildsdatter
Marie Christine Olsen
Christen Larsen
Hans Gotfriedsen
Kirstine Hansen
Marie Larsdatter
Kirsten Gotfredsdatter
Lars Pedersen
Inger Margrethe Peitersdatter
Karen Erichsdatter
Sigvard Johansen
Johan Sigvard
Ane Jacobsdatter
Karen Johansdatter
Maren Kirstine Andersen
Ole Larsen Skovfoged
Anna Jespersdatter
Sophie Frederikke Andersen
Ane Katrine Johansdatter
Kirsten Bentsdatter
Mette Margrethe Jensdatter
Ebba Helga Apel
Lisbeth Matthisdatter
Anne Kirstine Jensdatter
Ane Tobiasdatter
Christian Tobiasen
Johan Caspar Cronberg
Catharina Kirstina Cronberg
Hans Christian Clausen Kirchmand
Anne Marie Gertsdatter Londemann
Jens Gertsen
Jacob Gertsen Londemand
Karen Gertsdatter Londemand
Margrethe Kirstine Gerdtsdatter Londemand
Ane Cathrine Sørensdatter Krag
Margrethe Kirstine Creener
Abigal Nielsdatter Langø
Birgitte Elisabeth Nielsdatter Staal
Ellena Hansdatter Londemand
Karen Marie Hansdatter
Peder Jens Friderik Heinrik Rohde
Hansine Oline Hansen
Anna Dorthea Johanne Hansen
Hans Peter Martin Jacobsen
Sidse Kirstine Henriksen
Thomas Frederik Kiær
Carl Frederik Emanuel Kjær
Niels Mathiasen
Anne Marie Pedersdatter
Jacob Nielsen Wiss
Maren Jeppesdatter
? Christophersen
Mætte Christophersdatter
Søfren Christophersen
Christen Hemmingsen
Anders Carstensen
Hans Jens Korfing
Juliane Christine Larsdatter

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017