Brodegaarden, Rode, Sønder Dalby sogn

Koordinater: 55o17´22 nord, 12o03´05 øst.
Arne Majvang i "Dalby og Tureby sognes historie", side 104: I 1771 brændte to universitetsgårde i Rode by. De har sikkert ligget vest for opkørslen til Eghammers gård (matr. 8). De to gårde fik deres jorder udskiftet længst imod syd, og jordene blev lagt sammen til én gård, der fik navnet Brodegården. Dog skulle der bygges to huse i byen.
På side 108 står, at Brodegården var sammenlagt af 2 Frenderupgårde?
Af registret til Universitetets fæsteprotokoller fremgår det, at en Rasmus Jensen fæstede en gård i Rode (pag. 40). Konferensråd von Holstein fæstede en gård - senere arvefæstebrev på en gård (pag 84 og 119).
Brodegaarden kom senere til at hedde Store Rodegaard. Gården er revet ned i slutningen af 1990´erne.

I 1780 fik gårdmand Rasmus Jensen af Brodergården begravet en datter Ingeborre på 9 år.

Maren Bentsdatter
Sara Nielsdatter
Niels Bentsen
Bodill Bentsdatter
Anders Bentsen
Christian Fredrich Bentsen
Sophie Bentsdatter
Søren Bentsen
Rasmus Bentsen
Claus Poulsen
Johann Christian Bentsen
Sara Bentsdatter
Anne Bentsdatter
Marie Bentsdatter
Maren Bentsdatter
Rasmus Bentsen
Bodill Bentsdatter
Niels Larsen Ross

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017