Jyderup, Fakse sogn

Om Jyderup byhorn - ikke dateret skrivelse, der har befundet sig på Hyldekær:

Dansk Folkemuseum oplyser om Jyderup Byhorn:
Horne er et islandsk Arbejde for Tiden ca. 1600 eller 17. Aarh.s første Halvdel, og dels Rankeslyng af middelalderligt Præg er typisk for islandsk Ornamentik helt op mod vore Dage, medens Dragterne viser europæisk Mode fra 16. Aarhundredes Slutning (altsaa 1550-1600), en Mode som antageligt først efter en Aarrækkes Forløb kan have naaet Island.
I Slyngværket øverst ses David med sin Harpe; figuren til højre derfor synes at være Saul. Paa Hornets modsatte Side findes en Fremstilling af Abrahams Ofring. Med venstre Haand holder han Sønnen, til venstre for denne ses Væderen. Under David ses Dalila, klippende den sovende Samsons Haar, atter derunder David med Slyngen og Goliath. De to nederste anbrage Mandsfigurer, der griber om Rankeslyngen, lader sign neppe tyde. Dyrefigurerne paa Hornets modsatte Side hører ligeledes til den Kirkelige Billedkreds, om end de her snarrest er anbragt ornamentalt. Under Abraham og nestefter er skaaret: en Løve?, en Tyr, en Enhjørning og et ubestemmeligt Dyr.
De mange Huller i den store Munding kan maaske tyde paa, at her har siddet en Bund, og at Hornet saaledes fra først af har være et Krudthorn, om end de nuværende Beslag neppe er stort yngre end Skæringerne. Paa det nedre Beslag er, utvivlsomt i Danmark, indprikket et N og indridset VD, hvilket kun kan betegne Ejernavne.
Mellem Nationalmuseets islandske Horn findes et, der ligesom dette senere har tjent som Byhorn i en dansk Landsby, nemlig Lumbsaas i Ods Herred.

Martha Lilly Larsen
Jens Frederik Petersen
Frede Petersen
Ole Pedersen
Maren Elisabeth Nielsen
Niels Hansen
Anne Marie Johansdatter
Inger Rasmusdatter
Inger Lisbeth Christophersen
Bodil Kirstine Christophersdatter
Peder Hansen
Sidse Katrine Andersen
Jørgen Andersen
Anders Nielsen
Jens Hansen
Ane Kirstine Hansen
Karen Marie Nielsen
Peder Nielsen
Lovise Frederikke Sørensen
Lars Jensen
Bodil Andersdatter
Ellen Larsdatter
Niels Andersen
Jens Nielsen
Else Hansdatter
Hans Pedersen
Peder Olsen
Niels Pedersen
Sidse Marie Andersen
Mette Jensdatter
Hans Rasmussen
Peter Jørgensen
Ane Kirstine Christoffersdatter
Mette Marie Christoffersdatter
Karen Pedersdatter
Niels Peter Hansen
Jens Larsen
Anne Kirstine Jensdatter
Peder Jensen
Ellen Kathrine Nielsdatter
Bodil Jensdatter
Ellen Pedersdatter
Jens Larsen
Inger Hansdatter
Peder Pedersen
Karen Nielsdatter
Anne Margrethe Larsdatter
Jens Pedersen
Anne Sophie Hansdatter
Anne Margrethe Hansdatter
Jens Jørgensen
Maren Sofie Hansen
Ole Madsen
Karen Pedersdatter
Anders Nielsen
Ellen Katrine Pedersdatter
Dødfødt drengebarn
Søn
Inger Marie Nielsdatter
Jens Nielsen
Hans Christian Pedersen
Anne Marie Nielsen
Dødfødt pigebarn
Bodil Kirstine Pedersdatter
Jens Nielsen
Ane Marie Nielsen
Niels Hansen
Anne Kathrine Andersdatter
Niels Andersen
Bodil Kirstine Andersen Jul
Karen Marie Hansen
Matthias Jochumsen
Pigebarn
Peder Nielsen
Inger Lisbeth Jacobsdatter
Michael Jensen
Anne Marie Michaelsdatter
Inger Jensdatter
Niels Hansen Jæger
Mogens Ibsen
Peder Pedersen
Anne Margrethe Rasmusdatter
Kirsten Pedersdatter
Kirsten Pedersdatter
Anna Lisbeth Pedersdatter
Kirsten Jensdatter
Ellen Andreasdatter
Niels Thomasen
Appelone Andreasdatter
Inger Andreasdatter
Hans Jensen
Anne Nielsdatter
Karen Andreasdatter
Peder Nielsen
Jacob Gregersen Jyde
Sidtzel Pedersdatter
Ane Marie Hansdatter
Jens Christensen
Jacob Jacobsen
Marie Sofie Louise Nielsen
Niels Nielsen
Hans Peder Christensen
Niels Christensen
Lars Christensen
Ane Margrethe Andersdatter
Inger Sophie Christensdatter
Karen Marie Pedersen
Esten Nielsen
Jacob Andersen
Sophie Henriette Nielsen
Peder Nielsen
Hans Larsen
Bodil Kirstine Pedersdatter
Karen Kirstine Hulegaard
Hans Peter Hulegaard
Anna Jenny Viola Christensen
Inga Agnete Rasmussen
Poul Rasmussen
Villy Gunner Christensen
Karl Tage Arvid Christensen
Sara Larsdatter
Cathrine Marie Jensdatter
Rasmus Hansen
Lars Larsen
Niels Olsen
Kirsten Andreasdatter
Niels Jensen
Bodil Andersdatter
Bodil Nielsdatter
Abelone Hartvigsdatter
Kirstine Hartvigsdatter
Peder Hartvigsen
Bodil Michaelsdatter
Rasmus Michaelsen
Mette Cathrine Michaelsdatter
Mathias Joachimsen
Ane Cathrine Jensdatter
Hans Jensen
Jørgen Jensen
Hans Frederik Nielsen
Jacob Sigurd Michaelsen
Lars Michaelsen
Anna Katrine Michaelsen
Bodil Rasmusdatter
Anders Jensen
Johanne Pedersdatter
Bodil Nielsdatter
Hans Nielsen
Anders Nielsen
Hans Peter Andersen
Peder Hansen
Jens Hansen
Sidse
Johanne Nielsdatter
Peder Nielsen
Lars Nielsen
Christopher Nielsen
Niels Nielsen
Hans Nielsen
Peder Nielsen
Cathrine Nielsdatter
Ane Sophie Rasmusdatter
Susanna Christophersdatter
Niels Jensen
Marie Jensdatter
Anne Pedersdatter

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017