Kirkebogen, Mern sogn, døde mænd 1831 (8)

"Rasmus Boesen - Gaardmand i Skalsbye - 75 Aar" Anmærkning: "O"
Generel Anmærkning i Kirkebogen, Mern sogn, døde 1831: "De fleste af dem, som ere döde siden 19d August ere døde af en Epidemie, som Lægerne kaldte febris cholerica, som var en Art Dysenterie eller Kholera og har foraarsaget den store Mortalitet i de sidste Maaneder af Aaret 1831." - Der døde 43 af kvindekøn i Mern sogn 1831 og 49 af mandskøn; heraf 42 fra slutningen af august.
I nabosognet Allerslev er skrevet under døde kvinder, side 215 i kirkebogen: "Alle fra 17 August og til Aarets Udlöb vare Dödens Offer formedelst den almindeligen herskende galdeagtige Nervefeber og dennes efterladte svæggende Feberfölger"

Rasmus Boesen

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017