Kirkebogen, Kalvehave sogn, døbte 1716 (2)

"Dom 1 E Epiph: Intimerede Morten Hansens 2de hiemmedøbte Børn Kaldede Niels og Maren. Det ene baaren af Rasmus Bødikers Qvinde i Bakkebølle, det andet af Anders? ? paa Bogøe. Fadderne: Hans Hansen paa Lang. Michel Andersen paa Terrøe Søfren Hansens Søn i Rysbjerg Gaarden nafn Michel, Hans Lauritzens Kone paa Terrøe, Maren Søfrens Daatter tienende i Præstegaarden."

Niels Mortensen
Maren Mortensdatter

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017