Kirkebogen, Fakse sogn, dødfødte børn 1805 (1)

Folie 630: "2. d 30de Augusti blev Gaardmand i Reinstrup Bye Rasmus Andersens Hustrue Bodil Christians Datter forløst med en dødfødt Søn. Barnet var fuldbaaren, det var stort, især var Hovedet stort; Moderen var ikke i Stand til at føde; Jiordemoderen saae, at hun selv behøvede hielp, og derfor forlangte en Læges bistand. Dr Roos fra Wemmetofte blev hentet, han brugte de fornødne Instrumenter, og alt skete ordentligt, men Barnet var død. Moderen døde 2 Dage derefter. Dette var det første Barn som denne Kone fik.
Denne Forklaring er aflagt af: Kirstine Niels Datter oplært Jiordemoder i Orup Bye, Roholte Sogn - ? var Manden Rasmus Andersen selv tilstedes - Saaledes rigtig bevidner Faxøe d 27de Decbr. 1805 ? Heiberg - Tilstedeværende Vidner: Enke Karen Andreses af Howbye Gaardkone Anne Marie Christians Datter af Thystrup"

Dødfødt dreng

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017