Kirkebogen, Allerslev sogn, døbte 1737 (2)

"Dom: Invocavit blev Rasmus Matsens Daatter i Kragevig, som af Præsten, formedelst Svaghed, med det Navn Bodel var bleven hiemmedöbt, fördt til Kirken af Peder Kulds Hustrue i Kragevig, og hendes Daab blev confirmeret, da Peder Jensen i Kragevig, Johan Geertsen i Nebölle, Præstens Karl Lars Hansen, Jens Nielsens Hustrue i Ammedrup og Hans Larsens Hustrue i Gederöd vare Faddere."

Bodel Rasmusdatter

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017