Kirkebogen, Allerslev sogn, døbte 1738 (3)

"Festo oium Sctorum blev Jens Kiøbmands Daatter i Tiörnehoved döbt med det Navn Karen, og til Daaben frembaaren af Johan Geertsens Stiv=Daatter Anne Marie fra Præstøe. Da Peder Jacobsen i Kragevig, Johan Geertsen i Nebølle, Niels Vilhelmsen i Allesløv, og Vilhelm Nielsens 2de Døtre i Ammedrup, Cathrine og Anne, vare Faddere."

Karen Jensdatter

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017