Kirkebogen, Øster Egesborg sogn, døbte 1775 (2)

"Hans Gregoriusøn - Die 15 Martii hiemmedøbt Gregorius Hansøns Søn af Staarbye, kaldet Hans, baaret af Hans Hansøns Hustrue ibid: Test: Mons: Reimer og Maren Gunders Degnen Spleth og Hstr. Samme Barns Daab blef confirmeret Dom: Oculi og baaret af Hans Hansøns Stifdttr Anne Pedersdttr af Staarbye. Test: Jeppe Jensøn, Jens Pedersøn, Jens Væver, Jens Larsøns Hustrue og Kirsten Hansdaatter, alle af Staarbye, Intr: 17 Ap"

Hans Gregoriussen

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017