Helledes Mølle, Everdrup sogn

Adresse: Bækkeskovstræde 11 - 4733 Tappernøje
Niels E. Jensen, Løve - august 2002: Vedrørende Helledes Mølle, Sjolte Skov, Snesere sogn:
Den har været beliggende i skovens udkant, umiddelbart syd f. vejen, der fører fra Bækkeskov til stranden ved Elnasminde.
Den nuværende bebyggelse består af 2 parallelle, stråtækte bindingsværksbygninger, hvoraf den nord-østre er beboelse og den syd-vestre tidligere fasaneri, nu udhus. Ejeren, en tidligere godsforvalterfrue fra Bækkeskov og hendes søn har moderniseret og restaureret hus og omgivelser.
Mellem længerne findes en lille gårdsplads belagt med røde klinker.
Midt på gårdspladsen en lille brønd, der stammer fra møllens tid. Dengang var det skik, at når bønderne fik malet korn, skulle de have vand med hjem fra den brønd. Den havde da egnens reneste vand. I dag er vandet så inficeret, at det er sundhedsfarligt at drikke.
Imidlertid bevares den gamle træbrønd omgivet af en moderne facade af røde klinker.
Ejerinden kunne oplyse, at mølleanlægget var firlænget med møllebygningen længst mod vest på grunden.
Her er da også endnu rester af mølledæmning med tilhørende møllesø nord for. Søen er dag for længst udtørret.
Ved dæmningen, tæt op til ejendommens hegn, findes en dyb grøft, hvor tidligere vandhjulet sad. Denne grøft fører mod syd til selve møllebækken.
Endvidere oplystes det, at man overalt på grunden er stødt på fundamentrester fra møllen.
Iflgølge Gaunøbogen var en søn, Mathias, af møller Jacob Castrup, Vindbyholt møller i Helledes mølle fra 1806.
Om han har været den sidste møller på stedet, vides endnu ikke.
I 1710 døde Lauritz Iwersen, møller i Helledes mølle. Han var far til Gundel Larsdatter fra Stavnstrup. Han må formentlig have siddet her fra ca. 1660. Det vides ikke, om der har siddet flere af slægten før eller efter ham.
Endelig oplystes det, at en præst, sandsynligvis i Snesere, har skrevet en lille bog, "Optegnelser fra Snesere sogn", i forrige århundrede.
Bogen findes ikke mere i handel, men kan formentlig skaffes fra et bibliotek. Gaunøbogen oplyser imidlertid, at det er skolelærer Peter E. Jensen (bogens forfatter), der har udgivet nævnte bog. Den er udgivet 1883.

Magnus Stobbe
Ole Tias Stobbe
Gundel Laursdatter
Lauritz Ifversen
Lauritz Ifversens 1.? kone
Truels Lauridtsen
Mogens Lauridtzen
Niels Lauridtzen
Ellen Lauridtzdatter
Kiersten Lauridtzdatter
Anne Cathrine Silkensdatter Rosenberg
Otte Christian Lorenzen
Hans Peter Lorenzen
Laurs Lorenzen
Rasmus Lorenzen
Silken Thøgersen Rosenberg
Hans Peter Lorenzen

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017