Kirkebogen, Skibbinge sogn, døbte 1700 (1)

"Fest. Ascension: Confirmeret Morten Poulsens (af Skibinge B˙) Barns (Else) Daab, som i nöd blef hiemmedöbt af Karen Poul Degns. Faddere: Giertrud Anders Johansens, Poul Ottse, Niels Möller, Peder Möller, ok Ellen Pouls Datter, alle udi Skibinge."

Else Mortensdatter

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017