Kielstrupgården, Sønder Dalby sogn

Leif Pedersen, Haslev:
Kielstrupgaard var det, som man i gamle dage kaldte en enestegaard. D. v. s., at jordtilliggendet ikke indgik i no­get landsbyfæl­lesskab. Jorden kunne derfor dyrkes mere hen­sigtsmæssigt. Gården havde et jordareal på 100-120 tønder land. I matriklen fra 1688 blev hart­kor­net anført til 12,84 tønder med 52,3 tønder dyrket land. Desuden hørte der til gaarden det skovvænge, som i dag kaldes Egevænge. På går­dens jord fandtes også et par småhuse, hvor der boede nogle familier. Kielstrupmar­ken græn­sede bl. a. op til Jenstrup bys marker. Efter 1867 blev Kielstrupgaard lagt under den nærliggende gård "Røde Huus".

Del af fæsterække på Kielstrupgården - bl.a. iflg. Leif Pedersen, Haslev. De angivne årstal er ikke nødvendigvis yderårene for fæstemålene:
Lars Nielsen g. m. Maren Larsd. 16xx - 1663
Ole Larsen - (o. 1616 - 1685) g. m. Affuense 1663 - 1685
Lars Olsen - (1662 - 1724) g. m. Karen Andersd. 1685 - 1724
Hans Larsen - (1690 - 1739) g. 2. g. m. Karen Ericksd. 1724 - 1739
Enke Karen Eriksdatter 1739 - 1739
Hans Pedersen Jordhøj ægter enken 1739 - 1753
Niels Rasmussen ny fæster 1753 - 1769
Enke Karen Ibsdatter 1769 - 1769
Jens Nielsen søn g. m. Kirsten Jensd. 1769 - 1778
Enke Kirsten Jensdatter 1778 - 1778
Lars Pedersen g. m. enke Kirsten Jensd. 1778 - 17xx
Peder Larsen Kielstrup søn 17xx - 1833
Christian Olsen Sognefoged 1833 - 1867
Jorden tillægges delvis Rødehus 1867 -
Oprettelse af 5 statshusmandsbrug 1923 -
I tre og måske i fire led frem til 1739 efterfølger en søn sin far som fæster af Kielstrup.

Karen Andersdatter
Karen Marie Kjelstrup
Niels Jensen
Anna Sophie Nielsdatter
Anders Larsen
Lauritz Olsen
Niels Rasmussen
Karen Ibsdatter
Jens Nielsen
Rasmus Nielsen
Dødfødt tvilling
Dødfødt tvilling
Kirsten Jensdatter
Lars Pedersen
Peder Larsen Kielstrup
Bodil Mortensdatter
Lauriz Olufsen
Maren Larsdatter
Olluf Larsen
Karen Larsdatter
Oluf Laursen
Affuense
Hans Larsen
Karen Ericksdatter
Kirsten Bentsdatter
Peiter? Larsen
Benth Hansen
Lars Hansen
Eric Hansen
Jens Jensen
Hendrich Nielsen
Friderich Larsen
Maren Friderichsdatter
Bodille Dorothea Kjelstrup
Nielsine Sophie Kirstine Kjelstrup
Hans Peter Kjelstrup
Ellen Hansdatter
Ane Maria Larsen
Karen Maria Kielstrup
Cathrine Jensdatter

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017