Kirkebogen, Allerslev sogn, døbte 1733 (9)

"Dom: 18. post Trinit døbt Oluf Mortensens Anne af Allersløf, Peder Bangs Hustrue Margrete Elisabeth bar Hende. Testes. Christen Madtzen af Schibbinge. Rasmus Madtzen af Kragevig, Jørgen Olsen af Ugledie. Jens Nielsens Hustrue af Amendrup. Degnens Daatter Elisabeth af Allersløf."

Anne Olufsdatter

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017