Kirkebogen, Udby sogn, døbte 1734 (1)

"Dom: 3tia Advent: hafde Niels Nielsen i Udbye en Datter til daaben og blef kaldet - Johanne - Maren Hans Larsens i Teglstrup, som er Barnets faster bar hende. Testes Ole Christophersen tien Degnen i Udbye, Bendt Hansens Sted Søn Niels i Teglstrup, Karen Christen Pedersens, Giertrud Peder Spillemands og Anders Povelsens Steddatter Ellen. Disse af Udby"

Johanne Nielsdatter

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017