Kirkebogen, Udby sogn, døbte 1755 (1)

"Dom: Lætare" "Samme Dag hafde Niels Nielsen i Udbÿe en Datter til Daaben, som blef kaldet - Anna Kirstine - Niels Smeds Hustr ibdm bar Hende Testes Anders Simonsen og Stifsön Niels, Anders Ladefoget, Peder Knudsens Hustrue og Mickel Rasmussens Hustr: alle i Udbÿe."

Anna Kirstine Nielsdatter

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017