Kirkebogen, Udby sogn, døbte 1655 (1)

"Tvillinger - Den 25 Februar˙ - blef it Barn fört til den hellige Daab Ved nafn G˙de, Faderen Olle Hansen under Skouen, Moderen Kistine Ollis, Faddere, Hans Klant i Skallerup, Jens Möller, Madtz Olesens Hustru aff Hastrup, Ørsele? Olle Hansens, Margrete Peder Degns.
Samme Dag, it Barn, Ved bafn Sisse, Faderen Olle Hansen under Skoven, Moderen, Kistin Ollis, Fadder, Peder Olesen i Udb˙, Olle Nielsen, Ane Niels Madtzens, Kistin Tommis vefvers, Hans Hollens Hustru, Karin."

Gyde Olsdatter
Sisse Olsdatter

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017