Kirkebogen, Udby sogn, begravede 1655 (1)

"4. - Den 7 Octobris bleffue begraffuede Hemming Niellsens tvende Sönner Niells og Hans, item Hans Hollens Barn i Vb˙e, Item Peder Peders Barn i Tegelstrup."
2 - Den 9 8bris begraffuede Hemmings lille Sön Joen ved naffn item, Erick som tiente Olle Niellsen aff Ub˙e."
"4 - Den 18 8bris bleffue begraffued Giertrudz tvende Sönner aff Tegelstrup. Item Hemming Niellsens lille Dotter af Ub˙ ? Rasmus Smidtz Sön aff Skallerup"
Ved årets slutning er skrevet at der havde været pest det år, og at der var døde og begravede 173 mennesker i sognet - deraf 134 unge og 39 gamle.

Niels Hemmingsen
Hans Hemmingsen
Joen Hemmingsen

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017