Kirkebogen, Udby sogn, begravede 1655 (2)

"1 - Den 17 Novembris er begraffuet Olle Hansens Søn under Shouven, Hans ved naffn."
"3 - Den 29 Novembris blefue begraffne Olle Hansens Søn under Shoufuen, Hans ved naffn. I Lige maade Clausis stiffsøn i Skallerup, Item Lauridtz Peders Lille Dreng som var Margrete p Jydis Søn."
Ved årets slutning er skrevet at der havde været pest det år, og at der var døde og begravede 173 mennesker i sognet - deraf 134 unge og 39 gamle.

Hans Olsen
Hans Olsen

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017