Kirkebogen, Udby sogn, døbte 1688 (1)

"Sexages: Døbt Peder Olsens og Karen Søvrensdr Barn i Udby ne Søvren. Sidsel Giert Villisens bar Hen. til Daaben. Fadde: Jörgen Berider i Vording, Forvalterens Enke Kathrine-Lisebeth, Ane Rasmus Bojesen ibid. Melchior Skourid i Lundby, Christoffer Clausen i pstgd, Rasmus Nielsen undskriver? p. Vdbg. Moderen indledt 25 Mart."

Søvren Pedersen

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017