Kirkebogen, Udby sogn, døbte 1654 (1)

AO ny, ops. 13: "Den 22 July blef it Barn ført til Daaben ved naffn Joen, Faderen Hemming Torchelsen, Moderen Ingeborg. Fadder Jens Skreder i ? Jens Tuesen, Margrete Degns, Eyle Lauridtz [Pedersen] Marine Andrisen."

Joen Hemmingsen

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017