Kirkebogen, Udby sogn, begravede 1681 (2)

"Den 5 9ber bleff befraffuet Lauridz Pedersens Christoffer i Thegllstrup, och loffuede for Klocherne 8 S. I sit Alders 19 Aar"

Christoffer Nielsen

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017