Kirkebogen, Udby sogn, døbte 1672 (2)

"Den 11 Februari er et Barn fört till Den H: Daab, Ved Naffn Niels, Faderen Lauridz Pedersen I Thegllstrup, Faddre Christen Jyde I Thegllstrup, Christen Fredrichsen ibid, Peder Pedersen I Skallerup, Sidze Suans I Fæby. Anne Lauridzis i Thegllstrup, Margrette Degns I Udby Bar Ham till Daaben"

Niels Lauridzen

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017