Kirkebogen, Rønnebæk sogn, døbte 1744 (1)

"D: 30 April Vel ? Sr Capitain Gørings Sön paa GrevensVænge - Hans Dideric - Frembaaren af Frue Jægermesterinde Trolle paa Holmegaard: Fadd: Hr Capitain Tage paa Rönnebechsholm, Ritmester Egstæd fra Nestved, Monsr Ølgoed og Mons: Gøring fra Kiøbenhafn og Frøken Cracouvitz fra Nestved."

Hans Dideric Gøring

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017