Kirkebogen, Stege sogn, uægte børns dåb 1706 (1)

Nr. 3 og 4: "Söndagen D: 28de Mart˙ Anna Povels Daatter i Nyeboder i Steege, Tvende u-egte Börn til Daaben nl: En Sön og En Daatter Födt D: 26de hujus. Sönnen holt ? Daanen af Bodel Isach Skomagers sammestedz og blev kaldet - Sövren
Daatteren holt ? Daaben af Margrete Mads Numsis ibd: - Else
Fadderne: Jörgen Pedersön i Dybebro. Baadsmand Jens Söfrensen ? Baadsmand Jens Milberg? i T? item Mads Povelsen i Dybebrostræde, Lauridz Skaug? ibd. ?mesters pige Kirsten og Hans ullermanses? pige Sidze ibmd: udlagde siden som da hun stode Skriffte: Qvartermester Söfren Söfrensen i Skauhuuse til sin Barnefader. og er Dette hendis andet Leiermaal."
Samme side som ovenstående - "Absolutio Publica" 1706:
"7 - Fredagen D: 28de Ma˙ Qvarteermesteren ved Baadsfolched, Söfren Söfrensen i Skouhuuse, som blef udlagt til Barnefader af Anna Povels Daatter i Nyeboder i Steege, til de 2de u-egte Börn hun sidstfalden 28de Mart˙ hafde til Daaben her i Kirchen, og er dette hendis andet begangne Leiermaal, ? Gud er ? ? fra offte hans i s? maader."

Søvren Søfrensen
Else Søfrensdatter

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017