Kirkebogen, Jungshoved sogn, døbte 1729 (2)

"Dom: Sexag: hafde Anders Børgensen i Roneklint et barn til Daaben blef kaldet Anders, Moderen var Birrete Andersdotter, Sophia Niels Hansen i Ronekl: bar det, Fadere Niels Jørgen i Steensr: Laurids Andersen ibid: Hans Pedersens Søn Jens i Ronekl: Anna Jens Jørgensen i Steenst: Niels Skonnings Datter Maren i Roneklint."
Dåben er også indskrevet i Skibbinge kirkbog:
"Dom 6gesim: blef et Drengebarn døbt og kaldet Anders, Faderen Anders Børresen, Moderen Birte Andersdaatter, Barnet blef fød D 16 Febr om afttenen
Sophie Jensdaatt: Niels Hans: Kone i Ronekindt bar barnet
Mand Fadder: 1) Niels Jørgensen i Stenst 2) Lars Andersen ibd 3) Jens Hansen i Ronek
Qvind Fadder: 1) Anne Jens Jørgens: i Sten 2) Maren Nielsd Schonning
Blef introduceret Domn Lætare"

Anders Andersen

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017