Kirkebogen, Fakse sogn, døbte 1811 (7)

"19de Maji - 5te Sønd: e. Paaske Grdmd. Søren Hansen i Wærløse en Søn: Hans. /: født D 28de Martii; Moderen hedder Mette Rasmus Datter :/ Faddere: Gaardmands Jens Hansens Hustrue i Baarup, Gaardmænd: Jens Hansen og Ole Jensen i Baarup, Anders Olsen og Peder Christophersen i Wærløse"
"Samme Dag introduceret"

Hans Sørensen

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017