Kirkebogen, Everdrup sogn, døbte 1731 (1)

Septuagesimasøndag: "Item Christet et barn for Jesper Møller i Stafnstrop og Kaldt Niels, Barn Mickel Møllers Kone i Helledis Mølle. Faddere Jens Høyes Kone, Hans Nielsøns Kone, Christen Olsøns Datter, Frandzis Kone og Jens Smids Kone alle ibid."

Niels Jespersen

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017