Kirkebogen, Fakse sogn, døbte 1777 (13)

"29 Jan - Døbt Susanne Gundelacs u-ægte Datter kaldet Charlotte, baaren af Niels Christophersens Hustrue i Thystrup. Faddere: Jesper Nielsens Enke i Hovbye og Niels Christophersen. Hun lod udlægge til Barne-Fader en u-bekiendt Skibs-Karl, som kom til hende paa Vejen imellem Hovbye og og Thystrup. Ved Daaben blev udlagt en u-bekiendt Matros, som kom til hende imellem Faxe og Hovbye"

Charlotte Nielsdatter

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017