Kirkebogen, Fakse sogn, døbte 1783 (13)

"Dom: Sexag - confirmeret Susanna Gundelacs Datter i Thystrup, hendes u-ægte Pigebarns Daab, som af Jordemoderen Sophie Jespers var hiemmedøbt ? Byens Qvinder, Moderen og Mormoderens Nærværelse, og kaldet Sidse, baaren nu til Daaben af samme Jordemoder, Faddere: Christen Hansens Hustru, Niels Madsen, Peder Olsen, og Hans Jensens Hustru.
Mod. ? Jordemoderen angivet til Barne-Fader en fremmed u-bekiende Person, som kom til hende paa Vejen til Lunde-Møllen og besov hende."

Sidse

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017