Kirkebogen, Snesere sogn, døbte 1734 (2)

Ao, ops. 111: "Dom: 16. post Trin: Christen Bertelsens Barn i Askovs Mølle, ved navn Hendrich. Bar Barnet Christopher Elpings? Kierieste i Nestved. Faddere. Tage? Møller i Monstrup Mølle. Ib Møller i Store Mølle, Peder Jyde og Datter Giertrud i Torp. Hans Rasmussen Q: ibid:"
Kommentar: Store Mølle er muligvis Stormøllen i Næstved.

Hendrich Christensen Sigersted

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017