Kirkebogen, Bogø sogn, døde kvinder 1826 (2)

AO, ops. 419: "8 - Den 3die Novbr - D: 8de November - Sidse Sørensdatter - Aftægts Kone hos Stæren paa Farøe - 93"

Fra Sønnen Rasmus Stæhrs dagbog - November, 1826:
"Onsdagen 1 November. Winden S.W. laber Kuling, tyk Luft og hævers Weil?. Anders Tærøe kom her og fik 6 Td. Hvede à 6 Rdbd pr. Td, 7 Td. Rug à 5 Rbdl; saa og betalt 6 Td. Byg, som bliver til han kommer tilbage, à 27 ?, hvorpaa han skylder mig 20 Tbdl. Samme Dag døde min gamle 92 Aarige Moder omtrent Kl 9. Formidag. Lars og ieg satte Stengiærde som før."

Der er altså forskellig opfattelse af hvilke dag hun døde - mon ikke man skal tro på dagbogen.

Sidsel Søvrensdatter

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017