Kirkebogen, Kongsted sogn, døbte 1803 (1)

AO, ops. 195: "43 - Mette - Gaardmand Peer Andersens Datter i Grunderup hiemmedøbt D: 24de Sept, D? Daaben confirmered Dom X? p: Trinit: Hun blev baaren af Huusmand Niels Rasmusens Kone paa Thaane Mark præ? Grmd Lars Andersen fra Olstrup, Lars Rasmussen fra Leestrup, Rasm: Peersen ibid: og Grmd Niels Hansen i Grunderup.
Moderen introduceredes eod D."
Tilføjet i margenen: "Død"
Hun er ikke død som barn!

Mette Pedersdatter

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017