Kirkebogen, Sønder Dalby sogn, døbte 1724 (3)

"Festo Gratiarum Actionis. Peder Jensøn Slagters Hiemmedøbte Søn Hans fra Druestrup, hans hiemmedaab confirmeret, og baaren til Daaben af Maren Laursdatter Peder Rasmussens Hustrue i Aas. Fadderne Søfren Spillemand Soldat, lille Peder Slagter begge i Druestrup. Ole Lauges. til Niels Møller i Viverup, Peder Hemmingsøns Hustrue Maren Bentsens? Datter og Anders ?ssens Huustrue Anna Peders Datter ibid"

Hans Pedersen

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017