Kirkebogen, Udby sogn, døbte 1808 (1)

"Jacob Larsen Skallerop vacc - Dom p. F. Nat (D 27 Decbr) blev Hjemmedaaben, som var skeet D 14 Novb: for Gaardmand Lars Nielsn og Hustrues Johanne Pedersd. af Skallerup deres Søn Jacob, der født D 11te Novbr:, confirmered i Udbye Kirke, da Kirsten Nielsdotter af Riisbye bar Ham; de ævrige Faddere vare: Rasmus Pedersen, Rasmusus Madsen, Peder Olsen, Ole og Niels ?sen, gl. og U. Niels Hansen, alle Gaardmænd af Skallerup"

Jacob Larsen

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017