Kirkebogen, Fakse sogn, døbte 1805 (10)

"[2den Sønd: e. Trinit:] Eggert Christopher Knudsens enke i Stubberup en Søn: Johan Eggert Christopher. /:født D 15de May, Moderen hedder Kathrine Ols Datter:/ Faddere: Pige Bodil Hans Datter tienende i Faxe Vertshuus, Huusmænd: Hans Olsen Slagter, Hans Povelsen, Anders Frandsen og Rasmus Hansen. Alle i Faxe.
NB Moderen til ommelte Barn er en Datter af Huusmand Ole Poulsen i Stubberup; imedens Hun tiente hos Forpagteren paa Wemmetofte, blev hun der efteviet med bemte. Eggert Christopher Knudsen, en Lilliker, hvorpaa de reiste til Lolland, een kort Tid derefter døde han, hvorpaa hun, høist frugtsommelig, vendte tilbage til sine Forældre her i Sognet."
"samme Dag introduceret"

Johan Eggert Christopher Knudsen

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017