John Jensen

FarMor
Mogens Adolf Laurits JensenMargit Annine Constance Jensen

John Jensen
-
-
Mogens Adolf Laurits Jensen
* 28.09.1926
† 14.04.1999
Margit Annine Constance Jensen
* 15.11.1921
† 31.07.1981
Valdemar Albert Jensen
* 31.01.1891
† 23.01.1965


Anna Hansine Larsen
* 15.11.1895
† 04.07.1964
-
-


Anna Jensen
-
-
Laurits Jensen
- - -
Anine Jensen
- - -

Adolph Frederik Larsen
* 15.03.1855 - † 16.09.1928
Kirsten Jensen
* 11.06.1855 - † 27.10.1946


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anna Jensen

ĈgteskabBĝrn
? 15.11.1921 - Margit Annine Constance Jensen

Anna Jensen
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Niels Christensen

DatoStedKilde
Fĝdt :1772Hovby, Fakse sogn-
Dĝbt :04.10.1772Fakse KirkeKilde
Dĝd :04.09.1831Bĝgekĉr, Jyderup, Fakse sogn-
Begravet :09.09.1831Fakse KirkeKilde

Stilling : Gċrdmand
Ref. : LSL 48

Adresse : Bĝgekĉr, matr.nr 5a Jyderup, Tornemarksvej 4, 4640 Fakse
Noter : Kirkebogen, Fakse sogn (sĝnnen Lars´ fĝdsel) er fĝrste kilde til navn, bopĉl og profession.
Han er ikke konfirmeret i Fakse.

I Registret til Lindersvold og Strandegċrd godsers fĉsteprotokol, Landsarkivet Kĝbenhavn/Sjĉlland stċr at lĉse at Niels Christensen i 1806 overtog fĉstet af gċrden matrikel nummer 1 i 1806 efter Lars Jensen (Det burde vel vĉre matr.nr. 5?).

Han dĝde under "pesten" i efterċret 1831.

Skiftet efter ham i afskrift ved Niels E. Jensen, Lĝve 2003:
LAK 358-318, kort 8/21, side 209: Dĝdsanmeldelse 4/9 1831 for gmd. Niels Christensen, Jyderup.
Aar 1831, den 4de September blev anmeldt at Gaardmand Niels Christensen i Jyderup ved Dĝden var afgaaet Dagen tilforn og efterladt sig en Datter Ane Marie Nielsdatter, ugivt avlet i Ĉgteskab med efterlevende Enke Maren Andersdatter, en Sĝn Lars Nielsen, 24 Aar, en Ditto Christen Nielsen, 22 Aar og en Ditto Hans Nielsen, 18 Aar, avlet i Ĉgteskab med hans fĝrste afdĝde Hustrue.
LAK 358-318, kort 8/21, side 229: Registrering 15/10 1831 efter gmd. Niels Christensen, Jyderup.
Aar 1831 den 15de Oktober indfandt den committerede Skifteforvalter sig i Overvĉrelse af Vitterligheds og Vurderingsmĉndene Sognefoged Henrik Hansen og Gaardmand Peder Christensen af Orup, i Stervboet efter afgangne Gmd. Niels Christensen af Jyderup, for at tage hans og efterlevende Enkes Maren Andersdatters fĉlleds Boe under lovlig Skiftebehandling.
Som Arvinger blev anmeldt: 1 Sĝn Anders Nielsen, 16 Aar, 1 Datter Ane Marie Nielsdatter, ugivt, avlet i Ĉgteskab med efterlevende Enke;
1 Sĝn Lars Nielsen, 26 Aar, 1 Ditto Christen Nielsen, 21 Aar og 1 Do. Hans Nielsen, 19 Aar, avlede i Ĉgteskab med hans fĝrste afdĝde Hustrue.
Ved Forretningen var tilstĉde Enken med Lovvĉrge Gmd. Jens Jensen af Hyllede og som Formynder var mĝdt Tienestekarl Lars Nielsen af Blaaebĉksmĝlle

I Samtliges Overvĉrelse blev derefter registreret og vurderet:

1 Fyrrebord med Skuffe ……………………….. 1 Rbdl. " Mk. " Sk.
1 Gaasebĉnk med 4 Rum ……………………. " 3 "
1 Bĉnk ………………………………………….. " 4 "
1 Hĉngeskab …………………………………… " 3 "
4 Stole …………………………………………… " 4 "
2 Skamler ……………………………………….. " 1 8
1 Rok og 1 Uldkurv …………………………….. " 4 "
1 Speil …………………………………………… " 2 "
1 Rivejern og 1 Trĉe Bismer …………………. " 1 "
2 stk. Karter og 1 Kurv …………………………. " 1 "
1 Ĉske og 1 Sye Kurv …………………………. " " 10
Latr. 5 Rbdl. " Mk. 4 Sk.
Trp. 5 Rbdl. " Mk. 4 Sk.
1 Tinkruus ……………………………………….. 1 " "
4 Tin og 4 Porsl. Tallerkener ………………….. 1 " "
1 Tinlaag ………………………………………… " 2 "
4 Leerfade ………………………………………. " 3 "
1 Kakkelovn …………………………………….. 8 " "
1 Ĝlglas …………………………………………. " 1 "
2 Hyllebrĉdder …………………………………. " 2 "
1 Fyrrekiiste …………………………………….. 3 " "
1 Hat og Hue ……………………………………. " 4 "
1 Par Vanter og 2 Tĝrklĉder …………………. " 3 "
4 Par Strĝmper og 1 Nathue ………………….. 1 " "
Latr. 21 Rbdl. 3 Mk. 4 Sk.
Trp. 21 Rbdl. 3 Mk. 4 Sk.
1 Blaae Langtrĝie(?) …………………………… 4 " "
1 Do. Do. ……………………………………... 1 4 "
1 stribet Trĝie og Vest …………………………. 1 4 "
1 Do. Do. Med Do. ………………………….. 3 " "
2 Par Skindbuxer ………………………………... 1 3 "
1 Vest og Tĝrklĉde …………………………….. " 2 "
1 Par Vanter ……………………………………... " " 4
9 Skjorter …………………………………………. 6 " "
1 gl. Blaae Langtrĝie ……………………………. " 2 "
3 Par Buxer ………………………………………. " 2 "
1 Vest …………………………………………….. " 1 2
2 Al. Chattrons(?) ……………………………… " 2 "
1 Hue …………………………………………… " " 4
1 Uldsax ……………………………………….. " " 4
1 Seng med Omhĉng ……………………….. 1 " "
1 rĝd og grĝnt. Lerredsdyne ………………… 4 " "
1 Vadmels Underdyne ……………………….. 2 " "
1 guulst(?) Do. ………………………………… 1 3 "
1 gl. Vaar ………………………………………. " " 8
3 lange stribede Hovedpuder ……………….. 4 " "
2 smaae Do. Do. ……………………………… " 3 "
1 Par Blaarg. Lagen ………………………….. 1 " "
1 Seng med Omhĉng ……………………….. 2 " "
1 rĝd og sortstr. Overdyne …………………… 5 " "
1 graastr. Underdyne …………………………. 2 " "
1 Do. Do. ………………………………. 2 " "
1 gl. Vaar ………………………………………. " " 8
3 lange stribede Hovedpuder ……………….. 3 " "
2 smaae blaaeternede Do. …………………… 1 " "
1 Par Blaarg. Lagen …………………………… " 4 "
1 Seng med Omhĉng ………………………… 3 " "
1 guulstr. Overdyne …………………………… 1 3 "
1 graae Underdyne ……………………………. 3 " "
1 gl. Vaar ……………………………………….. " " 8
2 Hovedpuder ………………………………….. 1 " "
1 Par Blaarg. Lagen …………………………… 1 2 "
1 gl. Slagbĉnk ………………………………… " 4 "
1 lille Skab med Dĝre ………………………… 1 " "
1 Lygte …………………………………………. " 2 "
1 Elle Kiiste ……………………………………. " 4 "
1 rĝdt Fyrrebord ……………………………….. 1 " "
1 gl. Fyrrekiiste ………………………………… " 3 "
Latr. 85 Rbdl. 3 Mk. " Sk.
Trp. 85 Rbdl. 3 Mk. " Sk.
7 Par Blaarg. Lagen …………………………... 12 " "
2 Duge og 2 Haandklĉder …………………… 2 " "
1 Pyrremide ……………………………………. " 1 8
1 Mess. Lysestage og 1 Bliktragt ……………. " " 12
3 Flasker ……………………………………….. " 1 8
1 Hyllebrĉdt ……………………………………. " 1 "
1 Trĉe Ĝllflaske ……………………………….. " 1 "
1 Ĝllfjerding og 1 Kar ………………………….. " 3 "
3 Sildefjerdinger ……………………………….. " 1 8
2 Malkekander …………………………………. " 4 "
1 lille Jerngryde ………………………………… " 3 "
8 Stk. Leertĝi …………………………………… " 1 "
1 Jernstang og 1 Jernplade …………………... 1 " "
2 Kjedelkroge og 1 Ildtang …………………….. " 2 "
1 gl. Laas ……………………………………….. " " 8
1 Ĝlltragt og 1 Fjerding ……………………….. " 1 "
1 Ĝllanker ………………………………………. " 2 "
1 lille Kjerne ……………………………………. " 2 "
1 gl. Kobberkjedel ……………………………... 1 " "
1 Sold og 1 Saltkar ……………………………. " 1 "
1 gl. Kobber Potte …………………………….. " 2 "
1 Jerngryde paa 10 Spander(?) Vand ……….. 4 " "
1 Ditto ………………………………………….. 1 " "
1 mindre Do. …………………………………... " 3 "
1 gl. Do. ……………………………………….. " " 8
1 Jernpande ………………………………….. " 2 "
1 Malkekande og 1 Strippe ………………….. " 3 "
1 Ĝlkande og 1 Ĝlflaske ……………………… " 4 "
1 Mĉlkefad og 1 Flĝdebĝtte ………………… " 3 "
1 stor Kjerne ………………………………….. " 4 "
1 Bryggekar ……………………………………. " 3 "
1 mindre Do. Med Jernbaand ……………….. " 4 "
1 Do. ……………………………………………. " 4 "
2 Ĝlfjerdinger ………………………………….. " 3 "
6 Stander Fjerdinger ………………………….. " 3 "
2 smaae Ballier ……………………………….. " 1 "
1 Halmselle(?) og 1 Standertĝnde ………….. " 2 "
1 Haandqvĉrn ………………………………… 1 " "
6 Sĉkke og 2 Poser …………………………. 4 " "
1 Hakkebrĉt 1 Ostekar ………………………
6 Trĉetallerkener og 3 Ĉsker ……………… " 2 "
Latr. 122 Rbdl. 4 Mk. 4 Sk.
Trp. 122 Rbdl. 4 Mk. 4 Sk.
6 Slĝve og 1 ???trĉe og 1 Tragt …………... " 1 "
18 Stk. Leertĝi ………………………………… " 4 "
1 stor gl. Eegekiiste …………………………... 1 " "
1 Karbĉnk og 1 Vandspand …………………. " 2 "
1 Ĝreballie ……………………………………… " 1 "
1 Kobberkjedel ………………………………… 6 " "
20 Siebĝtter ……………………………………. 2 " "
1 Loftsstige …………………………………….. " " 8
1 Deigtrug …………………………….. " 3 "
1 Sold og 1 Sigte ………………………………. " 4 "
1 Hegle …………………………………………. " 2 "
3 Halmkurve ……………………………………. " 8 "
2 Standerhalvtĝnder …………………………… " 2 "
4 Standerfjerd. Og 1 lille Ballie ……………….. " 2 "
1 gl. Vugge og 1 Hĝekurv …………………….. " 2 "
14 Stk. Tĝier ……………………………………. 1 1 "
1 gl. Skab ……………………………………….. " 1 "
Hjuleier(?) til 2 Vogne …………………………. 4 " "
2½ Lispund Jern ……………………………….. 2 3 "
2 Hestedĉkkener ……………………………… 1 " "
1 Pose med Fjer ……………………………….. " 8 "
½ Lispund Skjĉttefaldsgarn ………………….. " 4 "
1 Ĝltĝnde og 2 Standertĝnder ……………….. 1 3 "
1 Sĉk og 1 Haspe …………………………….. " 3 "
1 lille Bord og 1 Gangvogn(?) ………………… " 2 "
3 Sĉkke ………………………………………… 1 " "
1 Sengested ……………………………………. " 1 8
1 Guulstribet Overdyne ……………………….. 2 " "
2 Linneds Underdyner ………………………… 2 3 "
1 Pude ………………………………………….. " 1 "
2 Hovedpuder ………………………………….. 1 " "
1 Par Blaarg. Lagener ………………………… 1 " "
2 Tĝrvespader …………………………………. " 2 "
1 Haandĝxe og 1 Baandkniv …………………. " 3 "
3 Stk. Navrer …………………………………… " 2 "
Latr. 157 Rbdl. 2 Mk. 4 Sk.
Trp. 157 Rbdl. 2 Mk. 4 Sk.
1 Tjĉreanker og 2 Kander …………………… " 1 8
Noget gavngjĝrendes(?) Tĝrv ………………. 2 " "
1 Skjĉrebĉnk og 1 Huggeblok …………….. " 1 8
3 Huggejern 1 Vridbor(?) og 1 Vimmelstĝi(?) " 2 "
1 Buesaug 1 Knibtang ……………………….. " 1 8
3 Leer ………………………………………….. 2 " "
1 Skovhammer og 3 Vĉgger(?) ……………. 1 4 "
2 Hammere 1 Bulĝxe og 1 Hakke …………. 1 " "
2 Skovle og 4 Grebe ………………………… " 2 "
1 Bĉrebĝr ……………………………………. " " 8
1 Trug 1 Kar ………………………………….. 1 " "
2 Hĝetyver …………………………………….. " 2 "
1 Hjulbĝr ………………………………………. " " 8
1 Saugelad og 2 Spader ……………………… " 3 "
1 Hĝekurv og 1 Sold ………………………….. " 1 8
1 Skjĉrekiiste med Kniv ……………………… 1 " "
1 Slibetrug med Steen ……………………….. " 3 "
1 Tĉkkestige ………………………………….. 1 " "
1 rĝddraget Koe ………………………………. 10 " "
1 sortdraget Do. ………………………………. 10 " "
1 Hvid Do. …………………………………….. 14 " "
1 sorthjelmet Do. ……………………………... 12 " "
1 sortdraget Do. ………………………………. 14 " "
1 sortbroget Do. ………………………………. 12 " "
1 blakket Studekalv ………………………….. 8 " "
1 rĝd Qvie …………………………………….. 6 " "
1 Do. Do. ………………………………………. 6 " "
2 Mĉlkekalve …………………………………. 6 " "
3 Aars Sviin …………………………………… 9 " "
5 Pattegrise …………………………………… 7 3 "
4 Faar og 1 Lam ……………………………… 10 " "
29 Stk. Giĉs á 4 Mk. ……………………….. 19 2 "
7 Hĝns ………………………………………… 1 4 8
Af Gaardens Besĉtning og Inventarium
Skjĝnnedes ei at vĉre meere end som tilhĝrer
Herskabet.
Ei heller Skjĝnnedes at den indavlede Sĉd
Kunne give noget Overskud naar Sĉde og
Foderkorn m.m. fradrages.
Tilsammen 315 Rbdl. 4 12
Skriver Tre Hundrede Femten Rigsbankdaler, Fire Mark og Tolv Skilling Sedler og Tegn.-
Videre forefandtes ikke at registrere og de Tilstĉdevĉrende vidste heller ikke videre at angive Boet til indtĉgt, ligesom de og erklĉrede dem fornĝiede med den ansatte Vurdering, hvilken Vurderingsmĉndene desuden bekrĉftede at vĉre foretaget efter deres bedste Skjĝnnende og med en god Samvittighed, saa sandt hjĉlpe dem Gud og Hans Hellige Ord.-
Forretningen blev derefter med Underskrivt bekrĉftet og Skiftet udsat indtil Videre.-
Datum ut supra.
C. Nielsen(?) Maren Andersdatter Som Formynder
Som Laugvĉrge Lars L.N.S. Nielsen
Jens I.I.S. Jensen Christen C.N.S. Nielsen
Vitterligheds og Vurderingsmĉnd
H. Hansen Peder Christensen.

LAK 358-318, kort 9/21, side 249B: Skifteslutning 21/11 1831 efter gmd. Niels Christensen, Jyderup.
Aar 1831 den 21de November, blev paa Lindersvold Skriverstue, i Overvĉrelse af Vidnerne Carl Mĝller og Peder Pedersen af Lindersvold afholdt en Skiftesamling i Stervboet efter afgangne Gaardmand Niels Christensen i Jyderup, hvormed var tilstĉde Enken Maren Andersdatter med Laugvĉrge Gmd. Jens Jensen i Hyllede, den myndige Sĝn Lars Nielsen og de mindreaarige Sĝnner Christen og Hans Nielsen med Curator Gmd. Sĝren Christensen i Elmue, hvilken tillige mĝdte som Formynder for de 2de umyndige Bĝrn.-
I Samtliges Overvĉrelse passerede:
Skifteforvalteren anmeldte at den over Boet den 15de October da afholdte Registrering belĝb sig til 315 Rbdl. 4 Mk. 12 Sk. S. og T. hvilke bliver at beregne til Indtĉgt.- Paa Skifterettens Opfordring anmeldte Enken at vĉre Boet skyldig fĝlgende Gield:
1. Resterende Skatter og Afgivter for indevĉrende Aar 87 Rbdl. 4 Mk. 6 Sk. S. og T.
2. til hendes Stedsĝn Lars Nielsen laante Penge 46 Rbdl. Sedler,
3. til hendes Stedsĝn Christen Nielsen resterende Lĝn 20 Rbdl. Sedler,
4. til Tjenestekarl Jĝrgen Sĝrensen i Vindbyholt ligesaa 15 Rbdl. Sedler.-
Derefter anmeldte Enken at hendes afdĝde Mands Begravelse havde kostet 15 Rbdl. Sedler, hvorimod hun fordrede en lige Sum til sin Begravelse.-
Imod de anmeldte Fordringer og Begravelses Bekostninger havde ingen noget at erindre; og da Enken dernĉst erklĉrede at hun indtil videre ville vedblive hendes Mands i Fĉste havte Gaard og paatage sig den derpaa hvilende Gjeld, saa ĝnskede hun og Tilstĉdevĉrende at Skiftet idag maatte blive sluttet.- Paa Grund heraf og da der saaledes ingen Hindringer gaves for Skiftets Tilendebringelse, blev derefter i Boet, i Overeensstemmelse med det passerede, af Skifteretten foretaget fĝlgende Repartition og Deeling:
A. Stervboets Indtĉgt
er alene at beregne Belĝbet af den afholdte Registrering med ……………… 315 Rbdl. 4 Mk. 12 Sk .

B. Stervboets Udgift
1. Resterende Skatter og Afgivter ………….. 87 Rbdl. 4 Mk. 6 Sk.
2. Lars Nielsens Tilgodehavende …………... 46 " "
3. Christen Nielsens resterende Lĝn ……….. 20 " "
4. Jĝrgen Sĝrensens Ditto …………………… 15 " "
Er …………………………………….. 168 4 6
Igjen: 147 Rbdl. " Mk. 6 Sk.
5. Den Afdĝdes Begravelse …………………. 15 Rbdlr. " "
6. Det Enken herimod tilkommende Vederlag
til sin Begravelse ……………………………… 15 " "
7. Skiftets Bekostning:
a) Skifterettens Beskrivelse paa
4 Ark á 50 Sk. Sĝlv 2 Rbdl. " 8
b) Bekrĉftelsen ……… " 5 "
c) 20 Procent af
disse Summer ………... " 3 8
d) Sallarium af 350 Rbdl. Sĝlv
1) Skifteforvalteren i
Prĉstĝ ……………….. 3 3 "
20 Pro Cto. Heraf …… " 4 3 1/5
2) Den Kongelige Casse
1/3 Procento …………. 1 1 "
20 Procento heraf ……. " 1 6 2/5
e) Vitterligheds og Vur-
deringsmĉndene …….. 2 2 "
f) Stempelafgivten til
Skiftebrevet 1 Rbdl 1 Mk
1. Klasse …………….. 1 2 "
Sĝlv: 12 Rbdl 4 Mk. 9 3/5 Sk.
Sedler og Tegn …………… 13 Rbdl. 1 Mk. "
I alt: ………………………… 43 1 "
Igjen til Arv og Deeling: 103 Rbdl 5 Mk. 6 Sk.
Hvoraf Enken tilkommer den halve Deel ……… 51 5 11
Og Bĝrnene den anden halve Deel …………… 51 5 11
Hvorfra afgaaer Afgivten efter Fr.(?) 1810, som er ……………………………. " 1 9
Igjen …. 51 Rbdl 4 Mk. 2 Sk.
Hvilke bliver at dele saaledes:
Sĝnnen Lars Nielsen: 11 Rbdl. 2 Mk. 14 2/3 Sk.
Do. Christen Nielsen: 11 Rbdl. 2 Mk. 14 2/3 Sk.
Do. Hans Nielsen: 11 Rbdl. 2 Mk. 14 2/3 Sk.
Do. Anders Nielsen: 11 Rbdl. 2 Mk. 14 2/3 Sk.
Datteren Ane Marie Nielsdatter: 5 Rbdl. 4 Mk. 7 1/3 Sk.
Udgjĝr ommeldte 51 Rbdl 4 Mk. 2 Sk. S. og T.

Den Arv, som de myndige Sĝnner tilkommer forpligtede Enken sig til at udbetale til hver isĉr til 11te December 1832 og hvormed de fandt dem fornĝiede.- I stedet for den Arv som de umyndige Bĝrn er tilfalden lovede Enken at ville levere, naar de kommer i Myndigheds Stand, nemlig Sĝnnen Anders Nielsen 1 Koe og 1 Faar og Datteren Ane Marie Nielsdatter 1 Koe, ei over 6 Aar gl. og 1 Fyrrekiiste.-
I ĝvrigt forbandt Enken sig til at betale den paa Boet hvilende Gjeld samt om ellers ubekjendte Fordringer maatte opstaae derfor at holde Skifteretten Kraveslĝs Imod forbemeldte Forordningers(?) Forpligtelse og under Reservation af Enkens lovlige Ret blev Boet extraderet Enken og Skiftet saaledes sluttet samt med Underskrivt bekrĉftet.- Skifteomkostningerne bleve betalte med 13 Rbdl. 2 Mk. 9 Sk.
Datum ut supra
C. Nielsen(?) Maren M.A.D. Andersdatter Jens I.I.S. Jensen
m.f.P. Sĝren S.C.S. Christenasen
Lars L.N.S. Nielsen Christen C.N.S. Nielsen
Hans H.N.S. Nielsen
Som Vidner
C. Mĝller Peder P.P.S. Pedersen.-

FarMor
Christen HansenMette Sĝrensdatter
ĈgteskabBĝrn
07.04.1805 - Ane Andersdatter 08.12.1805 - Lars Nielsen
28.01.1810 - Christen Nielsen
25.06.1812 - Hans Nielsen
06.03.1816 - Maren Andersdatter 04.06.1816 - Anders Nielsen
29.09.1820 - Jens Nielsen
Omk 1825 - Jens Nielsen
04.03.1827 - Anne Marie Nielsdatter

Niels Christensen
* 1772
† 04.09.1831
Christen Hansen
* Omk 1724
† 03.1804
Mette Sĝrensdatter
* Omk 1738
† Fĝr 06.01.1804

-
--
-Sĝren Jensen
-
† Fĝr 23.06.1749


Anne Henrichsdatter
* Omk 1691
† 12.1775

- - -

- - -


- - -

- - -

(Jens)
- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Jens Madsen

DatoStedKilde
Fĝdt :Omk 1796Sageby, Mern sogn-
Dĝd :04.02.1877Sageby, Mern sogn-
Begravet :10.02.1877Mern KirkeKilde

Stilling : Gċrdmand

Adresse : Matr.nr. 1, Sageby - Hĝjgċrd - Mern sogn
Noter : Kilde "Sagebys historie..."
Nĉvnt i skiftet efter faderen i 1817; han var da 21 ċr.

FarMor
Mads RasmussenMaren Jensdatter
ĈgteskabBĝrn
22.11.1823 - Anne Jensdatter 1824 - Ane Jensdatter
30.08.1827 - Mads Jensen
17.07.1836 - Maren Jensdatter

Jens Madsen
* Omk 1796
† 04.02.1877
Mads Rasmussen
* Omk 1767
† 12.12.1817
Maren Jensdatter
* 1776
† 01.11.1852
Rasmus Olsen
* Omk 1739
† 1792


Karen Madsdatter
* Omk 1731
† Eft 1801Jens Larsen
* Omk 1725
† 1782


Anna Jensdatter
* 1747
† 11.1794

- - -

- - -


- - -

- - -

Lars Haagensen
- - † 1769
Maren Jensdatter
- - † Fĝr 16.02.1740

Jens Torkelsen
- - † 01.1755
Botild Pedersdatter
* 1721 - † Omk 12.1795

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Mads Jensen

DatoStedKilde
Fĝdt :30.08.1827Hĝjgċrd, Sageby, Mern sogn-
Dĝbt :31.08.1827Mern KirkeKilde
Dĝd :Omk 1897Hĝjgċrd, Sageby, Mern sogn-

Stilling : Gċrdmand

Adresse : Matr.nr. 1, Hĝjgċrd, Sageby, Mern sogn
Noter : Blandt kilderne: Verner Jensen.

FarMor
Jens MadsenAnne Jensdatter
ĈgteskabBĝrn
- Karen Marie Rasmusdatter - - Ane Jensen
08.01.1864 - Rasmus Jensen
30.05.1866 - Lars Jensen
30.05.1866 - Peter Jensen

Mads Jensen
* 30.08.1827
† Omk 1897
Jens Madsen
* Omk 1796
† 04.02.1877
Anne Jensdatter
* Omk 1800
† 12.06.1882
Mads Rasmussen
* Omk 1767
† 12.12.1817


Maren Jensdatter
* 1776
† 01.11.1852Jens Pedersen Bom
* 1743
† Fĝr 14.04.1810


Maren Rasmusdatter
* Omk 1762
† 12.06.1828
Rasmus Olsen
* Omk 1739 - † 1792
Karen Madsdatter
* Omk 1731 - † Eft 1801

Jens Larsen
* Omk 1725 - † 1782
Anna Jensdatter
* 1747 - † 11.1794

Peder Hansen Bom
- - † 1762
Margrethe Hansdatter
- - † Eft 1746


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Ane Jensdatter

DatoStedKilde
Fĝdt :1824Hĝjgċrd, Sageby, Mern sogn-
Dĝd :02.03.1907Balle, Kalvehave sogn-

Adresse : Balle, Kalvehave sogn

FarMor
Jens MadsenAnne Jensdatter
ĈgteskabBĝrn
- Jens Rasmussen Omk 1852 - Ane Jensen

Ane Jensdatter
* 1824
† 02.03.1907
Jens Madsen
* Omk 1796
† 04.02.1877
Anne Jensdatter
* Omk 1800
† 12.06.1882
Mads Rasmussen
* Omk 1767
† 12.12.1817


Maren Jensdatter
* 1776
† 01.11.1852Jens Pedersen Bom
* 1743
† Fĝr 14.04.1810


Maren Rasmusdatter
* Omk 1762
† 12.06.1828
Rasmus Olsen
* Omk 1739 - † 1792
Karen Madsdatter
* Omk 1731 - † Eft 1801

Jens Larsen
* Omk 1725 - † 1782
Anna Jensdatter
* 1747 - † 11.1794

Peder Hansen Bom
- - † 1762
Margrethe Hansdatter
- - † Eft 1746


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anne Jensdatter

DatoStedKilde
Fĝdt :Omk 1800Sageby, Mern sogn-
Dĝd :12.06.1882Sageby, Mern sognKilde
Begravet :16.06.1882Mern KirkeKilde

Adresse : Sageby, Mern sogn
Noter : Nĉvnt i skiftet efter faderen Jens Pedersen Bom i 1810; hun var da 10 ċr og hjemme i stervboet.

FarMor
Jens Pedersen BomMaren Rasmusdatter
ĈgteskabBĝrn
22.11.1823 - Jens Madsen 1824 - Ane Jensdatter
30.08.1827 - Mads Jensen
17.07.1836 - Maren Jensdatter

Anne Jensdatter
* Omk 1800
† 12.06.1882
Jens Pedersen Bom
* 1743
† Fĝr 14.04.1810
Maren Rasmusdatter
* Omk 1762
† 12.06.1828
Peder Hansen Bom
-
† 1762


Margrethe Hansdatter
-
† Eft 1746
-
--
-

- - -

- - -

Hans Povelsen
- - † Fĝr 05.11.1737
Kirsten Andersdatter
* Omk 1700 - † Eft 1771


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Jens Rasmussen

DatoStedKilde
Fĝdt :Omk 1829(Balle, Kalvehave sogn)-
Dĝd :Eft 1890(Balle, Kalvehave sogn)-

Stilling : Gċrdmand

Adresse : Balle, Kalvehave sogn
Noter : Kilde: "Sagebys historie"

FarMor
Rasmus JensenAnna Olsdatter
ĈgteskabBĝrn
- Ane Jensdatter Omk 1852 - Ane Jensen

Jens Rasmussen
* Omk 1829
† Eft 1890
Rasmus Jensen
* Omk 1775
† 12.03.1861
Anna Olsdatter
* Omk 1795
† 26.11.1844

-
--
-Oluf Christensen
* Omk 1730
† 05.1804


Malene Olsdatter
* 1767
† Eft 1840

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Ole Johansen
* 1720 - † Eft 1771
Maren Michelsdatter
* Omk 1722 - † Eft 1771

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Sofus Viggo Rasmussen

DatoStedKilde
Fĝdt :25.06.1901Rĝnnede, Vester Egede sogn-
Dĝbt :01.09.1901Vester Egede Kirke-
Dĝd :22.05.1976(Sageby, Mern sogn)-

Stilling : Husmand / parcellist

Adresse : Sageby, Mern sogn - hus tilhĝrende gċrdmand Rasmus Nielsen.
Noter : Gravsten pċ Mern kirkegċrd i 2007.

FarMor
Jens RasmussenJensine Hansen
ĈgteskabBĝrn
23.12.1928 - Helga Marie Petersen Bille - - Helge Bille Rasmussen
- - Kurt Bille Rasmussen
- - Bent Bille Rasmussen

Sofus Viggo Rasmussen
* 25.06.1901
† 22.05.1976
Jens Rasmussen
* 30.06.1857
-
Jensine Hansen
* 27.06.1866
-

-
-


Ane Sophie Carstensdatter
* Omk 1826
-Johan Henrik Hansen
* 28.11.1845
-


Karen Sofie Jĝrgensen
* 03.10.1845
-

- - -

- - -

Carsten Larsen
* 1781 - † Eft 1845
Ane Kirstine Nielsdatter
* Omk 1780 - † Eft 1834

Hans Johansen
* Omk 1815 - -
Ane Marie Lorentsdatter
* 23.03.1815 - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Bent Bille Rasmussen

FarMor
Sofus Viggo RasmussenHelga Marie Petersen Bille

Bent Bille Rasmussen
-
-
Sofus Viggo Rasmussen
* 25.06.1901
† 22.05.1976
Helga Marie Petersen Bille
* 18.09.1901
† 05.02.1983
Jens Rasmussen
* 30.06.1857
-


Jensine Hansen
* 27.06.1866
-Hans Christian Pedersen Bille
* 13.03.1877
-


Hansine Hansen
* 17.05.1880
-

- - -
Ane Sophie Carstensdatter
* Omk 1826 - -

Johan Henrik Hansen
* 28.11.1845 - -
Karen Sofie Jĝrgensen
* 03.10.1845 - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Peder Johannessen

DatoStedKilde
Fĝdt :15.05.1837Sageby, Mern sogn-
Dĝbt :11.06.1837Mern KirkeKilde
Dĝd :-(Sageby, Mern sogn)-
Konfirmeret :1851Mern KirkeKilde

Alt.navn : Peder Olsen
Stilling : Gċrdmand

Adresse : Olsgċrd, Sageby, Mern sogn
Noter : Christoffer Jensen i Sageby Historie . . : Stedsĝn af Lars Petersen og Johanne, Olsgċrd, Sageby. Han overtog gċrden efter plejeforĉldrene. Dette er ikke helt korrekt: Han var Johannes sĝn, fĝdt udenfor ĉgteskab med Hemming Hansen i Kindvig som far.
Han tog navneforandring i 1845 fra Peder Johannessen til Peder Olsen.
En datter Hanne Marie Olsen fĝdt 14. oktober 1867 (da oplyst at hun dĝde 23. december 1957).

FarMor
Hemming HansenJohanne Olsdatter
ĈgteskabBĝrn
15.12.1865 - Ane Marie Larsdatter 14.02.1866 - Ellen Kirstine Olsen
14.10.1867 - Hanne Marie Olsen
02.02.1869 - Hans Peter Olsen
06.08.1872 - Anna Larsine Marie Olsen
09.03.1874 - Maren Kirstine Olsen
16.05.1876 - Dĝdfĝdt sĝn

Peder Johannessen
* 15.05.1837
-
Hemming Hansen
* 1810
† Eft 1870
Johanne Olsdatter
* 1804
† Fĝr 1885
Hans Matthiasen
* 1775
† 12.09.1831


Karen Jacobsdatter
* Omk 1779
† 02.11.1840Ole Christiansen
* Omk 1768
† 14.06.1849


Ellen Madsdatter
* Omk 1776
† 11.11.1852
Matthias Rasmussen Kiep
* Omk 1741 - † 13.12.1822
Maren Olsdatter
* Omk 1748 - † 02.1796

Jacob Michelsen
* Omk 1741 - † 1823
Lisbeth Hemmingsdatter
* Omk 1742 - † Eft 1801

Christian Hansen Smed
* Omk 1738 - † 11.02.1830
Helvig Mauritzdatter
* Omk 1727 - † Fĝr 1806

Mads Jensen
* Omk 1733 - † 21.10.1815
Johanne Jensdatter
* Omk 1739 - † Eft 1787

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Ane Marie Larsdatter

DatoStedKilde
Fĝdt :05.10.1839Kringlebĉk, Sageby, Mern sognKilde

Adresse : Olsgċrd, Sageby, Mern sogn
Noter : Fornavnet er fundet i Kristoffer Jensens "Sagebys Historie".

FarMor
Lars LarsenKirsten Hansdatter
ĈgteskabBĝrn
15.12.1865 - Peder Johannessen 14.02.1866 - Ellen Kirstine Olsen
14.10.1867 - Hanne Marie Olsen
02.02.1869 - Hans Peter Olsen
06.08.1872 - Anna Larsine Marie Olsen
09.03.1874 - Maren Kirstine Olsen
16.05.1876 - Dĝdfĝdt sĝn

Ane Marie Larsdatter
* 05.10.1839
-
Lars Larsen
* 1808
† 1895
Kirsten Hansdatter
* Fĝr 14.03.1809
† 02.04.1855
Lars
-
† Eft 1808


Pernille Svendsdatter
* Omk 1781
† 02.03.1873Hans Larsen
* 1779
† 30.03.1847


Maren Rasmusdatter
* Omk 1780
† 01.12.1847

- - -

- - -

Svend Ebbesen Smed
* Omk 1718 - † 05.1798
Maria Pedersdatter
* 1750 - † Eft 1787

Lars Espensen
* 1739 - † 1808
Mallene Olufsdatter
* 1740 - † 03.1805

Rasmus Nielsen
* 1756 - † 04.1804
Anna Christina Jensdatter
* 1760 - † 09.03.1816

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Lars Larsen

DatoStedKilde
Fĝdt :1808Viemose, Kalvehave sogn-
Dĝbt :26.02.1809Kalvehave KirkeKilde
Dĝd :1895Sageby, Mern sognThomas Nielsen i "Fri for tiltale"
Konfirmeret :13.04.1823Kalvehave KirkeKilde

Stilling : Indsidder, gċrdmand, sognefoged

Adresse : Viemose, Kalvehave sogn / Kringlebĉk, Sagebyvej 21, Sageby, Mern sogn - matr. nr. 8 / Ĝstervang, Sagebyvej 19, Sageby, Mern sogn (Sognefogedstedet).
Noter : Ifĝlge folketĉllingen 1845 skulle han vĉre fĝdt i Mern sogn - han var fĝdt i Kalvehave sogn!
Han og konen flyttede fra Kalvehave sogn til Sageby imellem 1. barns fĝdsel i 1831 og 2. barns fĝdsel i 1833.
Arvefĉsteskĝde pċ gċrden matr. nr. 9a i Sageby af 19. september 1854 (Verner Jensen) - nĉppe korrekt mċske matr. 5 og 6 (Nĉvnt af Thomas Nielsen i "Fri for Tiltale", side 33). Kristoffer Jensen oplyser matr. nr. 8 i Sagebys Historie.
Ifĝlge Thomas Nielsen, Mern var han en meget speciel person: Konservativ. "Havde penge med fra hjemmet i Viemose, blev lĉnset for dem af hans 2. kones familie. Var med til at bage rĉvekager om Vĉveren Hans Hansen, Mern sċ denne endte med en fĉngsling, der reelt kostede ham livet. Meget om ham i Thomas Nielsens bog "Fri for tiltale". Der er ogsċ andre udlĉgninger af hans liv og opfĝrsel.
Artikel om ham i ċrbog for Historisk Samfund, Prĉstĝ Amt - 2004, skrevet af Verner Jensen.
Nekroog i Prĉstĝ Avis:
Gamle Lars Larsen, Sageby, dĝde i Mandags, og dermed er en af Sydsjĉllands i sin Tid mest kjendte og mest ejendommelige Bĝnder afgċet ved Dĝden, 87 Aar gl. Gaar man blot en halv Snes Aar tilbage, saa var hans Navn kjendt af hvert Barn i Sydsjĉlland. Ikke saa meget for den store Mĉngde Tillidsposter, han i sin lange levetid har siddet inde med, som for den ene Ting, at der er ham, der er Fader til og i en lang Aarrĉkke var Bĉrer af Festerne i Sydsjĉlland. Den 28de Maj ? ? efter den fĝrste ?fest i Danmark holdtes, saa vidt vides, den fĝrste Folkefest paa Sjĉlland, nemlig i Mern Hestehave, paa Indbydelse af Peter Rĝrdam, Mern, og enkelte andre, deriblandt Gmd Lars Larsen, Sageby, og siden har det vĉret Lars Larsen, der har vĉret Manden for det hele. Hvem af ĉldre Folk i det sydlige Sjĉlland har vel ikke vĉret til Fest i Mern Hestehave hos Lars Larsen? Det var nok Fester! 7-8000 Mennesker! Lange, lange Vogntog langvejs fra, med Folk af enhver Stand og Stilling, Fyrvĉrkeri, Karrusel, Dans osv., og Lars Larsen som Midtpunkt i det hele! Han talte selv og skrev Sange til Festerne. Festpladsen flyttedes i Slutningen af 60erne til Lystanlĉgget ved Sageby, hvor Festerne fortsattes, og skjĝnt Lars Larsen, der er fĝdt 1808, begyndte at komme op i Aarene, saa man ham dog fremdeles fĉrdes omkring med Lethed i Bevĉgelserne, med det livlige Ĝje og ung med de unge. Sidste Gang holdt han Fest i 1888; det var Stavnsbaandsfesten, en vĉrdig Afslutning for den Gamle.
Lars Larsens Stilling som en fremragende Bonde gjorde, at han kom i Forhold til Personer, som har haft Indflydelse paa vor Folk. Fĝrst og fremmest Peter Rĝrdam, hvem han hvert Aar besĝgte i Lyngby til dennes Dĝd, og her kom han atter i Bekjendtskabsforhold til saadanne Mĉnd som Grundtvig hvis Stiller han allerede var, da denne valgtes i Prĉstĝ til Medlem af den grundlovgivende Rigsforsamling - Tietgen og flere, og det var Lars Larsens Lyst og Glĉde i sin hĝje alderdom at mindes og fortĉlle om disse fine Bekjendtskaber.

FarMor
Lars Pernille Svendsdatter
ĈgteskabBĝrn
26.11.1830 - Kirsten Hansdatter 05.01.1831 - Jacob Larsen
14.09.1833 - Rasmus Larsen
05.02.1835 - Rasmus Larsen
05.10.1839 - Ane Marie Larsdatter
- - Signe Larsdatter
05.04.1847 - Ane Kirstine Larsdatter
1851 - Maren Larsdatter
13.10.1861 - Else Kirstine Hansdatter 15.07.1865 - Dĝdfĝdt datter

Lars Larsen
* 1808
† 1895
Lars
-
† Eft 1808
Pernille Svendsdatter
* Omk 1781
† 02.03.1873

-
--
-Svend Ebbesen Smed
* Omk 1718
† 05.1798


Maria Pedersdatter
* 1750
† Eft 1787

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Peder Jensen
* 1720 - † 22.10.1780
Maria Olsdatter
- - † 03.1764

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Hanne Marie Olsen

DatoStedKilde
Fĝdt :14.10.1867Olsgċrd, Sageby, Mern sogn-
Dĝd :23.12.1957(Ugledige, Allerslev sogn)-

Alt.navn : Hanne Marie Jensen

Adresse : Ugledige, Allerslev sogn

FarMor
Peder JohannessenAne Marie Larsdatter
ĈgteskabBĝrn
- Rasmus Jensen -

Hanne Marie Olsen
* 14.10.1867
† 23.12.1957
Peder Johannessen
* 15.05.1837
-
Ane Marie Larsdatter
* 05.10.1839
-
Hemming Hansen
* 1810
† Eft 1870


Johanne Olsdatter
* 1804
† Fĝr 1885Lars Larsen
* 1808
† 1895


Kirsten Hansdatter
* Fĝr 14.03.1809
† 02.04.1855
Hans Matthiasen
* 1775 - † 12.09.1831
Karen Jacobsdatter
* Omk 1779 - † 02.11.1840

Ole Christiansen
* Omk 1768 - † 14.06.1849
Ellen Madsdatter
* Omk 1776 - † 11.11.1852

Lars
- - † Eft 1808
Pernille Svendsdatter
* Omk 1781 - † 02.03.1873

Hans Larsen
* 1779 - † 30.03.1847
Maren Rasmusdatter
* Omk 1780 - † 01.12.1847

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Rasmus Jensen

DatoStedKilde
Dĝd :-(Ugledige, Allerslev sogn)-

Adresse : Ugledige, Allerslev sogn

ĈgteskabBĝrn
- Hanne Marie Olsen -

Rasmus Jensen
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Maren Kirstine Olsen

DatoStedKilde
Fĝdt :09.03.1874Olsgċrd, Sageby, Mern sogn-
Dĝbt :02.06.1874Mern KirkeKilde
Dĝd :23.07.1968(Skalsby, Mern sogn)-

Alt.navn : Maren Kirstine Mortensen, Maren Kirstine Hansen

Adresse : Skalsbygċrden, Skalsby, Mern sogn
Noter : Havde bĝrn med begge mĉnd. 2 sĝnner - Hansen og Mortensen - overtog Skalsbygċrden, de var begge ugifte.

FarMor
Peder JohannessenAne Marie Larsdatter
ĈgteskabBĝrn
- Peder Christian Mortensen - - Johanne Mortensen
- - Verner Mortensen
29.07.1902 - Herman Mortensen
05.02.1907 - Gudrun Mortensen
29.04.1911 - Hans Peter Hansen - - Karl Aage Hansen
- - Hans Evald Hansen

Maren Kirstine Olsen
* 09.03.1874
† 23.07.1968
Peder Johannessen
* 15.05.1837
-
Ane Marie Larsdatter
* 05.10.1839
-
Hemming Hansen
* 1810
† Eft 1870


Johanne Olsdatter
* 1804
† Fĝr 1885Lars Larsen
* 1808
† 1895


Kirsten Hansdatter
* Fĝr 14.03.1809
† 02.04.1855
Hans Matthiasen
* 1775 - † 12.09.1831
Karen Jacobsdatter
* Omk 1779 - † 02.11.1840

Ole Christiansen
* Omk 1768 - † 14.06.1849
Ellen Madsdatter
* Omk 1776 - † 11.11.1852

Lars
- - † Eft 1808
Pernille Svendsdatter
* Omk 1781 - † 02.03.1873

Hans Larsen
* 1779 - † 30.03.1847
Maren Rasmusdatter
* Omk 1780 - † 01.12.1847

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Peder Christian Mortensen

DatoStedKilde
Fĝdt :05.09.1876Tjĝrnehoved, Allerslev sogn-
Dĝbt :13.10.1876Allerslev KirkeKilde
Dĝd :04.07.1909Skalsbygċrden, Skalsby, Mern sogn-
Begravet :10.07.1909Mern Kirke-

Alt.navn : Peder Mortensen
Stilling : Gċrdejer

Adresse : Skalsbygċrden, Skalsby, Mern sogn
Noter : Kaldenavn: Peder.

FarMor
Hans MortensenMaren Christiansdatter
ĈgteskabBĝrn
- Maren Kirstine Olsen - - Johanne Mortensen
- - Verner Mortensen
29.07.1902 - Herman Mortensen
05.02.1907 - Gudrun Mortensen

Peder Christian Mortensen
* 05.09.1876
† 04.07.1909
Hans Mortensen
* Omk 1849
-
Maren Christiansdatter
* 26.12.1853
-
Morten Pedersen
* Omk 1812
-


Marie Hansdatter
* 14.04.1815
-Christian Pedersen
* Omk 1804
-


Sidse Olsdatter
* 26.08.1831
-
Peder Hemmingsen
* 1777 - † 03.12.1860
Karen Olsdatter
* 1776 - † Eft 1845

Hans Nielsen
* Omk 1777 - † Fĝr 1834
Frederikke Jensdatter
* Omk 1780 - † 03.05.1865

Peder Jĝrgensen
* 1769 - † Eft 1845
Karen Jĝrgensdatter
* 1774 - † 25.02.1837

Ole Nielsen
* 1772 - † 02.03.1831
Ane Hemmingsdatter
* Omk 1800 - † Eft 1845

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anna Larsine Marie Olsen

DatoStedKilde
Fĝdt :06.08.1872Olsgċrd, Sageby, Mern sognKilde
Dĝbt :02.10.1872Mern KirkeKilde
Dĝd :15.04.1965-Kilde
Konfirmeret :03.10.1886Mern Kirke-

Adresse : Olsgċrd, Sageby
Noter : Ingen bĝrn. Havde sĝsterdatteren Gudrun fra Skalsbygċrden i pleje.

FarMor
Peder JohannessenAne Marie Larsdatter
ĈgteskabBĝrn
- Henrik Jensen -

Anna Larsine Marie Olsen
* 06.08.1872
† 15.04.1965
Peder Johannessen
* 15.05.1837
-
Ane Marie Larsdatter
* 05.10.1839
-
Hemming Hansen
* 1810
† Eft 1870


Johanne Olsdatter
* 1804
† Fĝr 1885Lars Larsen
* 1808
† 1895


Kirsten Hansdatter
* Fĝr 14.03.1809
† 02.04.1855
Hans Matthiasen
* 1775 - † 12.09.1831
Karen Jacobsdatter
* Omk 1779 - † 02.11.1840

Ole Christiansen
* Omk 1768 - † 14.06.1849
Ellen Madsdatter
* Omk 1776 - † 11.11.1852

Lars
- - † Eft 1808
Pernille Svendsdatter
* Omk 1781 - † 02.03.1873

Hans Larsen
* 1779 - † 30.03.1847
Maren Rasmusdatter
* Omk 1780 - † 01.12.1847

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Henrik Jensen

Stilling : Gċrdmand

Adresse : Olsgċrd, Sageby
Noter : Kom fra Egebjerg. Overtog gċrden efter svigerforĉldrene. Ingen bĝrn.

ĈgteskabBĝrn
- Anna Larsine Marie Olsen -

Henrik Jensen
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Kirsten Rasmussen

FarMor
Lars Mogens RasmussenKaja Frost Hemmingsen
ĈgteskabBĝrn
- - Ole Schmidt - - Laura Emilie Schmidt
- - Datter

Kirsten Rasmussen
-
-
Lars Mogens Rasmussen
* 07.10.1924
† 14.07.1988
Kaja Frost Hemmingsen
* 02.08.1932
† Omk 2000
Alfred Kristian Rasmussen
* 26.06.1893
† 01.06.1949


Agnete Sofie Jacobsen
* 22.11.1897
† 16.05.1977Aksel Hemmingsen
* 15.06.1904
† 04.07.1963


Ellen Marie Frost
* 14.05.1904
† 11.02.1990
Hans Rasmussen
* 12.12.1859 - -
Karen Sofie Jensen
* 27.03.1860 - -


- - -

- - -

Hans Peter Hemmingsen
* 17.10.1878 - † 22.10.1977
Jensine Christiane Petersen
* 03.07.1879 - † 09.05.1953

Martin Frost
- - -
Kaja Frost
- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Laura Emilie Schmidt

FarMor
Ole SchmidtKirsten Rasmussen

Laura Emilie Schmidt
-
-
Ole Schmidt
* 21.05.1955
-
Kirsten Rasmussen
-
-
Erik Schmidt
-
† 1998


Bente Schmidt
-
-Lars Mogens Rasmussen
* 07.10.1924
† 14.07.1988


Kaja Frost Hemmingsen
* 02.08.1932
† Omk 2000

- - -

- - -


- - -

- - -

Alfred Kristian Rasmussen
* 26.06.1893 - † 01.06.1949
Agnete Sofie Jacobsen
* 22.11.1897 - † 16.05.1977

Aksel Hemmingsen
* 15.06.1904 - † 04.07.1963
Ellen Marie Frost
* 14.05.1904 - † 11.02.1990

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Datter

FarMor
Ole SchmidtKirsten Rasmussen

Datter
-
-
Ole Schmidt
* 21.05.1955
-
Kirsten Rasmussen
-
-
Erik Schmidt
-
† 1998


Bente Schmidt
-
-Lars Mogens Rasmussen
* 07.10.1924
† 14.07.1988


Kaja Frost Hemmingsen
* 02.08.1932
† Omk 2000

- - -

- - -


- - -

- - -

Alfred Kristian Rasmussen
* 26.06.1893 - † 01.06.1949
Agnete Sofie Jacobsen
* 22.11.1897 - † 16.05.1977

Aksel Hemmingsen
* 15.06.1904 - † 04.07.1963
Ellen Marie Frost
* 14.05.1904 - † 11.02.1990

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Lars Mogens Rasmussen

DatoStedKilde
Fĝdt :07.10.1924Maglegċrd, Nĝrre Mern, Mern sognDato: Gravsten
Dĝd :14.07.1988Mern-
Begravet :-Mern Kirke-

Stilling : Gċrdejer, chauffĝr m.m.

Adresse : Canada / Maglegċrd, Mern / Birkely, Sageby / Canada / Mern
Noter : Kaldet Mogens. Var i Canada i 3 ċr som ung, kom hjem derfra og forpagtede Maglegċrd efter broderens dĝd. Han og Kaja var senere i ½ ċr i Canada, hvor Kaja ikke brĝd sig om at bo.

FarMor
Alfred Kristian RasmussenAgnete Sofie Jacobsen
ĈgteskabBĝrn
25.09.1954 - Kaja Frost Hemmingsen - - Birgitte Sofie Rasmussen
- - Kirsten Rasmussen

Lars Mogens Rasmussen
* 07.10.1924
† 14.07.1988
Alfred Kristian Rasmussen
* 26.06.1893
† 01.06.1949
Agnete Sofie Jacobsen
* 22.11.1897
† 16.05.1977
Hans Rasmussen
* 12.12.1859
-


Karen Sofie Jensen
* 27.03.1860
-
-
--
-
Engelbrecht Rasmussen
* 17.05.1826 - † Eft 1907
Mette Marie Rasmusdatter
* 22.04.1833 - -

Jens Jensen
- - † Eft 1874
Margrethe Nielsdatter
- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Birgitte Sofie Rasmussen

FarMor
Lars Mogens RasmussenKaja Frost Hemmingsen
ĈgteskabBĝrn
- - Christopher John Clark - - Georgina Sofie Rasmussen-Clark
- - Bernadine Sofie Rasmussen-Clark

Birgitte Sofie Rasmussen
-
-
Lars Mogens Rasmussen
* 07.10.1924
† 14.07.1988
Kaja Frost Hemmingsen
* 02.08.1932
† Omk 2000
Alfred Kristian Rasmussen
* 26.06.1893
† 01.06.1949


Agnete Sofie Jacobsen
* 22.11.1897
† 16.05.1977Aksel Hemmingsen
* 15.06.1904
† 04.07.1963


Ellen Marie Frost
* 14.05.1904
† 11.02.1990
Hans Rasmussen
* 12.12.1859 - -
Karen Sofie Jensen
* 27.03.1860 - -


- - -

- - -

Hans Peter Hemmingsen
* 17.10.1878 - † 22.10.1977
Jensine Christiane Petersen
* 03.07.1879 - † 09.05.1953

Martin Frost
- - -
Kaja Frost
- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Alfred Kristian Rasmussen

DatoStedKilde
Fĝdt :26.06.1893Mern-
Dĝd :01.06.1949(Mern)-

Stilling : Gċrdejer

Adresse : Maglegċrd, Nĝrre Mern, Mern sogn

FarMor
Hans RasmussenKaren Sofie Jensen
ĈgteskabBĝrn
21.03.1917 - Agnete Sofie Jacobsen 22.05.1921 - Frandts Engelbredt Rasmussen
07.10.1924 - Lars Mogens Rasmussen
- - Grethe Rasmussen
10.11.1931 - Ole Rasmussen

Alfred Kristian Rasmussen
* 26.06.1893
† 01.06.1949
Hans Rasmussen
* 12.12.1859
-
Karen Sofie Jensen
* 27.03.1860
-
Engelbrecht Rasmussen
* 17.05.1826
† Eft 1907


Mette Marie Rasmusdatter
* 22.04.1833
-Jens Jensen
-
† Eft 1874


Margrethe Nielsdatter
-
-
Rasmus Andersen
* Omk 1786 - † 09.03.1865
Maren Sĝrensdatter
* 1793 - † Eft 1845

Rasmus Bendtsen
* Omk 1793 - † 29.04.1871
Kirsten Jacobsdatter
* Fĝr 31.01.1802 - † 28.12.1864


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Agnete Sofie Jacobsen

DatoStedKilde
Fĝdt :22.11.1897--
Dĝd :16.05.1977(Mern)-

Alt.navn : Agnete Sofie Rasmussen

Adresse : Maglegċrd, Nĝrre Mern. Mern sogn

ĈgteskabBĝrn
21.03.1917 - Alfred Kristian Rasmussen 22.05.1921 - Frandts Engelbredt Rasmussen
07.10.1924 - Lars Mogens Rasmussen
- - Grethe Rasmussen
10.11.1931 - Ole Rasmussen

Agnete Sofie Jacobsen
* 22.11.1897
† 16.05.1977

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Frandts Engelbredt Rasmussen

DatoStedKilde
Fĝdt :22.05.1921Maglegċrd, Nĝrre Mern, Mern sogn-
Dĝbt :26.06.1921--
Dĝd :10.05.1952Maglegċrd, Nĝrre Mern, Mern sognGravsten og Kaja Rasmussen

Stilling : Forpagter

Adresse : Maglegċrd, Nĝrre Mern, Mern sogn
Noter : Forpagtede Maglegċrd af sin mor efter faderens dĝd.

FarMor
Alfred Kristian RasmussenAgnete Sofie Jacobsen

Frandts Engelbredt Rasmussen
* 22.05.1921
† 10.05.1952
Alfred Kristian Rasmussen
* 26.06.1893
† 01.06.1949
Agnete Sofie Jacobsen
* 22.11.1897
† 16.05.1977
Hans Rasmussen
* 12.12.1859
-


Karen Sofie Jensen
* 27.03.1860
-
-
--
-
Engelbrecht Rasmussen
* 17.05.1826 - † Eft 1907
Mette Marie Rasmusdatter
* 22.04.1833 - -

Jens Jensen
- - † Eft 1874
Margrethe Nielsdatter
- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Grethe Rasmussen

FarMor
Alfred Kristian RasmussenAgnete Sofie Jacobsen

Grethe Rasmussen
-
-
Alfred Kristian Rasmussen
* 26.06.1893
† 01.06.1949
Agnete Sofie Jacobsen
* 22.11.1897
† 16.05.1977
Hans Rasmussen
* 12.12.1859
-


Karen Sofie Jensen
* 27.03.1860
-
-
--
-
Engelbrecht Rasmussen
* 17.05.1826 - † Eft 1907
Mette Marie Rasmusdatter
* 22.04.1833 - -

Jens Jensen
- - † Eft 1874
Margrethe Nielsdatter
- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Ole Rasmussen

DatoStedKilde
Fĝdt :10.11.1931Maglegċrd, Nĝrre Mern, Mern sogn-
Emmigreret :-Canada-

Stilling : Farmer

Adresse : 6th concession of Howich Township, R.R. # 1 Fordwich, Ontario, N0G 1V0, Canada, tlf (519) 335-3710
Noter : Har bl.a. fċr. Gik i skole sammen med Hans Henning. Kilde: Julebrev til Gurli og Hans Henning fra Ole Rasmussen 1998

FarMor
Alfred Kristian RasmussenAgnete Sofie Jacobsen
ĈgteskabBĝrn
- Elly Rasmussen - - Inger Rasmussen
- - Lars Rasmussen

Ole Rasmussen
* 10.11.1931
-
Alfred Kristian Rasmussen
* 26.06.1893
† 01.06.1949
Agnete Sofie Jacobsen
* 22.11.1897
† 16.05.1977
Hans Rasmussen
* 12.12.1859
-


Karen Sofie Jensen
* 27.03.1860
-
-
--
-
Engelbrecht Rasmussen
* 17.05.1826 - † Eft 1907
Mette Marie Rasmusdatter
* 22.04.1833 - -

Jens Jensen
- - † Eft 1874
Margrethe Nielsdatter
- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Birte Larsen

FarMor
Lars Oluf LarsenAnna Hemmingsen
ĈgteskabBĝrn
- - Karl Ċge Larsen - - Regitze Larsen
- - Berit Larsen

Birte Larsen
-
-
Lars Oluf Larsen
* 11.12.1896
† 14.09.1974
Anna Hemmingsen
* 16.02.1901
† 04.04.1994
Jens Larsen Marbjerg
* 28.05.1856
† 27.02.1925


Birthe Olsen
* 11.10.1857
† 01.10.1924Hans Peter Hemmingsen
* 17.10.1878
† 22.10.1977


Jensine Christiane Petersen
* 03.07.1879
† 09.05.1953

- - -

- - -


- - -

- - -

Hans Hemmingsen
* 12.07.1847 - † 04.04.1943
Kirsten Rasmusdatter
* 23.04.1846 - † 11.1925

Michael Rasmus Pedersen
* 28.12.1849 - † 22.10.1934
Sidse Kirstine Hansdatter
* 14.10.1845 - † 08.02.1932

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017