Frandtz Olsen

DatoStedKilde
Født :Omk 1732--
Død :09.1787Strandhoved, Fakse sogn-
Begravet :23.09.1787Fakse KirkeKilde
Konfirmeret :1750Fakse Kirke-

Stilling : Gårdmand

Adresse : Vallebo, Fakse sogn / Gård nr. 3, Strandhoved, Fakse sogn (nu Hylleholt sogn)
Noter : Han er nævnt i skiftet efter moderen i 1737. Han var da 5 år gammel.
Han er nævnt i skiftet efter farfaderen Peder Frandsen i Strandhoved i 1751. Han var da 18 år gammel, ugift og skulle overtage fæstet af gården efter ham.
I 1780 er han nævnt i skiftet efter svigersønnen Mads Christophersen i Tystrup. Han fik dattersønnen Peder Madsens arv på 100 Rdl i forvarring til 4 procents årlig forrentning.
Han er nævnt i skiftet efter faderen i 1787/88. Han var da netop død, og hans børn arvede.

Skifteprotokollen, Rosendal gods, folie 731a-737a. Registrerings- og vurderingsforretning den 15. december 1787 / skiftesamling den 15. marts 1788 / skifte den 7. april 1788 efter gårdmand Frantz Olsen i Strandhoved.
Enke: Anne Kirstine Pedersdatter - med lavværge Hans Jørgensen.
Arvinger - 1 kuld børn, fællesbørnene:
1) En datter Bodil Frandsdatter, gift med gårdmand Christen Hansen i Tystrup.
2) En søn Peder Frandsen, gårdmand i Vallebo.
3) En datter Anne Frandsdatter, gift med gårdmand Peder Rasmussen i Elmue.
4) En søn Ole Frandsen, 16 år gammel, hjemme hos moderen.
5) En søn Hans Frandsen, hjemme hos moderen.
Tilstede ved skiftet: Sønnen Christen Hansen. På de øvrige arvingers vegne: Gårdmand Christen Jørgensen i Favrby.
Skifteforvalter: Forvalter Søren Baastrup på Rosenlund.
Vurderingsmænd: Søren Pedersen i Hovby og Jens Larsen i Strandhuset.
Boet vurderet til 498 rdl.
Boets udgifter opgjort til 288 rdl.
Boets overskud opgjort til 209 rdl.

Skiftet efter ham nævnt i Rosendal skifteprotokol 1792, folie 814.

FarMor
Ole PedersenGundel Hansdatter
ÆgteskabBørn
Omk 1756 - Anne Kirstine Pedersdatter Omk 1759 - Bodil Fransdatter
1761 - Peder Frandtzen
1765 - Ane Fransdatter
1771 - Ole Fransen
1778 - Hans Fransen

Frandtz Olsen
* Omk 1732
† 09.1787
Ole Pedersen
* Omk 1708
† 30.09.1787
Gundel Hansdatter
-
† 1737
Peder Frandsen
-
† 09.08.1751


Karen Pedersdatter
-
† Før 11.06.1749
-
--
-
Frantz Olsen
- - -
Mette
- - † Eft 1721


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anne Kirstine Pedersdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1736(Fuglsang, Fakse sogn)-
Død :31.03.1816Strandhoved, Fakse sogn-
Begravet :08.04.1816Fakse KirkeKilde
Konfirmeret :1752Fakse Kirke-

Stilling : Madmoder

Adresse : Gård nr. 3, Strandhoved Fakse sogn (nu Hylleholt sogn)
Noter : Hun er uden tvivl konfirmeret i Fakse i 1752 - da skrevet som Kirstine Pedersdatter af Fuglsang.
Hun er nævnt i skiftet efter fasteren Karen Jørgensdatter i 1755/56. I 1755 var hun 20 år gammel og er ved skiftet i 1756 gift med Frands Olsen i Strandhoved.
Hun afstod fæstet af gård nr. 3 i Strandhoved til sønnen Hans Frantzen den 22. december 1802. (Kilde: Registret til Rosendal fæsteprotokol, Landsarkivet København/Sjælland).

FarMor
Peder HansenBodil Jørgensdatter
ÆgteskabBørn
Omk 1756 - Frandtz Olsen Omk 1759 - Bodil Fransdatter
1761 - Peder Frandtzen
1765 - Ane Fransdatter
1771 - Ole Fransen
1778 - Hans Fransen

Anne Kirstine Pedersdatter
* Omk 1736
† 31.03.1816
Peder Hansen
* Omk 1700
† 03.1779
Bodil Jørgensdatter
* Omk 1705
† 1749
Hans Pedersen
-
† Eft 1728


Kirsten
-
† Eft 1725Jørgen Henrichsen
-
† Før 04.01.1732


Ellen Laursdatter
-
† Eft 1732

- - -

- - -


- - -

- - -

Henrik Jørgensen
- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Ole Pedersen

DatoStedKilde
Født :Omk 1708(Strandhoved, Fakse sogn)-
Død :30.09.1787Strandhoved, Fakse sogn-
Begravet :07.10.1787Fakse KirkeKilde

Stilling : Gårdmand

Adresse : Strandhoved, Fakse sogn (nu Hylleholt sogn)
Noter : Iflg. Niels E Jensen, Løve skiftet 1. oktober 1787 under Rosendal.
Ole Pedersen overtog fæstet af gården i Strandhoved i 1729 efter Ole Rasmussen, der da netop var død. I forbindelse med skiftet efter Ole Rasmussen er det den 16. marts 1729 oplyst at Peder Frandsens søn Ole Pedersen var indsat i gården. Kilde: Rosendal skifteprotokol.
Han kan have haft en søn, Rasmus Olsen: Rosendal Fæsteprotokol 1722-1832: 1742 fæster Rasmus Olsen, barnefødt i Strandhoved den gård i Hovby, som Rasmus Povelsen fradøde. NEJ, snarere en søn af gårdmand Ole Rasmussen og Mette Andersdatter i Strandhoved. Skiftet efter Ole Rasmussen i 1729 under Rosendal - da en søn Rasmus Olsen på 19 år.
Fæstet af Olle Pedersens fæstegård i Strandhoved overgik efter hans død til Unge Rasmus Hansen den 7. oktober 1787. (Kilde: Registret til Rosendal fæsteprotokol, Landsarkivet København/Sjælland - fæsteprotokol nr. 1, folie 225b).
Ved skiftet efter afdøde møller Michel Jensen i Tubæk Mølle, Skibbinge sogn i 1773 er Ole Pedersen fra Strandhoved på Rosenlund gods nævnt som kreditor: Han havde udstedt en obligation til mølleren på 100 rdl. i 1761 eller 1767, der til kom forfaldne renter på 10 rdl. - boets indtægt var på 271 rdl. Mølleren var gift med Sidsel Pedersdatter - en søster til gårdmand Frantz Pedersen i Stubberup. Kilde: Jungshoved skifteprotokol side 490.
Ole Pedersen er nævnt som havende penge tilgode i mange skifter under Rosendal.

Skifteprotokollen, Rosendal gods, folie 737b-758a. Forsikringsforretning den 1. oktober 1787 / registrerings- og vurderingsforretning den 30. oktober 1787 / skiftesamling den 29. november 1787 / skiftesamling den 15. marts 1788 / skifteslutning den 7. april 1788 efter gårdmand Ole Pedersen i Strandhoved. Han var død aftenen før forsikringen af boet - også oplyst at han døde den 1. oktober.
Enke: Maren Hemmingsdatter - med lavværge gårdmand Niels Jensen i Vindbyholt.
Arvinger:
1) En søn Frands Olsen, forhen gårdmand i Strandhoved, død i disse dage, hans enke: Kirstine Pedersdatter. Deres fælles børn:
a) En datter Bodil Frandsdatter, gift med gårdmand Christen Hansen i Tystrup.
b) En søn Peder Frandsen, gårdmand i Vallebo.
c) En datter Anne Frandsdatter, gift med gårdmand Peder Rasmussen i Elmue.
d) En søn Ole Frandsen, 17 år gammel, hjemme hos moderen.
e) En søn Hans Frandsen, 8 år gammel, hjemme hos moderen.
2) En søn Peder Olsen Møller, boende i Store Heddinge.
3) En datter Anne Olsdatter, forhen gift med ligeledes afdøde Niels Nielsen i Mosebølle. Hendes børn:
a) En søn Niels Nielsen, 28 år gammel, tjenende i København.
b) En datter Gunild Nielsdatter, 30 år gammel, hjemme i stervboet.
c) En datter Kirsten Nielsdatter, gift med gårdmand Ove Jørgensen i Elmue.
På Niels Nielsens i København vegne: Forvalter Clausen på Lindersvold.
Skifteforvalter: Søren Baastrup.
Vitterlighedsvidner og vurderingsmænd: Søren Pedersen i Hovby og Jens Larsen ved Stranden.
Boets debitorer:
Povel Larsen, borger i Store Heddinge - 66 rdl. for leverede varer.
Peder Sørensen, borger i Store Heddinge - 40 rdl.
Christen Jensen, borger i Store Heddinge - 30 rdl.
Murermester Christian Bernhart i Store Heddinge - 60 rdl. + 20 rdl.
Ole Hansen I Store Heddinge - 1000 rdl.
Husmand Niels Peitersen i Hyllede - 30 rdl.
Skifteforvalteren kammerherre baron Ivar Rosenkrantz - 1000 rdl. + 100 rdl.
Kongelig komsumsionsforvalter Jørgensen / Johan Martin Jürgensen i Store Heddinge - 160 rdl.
Kontant beholdning: 475 rdl.
Pantede ting i boet:
En jern? - tilhørende Hemming Hansen i Vallebo
4 sølvspiseskeer - tilhørende skytten på Rosenlund.
2 kakkelovne ude på leje hos:
Hans Mathiasen
Køgeskomageren i Fakse.
Boet vurderet til 506 rdl.
Tilgodehavender hos "adskillige Folk":
Smede Hans Christian Olsen i Vallebo
Husmand Peder Larsen i Vallebo
Gårdmand Hemming Hansen i Vallebo
Christen Bonde i Hovby
Husmand Jens Hansen i Tystrup
Husmand Ole Rytter i Tystrup
Husmand Lars Nielsen i Tystrup
Jacob Væver ved Strandegårds Dyrehave (Strandegård er sikkert overstreget)
Husmand Hans Jensen i Tystrup
Peder Iversen i Strandhoved
Christian Murermester i Hovby
Peder Andersen i Brøderup
Hans Brandt i Fakse
Jørgen Hansen i Fakse.
Begravelsen (udspecificeret) kostede 48 rdl.
Blandt kreditorerne:
Kirurgen Hahn, for opvartning af Ole Pedersen i hans svaghed.
Boets samlede indtægter: 3.375 rdl.
Boets udgifter opgjort til 439 rdl.
Boets overskud opgjort til 2.935 rdl.

FarMor
Peder FrandsenKaren Pedersdatter
ÆgteskabBørn
- Gundel Hansdatter Omk 1732 - Frandtz Olsen
Omk 1736 - Anne Olsdatter
- Maren Hemmingsdatter Omk 1749 - Peder Olsen Møller

Ole Pedersen
* Omk 1708
† 30.09.1787
Peder Frandsen
-
† 09.08.1751
Karen Pedersdatter
-
† Før 11.06.1749
Frantz Olsen
-
-


Mette
-
† Eft 1721
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Maren Hemmingsdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1714Store Elmue, Roholte sogn-
Død :1796Strandhoved, Fakse sognGurli Andersen - født Poulsen
Begravet :14.12.1796Fakse KirkeGurli Andersen - født Poulsen

Stilling : Madmoder

Adresse : Strandhoved; Fakse sogn (nu Hylleholt sogn)
Noter : Kilde: Niels E. Jensen, Løve - juni 2002.
I 1745 var hun gudmoder til broderen Lars´ datter Kirstine i Hyllede, Kongsted sogn. Hun var da i Strandhoved.
I 1761 var hun - "Ole Pedersens Kone i Strandhoved" - gudmor til Hans Pedersens søn Peder i Smerup, Smerup sogn.

FarMor
Hemming AndersenMaren
ÆgteskabBørn
- Ole Pedersen Omk 1749 - Peder Olsen Møller

Maren Hemmingsdatter
* Omk 1714
† 1796
Hemming Andersen
* Omk 1687
† 07.1758
Maren
* Omk 1685
† 05.1756
Anders Pedersen
-
-


? Hemmingsdatter
-
-
-
--
-

- - -

- - -

Hemming Lauritzen
- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Peder Hansen

DatoStedKilde
Født :Omk 1700--
Død :03.1779Fuglsang, Fakse sogn-
Begravet :16.03.1779Fakse KirkeKilde

Stilling : Gårdmand

Adresse : Universitetsgård i Fuglsang, Fakse sogn
Noter : Kilde: Gurli Andersen.
Han var gift 2 gange iflg. Oeders efterretninger 1771.
Peder Hansen er nævnt som kreditor i skiftet efter møller Johan Henrich Andersen i Nyrup Mølle i 1747. I 1749 afsluttedes dette skifte endeligt med udbetaling af indestående arv til Schmeltz 4 børn (skiftet under Jomfruens Egede gods, folie 122); da var Peder Hansen blevet gift med møllerenken.
Ifølge "Slægten Hemming Nielsen i to Hundrede Aar" afstod han gården i Fuglsang til sønnen Jørgen i 1772. I det skrifte er han nævnt som far til Hemming Nielsens kone Lisbeth Pedersdatter (14682). Det var han dog næppe.

Universitetets skifteprotokol 1779 (i afskrift af Niels E. Jensen, Løve): Skifte 8. september 1779 efter gårdmand Peder Hansen, Fuglsang. Boende hos sønnen Jørgen Pedersen.
Enke: Maren Jørgensdatter.
Børn af forrige ægteskab:
1) Jørgen Pedersen, gårdmand i Fuglsang.
2) Anne Sophie Pedersdatter, enke efter gårdmand Lars Pedersen i Ammerup.
3) Anne Kirstine Pedersdatter, gift med gårdmand Frands Olsen i Strandhoved på Rosendal gods.
4) Karen Pedersdatter, enke efter gårdmand Jørgen Rasmussen i Orup.
Fra side 258 i skifteprotokollen - i afskrift af Leif Pedersen, Haslev:
Anno 1779 den 8de September mödte udi Stærv­boet efter afg: Peder Hansen som boede og döde udi Fuglsang paa det Kongl: Universitets Gods hos Sönnen Jörgen Pedersen, til hvem han for nogle Aar siden förend hafde afstaaet Gaarden, mödte paa Retten og det Kongl: Univ: Vægne unge Ride­fo­ged og Fuldmægtig fra Karise med sig havende de 2de Mænd Olle Hansen af Faxöe og Rasmus Lar­sen af Elfsborghuus som Vitterligheds Mænd ved Forretningen og varskoed forud skedte Advar­sel til samtlige den afg: Peder Hansens Arvinger, som ere 1: Jörgen Pedersen Gaardmand i bemeldte Fuglsang, 2: Anne Sophie Pedersdatter afg: Gaard­mand Lars Pedersens Enke i Ammerup, 3: Anne Kirstine Pedersdatter Gaardmand Frantz Olsens Hustrue i Strandhoved, 4: Karen Peders­datter afg: Gaardmand Jörgen Rasmussens Hu­strue i Orup, begge sidste paa Rosenlund Gods, nærværende samme J. Pedersen og Svoger Frantz Olsen af Strandhoved paa Egne og Med­arvingers Vegne som og Anne Sophie Sl: Lars Pedersens Enke af Ammerup til denne Forretning hafde sendt Sön Hans Larsen og Karen Sl: Jörgen Rasmussens Enke af Orup ligesom hafde til denne Forretning sin Sön Hans Jörgensen, hvilke begge paa deres Mödres Vegne var nærværende. De nærværende saavel Jörgen Pedersen som Frantz Olsen tilkiendegav og ærklærede paa eg­ne og Medarvingers Vegne at deres Sallig Fader afg: Pe­der Hansen for sin ----re til enhvers For­nöÿelse, hvad denne kunde tilkomme, Saa at da enhver for sig er fuldkommen Velfornöÿede og ik­ke i ringeste Maade haver noget at fordre udi Stærvboet efter Afg: Peder Hansen, men tillige hermed erklærede at de i alle Maader holder Skif­teforvalteren uden Ansvar for saavidt af dette Skiftes Holdelse kan dependere. Saadant de og nærværende Anne So­phie Sl: Lars Pedersens En­kes Sön Hans Larsen og Hans Jörgensen Sl: Jörgen Rasmussens Enkes Sön paa deres Mödres Vegne bekræfter og tilstan­der af bemeldte deres Mödres at være saaledes gi­ven Ordre og Besked. Og som da intet videre var at forrette ved denne Behandling, saa blev samme herved i alle Venlig­hed efter samtliges Forlan­gende herved sluttet og tilendebragt. Actum ut Su­pra.

FarMor
Hans PedersenKirsten
ÆgteskabBørn
- Bodil Jørgensdatter Omk 1731 - Anne Sophie Pedersdatter
Omk 1736 - Anne Kirstine Pedersdatter
Omk 1743 - Jørgen Pedersen
Omk 1745 - Karen Pedersdatter
1749 - Maren Jørgensdatter -

Peder Hansen
* Omk 1700
† 03.1779
Hans Pedersen
-
† Eft 1728
Kirsten
-
† Eft 1725

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Bodil Jørgensdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1705(Ebbeskov, Fakse sogn)-
Død :1749Fuglsang, Fakse sogn-

Adresse : Fuglsang, Fakse sogn
Noter : Kilder: Gurli Andersen / Jens E. Nielsen, Løve - juni 2003 / Leif Pedersen, Haslev.

FarMor
Jørgen HenrichsenEllen Laursdatter
ÆgteskabBørn
- Peder Hansen Omk 1731 - Anne Sophie Pedersdatter
Omk 1736 - Anne Kirstine Pedersdatter
Omk 1743 - Jørgen Pedersen
Omk 1745 - Karen Pedersdatter

Bodil Jørgensdatter
* Omk 1705
† 1749
Jørgen Henrichsen
-
† Før 04.01.1732
Ellen Laursdatter
-
† Eft 1732
Henrik Jørgensen
-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Frands Pedersen

DatoStedKilde
Født :07.09.1819Ellebæksgården, Jyderup, Fakse sogn-
Døbt :09.09.1819Hjemmedåb-
Død :1895Hyllede, Kongsted sogn-

Stilling : Husmand og daglejer

Adresse : Krageborghuset, Hyllede, Kongsted sogn (hele livet?)
Noter : Kilde: Gurli Andersen, Fakse Ladeplads.

FarMor
Peder MadsenSidse Jørgensdatter
ÆgteskabBørn
26.05.1848 - Maren Kirstine Sørensdatter 09.02.1849 - Peder Søren Frantzen
07.02.1850 - Sidse Marie Frandsen
15.06.1851 - Karen Sophie Frandsen
06.03.1854 - Peder Søren Frandsen
02.02.1856 - Jørgen Frandsen
22.03.1858 - Lars Frandsen
06.01.1861 - Jens Christian Frandsen

Frands Pedersen
* 07.09.1819
† 1895
Peder Madsen
* Før 16.01.1780
† 09.07.1863
Sidse Jørgensdatter
* 1786
† 03.01.1832
Mads Christoffersen
* Omk 1748
† 11.1780


Bodil Fransdatter
* Omk 1759
† 17.07.1830Jørgen Povelsen
* Omk 1748
† 05.03.1825


Karen Jensdatter
* Omk 1757
† Før 03.07.1806
Christopher Madsen
* Omk 1722 - † 06.1780
Anne Jensdatter
* Omk 1709 - † Før 15.05.1790

Frandtz Olsen
* Omk 1732 - † 09.1787
Anne Kirstine Pedersdatter
* Omk 1736 - † 31.03.1816

Povel Sørensen Broch
* Omk 1716 - † 08.1794
Cicil Mortensdatter
* 1720 - † 1780

Jens Nielsen
* Omk 1715 - † Eft 1787
Susanna Christophersdatter
* Omk 1728 - † 12.1768

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Maren Kirstine Sørensdatter

DatoStedKilde
Født :19.11.1818Hyllede, Kongsted sogn-
Døbt :14.02.1819Kongsted KirkeKilde
Død :-(Hyllede, Kongsted sogn)-

Adresse : Hyllede, Kongsted sogn

FarMor
Søren PedersenKaren Hansdatter
ÆgteskabBørn
26.05.1848 - Frands Pedersen 09.02.1849 - Peder Søren Frantzen
07.02.1850 - Sidse Marie Frandsen
15.06.1851 - Karen Sophie Frandsen
06.03.1854 - Peder Søren Frandsen
02.02.1856 - Jørgen Frandsen
22.03.1858 - Lars Frandsen
06.01.1861 - Jens Christian Frandsen

Maren Kirstine Sørensdatter
* 19.11.1818
-
Søren Pedersen
* Omk 1777
† 08.04.1849
Karen Hansdatter
* Omk 1775
† 20.12.1847

-
--
-
-
-


? Jensdatter
-
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

(Jens)
- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Sidse Cathrine Andersen

DatoStedKilde
Født :04.02.1833Ellebæksgården, Jyderup, Fakse sognGurli Andersen - født Poulsen
Døbt :08.04.1833Fakse KirkeGurli Andersen - født Poulsen
Død :20.04.1833Ellebæksgården, Jyderup, Fakse sognKilde
Begravet :28.04.1833Fakse KirkeKilde

Adresse : Ellebæksgården, Jyderup

FarMor
Anders HansenKaren Marie Pedersdatter

Sidse Cathrine Andersen
* 04.02.1833
† 20.04.1833
Anders Hansen
* 06.11.1803
† 09.07.1863
Karen Marie Pedersdatter
* 03.02.1812
† 03.12.1884
Hans Nielsen
* Omk 1747
† 1812


Anne Sophie Jørgensdatter
* Omk 1775
† 26.03.1838Peder Madsen
* Før 16.01.1780
† 09.07.1863


Sidse Jørgensdatter
* 1786
† 03.01.1832
Niels Jensen
* Omk 1708 - † 06.1785
Ellen Sørensdatter
* 1717 - † 12.1797

Jørgen Rasmussen
* Omk 1727 - † 04.1779
Karen Pedersdatter
* Omk 1745 - † Eft 1801

Mads Christoffersen
* Omk 1748 - † 11.1780
Bodil Fransdatter
* Omk 1759 - † 17.07.1830

Jørgen Povelsen
* Omk 1748 - † 05.03.1825
Karen Jensdatter
* Omk 1757 - † Før 03.07.1806

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Sidse Marie Hansen

DatoStedKilde
Født :18.05.1836Snesere, Snesere sogn-
Død :Eft 1880(Høsten, Sønder Dalby sogn)-

FarMor
Hans OlsenSusanne Larsdatter
ÆgteskabBørn
07.03.1865 - Hans Jørgen Andersen Omk 1867 - Anders Hansen
Omk 1873 - Susanne Marie Hansen

Sidse Marie Hansen
* 18.05.1836
† Eft 1880
Hans Olsen
* 1800
† Eft 1866
Susanne Larsdatter
* 1801
† 02.12.1866
Ole Pedersen
* 1769
† 17.05.1833


Kirstine Hansdatter
* 1776
† 07.04.1856Lars Nielsen
* Omk 1749
† Eft 1801


Cidsel Eylertsdatter
* Omk 1778
-
Peder Hansen
* Omk 1737 - † 1780
Karen Pedersdatter
* Omk 1743 - † 05.1805

Hans Olsen Kock
* Omk 1741 - † 10.1804
Cidse Pedersdatter
* 1749 - † 14.09.1829


- - -

- - -

Eylert Pedersen
* Omk 1747 - † Eft 1787
Maren Nielsdatter
* Omk 1757 - † Eft 1801

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Dødfødt drengebarn

DatoStedKilde
Født :15.02.1836Ellebæksgården, Jyderup, Fakse sognGurli Andersen - født Poulsen
Død :15.02.1836Ellebæksgården, Jyderup, Fakse sognKilde
Begravet :21.02.1836Fakse KirkeKilde

FarMor
Anders HansenKaren Marie Pedersdatter

Dødfødt drengebarn
* 15.02.1836
† 15.02.1836
Anders Hansen
* 06.11.1803
† 09.07.1863
Karen Marie Pedersdatter
* 03.02.1812
† 03.12.1884
Hans Nielsen
* Omk 1747
† 1812


Anne Sophie Jørgensdatter
* Omk 1775
† 26.03.1838Peder Madsen
* Før 16.01.1780
† 09.07.1863


Sidse Jørgensdatter
* 1786
† 03.01.1832
Niels Jensen
* Omk 1708 - † 06.1785
Ellen Sørensdatter
* 1717 - † 12.1797

Jørgen Rasmussen
* Omk 1727 - † 04.1779
Karen Pedersdatter
* Omk 1745 - † Eft 1801

Mads Christoffersen
* Omk 1748 - † 11.1780
Bodil Fransdatter
* Omk 1759 - † 17.07.1830

Jørgen Povelsen
* Omk 1748 - † 05.03.1825
Karen Jensdatter
* Omk 1757 - † Før 03.07.1806

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Jens Hansen

DatoStedKilde
Født :10.04.1834Broskov, Bårse sogn-
Døbt :25.05.1834Bårse Kirke-
Død :16.04.1885Jyderup, Fakse sogn-
Begravet :22.04.1885Fakse Kirke-

Stilling : Husmand

Adresse : Jyderup Mark, Fakse sogn
Noter : Kilde: Gurli Andersen, Fakse Ladeplads.

FarMor
Hans NielsenMaren Larsdatter
ÆgteskabBørn
- Sidse Katrine Andersen 24.06.1863 - Maren Sofie Hansen
01.09.1865 - Ane Kirstine Hansen
06.10.1867 - Karen Marie Hansen
25.11.1879 - Sara Lorenze Hansen

Jens Hansen
* 10.04.1834
† 16.04.1885
Hans Nielsen
* 1779
† 14.01.1849
Maren Larsdatter
* 12.12.1805
† 26.03.1848
Niels Hansen Svan
* Omk 1750
† 26.04.1828


Ane Rasmusdatter
* Omk 1760
† Eft 1801Lars Hansen
* Omk 1768
† Eft 1816


Ellen Nielsdatter
* 1779
† 1857

- - -

- - -


- - -
Ane Mortensdatter
* Omk 1727 - † Eft 1787


- - -

- - -

Niels Jensen
* Omk 1731 - † Eft 1801
Karen Jørgensdatter
* Omk 1740 - † Eft 1787

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anders Andersen

DatoStedKilde
Født :10.12.1846Ellebæksgården, Jyderup, Fakse sogn-
Døbt :15.12.1846Hjemmedåb-
Død :02.01.1847Ellebæksgården, Jyderup, Fakse sogn-
Begravet :09.01.1847Fakse KirkeKilde

FarMor
Anders HansenKaren Marie Pedersdatter

Anders Andersen
* 10.12.1846
† 02.01.1847
Anders Hansen
* 06.11.1803
† 09.07.1863
Karen Marie Pedersdatter
* 03.02.1812
† 03.12.1884
Hans Nielsen
* Omk 1747
† 1812


Anne Sophie Jørgensdatter
* Omk 1775
† 26.03.1838Peder Madsen
* Før 16.01.1780
† 09.07.1863


Sidse Jørgensdatter
* 1786
† 03.01.1832
Niels Jensen
* Omk 1708 - † 06.1785
Ellen Sørensdatter
* 1717 - † 12.1797

Jørgen Rasmussen
* Omk 1727 - † 04.1779
Karen Pedersdatter
* Omk 1745 - † Eft 1801

Mads Christoffersen
* Omk 1748 - † 11.1780
Bodil Fransdatter
* Omk 1759 - † 17.07.1830

Jørgen Povelsen
* Omk 1748 - † 05.03.1825
Karen Jensdatter
* Omk 1757 - † Før 03.07.1806

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Søren Pedersen

DatoStedKilde
Født :Omk 1777Roholte sogn-
Død :08.04.1849Krageborghuset, Hyllede, Kongsted sogn-
Begravet :14.04.1849Kongsted KirkeKilde

Stilling : Husmand og daglejer

Adresse : Krageborghuset, Hyllede, Kongsted sogn
Noter : Ved vielsen i 1811 var han fra Hylleholt, Fakse sogn.
Iflg. folketællingen 1845 var han født i Roholte sogn.
Kilde til død: Dødsanmeldelsen til Rosendal gods - skifteprotokollen folie 124. Ved sin død ejende han intet. Eneste arving datteren Maren Sørensdatter gift med Frantz Pedersen.

ÆgteskabBørn
24.03.1811 - Karen Hansdatter 19.11.1818 - Maren Kirstine Sørensdatter

Søren Pedersen
* Omk 1777
† 08.04.1849

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Christen Christensen

DatoStedKilde
Født :Før 27.05.1810Krageborghuset, Hyllede, Kongsted sogn-
Døbt :24.06.1810Kongsted KirkeKilde
Død :1810Krageborghuset, Hyllede, Kongsted sogn-
Begravet :1810Kongsted KirkeKilde

Noter : Død inden skiftet efter faderen.

FarMor
Christen NielsenKaren Hansdatter

Christen Christensen
* Før 27.05.1810
† 1810
Christen Nielsen
* 1767
† 03.1810
Karen Hansdatter
* Omk 1775
† 20.12.1847
Niels Nielsen
* Omk 1729
† 02.1807


Anna Hansdatter
* Omk 1738
† 07.1788
-
-


? Jensdatter
-
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

(Jens)
- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Peder Søren Frantzen

DatoStedKilde
Født :09.02.1849Krageborghuset, Hyllede, Kongsted sogn-
Død :21.03.1849Krageborghuset, Hyllede, Kongsted sogn-
Begravet :28.03.1849Kongsted Kirke-

FarMor
Frands PedersenMaren Kirstine Sørensdatter

Peder Søren Frantzen
* 09.02.1849
† 21.03.1849
Frands Pedersen
* 07.09.1819
† 1895
Maren Kirstine Sørensdatter
* 19.11.1818
-
Peder Madsen
* Før 16.01.1780
† 09.07.1863


Sidse Jørgensdatter
* 1786
† 03.01.1832Søren Pedersen
* Omk 1777
† 08.04.1849


Karen Hansdatter
* Omk 1775
† 20.12.1847
Mads Christoffersen
* Omk 1748 - † 11.1780
Bodil Fransdatter
* Omk 1759 - † 17.07.1830

Jørgen Povelsen
* Omk 1748 - † 05.03.1825
Karen Jensdatter
* Omk 1757 - † Før 03.07.1806


- - -

- - -


- - -
? Jensdatter
- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Sidse Marie Frandsen

DatoStedKilde
Født :07.02.1850Krageborghuset, Hyllede, Kongsted sognGurli Andersen - født Poulsen
Døbt :01.04.1850Kongsted KirkeGurli Andersen - født Poulsen

FarMor
Frands PedersenMaren Kirstine Sørensdatter
ÆgteskabBørn
22.04.1882 - Christen Pedersen -

Sidse Marie Frandsen
* 07.02.1850
-
Frands Pedersen
* 07.09.1819
† 1895
Maren Kirstine Sørensdatter
* 19.11.1818
-
Peder Madsen
* Før 16.01.1780
† 09.07.1863


Sidse Jørgensdatter
* 1786
† 03.01.1832Søren Pedersen
* Omk 1777
† 08.04.1849


Karen Hansdatter
* Omk 1775
† 20.12.1847
Mads Christoffersen
* Omk 1748 - † 11.1780
Bodil Fransdatter
* Omk 1759 - † 17.07.1830

Jørgen Povelsen
* Omk 1748 - † 05.03.1825
Karen Jensdatter
* Omk 1757 - † Før 03.07.1806


- - -

- - -


- - -
? Jensdatter
- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Christen Pedersen

ÆgteskabBørn
22.04.1882 - Sidse Marie Frandsen -

Christen Pedersen
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Karen Sophie Frandsen

DatoStedKilde
Født :15.06.1851Krageborghuset, Hyllede, Kongsted sognGurli Andersen - født Poulsen
Døbt :05.07.1851Kongsted KirkeGurli Andersen - født Poulsen
Død :07.01.1859Krageborghuset, Hyllede, Kongsted sognGurli Andersen - født Poulsen
Begravet :16.01.1859Kongsted KirkeGurli Andersen - født Poulsen

FarMor
Frands PedersenMaren Kirstine Sørensdatter

Karen Sophie Frandsen
* 15.06.1851
† 07.01.1859
Frands Pedersen
* 07.09.1819
† 1895
Maren Kirstine Sørensdatter
* 19.11.1818
-
Peder Madsen
* Før 16.01.1780
† 09.07.1863


Sidse Jørgensdatter
* 1786
† 03.01.1832Søren Pedersen
* Omk 1777
† 08.04.1849


Karen Hansdatter
* Omk 1775
† 20.12.1847
Mads Christoffersen
* Omk 1748 - † 11.1780
Bodil Fransdatter
* Omk 1759 - † 17.07.1830

Jørgen Povelsen
* Omk 1748 - † 05.03.1825
Karen Jensdatter
* Omk 1757 - † Før 03.07.1806


- - -

- - -


- - -
? Jensdatter
- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Peder Søren Frandsen

DatoStedKilde
Født :06.03.1854Krageborghuset, Hyllede, Kongsted sognGurli Andersen - født Poulsen
Døbt :17.04.1854Kongsted KirkeGurli Andersen - født Poulsen

FarMor
Frands PedersenMaren Kirstine Sørensdatter
ÆgteskabBørn
08.05.1885 - Ane Marie Hansen -

Peder Søren Frandsen
* 06.03.1854
-
Frands Pedersen
* 07.09.1819
† 1895
Maren Kirstine Sørensdatter
* 19.11.1818
-
Peder Madsen
* Før 16.01.1780
† 09.07.1863


Sidse Jørgensdatter
* 1786
† 03.01.1832Søren Pedersen
* Omk 1777
† 08.04.1849


Karen Hansdatter
* Omk 1775
† 20.12.1847
Mads Christoffersen
* Omk 1748 - † 11.1780
Bodil Fransdatter
* Omk 1759 - † 17.07.1830

Jørgen Povelsen
* Omk 1748 - † 05.03.1825
Karen Jensdatter
* Omk 1757 - † Før 03.07.1806


- - -

- - -


- - -
? Jensdatter
- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Ane Marie Hansen

ÆgteskabBørn
08.05.1885 - Peder Søren Frandsen -

Ane Marie Hansen
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Jørgen Frandsen

DatoStedKilde
Født :02.02.1856Krageborghuset, Hyllede, Kongsted sognGurli Andersen - født Poulsen
Døbt :10.02.1856HjemmedåbGurli Andersen - født Poulsen
Død :25.08.1886Hyllede, Kongsted sognGurli Andersen - født Poulsen
Begravet :30.08.1886Kongsted KirkeGurli Andersen - født Poulsen

FarMor
Frands PedersenMaren Kirstine Sørensdatter
ÆgteskabBørn
05.04.1879 - Cæsilie Marie Petersen -

Jørgen Frandsen
* 02.02.1856
† 25.08.1886
Frands Pedersen
* 07.09.1819
† 1895
Maren Kirstine Sørensdatter
* 19.11.1818
-
Peder Madsen
* Før 16.01.1780
† 09.07.1863


Sidse Jørgensdatter
* 1786
† 03.01.1832Søren Pedersen
* Omk 1777
† 08.04.1849


Karen Hansdatter
* Omk 1775
† 20.12.1847
Mads Christoffersen
* Omk 1748 - † 11.1780
Bodil Fransdatter
* Omk 1759 - † 17.07.1830

Jørgen Povelsen
* Omk 1748 - † 05.03.1825
Karen Jensdatter
* Omk 1757 - † Før 03.07.1806


- - -

- - -


- - -
? Jensdatter
- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Cæsilie Marie Petersen

ÆgteskabBørn
05.04.1879 - Jørgen Frandsen -

Cæsilie Marie Petersen
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Lars Frandsen

DatoStedKilde
Født :22.03.1858Krageborghuset, Hyllede, Kongsted sogn-
Døbt :08.05.1858HjemmedåbGurli Andersen - født Poulsen

FarMor
Frands PedersenMaren Kirstine Sørensdatter
ÆgteskabBørn
28.11.1879 - Ane Margrethe Larsen -

Lars Frandsen
* 22.03.1858
-
Frands Pedersen
* 07.09.1819
† 1895
Maren Kirstine Sørensdatter
* 19.11.1818
-
Peder Madsen
* Før 16.01.1780
† 09.07.1863


Sidse Jørgensdatter
* 1786
† 03.01.1832Søren Pedersen
* Omk 1777
† 08.04.1849


Karen Hansdatter
* Omk 1775
† 20.12.1847
Mads Christoffersen
* Omk 1748 - † 11.1780
Bodil Fransdatter
* Omk 1759 - † 17.07.1830

Jørgen Povelsen
* Omk 1748 - † 05.03.1825
Karen Jensdatter
* Omk 1757 - † Før 03.07.1806


- - -

- - -


- - -
? Jensdatter
- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Ane Margrethe Larsen

ÆgteskabBørn
28.11.1879 - Lars Frandsen -

Ane Margrethe Larsen
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Jens Christian Frandsen

DatoStedKilde
Født :06.01.1861Krageborghuset, Hyllede, Kongsted sognGurli Andersen - født Poulsen
Døbt :17.03.1861Kongsted KirkeGurli Andersen - født Poulsen

FarMor
Frands PedersenMaren Kirstine Sørensdatter
ÆgteskabBørn
26.04.1884 - Bodild Sofie Frandsen -

Jens Christian Frandsen
* 06.01.1861
-
Frands Pedersen
* 07.09.1819
† 1895
Maren Kirstine Sørensdatter
* 19.11.1818
-
Peder Madsen
* Før 16.01.1780
† 09.07.1863


Sidse Jørgensdatter
* 1786
† 03.01.1832Søren Pedersen
* Omk 1777
† 08.04.1849


Karen Hansdatter
* Omk 1775
† 20.12.1847
Mads Christoffersen
* Omk 1748 - † 11.1780
Bodil Fransdatter
* Omk 1759 - † 17.07.1830

Jørgen Povelsen
* Omk 1748 - † 05.03.1825
Karen Jensdatter
* Omk 1757 - † Før 03.07.1806


- - -

- - -


- - -
? Jensdatter
- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Bodild Sofie Frandsen

ÆgteskabBørn
26.04.1884 - Jens Christian Frandsen -

Bodild Sofie Frandsen
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Ane Kirstine Hansen

DatoStedKilde
Født :01.09.1865Jyderup, Fakse sognGurli Andersen - født Poulsen
Døbt :15.10.1865Fakse KirkeGurli Andersen - født Poulsen

FarMor
Jens HansenSidse Katrine Andersen
ÆgteskabBørn
23.05.1885 - Lars Frederik Poulsen 14.07.1885 - Jens Peder Poulsen
14.05.1889 - Helene Kristine Poulsen
15.01.1893 - Oluf Johannes Povlsen
23.03.1896 - Poul Rasmus Poulsen
23.03.1896 - Christian Sofus Poulsen
11.09.1901 - Viggo Henry Poulsen
22.06.1907 - Ane Kirstine Povlsen
20.02.1909 - Henry Johannes Povlsen
01.01.1911 - Hans Erling Poulsen

Ane Kirstine Hansen
* 01.09.1865
-
Jens Hansen
* 10.04.1834
† 16.04.1885
Sidse Katrine Andersen
* 28.12.1837
† 22.08.1911
Hans Nielsen
* 1779
† 14.01.1849


Maren Larsdatter
* 12.12.1805
† 26.03.1848Anders Hansen
* 06.11.1803
† 09.07.1863


Karen Marie Pedersdatter
* 03.02.1812
† 03.12.1884
Niels Hansen Svan
* Omk 1750 - † 26.04.1828
Ane Rasmusdatter
* Omk 1760 - † Eft 1801

Lars Hansen
* Omk 1768 - † Eft 1816
Ellen Nielsdatter
* 1779 - † 1857

Hans Nielsen
* Omk 1747 - † 1812
Anne Sophie Jørgensdatter
* Omk 1775 - † 26.03.1838

Peder Madsen
* Før 16.01.1780 - † 09.07.1863
Sidse Jørgensdatter
* 1786 - † 03.01.1832

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Lars Frederik Poulsen

DatoStedKilde
Født :27.08.1862Kongsted, Kongsted sognGurli Andersen - født Poulsen
Døbt :20.10.1862Kongsted KirkeGurli Andersen - født Poulsen
Død :1938Fakse sygehusGurli Andersen - født Poulsen
Begravet :1938Kongsted KirkeGurli Andersen - født Poulsen

Stilling : Arbejdsmand

FarMor
Poul RasmussenInger Marie Larsen
ÆgteskabBørn
23.05.1885 - Ane Kirstine Hansen 14.07.1885 - Jens Peder Poulsen
14.05.1889 - Helene Kristine Poulsen
15.01.1893 - Oluf Johannes Povlsen
23.03.1896 - Poul Rasmus Poulsen
23.03.1896 - Christian Sofus Poulsen
11.09.1901 - Viggo Henry Poulsen
22.06.1907 - Ane Kirstine Povlsen
20.02.1909 - Henry Johannes Povlsen
01.01.1911 - Hans Erling Poulsen

Lars Frederik Poulsen
* 27.08.1862
† 1938
Poul Rasmussen
* 03.12.1827
† 10.06.1898
Inger Marie Larsen
* 21.02.1836
† 01.06.1911
Rasmus Povelsen
* 1790
† 26.04.1861


Anne Marie Nielsdatter
* 1797
† 19.03.1876Lars Jensen
* 19.09.1803
† 23.07.1864


Lene Kirstine Knudsdatter
* 27.02.1811
† 18.05.1884
Povel Jensen
* 1751 - † Eft 1809
Mette Rasmusdatter
* 1756 - † Eft 1801

Niels Christensen
* Omk 1756 - † 22.04.1819
Maren Jensdatter
* 1771 - † Eft 1850

Jens Pedersen
* 10.08.1755 - † 30.12.1837
Inger Jensdatter
* 1761 - † 30.03.1835

Knud Jørgensen
* Omk 1778 - † Eft 1834
Maren Jensdatter
* Omk 1781 - † Eft 1850

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Christian Sofus Poulsen

DatoStedKilde
Født :23.03.1896Eskildstrup, Kongsted sogn-
Døbt :23.03.1896Hjemmedåb-
Død :19.05.1976Roholte Alderdomshjem, Roholte sogn-
Begravet :24.05.1976Fakse Kirke-

Stilling : Parcellist

Adresse : Matr.nr. 6b-14b-15c, Jyderup Mark, Fakse sogn (Ellebækvej 9, Jyderup, Fakse sogn) / Fakse Ladeplads / Roholte Alderdomshjem
Noter : Døde efter ca. 3 måneders indlæggelse på Fakse sygehus.

FarMor
Lars Frederik PoulsenAne Kirstine Hansen
ÆgteskabBørn
19.01.1941 - Karen Marie Nielsen 03.02.1937 - Anna Marie Poulsen
12.07.1941 - Meta Lorentze Poulsen
- - Inge Mathilde Poulsen
01.08.1944 - Gurli Kirstine Poulsen
- - Elly Margrethe Poulsen

Christian Sofus Poulsen
* 23.03.1896
† 19.05.1976
Lars Frederik Poulsen
* 27.08.1862
† 1938
Ane Kirstine Hansen
* 01.09.1865
-
Poul Rasmussen
* 03.12.1827
† 10.06.1898


Inger Marie Larsen
* 21.02.1836
† 01.06.1911Jens Hansen
* 10.04.1834
† 16.04.1885


Sidse Katrine Andersen
* 28.12.1837
† 22.08.1911
Rasmus Povelsen
* 1790 - † 26.04.1861
Anne Marie Nielsdatter
* 1797 - † 19.03.1876

Lars Jensen
* 19.09.1803 - † 23.07.1864
Lene Kirstine Knudsdatter
* 27.02.1811 - † 18.05.1884

Hans Nielsen
* 1779 - † 14.01.1849
Maren Larsdatter
* 12.12.1805 - † 26.03.1848

Anders Hansen
* 06.11.1803 - † 09.07.1863
Karen Marie Pedersdatter
* 03.02.1812 - † 03.12.1884

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017