Hemming Lauritsen Lerche

DatoStedKilde
Født :-(Høvdingshus, Mern sogn)-
Død :1698Kindvig, Mern sogn-

Stilling : Gårdmand

Adresse : Gården nr. 13 (1688 matriklen), Kindvig, Mern sogn
Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen i "En sydsjællandsk anetavle" side 90. Han er enten barn af faderens 1. eller 2. ægteskab. Skiftet 19.-12.-1698.

Den 28. juni 1687 er bl.a. Michel Ibsen i Sandvig og Hemming Laursen i Kindvig på Bårse herredsting i forbindelse med en sag om stjålet tømmer fra ødegårde i Kindvig i Sageby.
I 1697 er han og broderen Laurs/Laurits nævnt som tilsynsformyndere for deres bror Jacobs børn i Høvdingshus ved skiftet efter dennes kone Kirsten Olsdatter. Begge brødre var da i Kindvig.
I marts 1698 var han sammen med 2 af sine brødre formynder for søsteren Marens døtre Bodil og Birgitte Michelsdatter i Sønder Mern. Han var da i Kindvig.

Død dybt forgældet i 1698 jvf skiftet:

Skifteprotokollen, Vordingborg rytterdistrikt, side 138a-140a. Skifte den 19. december 1698 efter gårdmand Hemming Larsen Lerche i Kindvig.
Enke: Karen Aagesdatter - lavværge ikke nævnt.
Afdødes arvinger:
1) Morten Laursens børn i Mern:
a) Søren Mortensen på Langø (Lang), myndig.
b) Boe Mortensen i Sageby, myndig.
c) Rasmus Mortensen i Sønder Mern, myndig.
2) Bror til afdøde Jacob Lerche, boende i Høvdingshus.
3) Bror til afdøde Laurs Laursen i Kindvig.
4) Søster til afdøde Ellen Laursdatter, gift med Mads Laursen i Kindvig
5) Søster til afdøde Anne Laursdatter, gift med Michel Ibsen i Sandvig.
Skifteforvalter: Ridefoged Giert Villumsen.
Vurderingsmænd: Skov- og tredingsfoged Jens Rasmussen Skipper i Sageby og Laurs Tommesen i Kindvig.
Boet vurderet til 61 sletdaler.
Blandt udgiftsposterne / kreditorerne:
Landgilde for flere år, fra 1683 til 1698 og "af den halve gård" i 1695-1698. I alt 96 sletdaler.
Gårdfæld, 20 sletdaler.
Jacob Lerche, lånte penge til begravelsen - deraf til 3 potter brændevin til dem, der bar liget.
Jochum Lorentzen i Vordingborg.
Maren Pedersdatter tjenende Jens Skipper i Sageby, tjenesteløn.
Rasmus Laursen i Sandvig, for sild.
Jens Kræmmer i Præstø.
Mads Laursen.
Rasmus Christensen.
Peder Povelsen i Badeby, for udlagte penge for 17 års kongetiende.
Niels Bloch, lånte penge.
Johanne Andersdatter, nu tjenende i gården, tjenesteløn.
Jens Skipper (i Sageby).
Husmand Niels Pedersen i Sandvig, for tjenesteløn.
Boets udgifter opgjort til 189 sletdaler.
Boets underskud opgjort til 128 sletdaler.

Skifte, 2016
http://ao.salldata.dk/vis.php?bsid=129876&side=140&kb=Skife:%20Pr%C3%A6st%C3%B8,%20Godsskifter,%20Vordingborg%20rytterdistrikt,%20%20Skifteprotokol%201697%20-%201704&zoom=&height=982

FarMor
Laurits Rasmussen LercheLaurits Rasmussen Lerches 1. eller 2. kone
ÆgteskabBørn
Eft 1672 - Karen Aagesdatter -

Hemming Lauritsen Lerche
-
† 1698
Laurits Rasmussen Lerche
-
† Omk 1681
Laurits Rasmussen Lerches 1. eller 2. kone
-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Karen Aagesdatter

DatoStedKilde
Død :Eft 1698(Kindvig, Mern sogn)-

Alt.navn : Karen Olsdatter?

Adresse : Sønder Mern, Mern sogn / Kindvig, Mern sogn
Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen i "En sydsjællandsk anetavle" side 90.

I skiftet efter manden Ole Nielsen i 1672 er hun skrevet som "Karren Oluffs Daatter". Hendes lavværge var da Laurits (Rasmussen) Lerche i Høvdingshus.
I skiftet efter sønnen Aage i 1676 er hun skrevet som "Karen Aagis Datter". Hun var da gift med Hemming Lauritsen i Kindvig.
I skiftet efter manden Hemming Larsen Lerche i 1698 er hun skrevet som Karen Aagesdatter.
Det mest sandsynlige er, at hun har heddet Karen Aagesdatter, med sønnen Aage opkaldt efter sin morfar, og at hun i første ægteskab har været kaldt Karen Ols´ eller Karen Olufs´ efter sin mand Ole/Oluf Nielsen, hvilket så i skriverens hånd i 1672 er blevet til Karen Olufsdatter.

ÆgteskabBørn
- Oluf Nielsen - - Aage Olufsen
Omk 1656 - Sidzel Olufsdatter
Eft 1672 - Hemming Lauritsen Lerche -

Karen Aagesdatter
-
† Eft 1698

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Oluf Nielsen

DatoStedKilde
Død :1672Sønder Mern, Mern sogn-

Stilling : Gårdmand

Adresse : Sønder Mern, Mern sogn - gården matr.nr. 16 (1688 matriklen).
Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen i "En sydsjællandsk anetavle" side 90.

Skifteprotokollen, Vordingborg og Jungshoved amter, folie 150a-153b: Skifte den 4. juli 1672 efter gårdmand Oluf Nielsen i Sønder Mern.
Enke: Karen Olufsdatter (Karren Oluffs Daatter) - med lavværge Laurits Lerche i Høvdingshus.
Arvinger - fællesbørnene:
1) Aage Olufsen, myndig.
2) Jacob Olufsen, 6 år gammel.
3) Sidzel Olufsdatter, 16 år gammel
Formynder for sønnen Jacob: Jens Erichsen i Sønder Mern.
Formynder for datteren Sidzel: Morten Lauritsen i Sønder Mern.
Skifteforvalter: Ridefoged Peder Hammer.
Vurderingsmænd: Morten Lauritsen, Peder Lauritsen, Hans Gregersen og Jørgen Hansen alle i Sønder Mern.
Boet vurderet til 223 rdl.
Boets udgifter opgjort til 23 rdl.
Boets overskud opgjort til 199 rdl.
Kommentar: Enkens navn er sandsynligvis ikke Karen Olufsdatter, Men Karen Aagesdatter.

Skiftet, 2017: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=132375&side=152
Mere i ny fil i 2016.

ÆgteskabBørn
- Karen Aagesdatter - - Aage Olufsen
Omk 1656 - Sidzel Olufsdatter

Oluf Nielsen
-
† 1672

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Karen Jacobsdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1628--
Død :06.1705Ugledige, Allerslev sogn-
Begravet :17.06.1705Allerslev KirkeKilde

Adresse : Sandsynligvis Ugledige, Allerslev sogn
Noter : 3. juledag 1692 var hun - Karen Niels Steffesens i Ugledie - gudmor til Peder Terskers søn Hans.

Skifteprotokollen, Vordingborg rytterdistrikt, folie 93b-94a. S kifte den 29. juni 1705 efter Karen Jacobsdatter i Ugledige.
Enkemand: Dannemand Niels Steffensen.
Arvinger - hendes 3 børn:
1) Søren Christensen i Sallerup.
2) Niels Christensen i Fæby.
3) Jacob Christensen i Vester Egesborg.
Der blev ikke registreret og vurderet. De 3 sønner blev hver tillagt 20 sletdaler i arv. Derudover fik sønnen Jacob Christensen straks 1 ko og 2 får "formedelst lang Varighed af Gud Allermegtigste paalagde Svaghed og Slette Tilstand".

Skiftet, 2016: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=129878&side=95
Ført med 2 mænd og 3 sønner i ny fil i 2016.

ÆgteskabBørn
13.11.1692 - Niels Staffesen -

Karen Jacobsdatter
* Omk 1628
† 06.1705

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Laurits Lauritsen Krog

DatoStedKilde
Født :-(Høvdingshus, Mern sogn)-
Død :Eft 1698(Kindvig, Mern sogn)-

Adresse : Kindvig, Mern sogn
Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen i "En sydsjællandsk anetavle" side 90: Ikke oplyst noget om eventuel kone eller børn.

I 1679 er han sammen med brødrene Rasmus i Sandvig og Hemming i Kindvig nævnt som formyndere for broderen Mortens 3 sønner i Sønder Mern. Han er da skrevet som "Lauriz Krog Laurizøn" i Kindvig.
I skiftet efter faderen i 1681 er han nævnt som Laurits Lauritsen Krog. Han var da i Kindvig.
I 1697 er han og broderen Hemming nævnt som tilsynsformyndere for deres bror Jacobs børn i Høvdingshus ved skiftet efter dennes kone Kirsten Olsdatter. Begge brødre var da i Kindvig.
Han er nævnt i skiftet efter broderen Hemming i 1698. Han var da i Kindvig.

FarMor
Laurits Rasmussen LercheBoeld Boesdatter

Laurits Lauritsen Krog
-
† Eft 1698
Laurits Rasmussen Lerche
-
† Omk 1681
Boeld Boesdatter
-
† Før 16.11.1660

-
--
-Boe Mortensen
-
† Før 12.01.1665


Maren Olsdatter
-
† Eft 12.01.1665

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anne Lauritsdatter

DatoStedKilde
Født :-(Høvdingshus, Mern sogn)-
Død :1726Sandvig, Mern sogn-

Adresse : Sandvig, Mern sogn
Noter : Børge Wiberg-Larsen i "En sydsjællandsk anetavle" side 90.

I 1683 var hun - "Qvindens Stifmoder" - gudmor til steddatteren Kirstens og Ole Kremmers tvillingedatter Maren i Tjørnehoved.
I 1687 var hun - Michel Ibsens Hustrue i Sandvig - gudmor til (steddatteren Kirstens) og Oluf Rasmussens søn Jens i Tjørnehoved, Allerslev sogn.
Hun er nævnt i skiftet efter broderen Hemming i 1698. Hun var da gift med Michel Ibsen i Sandvig.

Vordingborg rytterdistrikt, side 632b-635a. S kifte den 10. august 1726 efter Anne Lauritsdatter i Sandvig.
Enkemand: Rytterbonde Niels Ingvorsen.
Arving - afdødes barn:
1) Maren Mickelsdatter, gift med husmand Jens Søfrensen i Kindvig.
Skifteforvalter: Regimentskriver Hans Svane ved Jørgen Bolt.
Overværende: Birkedommer Sr. Hans Aastrup.
Vurderingsmænd: Ole Poulsen i Sageby og Ingvor Pedersen i Sandvig.
Boet vurderet til 113 rdl.
Blandt udgiftsposterne / kreditorerne:
Gårdens brøstfældighed: Stuelængen 13 fag, østre længe 8 fag, nordre længe 7 fag, vestre længe 8 fag.
Jens Rasmussen i Sandvig
? Pedersen i Sandvig
Ole Jensen tjenende i Kindvig
Christopher Nielsen tjenende i Badebygården
Peder Michelsen tjenende i Sandvig
Husmand Jørgen Nielsen i Sandvig
Enkemandens begravelsen = Konens, 12 rdl.
Boets udgifter opgjort til 151 rdl.
Boets underskud opgjort til 38 rdl.

Skiftet, 2016: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=129883&side=359&height=457

FarMor
Laurits Rasmussen LercheBoeld Boesdatter
ÆgteskabBørn
Eft 1671 - Michel Ibsen Griis - - Maren Michelsdatter
- Niels Ingvorsen -

Anne Lauritsdatter
-
† 1726
Laurits Rasmussen Lerche
-
† Omk 1681
Boeld Boesdatter
-
† Før 16.11.1660

-
--
-Boe Mortensen
-
† Før 12.01.1665


Maren Olsdatter
-
† Eft 12.01.1665

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Michel Ibsen Griis

DatoStedKilde
Død :1704Sandvig, Mern sognKilde

Stilling : Gårdmand

Adresse : Sandvig, Mern sogn - beboer af en gård der i 1664 - fæster af gård nr. 10 iflg. 1688-matriklen.
Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen i "En sydsjællandsk anetavle" side 90.

Bårse herreds tingbog 1660: Nævnt i oversigt over gårdenes tilstand efter svenskekrigene.

Han - "Michel Ibsen" - er nævnt i skiftet efter (broderen) Peder Ibsen i Sandvig i 1663. Han var lavværge for afdødes og Maren Poulsdatters 3 børn Karen Pedersdatter, Inger Pedersdatter og Maren Pedersdatter.
Kilde: Vordingborg amtsstues SP 1662-1671, fol 44a.

I 1680 var han formynder for brodatteren Karen Pedersdatter i Sandvig ved skiftet efter hendes mor Maren Povelsdatter.
I 1683 var han - "Qvindens Fader i Sandvig" - fadder til datteren Kirstens og Ole Kremmers tvillinger Rasmus og Maren i Tjørnehoved.
Den 28. juni 1687 er bl.a. Michel Ibsen i Sandvig og Hemming Laursen i Kindvig på Bårse herredsting i forbindelse med en sag om stjålet tømmer fra ødegårde i Kindvig i Sageby.

Skifteprotokollen, Vordingborg rytterdistrikt, folie 89b-92a. Registrerings- og vurderingsforretning den 22. november 1704 / skifte den 26. juni 1705 efter gårdmand Michel Griis i Sandvig.
Enke: Anna Laursdatter - med lavværge Niels Ingvorsen i Sandvig.
Arvinger - hans børn:
1) Kirsten Michelsdatter, død, havde boet i Tjørnehoved. Hendes 7 børn - 5 sønner og 2 døtre:
a) Rasmus Olsen, boende i Tjørnehoved, myndig.
b) Peder Olufsen, umyndig.
c) Jens Olufsen, umyndig.
d) Laurs Olufsen, umyndig.
e) Søren Olufsen, umyndig.
f) Maren Olufsdatter, umyndig.
e) Anna Olufsdatter, umyndig.
2) Maren Michelsdatter, gift med indsidder Jens Sørensen i Kindvig.
Værge for Kirsten Michelsdatters børn: Børnenes farbror, sognepræst Rasmus Rasmussen i Toksværd og dennes stedsøn Monsr. Christen Frandsen af Skuderup.
Skifteforvalter: Ridefoged Giert Villumsen.
Vurderingsmænd: Mauritz Berentsen i Sageby og Niels Jensen i Kragevig.
Boet vurderet til 184 rdl.
Blandt udgiftsposterne / kreditorerne:
Rasmus Mortensen i Sandvig, lånte penge til begravelsen
Niels Ingvorsen i Sandvig, resterende tjenesteløn.
Boets udgifter opgjort til 166 rdl.
Boets overskud opgjort til 18 rdl.
Michel Griis´ eftermand: Niels Ingvorsen.

Bemærkning: Det fremgår ikke om Kirsten Michelsdatter og Maren Michelsdatter er fællesbørn af afdøde og enken.

Mere i ny fil i 2016.

FarMor
(Ib)
ÆgteskabBørn
- Maren Bruusdatter -
Eft 1671 - Anne Lauritsdatter - - Maren Michelsdatter

Michel Ibsen Griis
-
† 1704
(Ib)
-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Maren Bruusdatter

DatoStedKilde
Død :Før 08.06.1671Sandvig, Mern sognKilde

Adresse : Sandvig, Mern sogn
Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen i "En sydsjællandsk anetavle" side 90.
Skiftet den 8. juni 1671.
Ført med en datter Kirsten i ny fil i 2016.

ÆgteskabBørn
- Michel Ibsen Griis -

Maren Bruusdatter
-
† Før 08.06.1671

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Maren Lauritsdatter

DatoStedKilde
Født :-(Høvdingshus, Mern sogn)-
Død :Før 04.03.1698(Sønder Mern, Mern sogn)-

Adresse : Sønder Mern, Mern sogn
Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen i "En sydsjællandsk anetavle" side 90. Skiftet 4.-3.-1698

Skifteprotokollen, Vordingborg rytterdistrikt, side 50a-53a. Skifte den 4. marts 1698 efter Maren Lauritsdatter i Sønder Mern.
Enkemand: Michel Hansen Bendzen.
Arvinger - fællesbørnene:
1) Bodil Michelsdatter, i 17. År.
2) Birgitte Michelsdatter, 12 år gammel.
På døtrenes vegne: Jacob Lerche i Høfdinghus, Krog Laursen i Kindvig, og Hemming Laursen i Kindvig - alle morbrødre til de to børn.
Skifteforvalter: Ridefoged Giert Villumsen.
Vurderingsmænd: Byfoged Hans Esbensen i Præstø og Laurs Sørensen i Sønder Mern.
Boet vurderet til 383 rdl.
Blandt kreditorerne:
Christopher Krich? i Vordingborg
Jacob Lerche i Høfdinghus, for en hest
Pigen Helvig Laursdatter, for løn
Karlen Peder Christensen
Drengen Hans Nielsen
Maren Christensdatter, tjenesteløn.
Boets udgifter opgjort til 80 rdl.
Boets overskud opgjort til 303 rdl.

Skiftet, 2016: http://ao.salldata.dk/vis.php?bsid=129876&side=52&kb=Skife:%20Pr%C3%A6st%C3%B8,%20Godsskifter,%20Vordingborg%20rytterdistrikt,%20%20Skifteprotokol%201697%20-%201704&height=698

FarMor
Laurits Rasmussen LercheBoeld Boesdatter
ÆgteskabBørn
- Aage Olufsen -
Eft 1676 - Michel Hansen Bendtsen Omk 1681 - Bodil Michelsdatter
Omk 1686 - Birgitte Michelsdatter

Maren Lauritsdatter
-
† Før 04.03.1698
Laurits Rasmussen Lerche
-
† Omk 1681
Boeld Boesdatter
-
† Før 16.11.1660

-
--
-Boe Mortensen
-
† Før 12.01.1665


Maren Olsdatter
-
† Eft 12.01.1665

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Aage Olufsen

DatoStedKilde
Død :Før 26.05.1676Sønder Mern, Mern sogn-

Stilling : Gårdmand

Adresse : Sønder Mern, Mern sogn - gård nr. 16 (1688 matriklen)
Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen i "En sydsjællandsk anetavle" side 90. Han fæstede gården i Sønder Mern efter sin far. Skiftet 26.-5.-1676.

Han er nævnt i skiftet efter faderen i 1672. Han var da myndig.

Skifteprotokollen, Vordingborg rytterdistrikt, side 402b-404b. Skifte den 26. maj 1676 efter gårdmand Aage Olufsen i Sønder Mern.
Enke: Maren Lauritsdatter - med lavværge Michel Hansen.
Ved skiftet var enken frugtsommelig med sit første barn. Afdødes arvinger - indtil et barn måtte blivet født:
1) Hans mor Karen Aagesdatter, gift med Hemming Lauritsen i Kindvig.
2) En bror Jacob Olufsen - med formynder Jens Erichsen i Sønder Mern.
3) En søster Citzel Olufsdatter, gift med Christen Hansen i Nørre Mern.
Skifteforvalter: Ridefoged Peder Hammer.
Vurderingsmænd: Hemming Nielsen og Hans Madsen begge i Sønder Mern. Begge underskrev med deres komærker.
Boet vurderet til 152 sletdaler.
Blandt udgiftsposterne / kreditorerne:
Indestående børnegods for Jacob Olusens fædrende arv, 39 sletdaler.
Morten Lauritsen i Sønder Mern, for resterende rente af Citzel Olufsdatters fædrene arv, 1-2-10 sletdaler.
Gårdfæld, 30 sletdaler.
Borgmester Zacharias Hansen i Næstved (Nested).
Jens Henrichsen i Ørslev, tjenesteløn.
Oluf Hansen, lånte penge.
Anne Andersdatter, tjenesteløn.
Laurits Hemmingsen i Nørre Mern, for rug.
Boets udgifter opgjort til 89 sletdaler.
Boets overskud opgjort til 62 sletdaler.

Skiftet, 2017: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=129866&side=114

FarMor
Oluf NielsenKaren Aagesdatter
ÆgteskabBørn
- Maren Lauritsdatter -

Aage Olufsen
-
† Før 26.05.1676
Oluf Nielsen
-
† 1672
Karen Aagesdatter
-
† Eft 1698

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Michel Hansen Bendtsen

DatoStedKilde
Død :Eft 1698(Sønder Mern, Mern sogn)-

Alt.navn : Michel Bendtsen
Stilling : Gårdmand

Adresse : Sønder Mern, Mern sogn - gård nr. 16 (1688 matriklen)
Noter : Børge Wiberg-Larsen i "En sydsjællandsk anetavle" side 90.

I 1684 er han nævnt i skiftet efter Mads Pedersen (56357). Han havde da en tjenestepige Karen Jensdatter, der årtet ført havde tjent Mads Pedersen og havde tjenesteløn tilgode i boet.
I 1685 er han nævnt i skiftet efter tredingsfoged Peder Olsens kone Margrethe Povelsdatter i Udby. Han var da blandt formynderne for afdødes børn Oluf Pedersen, Povel Pedersen, Michel Pedersen og Dorethe Pedersdatter. Han er nævnt som "Michell Hans´ Børnenes Sødskende Barn i Mehr". Sammenhængen er ikke forstået. Margrethe Povelsdatter har nr. (73703) i ny fil i 2016.

ÆgteskabBørn
Eft 1676 - Maren Lauritsdatter Omk 1681 - Bodil Michelsdatter
Omk 1686 - Birgitte Michelsdatter

Michel Hansen Bendtsen
-
† Eft 1698

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Ellen Lauritsdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1659Høvdingshus, Mern sognBørge Wiberg-Larsen i "En sydsjællands anetavle" side 90 (5)
Død :Eft 1698(Kindvig, Mern sogn)-

Adresse : Kindvig, Mern sogn
Noter : Børge Wiberg-Larsen i "En sydsjællandsk anetavle" side 90.

Hun er nævnt i skiftet efter faderen i 1781. Hun var da 22 år gammel. Hun havde tjenesteløn til gode.
Hun er nævnt i skiftet efter broderen Hemming i 1698. Hun var da gift med Mads Laursen i Kindvig.

FarMor
Laurits Rasmussen LercheBoeld Boesdatter
ÆgteskabBørn
- Mads Laursen (Lerche?) -

Ellen Lauritsdatter
* Omk 1659
† Eft 1698
Laurits Rasmussen Lerche
-
† Omk 1681
Boeld Boesdatter
-
† Før 16.11.1660

-
--
-Boe Mortensen
-
† Før 12.01.1665


Maren Olsdatter
-
† Eft 12.01.1665

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Mads Laursen (Lerche?)

DatoStedKilde
Død :Eft 1698(Kindvig, Mern sogn)-

Adresse : Kindvig, Mern sogn
Noter : Børge Wiberg-Larsen i "En sydsjællandsk anetavle" side 91.

I 1675 er han muligvis nævnt som kreditor i skiftet efter gårdmand Anders Michelsens kone Ellen Svendsdatter i Kindvig. En Mads Lauritsen i Kindvig var kreditor i boet.
I 1692 var han lavværge for søsteren Johanne Laursdatter ved skiftet efter hendes mand Jens Andersen i Kindvig.
I 1697 var han, Mads Laursen i Kindvig sammen med Aage Pedersen i Sønder Mern og Jens Hemmingsen i Sandvig værge for Hans Madsen Lerches afdøde kone Anne Pedersdatters 5 umyndige børn i Sønder Mern. De 3 værger var nærmeste fuldværger efter loven.

ÆgteskabBørn
- Ellen Lauritsdatter -

Mads Laursen (Lerche?)
-
† Eft 1698

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Jacob Lauritsen Lerche

DatoStedKilde
Født :-Høvdingshus, Mern sogn-
Død :Før 04.08.1701Høvdingshus, Mern sogn-

Stilling : Gårdmand, skovfoged

Adresse : Sageby, Mern sogn i 1683, 1688 og formentlig indtil 1691-92 / Høvdingshus, Mern sogn
Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen i "En sydsjællandsk anetavle" side 91. Skiftet efter ham 4.-8.-1701. Han overtog fæstet af Høfdinghus efter stedfaderen Rasmus Olsen Lerche. Var skovfoged i 1698.

Ved skiftet efter svigerfaderen i 1684 havde han den halve af dennes gård i fæste og påtog sig at svare restancen for svigerfaderens halve gård.
Han er nævnt i skiftet efter broderen Hemming i 1698. Han boede da i Høvdingshus.

Skifteprotokollen, Vordingborg rytterdistrikt, folie 354a-358b. Skifte den 4. august 1701 efter gårdmand Jacob Lerche i Høvdingshus.
Enke: Kirsten Hansdatter - med lavværge ærværdige og fornemme hr. Peter Højberg.
Arvinger - afdødes børn:
- 6 børn med forrige afdøde hustru Kirsten Olufsdatter:
1) Lars Jacobsen, 16 år gammel.
2) Rasmus Jacobsen, 8 år gammel.
3) Ole Jacobsen, i 5. år.
4) Johanne Jacobsdatter, 18 år gammel, "udgift", gift med Peder Jensen i Ugledige.
5) Bodil Jacobsdatter, 14 år gammel.
6) Margrete Jacobsdatter, 11 år gammel.
- 2 børn med sin sidste hustru bemeldte Kirsten Hansdatter:
7) Mads Jacobsen, 2 år gammel.
8) Anne Jacobsdatter, 12 uger gammel.
Værger for børnene: Rasmus Mortensen i Mern, Boe Mortensen i Sageby, Søren Mortensen på Langø, Peder Jensen i Ugledige, Mads Laursen i Kindvig og Hans Lerche i Mern.
Morfar til de 2 børn af sidste ægteskab med Kirsten Hansdatter: Hans Lerche i Mern
Skifteforvalter: Ridefoged Giert Villumsen.
Vurderingsmænd: Jens Rasmussen i Sageby og Jacob Hansen Munch i Mern.
Boet vurderet til 405 rdl.
Blandt udgiftsposterne / kreditorerne:
Børnene efter Jacob Lerches 1. kone Kirsten Olufsdatter havde iflg. skiftebrev dateret 19. marts 1697 198 rdl. til gode. Datteren Johanne Jacobsdatter havde fået sin arv udbetalt. Resterer 176 rdl.
Jochum Lafrenzen i Vordingborg, for købmandsvarer.
Hans Lerche i Kindvig, resterende betaling for en hest.
Jens Hemmingsen, som tjente i gården, lånte penge.
Hans Christophersen Seyer i Præstø.
Afdødes mor Maren afgangen Rasmus Lerches, 14 rdl.
Jens Pedersen i Mern.
Ole Smed i Kindvig, for beslag til ligkisten.
Kalvehave Kirke, for ligklædet.
Karlen Jens Hemmingsen, tjenesteløn.
Tjenestepigen Margrete Michelsdatter, tjenesteløn.
Boets udgifter opgjort til 405 rdl.
Intet til deling.

Bemærkning: Afdødes fulde navn er Jacob Lauritsen Lerche.
Bemærkning: Afdødes mors fulde navn er Maren Madsdatter.
Skiftet, 2017: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=129876&side=357

Kendte bopæle: Mern sogn i 1683, 1688 og formentlig indtil 1691-92 / Høvdingshus, Mern sogn.

FarMor
Laurits Rasmussen LercheMaren Madsdatter
ÆgteskabBørn
- Kirsten Olufsdatter Lerche Omk 1683 - Johanne Jacobsdatter
Omk 1685 - Lars Jacobsen
Omk 1687 - Bodil Jacobsdatter
Omk 1690 - Margrethe Jacobsdatter
Omk 1692 - Rasmus Jacobsen Lerche
Omk 1697 - Ole Jacobsen Lerche
1697 - Kirsten Hansdatter Omk 1699 - Mads Jacobsen
1701 - Anne Jacobsdatter

Jacob Lauritsen Lerche
-
† Før 04.08.1701
Laurits Rasmussen Lerche
-
† Omk 1681
Maren Madsdatter
-
† Før 03.09.1707

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Kirsten Olufsdatter Lerche

DatoStedKilde
Født :-(Sageby, Mern sogn)-
Død :Før 19.03.1697Høvdingshus, Mern sogn-

Adresse : Sageby, Mern sogn / Høvdingshus, Mern sogn
Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen i "En sydsjællandsk anetavle" side 91/92. Skiftet 19. marts 1697.
Hun er nævnt i skiftet efter faderen i 1684. Hun var da gift med Jacob Laursen, boende på den halve gård med faderen (altså i Sageby).
Hun er nævnt i skiftet efter broderen Rasmus i 1692. Hun var da gift med Jacob Laursen Lerche i Sageby.

Skifteprotokollen, Vordingborg rytterdistrikt, side 1244-1253. Skifte den 19. marts 1697 efter Kirsten Olsdatter i Høvdingshus.
Enkemand: Gårdmand Jacob Lauritsen Lerche.
Arvinger - deres fælles børn:
1) Laurits Jacobsen, 12 år gammel.
2) Rasmus Jacobsen, i 4. år.
3) Ole Jacobsen, 4 uger gammel.
4) Johanne Jacobsdatter, 14 år gammel.
5) Bodil Jacobsdatter, 10 år gammel.
6) Margrete Jacobsdatter, 7 år gammel.
Overværende for børnene som tilsynsformyndere: Deres farbrødre Hemming Lauritsen og Laurits Lauritsen (Hemming Laursen og Laurs Laursen) begge i Kindvig.
Skifteforvalter: Ridefoged Giert Villumsen.
Vurderingsmænd: Herredsskriver Jørgen Andersen i Bårse og skov- og tredingsfoged Jens Rasmussen i Sageby.
Boet vurderet til 514 rdl.
Blandt udgiftsposterne / kreditorerne:
Indestående børnegods for salig skovrider i Røstofte Peder Sørensens datter Sophia Pedersdatters fædrende arv efter skiftebrev dateret 18. juli 1688 - Jacob Laursen havde fået det overdraget den 21. marts 1692, kapital 23 rdl. Stedfar til Sophia Pedersdatter: Michel Jensen i Røstofte. Bror til Sophia Pedersdatter: Jens Pedersen.
Indestående børnegods for tidligere slotssnedker på Vordingborg slot Johan Hammers yngste drengebarn Søren Johansen - er hos sin mormor Anne salig Ole ?sens.
Tjenestekarlen Peder Tommesen, tjenesteløn.
Boets udgifter opgjort til 118 rdl.
Boets overskud opgjort til 396 rdl.
Formynderskabet for Søren Johansens arv overgik til Poul Hansen i Badeby og Laurs Hansen i Sageby.
Som formynder for Sophia Pedersdatters arv blev bestallet Laurs Hansen Gregersen i Sønder Mern.

Skiftet, 2017: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=129875&side=286

FarMor
Oluf Madsen LercheMaren Poulsdatter
ÆgteskabBørn
- Jacob Lauritsen Lerche Omk 1683 - Johanne Jacobsdatter
Omk 1685 - Lars Jacobsen
Omk 1687 - Bodil Jacobsdatter
Omk 1690 - Margrethe Jacobsdatter
Omk 1692 - Rasmus Jacobsen Lerche
Omk 1697 - Ole Jacobsen Lerche

Kirsten Olufsdatter Lerche
-
† Før 19.03.1697
Oluf Madsen Lerche
-
† 1684
Maren Poulsdatter
-
† Eft 1692

-
--
-Poul Nielsen
-
† 1679


Poul Nielsens 1. kone
-
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Kirsten Hansdatter

DatoStedKilde
Født :-(Sønder Mern, Mern sogn)-
Død :1711Høvdingshus, Mern sognKilde

Adresse : Høvdingshus, Mern sogn
Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen i "En sydsjællandsk anetavle" side 91. Skiftet 11.-6.-1711.

Hun er nævnt i skiftet efter moderen i 1697. Hun var da gift med Jacob Lerche i Høfdingshus. Som den eneste fik hun udbetalt sin arv - bl.a. i form af en røddraget kvie, som hendes mand straks tog til sig.
I 1698 er hun nævnt i skiftet efter gårdmand Bendt Poulsen i Sønder Mern. Hun - Jacob Lerches hustru - havde tjenesteløn tilgode i boet.
I 1701 var hun fadder til steddatteren Johannes og Peder Jensens datter Kirsten i Ugledige.
I 1713 var hun - "Hans Hansøns Hustru af Høfdings Huus i Mern Sogn" - gudmor til Bertel Hansens datter Kirsten i Ornebjerg, Kastrup sogn. Hendes mand, Hans Hansen Lerche og Bertel Hansen var brødre.

Skifteprotokollen, Vordingborg rytterdistrikt, side 420b-425a. Skifte den 11. juni 1711efter Kirsten Hansdatter i Høfdinghus.
Enkemand: Hans Hansen Lerche.
Arvinger -
- med hendes første mand Jacob Lerche:
1) Madz Jacobsen, 12 år gammel.
2) Anna Jacobsdatter, 10 år gammel.
- med enkemanden Hans Lerche:
3) Hans Hansen, på 2. år.
4) Kirsten Hansdatter, 6 år gammel.
5) Maren Hansdatter, 4 år gammel.
På børnenes vegne - som næste frænde og pårørende: Peder Povelsen i Badebygaard.
Alle børnene var hjemme.
Skifteforvalter: Ridefogeden Giert Villumsen.
Vurderingsmænd: Tredingsfogeden Rasmus Mortensen og Laurs Hansen begge i Sønder Mern.
Af det store, rige bo kan nævnes en kobberbrændevinspande vurderet til 16 rdl. En gammeldags sølvske med bogstaverne HD og BGF og fire sølvskeer med initialerne HHS og KHD.
Christen Espensen i Sønder Mern skyldte penge til afdøde.
Boet vurderet til 592 rdl.
Blandt udgiftsposterne / kreditorerne:
Indestående børnegods for:
1) Stedsønnen Rasmus Jacobsen, værende hos sin svoger Peder Jensen i Ugledige. I alt godt 17 rdl. "anbeholis" Rasmus Mortensen i Sønder Mern.
2) Stedsønnen Olle Jacobsen, tjenende Laurs Hansen i Sagebye. Samme beløb. "Anbehohles" formynderne Laurs Pedersen og Rasmus Pedersen i Bakkebølle.
3) Madz Jacobsen, som var den salig kones eget barn. Samme beløb. "Derforuden ? Hans sl: Farmoder Hannem aparte hafde Fordrit og Her i Boen bestaaende" - 7 rdl. Samt 4-2 rdl. efter moderen.
4) Steddatteren Anne Jacobsdatter. Godt 8 rdl. efter farmoderen. Samt efter farmoderen "lige ved Broderen Madz Jacobsen Hund hafde Forærit" 7 rdl. Samt 4-2 rdl. efter moderen.
Formyndere: For de 2 børn - vedrørende arven efter farmoderen: Peder Hansen i Kindvig og Juchum Christiansen Buch samme sted. For sønnen Madz Jacobsen og datteren Anna Jacobsdatter Hemming Pedersen i Sønder Mern.
Udover børnegodset var der gæld til Juchum Lorentzen i Vordingborg - 7 rdl.
Boets udgifter opgjort til 244 rdl.
Boets overskud opgjort til 347 rdl.

Egen affotografering af skiftet - 24.6.2008.
Skiftet, 2016: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=129878&side=426&height=891

FarMor
Hans Madsen LercheAnne Pedersdatter
ÆgteskabBørn
1697 - Jacob Lauritsen Lerche Omk 1699 - Mads Jacobsen
1701 - Anne Jacobsdatter
Eft 1701 - Hans Hansen Lerche Omk 1705 - Kirsten Hansdatter
Omk 1707 - Maren Hansdatter
Omk 1709 - Hans Hansen

Kirsten Hansdatter
-
† 1711
Hans Madsen Lerche
-
† Eft 1705
Anne Pedersdatter
-
† 1697
Mads Hansen Lerche
* Omk 1619
† Eft 12.06.1685


Kirsten Erichsdatter
* Omk 1623
† Før 20.02.1685Peder Madsen
-
† 1679


Peder Madsens 1. kone
-
-
(Hans Lerche)
- - -
Hans Lerches og Laurits Rasmussen Lerches 1. kone
- - -

Erich Jensen
- - † Før 1685

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Hans Madsen Lerche

DatoStedKilde
Født :-(Sønder Mern, Mern sogn)-
Død :Eft 1705(Sønder Mern, Mern sogn)-

Stilling : Gårdmand

Adresse : Sønder Mern, Mern sogn
Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen i "En sydsjællandsk anetavle" side 91.
John Bison: Sandsynligvis bror til Oluf Madsen Lerche i Sageby (2909).

I 1679 var han vurderingsmand ved skiftet efter Morten Lauritsen (Lerche) i Sønder Mern. Han tegnede da sit komærke som underskrift. En trekant med spidsten opad og en siksakstreg forneden - ligner en murerske.
Han er nævnt i skiftet efter morfaderens halvbror Mads Pedersen i februar 1685. han var da i Sønder Mern.
Han er nævnt i skiftet efter morbroderen Jens Erichsen i juni 1685. Han var da i Sønder Mern.
Han - Hans Lerche i Mern - er nævnt som kreditor i boet efter halvgårdsmand Jens Andersen (42601) i Kindvig i 1692. Han havde lavet ligkisten.

Ført med 2 koner i ny fil i 2016.

FarMor
Mads Hansen LercheKirsten Erichsdatter
ÆgteskabBørn
- Anne Pedersdatter - - Kirsten Hansdatter
Omk 1671 - Maren Hansdatter
Omk 1679 - Anna Hansdatter
Omk 1688 - Mads Hansen
Omk 1689 - Birgitte Hansdatter
Omk 1692 - Peder Hansen

Hans Madsen Lerche
-
† Eft 1705
Mads Hansen Lerche
* Omk 1619
† Eft 12.06.1685
Kirsten Erichsdatter
* Omk 1623
† Før 20.02.1685
(Hans Lerche)
-
-


Hans Lerches og Laurits Rasmussen Lerches 1. kone
-
-Erich Jensen
-
† Før 1685-
-

- - -

- - -


- - -

- - -

(Jens)
- - -
Peders og Jens´ kone
- - † Før 1685


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anne Pedersdatter

DatoStedKilde
Født :-(Sønder Mern, Mern sogn)-
Død :1697Sønder Mern, Mern sogn-

Adresse : Sønder Mern, Mern sogn
Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen i "En sydsjællandsk anetavle" side 91.

Hun er nævnt i skiftet efter faderen i 1679. Hun var da gift med Hans Madsen i Sønder Mern.

Skifteprotokollen, Vordingborg rytterdistrikt, folie 12a-14a. Skifte den 8. november 1697 efter Anne Pedersdatter i Sønder Mern.
Enkemand: Gårdmand Hans Madsen Lerke.
Arvinger - børnene:
1) Mads Hansen, 9 år gammel, hjemme.
2) Peder Hansen, 5 år gammel, hjemme.
3) Maren Hansdatter, 26 år gammel, hjemme.
4) Kirsten Hansdatter, gift med Jacob Lerche i Høfdinghus.
5) Anne Hansdatter, 18 år gammel.
6) Birgitte Hansdatter, 8 år gammel, hjemme
På de 5 umyndiges vegne - som er deres nærmeste fuldværger efter loven: Mads Laursen i Kindvig, Jens Hemmingsen i Sandvig og Aage Pedersen i Sønder Mern.
Skifteforvalter: Ridefoged Giert Villumsen.
Vurderingsmænd: Jens Pedersen og Lars Andersen i Sønder Mern.
Boet vurderet til 284 rdl.
Blandt udgiftsposterne / kreditorerne:
Anders Madsen, tjenesteløn.
"Hans egen Dotter", tjenesteløn.
Hans Hornemand i Næstved, varer.
Jochum Lorentzen i Vordingborg.
Laurs Andersen i Sønder Mern.
Boets udgifter opgjort til 44 rdl.
Boets overskud opgjort til 240 rdl.
Arven til datteren Kirsten blev udlagt i form af bl.a. en røddraget kvie.

Skiftet, 2016: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=129876&side=13

FarMor
Peder MadsenPeder Madsens 1. kone
ÆgteskabBørn
- Hans Madsen Lerche - - Kirsten Hansdatter
Omk 1671 - Maren Hansdatter
Omk 1679 - Anna Hansdatter
Omk 1688 - Mads Hansen
Omk 1689 - Birgitte Hansdatter
Omk 1692 - Peder Hansen

Anne Pedersdatter
-
† 1697
Peder Madsen
-
† 1679
Peder Madsens 1. kone
-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Hans Hansen Lerche

DatoStedKilde
Født :-Ornebjerg, Kastrup sogn-
Død :1740Høvdingshus, Mern sogn-

Stilling : Rytterbonde, skovfoged
Ref. : LSL 348, LSL 358

Adresse : Høvdingshus, Mern sogn
Noter : Kilder: Manuskript til artikel om sydsjællandske tilnavne af Holger Munks på Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv og Børge Wiberg-Larsen i "En sydsjællandsk anetavle".

Hans Hansen Lerche var gårdmand på Høfdinghus i 39 år.
Iflg. Holger Munks arbejdspapirer, Vordingborg lokalhistoriske arkiv (Grethe Wich) havde Hans Lerche en datter Maren af 1. ægteskab, der var gift med en gårdmand Jens Jensen (formentlig i Balle, Kalvehave sogn) - nævnt i 1728.
I 1721 var han - Hans Hansen i Mern sogn - forlover for broderen Mads i Kalvehave kirke.
I 1724 var han lavværge for Peder Poulsens enke Maren Hansdatter i Badebygård. Var Maren Hansdatter søster til hans første kone, Kirsten Hansdatter; datter af Hans Madsen Lerche og Anne Pedersdatter i Sønder Mern?
I 1724 var han forlover sammen med Mouritz Berendtsen i Sageby ved copulationen mellem Otto Uldrichsen og Anne Pedersdatter Busch fra Sageby Mølle i Kalvehave kirke.
I 1739 var han - Hans Lærke (sted ikke nævnt) - fadder til monsør Christian Sigfred Schröders datter Anna i Sageby Mølle. Kalvehave kirkebog. Han var flere gange fadder til denne møllers børn.

I følge registret til skifteprotokollen for 2. halvdistrik af Vordingborg rytterdistrikt skiftedes der efter ham den 16. juli 1740.
Skiftet i afskrift af John Bison 2005:
Hans Lerche beboede en hans Kgl. maist. tilh. Ryttergård Høfdingshus [Vordingborg Rytterdistrikts/amtsstues- skifteprotokol for 2 halve distrikt 1739-1744 side 162]
[og på side 187-189b] den 16/7-1740, mødte udi Høfdinghuus Kongelig maist. forvalter Welædle Bolle Friderich Plum med . . . underskrifne Frandz Dajon for efter foregående loflig giorde tilliusning at foretage et rigtig skifte og Deling efter Rytterbonden sl. Hans Hansen Lerche, som boede og døde sammesteds udi overværelse af det kongelige Birkedommere ved det wordingborgske Distrikts Annecterede birkerets vælædle Christian Friderich Junghans Imellem enken Johanne Hansdatter med tiltagen laugværge Lars Hansen Rytterbonde udi Bale på den ene og . . . Hi mands efterladte børn . . . . . . den efterlevende enke er stifmoder som er Maren Hansdatter . . . til ægte Jens Jensen Huusmand i Kindvig, Kirstine Hansdatter havde til ægte Rytterbonden Peder Jensen i Snertinge efterladte sig Kirsten Pedersdatter 15 år værende hjemme hos Faderen bemeldte Peder Jensen, . . . dend efterladte enke aflede børn nemlig. Jacob Hansen Rytterbonde udi Kindvig, Madz Hansen gl. 24 år værende hos sin moder paa stæden, Peder Hansen gl. 22 år Ligesaa på stæden, Jens Hansen 19 år ligesaa, Anna Kirstine Hansdatter gl. 12 år som ligeså, alle på den anden side hvoraf var til stede de myndige nemlig Jens Jensen og Jacob Lærche begge af Kindvig for at observere såvel . . . . .

Samme skifte systematiseret:
Skifte den 16. juli 1740 efter rytterbonden Hans Hansen Lerche i Høfdingshus.
Enke: Johanne Hansdatter - med lavværge rytterbonden Lars Hansen i Balle (Lars Hansen Hugger, hendes bror).
Børn af tidligere ægteskab (enkens stedbørn):
1) Maren Hansdatter, gift med husmand Jens Jensen i Kindvig.
2) Kirstine Hansdatter, havde været gift med rytterbonden Peder Jensen i Snertinge, hun efterlod sig:
a) Kirsten Pedersdatter, 15 år, hjemme hos faderen Peder Jensen.
Fælles børn:
3) Jacob Hansen, rytterbonde i Kindvig.
4) Madz Hansen, 24 år, hjemme hos sin mor på stedet.
5) Peder Hansen, 22 år, hjemme hos sin mor på stedet.
6) Jens Hansen, 19 år, hjemme hos sin mor på stedet.
7) Anna Kirstine Hansdatter, 12 år, hjemme hos sin mor på stedet.
Tilstede var de myndige: Jens Jensen og Jacob Lærche begge af Kindvig.

FarMor
Hans RasmussenKirsten Madsdatter
ÆgteskabBørn
Eft 1701 - Kirsten Hansdatter Omk 1705 - Kirsten Hansdatter
Omk 1707 - Maren Hansdatter
Omk 1709 - Hans Hansen
20.04.1711 - Johanne Hansdatter Omk 1712 - Jacob Hansen Lerche
Omk 1716 - Mads Hansen Lerche
Omk 1718 - Peder Hansen Lerche
Omk 1720 - Jens Hansen Lerche
Omk 1728 - Anna Kirstine Hansdatter

Hans Hansen Lerche
-
† 1740
Hans Rasmussen
* Omk 1648
† 07.1727
Kirsten Madsdatter
* Omk 1662
† 03.1740

-
--
-Mads Mogensen
-
† Eft 1681-
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Bodil Lauritsdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1671Høvdingshus, Mern sognBørge Wiberg-Larsen i "En sydsjællands anetavle" side 91 (4)
Død :Før 1698--

Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen i "En sydsjællandsk anetavle" side 91. Formentlig død før moderen, der døde omkring 1707.

Hun er nævnt i skiftet efter faderen i 1781. Hun var da 10 år gammel.
Hun er ikke nævnt i skiftet efter farbroderen Hemming i 1698.

FarMor
Laurits Rasmussen LercheMaren Madsdatter

Bodil Lauritsdatter
* Omk 1671
† Før 1698
Laurits Rasmussen Lerche
-
† Omk 1681
Maren Madsdatter
-
† Før 03.09.1707

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Christen Olsen

DatoStedKilde
Død :Eft 1684(Sønder Mern, Mern sogn)Kilde

Stilling : Gårdmand

Adresse : Gård nr. 9 (1688 matriklen) Sønder Mern, Mern sogn
Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen i "En sydsjællandsk anetavle" side 92. - Formentlig gift tidligere end med Margrethe Olufdatter.
Ved skiftet efter hans afdøde kones far Ole Madsen Lerche i 1684 var han i Sønder Mern. Han fordrede på sin søns vegne indestående mødrende arv i boet.

Bårse herreds tingbog. Tirsdag den 21. august 1660. Fra folie 183a (fil SH108109). Vurdering af nedhuggede træer under krigene mod Sverige, samt gårdenes stand og hvor meget der var sået i året 1660.
Folie 190a: Christen Olsens gård i Sønder Mern var brøstfældig på tag, 10 vægrum. Han havde sået 10 skæpper rug.

ÆgteskabBørn
- Margrethe Olufsdatter Omk 1681 - Ole Christensen

Christen Olsen
-
† Eft 1684

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Rasmus Olsen Lerche

DatoStedKilde
Født :-(Sageby, Mern sogn)-
Død :1692Høvdingshus, Mern sogn-

Stilling : Gårdmand, formentlig skovfoged

Adresse : Høvdingshus, Mern sogn
Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen i "En sydsjællands anetavle" side 92. Skiftet 21.-3.-1692.
Børge Wiberg-Larsen har ham som barn af 4. ægteskab.
Han er nævnt i skiftet efter faderen i 1684. Han var da i Høfdingshus. Det er ikke entydigt beskrevet om han er af faderens 3. eller 4. ægteskab: ". . . Disse begge Kuld Børns Fader og Moeder, med dend sl Mands 3d Hustrue Afled, Noch Rasmus Ollsen, boende i Høfdingshuus, dend sl mands Søn, med hans fierde efterladte Hustrue, Kirsten Ols Daatter, som hafuer til Egte Jacob Laursen Boende paa dend halfue Gaard med Faderen, saa og Else Ols Daatter ved 15 Aars Alder værende hiemme hos Hindes Moeder, paa Hindes Vegne . . . "

I 1685 var han lavværge for Mads Pedersens enke Kirsten Povelsdatter i Tågeby. Kirsten Povelsdatter var hans moster.

Skifteprotokollen, Vordingborg rytterdistrikt, side 520-531. Skifte den 21. marts 1692 efter hæderlig og vellærde Rasmus Olufsen Lerche i Høfdinghus.
Enke: Maren Madsdatter - med lavværge sognepræst Peder Højberg i Mern.
Arvinger:
1) Mor, Maren Povelsdatter - med lavværge hendes "Svoger" Jacob Lerche / "Søn" Jacob Lausen - (Bemærkning: Er svigersøn Jacob Laursen Lerche).
2) En helsøster Kirsten Olufsdatter, gift med Jacob Lausen Lerche i Sageby.
3) En helsøster Else Olufsdatter, gift med Michel Rasmussen Rytter i Kalvehave
4) En halvbror Mads Olufsen Lerche, død, havde boet i Kindvig. Hans 3 børn - fødte på Hans Kgl. Højheds gods. Ingen formynder på fædrende side, formynder for dem blev næstfalden dertil Boe Mortensen, der er deres søskendebarn, og som nu har fået Jacob Lerches gård i Sageby i fæste:
a) Laus Madsen, 12 år gammel.
b) Niels Madsen, 11 år gammel.
c) Hans Madsen, 9 år gammel.
5) En halvsøster Maren Olufsdatter, gift med Niels Hemmingsen Holst i Sønder Mern.
6) En halvsøster Sinde Olufsdatter, død, havde været gift med Jens Olsen i Balle. Hendes 4 børn, med formynder faderen - alle barnefødte i Balle by i Kalvehave sogn på ryttergodset:
a) Oluf Jensen, 20 år gammel.
b) Povel Jensen, 16 år gammel.
c) Thommes Jensen, 12 år gammel.
d) Margrethe Jensdatter, 24 år gammel
Skifteforvalter: Ridefoged Giert Villumsen.
Vurderingsmænd: Tredeingsfoged Hemming Pedersen og Jens Pedersen begge i Mern.
Blandt det registrerede: 1 sølvbæger og 2 sølvskeer.
Tilstående gæld:
Niels Povelsen i Tågeby, 4 rdl.
Peder Povelsen i Viemose.
Povel Arentsen i Kalvehave.
Rasmus Nielsen i Balle.
Michel Rasmussen i Kalvehave.
Jacob Møller i Mern Mølle.
Laurs Bendtsen i Kindvig.
Rasmus Laursen i Sandvig.
Jep Olsen i Dragør (paa Dragøe).
Boet vurderet til 358 rdl.
Blandt udgiftsposterne / kreditorerne:
"Lodsædell" på en Hans Kgl. Højheds forrige skovrider salig Peder Sørensens datter Sophie Pedersdatters fædrende arv efter skifte i Røstofte den 18. juli 1688. Pigens stedfar: Michel Jensen i Røstofte.
Rasmus Olsen svarede sammen med 4 af kongens bønder for en øde gård i Sageby.
Udspecificerede begravelsesomkostninger - bl.a Niels Holst, Jacob Lerche og snedkeren.
Peder Højbjerg (præsten), bl.a. for noget langhalm.
Borgmester Polmand? i Næstved.
Ungkarl Boe Mortensen, tjenesteløn.
Tjenestekarl Jens Hemmingsen, løn.
Tjenestedreng Rasmus Olufsen, for ½ års løn.
Tjenestepige Maren Hansdatter, tjenesteløn.
Tjenestepige Ingeborg Andersdatter, tjenesteløn.
Boets udgifter opgjort til 208 rdl.
Boets overskud opgjort til 149 rdl.

Bemærkning: Boe Mortensen er nævnt som "deres søskendebarn". Han er søn af arving 5) Maren Olufsdatter og hendes første mand Morten Lauritsen Lerche i Sønder Mern.
Bemærkning: Arvingen Sinde Olufsdatter gift med Jens Olsen boede iflg. andre kilder i Viemose - måske senere?
Skiftet, 2016: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=129872&side=237&height=337

FarMor
Oluf Madsen LercheMaren Poulsdatter
ÆgteskabBørn
Eft 1681 - Maren Madsdatter -

Rasmus Olsen Lerche
-
† 1692
Oluf Madsen Lerche
-
† 1684
Maren Poulsdatter
-
† Eft 1692

-
--
-Poul Nielsen
-
† 1679


Poul Nielsens 1. kone
-
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Else Olufsdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1669(Sageby, Mern sogn)-
Død :Eft 1692(Kalvehave, Kalvehave sogn)-

Adresse : Kalvehave, Kalvehave sogn
Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen i "En sydsjællandsk anetavle" side 92.
Hun er nævnt i skiftet efter faderen i 1684. Hun var da omkring 15 år gammel og hjemme hos moderen.
Hun er nævnt i skiftet efter broderen Rasmus i 1692. Hun var da gift med Michel Rasmussen Rytter i Kalvehave.

FarMor
Oluf Madsen LercheMaren Poulsdatter
ÆgteskabBørn
- Mickel Rasmussen Rytter -

Else Olufsdatter
* Omk 1669
† Eft 1692
Oluf Madsen Lerche
-
† 1684
Maren Poulsdatter
-
† Eft 1692

-
--
-Poul Nielsen
-
† 1679


Poul Nielsens 1. kone
-
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Mickel Rasmussen Rytter

DatoStedKilde
Død :12.1717Kalvehave, Kalvehave sogn-
Begravet :01.01.1718Kalvehave Kirke-

Stilling : Gårdmand

Adresse : gård nr. 14 (1688 matriklen) Kalvehave, Kalvehave sogn
Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen i "En sydsjællandsk anetavle" side 92 - formentlig begravet 1.-1.-1718.
I skiftet efter svogeren Rasmus Olufsen Lerche i 1692 er han skrevet som Michel Rasmussen Rytter, boede i Kalvehave.

ÆgteskabBørn
- Else Olufsdatter -

Mickel Rasmussen Rytter
-
† 12.1717

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anne Laursdatter

DatoStedKilde
Død :1685Sandvig, Mern sogn-

Adresse : Sandvig, Mern sogn?
Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen i "En sydsjællandsk anetavle" side 93. Skiftet 27.-1.-1686

Skifteprotokollen, Vordingborg rytterdistrikt, side 661-664. Skifte den 27. januar 1686 efter Anne Laursdatter i Sandvig.
Enkemand: Gårdmand Ingvor Pedersen.
Arving - en fællessøn:
1) Peder Ingvorsen, 3 år gammel.
Formynder for sønnen: Farbroderen Jens Pedersen i Sønder Mern.
Skifteforvalter: Ridefoged Giert Villumsen.
Vurderingsmænd: Skov- og tredingsfoged Jens Rasmussen i Sageby og Rasmus Enevoldsen i Sandvig.
Boet vurderet til 135 rdl.
Blandt udgiftsposterne / kreditorerne:
Peder Pedersen, landgilde
Boets udgifter opgjort til 41 rdl.
Boets overskud opgjort til 94 rdl.
Farbror til barnet: Jens Pedersen i Mern.

Skiftet, 2016: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=129871&side=242&height=698
Mere i ny fil i 2016.

ÆgteskabBørn
- Ingvor Pedersen -

Anne Laursdatter
-
† 1685

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Laurs Hansen

DatoStedKilde
Død :Eft 1715(Sageby, Mern sogn)-

Adresse : Sageby, Mern sogn

ÆgteskabBørn
Eft 1684 - Maren Poulsdatter -

Laurs Hansen
-
† Eft 1715

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Kirsten Nielsdatter

DatoStedKilde
Død :Omk 1684(Nørre Mern, Mern sogn)Kilde

Adresse : Nørre Mern, Mern sogn
Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen i "En sydsjællandsk anetavle" side 93

ÆgteskabBørn
- Peder Nielsen Skomager -

Kirsten Nielsdatter
-
† Omk 1684

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

(Oluf)

Ref. : LSL 2266, LSL 4250, LSL 4762, LSL 5690

Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen i "En sydsjællandsk anetavle" side 100.

ÆgteskabBørn
? - - Ludtze Olufsdatter

(Oluf)
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Agda Marie Wiberg

DatoStedKilde
Født :01.12.1874Ängelholm, Kristianstad län, Sverige-
Død :26.08.1960Rønne, Bornholm-

Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen i "En sydsjællandsk anetavle" side 13.
Kilde: Johnny Lauridsen, marts 2004.

FarMor
Axel Reinhold WibergMaren Kirstine Nielsen
ÆgteskabBørn
- Hans Almand Pedersen Pihl 16.09.1912 - Agda Marie Pihl

Agda Marie Wiberg
* 01.12.1874
† 26.08.1960
Axel Reinhold Wiberg
* 07.02.1847
† 08.11.1915
Maren Kirstine Nielsen
* 22.04.1849
† 02.02.1927
Anders Reinhold Wiberg
-
-


Cecilie Thorsdatter
-
-Niels Sørensen
* 12.02.1803
† 19.10.1876


Maren Jacobsdatter
* 25.12.1813
† 19.03.1856

- - -

- - -


- - -

- - -

Søren Nielsen
* 1740 - † 1814
Anna Hansdatter
* 1773 - † 1841

Jacob Christiansen
* 1771 - † 16.07.1839
Maren Pedersdatter
* 1781 - † 07.1862

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Axel Reinhold Wiberg

DatoStedKilde
Født :25.03.1876Sandvig, Bornholm-
Død :23.04.1962Leamington, Canada-
Emmigreret :Omk 1930Canada-

FarMor
Axel Reinhold WibergMaren Kirstine Nielsen

Axel Reinhold Wiberg
* 25.03.1876
† 23.04.1962
Axel Reinhold Wiberg
* 07.02.1847
† 08.11.1915
Maren Kirstine Nielsen
* 22.04.1849
† 02.02.1927
Anders Reinhold Wiberg
-
-


Cecilie Thorsdatter
-
-Niels Sørensen
* 12.02.1803
† 19.10.1876


Maren Jacobsdatter
* 25.12.1813
† 19.03.1856

- - -

- - -


- - -

- - -

Søren Nielsen
* 1740 - † 1814
Anna Hansdatter
* 1773 - † 1841

Jacob Christiansen
* 1771 - † 16.07.1839
Maren Pedersdatter
* 1781 - † 07.1862

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017