Jens Mortensen Espensen Bruus

DatoStedKilde
Død :Eft 1644(Bakkebølle, Vordingborg landsogn)-

Alt.navn : Jens Espersen, Jens Mortensen Bruus
Stilling : Gårdmand, skovfoged
Ref. : LSL 2848, LSL 5224, LSL 8952

Adresse : Gård 3 - 8, Bakkebølle, Vordingborg landsogn
Noter : Kilde: Torben Rasmussen, "Gårdene i Bakkebølle". Han optræder også under navnet Jens Espersen. I 1609 havde han fæstet på gård 3 - 8, Bakkebølle.

ÆgteskabBørn
? - - Laurits Jensen Bruus
- - Morten Jensen Bruus

Jens Mortensen Espensen Bruus
-
† Eft 1644

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Morten Jensen Bruus

DatoStedKilde
Død :Eft 1623(Skovhuse, Øster Egesborg sogn)-

Stilling : Gårdmand

Adresse : Bakkebølle, Vordingborg landsogn / Skovhuse, Øster Egesborg sogn
Noter : Kilde: Torben Rasmussen, "Gårdenen i Bakkebølle". I 1613 fæstede han den gård, "som Laurits Andersen iboede" i Bakkebølle. I 1623 fæstede Morten Bruus en gård i Skovhuse.

FarMor
Jens Mortensen Espensen Bruus

Morten Jensen Bruus
-
† Eft 1623
Jens Mortensen Espensen Bruus
-
† Eft 1644

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Christen Sørensen Møller

DatoStedKilde
Født :-Bakkebølle, Vordingborg landsogn-
Død :Eft 1714Nyråd-

Adresse : Hulemose Mølle, Vordingborg landsogn / Nyråd
Noter : Kilde: Torben Rasmussen, "Gårdene i Bakkebølle".
Han er nævnt i skifterne efter begge forældre i 1675 og 1676. Han var da møller i Hulemose Mølle. I 1675 arvede han lige med sine søstre. I 1676 var han formynder for sine 5 yngste søstre.
I 1695 var han lavværge for søsteren Karen ved skiftet efter hendes mand Peder Olsen i Udby.

Iflg. artikkel i Årbog for Historisk samfund, Præstø amt i 1963 var han møller i Hulemose Mølle fra 1668 til 1714. Han blev gift med den foregående møller Niels Jensens enke Anne Jensdatter, der døde i 1713. Han selv døde i Nyråd.
Hans eftermand som møller i Hulemose Mølle var Ernst Ditløf Gærber, der forpagtede møllen til Eyler Nielsen.
Mere i ny fil i 2016.

FarMor
Søren Christensen BruusMaren Lauritsdatter

Christen Sørensen Møller
-
† Eft 1714
Søren Christensen Bruus
-
† 10.1676
Maren Lauritsdatter
-
† 1675
(Christen)
-
-


Maren Mortensdatter
-
† 12.1679Laurits Jensen Bruus
-
† Eft 1644-
-

- - -

- - -


- - -

- - -

Jens Mortensen Espensen Bruus
- - † Eft 1644

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Laurs Jensen Bruus

DatoStedKilde
Født :-(Bakkebølle, Vordingborg landsogn)-
Død :Eft 1739(Sønder Mern, Mern sogn)-

Stilling : Gårdmand
Ref. : LSL 356

Adresse : Gård nr. 16, Sønder Mern, Mern sogn
Noter : Kilde: Torben Rasmussen, "Gårdene i Bakkebølle". Ved skiftet efter moderen i 1711 var han i Sønder Mern.
10. oktober 1734 var han - Laurs Bruus - fadder til Hans Hansen Fyens datter Cicil i Skovhuse, Øster Egesborg sogn.
I 1736 var hans datter Kirsten fadder til Peder Hemmingsens søn Hemming i Skallerup, Udby sogn.
22. oktober 1734 afstod han fæstet af gården nr. 16 i Sønder Mern til sønnen Poul formedelst alder og skrøbelighed - iflg. Torben Rasmussen (Indfæstning, Ryttergodset). Gården var da på 6-2-0-1 tdr. hartkorn. Poul Larsen afstod formedelst påkommende svaghed gården til broderen ungkarl Jens Larsen Bruus den 28. september 1746.

FarMor
Jens Lauersen BruusKirsten Sørensdatter
ÆgteskabBørn
? - - Kirsten Larsdatter Bruus
- - Mette Larsdatter
- - Poul Larsen Bruus
- - Jens Larsen Bruus

Laurs Jensen Bruus
-
† Eft 1739
Jens Lauersen Bruus
* Før 1648
† 1714
Kirsten Sørensdatter
* Omk 1657
† 03.1711
Laurits Jensen Bruus
-
† Eft 1644-
-Søren Christensen Bruus
-
† 10.1676


Maren Lauritsdatter
-
† 1675
Jens Mortensen Espensen Bruus
- - † Eft 1644

- - -


- - -

- - -

(Christen)
- - -
Maren Mortensdatter
- - † 12.1679

Laurits Jensen Bruus
- - † Eft 1644

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Søfren Jensen Bruus

DatoStedKilde
Født :-Bakkebølle, Vordingborg landsogn-
Død :1739Bakkebølle, Vordingborg landsogn-
Begravet :04.11.1739Vordingborg KirkeKilde

Stilling : Gårdmand, skov- og tredingsfoged

Adresse : Gård nr. 3 - 8, Bakkebølle, Vordingborg landsogn
Noter : Kilde: Torben Rasmussen, "Gårdene i Bakkebølle". Ved skiftet efter moderen i 1711 havde han fæstet halvdelen af faderens gård i Bakkebølle.
I 1733 var han forlover for søstersønnen Peder Hemmingsen ved dennes trolovelse med enken Sophie Hansdatter i Skallerup, Udby sogn. Han underskrev sig da egenhændigt "Sørren Jensen Bruus".

FarMor
Jens Lauersen BruusKirsten Sørensdatter
ÆgteskabBørn
29.03.1712 - Anna Pedersdatter 01.1714 - Kirsten Søfrensdatter
1715 - Jens Søfrensen
1716 - Kirsten Søfrensdatter
1717 - Jens Søfrensen
01.1719 - Mette Søfrensdatter
1720 - Anna Søfrensdatter
11.1721 - Morten Søfrensen
1723 - Peder Sørensen Bruus
1725 - Heldvig Søfrensdatter
01.1728 - Jens Søfrensen
03.1731 - Oluf Søfrensen
09.1733 - Maria Søfrensdatter

Søfren Jensen Bruus
-
† 1739
Jens Lauersen Bruus
* Før 1648
† 1714
Kirsten Sørensdatter
* Omk 1657
† 03.1711
Laurits Jensen Bruus
-
† Eft 1644-
-Søren Christensen Bruus
-
† 10.1676


Maren Lauritsdatter
-
† 1675
Jens Mortensen Espensen Bruus
- - † Eft 1644

- - -


- - -

- - -

(Christen)
- - -
Maren Mortensdatter
- - † 12.1679

Laurits Jensen Bruus
- - † Eft 1644

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Mette Jensdatter Bruus

DatoStedKilde
Født :-Bakkebølle, Vordingborg landsogn-
Død :1713Dyrlev, Beldringe sogn-

Adresse : Dyrlev
Noter : Kilde: Torben Rasmussen, "Gårdene i Bakkebølle". Ved skiftet efter moderen i 1711 var hun gift med Laurs Olsen i Dyrlev.

Skifteprotokollen, Vordingborg rytterdistrikt, folie 625a-629b. Skifte den 14. november 1713 efter Mette Jensdatter i Dyrlev.
Enkemand: Gårdmand og tredingsfoged Laurs Olsen.
Arvinger - fællesbørnene:
1) Elisabeth Laursdatter, 9 år gammel.
2) Kirsten Laursdatter, 4 år gammel.
Lavværger for børnene: Deres farfar Ole Hansen i Skovhuse, den afdødes søstermand skovfoged Ebbe Ibsen i Røstofte.
Skifteforvalter: Ridefoged Hans Clausen Kirchmann.
Vurderingsmænd: Ladefoged på Beldringe Andreas Christensen boende i Dyrlev og Peder Laursen i Skallerup.
Blandt det registrerede: 1 sølvbæger mærket L:O:S:, 1 mindre sølvbæger mærket L:O:S: og M:J:D:, 2 sølvskeer mærket L:O:S: og årstallet 1701, 2 sølvskeer mærket L:O:S: og M:J:D:
Boet vurderet til 506 rdl.
Blandt udgiftsposterne / kreditorerne:
Gårdens brøstfældighed "er ikun Ringe", 1 rdl. 2 mark.
Indestående børnegods for en pige ved navn Ellen Nielsdatter tjenende Hr. Jens Karleby sognepræst i Mern; fædrende, mødrende og broderarv efter skiftebrev dateret 26. januar 1703, 124 rdl. plus renter. Ellen Nielsdatters moster er gift med Anders Nielsen i Grumløse. Ellen Nielsdatter havde boet hos Laurs Olsen, der havde holdt hende med skolegang, klæder og føde siden hun var 5 år til for et år siden. I alt 108 sletdaler.
Hans Pedersen nu tjenende Mads Hindster? I Torup, resterende tjenesteløn.
Anne Hemmingsdatter, tjenesteløn.
Sr. Jochum Lafrentzen i Vordingborg, for varer af tømmer og andet.
Jacob og Hans Olsen begge i Skovhuse, lånte penge.
Anders Christensen i Dyrlev
Boets udgifter opgjort til 453 rdl.
Boets overskud opgjort til 53 rdl.
Enkemanden Laurs Olsen overvejede at sælge på auktion for at kunne udrede det indestående børnegods; men Anders Nielsen i Grumløse og skov- og tredingsfoged Peder Olsen i Udby garanterede for børnegodset mod at boets midler ikke forarmedes og boet rykkes.

Bemærkning: Ellen Nielsdatter har nr. (36669) og er datter af Lisbeth Hansdatter.

Mere i ny fil i 2016.

FarMor
Jens Lauersen BruusKirsten Sørensdatter
ÆgteskabBørn
- Laurs Olsen Omk 1709 - Kirsten Laursdatter

Mette Jensdatter Bruus
-
† 1713
Jens Lauersen Bruus
* Før 1648
† 1714
Kirsten Sørensdatter
* Omk 1657
† 03.1711
Laurits Jensen Bruus
-
† Eft 1644-
-Søren Christensen Bruus
-
† 10.1676


Maren Lauritsdatter
-
† 1675
Jens Mortensen Espensen Bruus
- - † Eft 1644

- - -


- - -

- - -

(Christen)
- - -
Maren Mortensdatter
- - † 12.1679

Laurits Jensen Bruus
- - † Eft 1644

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Citzel-Cathrine Jensdatter Bruus

DatoStedKilde
Født :1686Bakkebølle, Vordingborg landsogn-
Døbt :23.04.1686Vordingborg Kirke-
Død :Eft 1711(Møn)-

Adresse : Møn
Noter : Kilde: Torben Rasmussen, "Gårdene i Bakkebølle". Ved skiftet efter moderen i 1711 var hun gift med Hemming Pedersen på Møn.
Hun er formentlig den Citzel-Cathrine, datter af Jens Brus, der døbes den 23. april 1686 i Vordingborg kirke (kirkebogen fol. 11).

FarMor
Jens Lauersen BruusKirsten Sørensdatter
ÆgteskabBørn
- Hemming Pedersen Møller -

Citzel-Cathrine Jensdatter Bruus
* 1686
† Eft 1711
Jens Lauersen Bruus
* Før 1648
† 1714
Kirsten Sørensdatter
* Omk 1657
† 03.1711
Laurits Jensen Bruus
-
† Eft 1644-
-Søren Christensen Bruus
-
† 10.1676


Maren Lauritsdatter
-
† 1675
Jens Mortensen Espensen Bruus
- - † Eft 1644

- - -


- - -

- - -

(Christen)
- - -
Maren Mortensdatter
- - † 12.1679

Laurits Jensen Bruus
- - † Eft 1644

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Hemming Pedersen Møller

DatoStedKilde
Død :Eft 1711(Møn)-

Stilling : Møller

Adresse : Møn
Noter : Kilde: Torben Rasmussen, "Gårdene i Bakkebølle". Ved skiftet efter svigermoderen Kirsten Sørensdatter i 1711 var han møller på Møn.

ÆgteskabBørn
- Citzel-Cathrine Jensdatter Bruus -

Hemming Pedersen Møller
-
† Eft 1711

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Maren Hansdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1743--
Død :Eft 1787(Vestenbæk, Kalvehave sogn)-

Stilling : Madmoder

Adresse : Vestenbæk, Kalvehave sogn

ÆgteskabBørn
24.02.1764 - Jens Nielsen Schonning Omk 1768 - Marie Jensdatter
Omk 1774 - Mette Jensdatter
Omk 1781 - Sidse Jensdatter
Omk 1785 - Niels Jensen

Maren Hansdatter
* Omk 1743
† Eft 1787

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Kirsten Larsdatter Bruus

DatoStedKilde
Født :-Sønder Mern, Mern sogn-
Død :-Bakkebølle, Vordingborg landsogn-

Adresse : Stårby, Øster Egesborg sogn / Gård 3 - 8, Bakkebølle, Vordingborg landsogn
Noter : Kilde: Torben Rasmussen, "Gårdene i Bakkebølle".
I 1739 var hun - "Laurs Bruuses Datter Kirsten i Mehrn" - fadder til Peder Hemmingsens og Sophie Hansdatters søn Hemming i Skallerup, Udby sogn.

FarMor
Laurs Jensen Bruus
ÆgteskabBørn
1738 - Peder Nielsen Snedker Eft 1738 - Niels Pedersen
01.1746 - Lars Pedersen
1748 - Anna Sophia Pedersdatter

Kirsten Larsdatter Bruus
-
-
Laurs Jensen Bruus
-
† Eft 1739

-
-
Jens Lauersen Bruus
* Før 1648
† 1714


Kirsten Sørensdatter
* Omk 1657
† 03.1711
-
--
-
Laurits Jensen Bruus
- - † Eft 1644

- - -

Søren Christensen Bruus
- - † 10.1676
Maren Lauritsdatter
- - † 1675


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Niels Pedersen

DatoStedKilde
Født :Eft 1738Stårby, Øster Egesborg sogn-
Død :1776Masnedø, Vordingborg sogn-

Stilling : Gårdmand

Adresse : Gård 3 - 8, Bakkebølle, Vordingborg landsogn / Røstofte, Øster Egesborg sogn / Munksgård, Vintersbølle, Vordingborg landsogn / Gård 3 - 8, Bakkebølle, Vordingborg landsogn / Masnedø, Vordingborg landsogn
Noter : Kilde: Torben Rasmussen, "Gårdene i Bakkebølle". I 1759 overtog han farbroderens halvdel af fæstet på gården i Bakkebølle. I 1761 fæstede han en gård i Røstofte da han giftede sig med faderens kusine Karen, enke efter Rasmus Andersen i Røstofte. 1764 fæster han den senere Munksgård i Vintersbølle. 1768 kom han tilbage til Bakkbølle, hvor han igen fik halvpart i faderens gård. I 1774 fik han fæstet på hele gården. Samme år mageskiftede han gård med Ole Hemmingsen på Masnedø.
Skiftet efter ham den 10. juli 1776 under Møns Amt.

FarMor
Peder Nielsen SnedkerKirsten Larsdatter Bruus
ÆgteskabBørn
- Karen -
Eft 1768 - Sofie Hemmingsdatter Omk 1772 - Mette Nielsdatter
Omk 1775 - Peder Nielsen

Niels Pedersen
* Eft 1738
† 1776
Peder Nielsen Snedker
* 11.1712
† 1774
Kirsten Larsdatter Bruus
-
-
Niels Nielsen
* 1673
† Før 03.02.1730


Maren Pedersdatter
* Omk 1695
† 27.05.1780Laurs Jensen Bruus
-
† Eft 1739-
-
Niels Olsen under Skoven
* Omk 1640 - † 1709
Anne Hemmingsdatter
* Omk 1639 - † 04.1687

Peder Nielsen
- - † 10.1710
Anne Svendsdatter
* Omk 1658 - † 03.1747

Jens Lauersen Bruus
* Før 1648 - † 1714
Kirsten Sørensdatter
* Omk 1657 - † 03.1711


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Sidse Nielsdatter

DatoStedKilde
Født :1751Bakkebølle, Vordingborg landsogn-

Noter : Ved folketællingen 1787 boede hun hos moderen og stedfaderen i Badeby, hun var da 33 år, ugift, vanfør og ikke mester i Lexien. Hun havde muligvis en datter Karen Marie Christensdatter, der boede i husstanden; opført som (i forhold til hendes mor) datterdatter, 4 år.

FarMor
Niels Nielsen BruusBirthe Jacobsdatter

Sidse Nielsdatter
* 1751
-
Niels Nielsen Bruus
* 01.1715
† 1764
Birthe Jacobsdatter
* 1730
† Eft 1801
Niels Nielsen
* 1673
† Før 03.02.1730


Maren Pedersdatter
* Omk 1695
† 27.05.1780Jacob Hansen Vrang
* Omk 1682
† 09.1741


Sidsel Boesdatter
* Omk 1701
† 07.1733
Niels Olsen under Skoven
* Omk 1640 - † 1709
Anne Hemmingsdatter
* Omk 1639 - † 04.1687

Peder Nielsen
- - † 10.1710
Anne Svendsdatter
* Omk 1658 - † 03.1747

Hans Christophersen Vrang
- - † 1708
Karen Jacobsdatter
- - † Før 1689

Boe Mortensen
* Omk 1668 - † 1720
Birthe Jensdatter
- - † 1755

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Karen

DatoStedKilde
Død :1768Munksgård, Vintersbølle, Vordingborg sogn-

Adresse : Røstofte, Øster Egesborg sogn /
Noter : Kilde: Torben Rasmussen, "Gårdene i Bakkebølle". Kusine til svigerfaderen Niels Pedersen Snedker.

ÆgteskabBørn
- Rasmus Andersen -
- Niels Pedersen -

Karen
-
† 1768

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Rasmus Andersen

DatoStedKilde
Død :Før 1761(Røstofte, Øster Egesborg sogn)-

Stilling : Gårdmand

Adresse : Røstofte, Øster Egesborg sogn
Noter : Kilde: Torben Rasmussen, "Gårdene i Bakkebølle".

ÆgteskabBørn
- Karen -

Rasmus Andersen
-
† Før 1761

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anders Benthsen

DatoStedKilde
Født :1731Stensby, Kalvehave sogn-
Døbt :28.10.1731Kalvehave KirkeKilde

Noter : Han er nævnt i skiftet efter broderen Jacob og dennes kone i 1810. Han var da død. Han efterlod sig en datterdatter.

FarMor
Bent AndersenMaren Ibsdatter
ÆgteskabBørn
? Omk 1768 - Kirsten Andersdatter

Anders Benthsen
* 1731
-
Bent Andersen
* 1708
† Omk 01.12.1792
Maren Ibsdatter
-
† Før 1787
Anders Hansen
* Omk 1672
† 03.1721


Kirsten Bentsdatter
* Omk 1675
† 02.1728
-
-


Maren Ibsdatters mor
-
† 12.1751
Hans Hemmingsen
- - † 1679
Johanne Andersdatter
- - † 12.1719

Bent Olsen
- - † 1696
Ellen Nielsdatter
- - † Eft 1696


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Kirsten Bentsdatter

DatoStedKilde
Født :1733Stensby, Kalvehave sogn-

FarMor
Bent AndersenMaren Ibsdatter

Kirsten Bentsdatter
* 1733
-
Bent Andersen
* 1708
† Omk 01.12.1792
Maren Ibsdatter
-
† Før 1787
Anders Hansen
* Omk 1672
† 03.1721


Kirsten Bentsdatter
* Omk 1675
† 02.1728
-
-


Maren Ibsdatters mor
-
† 12.1751
Hans Hemmingsen
- - † 1679
Johanne Andersdatter
- - † 12.1719

Bent Olsen
- - † 1696
Ellen Nielsdatter
- - † Eft 1696


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Jacob Bentsen

DatoStedKilde
Født :1746Bakkebølle, Vordingborg landsogn-
Døbt :29.09.1746Vordingborg Kirke-
Død :1800Bakkebølle, Vordingborg landsogn-

Stilling : Gårdmand

Adresse : Gård 6 - 10, Bakkebølle, Vordingbrog landsogn
Noter : Kilde: Torben Rasmussen, "Gårdene i Bakkbølle".

Skiftet i uddrag - Lis B. Jensen:
1810 - d. 1 Nov. og 8 dec.
Jacob Bentzen og hans ligeledes afdøde hustru i Bakkebølle
Ingen børn
Arvinger er begge ægtefællers søskende.
Jacob Bentzen's søskende og søskendebørn:
1. 1 broder - Hans Bentzen i Sdr. Mern
2. 1 broder - Anders Bentzen - død
a. en datter Kirsten Andersdatter - død - hendes børn avlet i ægteskab med Peder Jensen i Nr. Mern
i. Anne Pedersdatter
3. en søster - Bodil Bentzdatter, enke efter afdøde Hans Sørensen paa Farø
4. en søster - Kirsten Bentzdatter - død - hendes i ægteskabet med Lars Pedersen i Bakkebølle avlede og efterladte børn:
a. Peder Larsen
b. Bendt Larsen
c. Niels Larsen
d. Kirstine Larsdatter - gift med Jacob Olsen i Vintersbølle
e. Maren Larsdatter - gift med Hans Andersen i Bakkebølle
f. Anne Larsdatter - gift med Peder Larsen i Bakkebølle
g. Anne Sophie Larsdatter - Ugift

Karen Nielsdatter arvinger - søskende og søskendebørn
1. en broder - Hans Nielsen - død - hans efterladte børn af Bakkebølle:
a. Peder Hansen
b. Johanne Hansdatter
2. en søster - Johanne Nielsdatter i Frederiksborg
3. en søster - Magrethe Nielsdatter - død - hendes i ægteskab med Hans Svan i Ørslev avlede børn:
a. Niels Hansen
b. Anne Hansdatter - gift med Hans Christensen i Ørslev
4. en søster - Kirsten Nielsdatter - enke efter afd. Lars Pedersen i Bakkebølle
5. en søster - Anne Nielsdatter - død - hendes datter:
a. Sidse Christensdatter - gift med Ole Jensen Piil i Græsbjerg
6. en søster - Else Nielsdatter - gift med Hans Thygesen i Snertinge.
Salget af gården indbragte 6100 Rdlr. så de samlede indtægter beløb sig til 7372 Rdlr 2 mk 8sk, herfra skal så trækkes udgifter ved skiftet og gæld til Købmand Staal - således der er 5701 Rdlr og 2 sk til deling mellem deres søskende.

FarMor
Bent AndersenMaren Ibsdatter
ÆgteskabBørn
28.06.1773 - Karen Nielsdatter -

Jacob Bentsen
* 1746
† 1800
Bent Andersen
* 1708
† Omk 01.12.1792
Maren Ibsdatter
-
† Før 1787
Anders Hansen
* Omk 1672
† 03.1721


Kirsten Bentsdatter
* Omk 1675
† 02.1728
-
-


Maren Ibsdatters mor
-
† 12.1751
Hans Hemmingsen
- - † 1679
Johanne Andersdatter
- - † 12.1719

Bent Olsen
- - † 1696
Ellen Nielsdatter
- - † Eft 1696


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Karen Nielsdatter

DatoStedKilde
Født :1750Græsbjerg, Vordingborg landsogn-
Død :12.02.1810Bakkebølle, Vordingborg landsogn-

Adresse : Græsbjerg / Gård 6 - 10, Bakkebølle, Vordingbrog landsogn
Noter : Havde været gift med en gårdmand i Græsbjerg før ægteskabet med Jacob Bentsen.
Ved trolovesen 1773 med Jacob Bentsen oplyst at hun var pige!

Skiftet i uddrag - Lis B. Jensen:
1810 - d. 1 Nov. og 8 dec.
Jacob Bentzen og hans ligeledes afdøde hustru i Bakkebølle
Ingen børn
Arvinger er begge ægtefællers søskende.
Jacob Bentzen's søskende og søskendebørn:
1. 1 broder - Hans Bentzen i Sdr. Mern
2. 1 broder - Anders Bentzen - død
a. en datter Kirsten Andersdatter - død - hendes børn avlet i ægteskab med Peder Jensen i Nr. Mern
i. Anne Pedersdatter
3. en søster - Bodil Bentzdatter, enke efter afdøde Hans Sørensen paa Farø
4. en søster - Kirsten Bentzdatter - død - hendes i ægteskabet med Lars Pedersen i Bakkebølle avlede og efterladte børn:
a. Peder Larsen
b. Bendt Larsen
c. Niels Larsen
d. Kirstine Larsdatter - gift med Jacob Olsen i Vintersbølle
e. Maren Larsdatter - gift med Hans Andersen i Bakkebølle
f. Anne Larsdatter - gift med Peder Larsen i Bakkebølle
g. Anne Sophie Larsdatter - Ugift

Karen Nielsdatter arvinger - søskende og søskendebørn
1. en broder - Hans Nielsen - død - hans efterladte børn af Bakkebølle:
a. Peder Hansen
b. Johanne Hansdatter
2. en søster - Johanne Nielsdatter i Frederiksborg
3. en søster - Magrethe Nielsdatter - død - hendes i ægteskab med Hans Svan i Ørslev avlede børn:
a. Niels Hansen
b. Anne Hansdatter - gift med Hans Christensen i Ørslev
4. en søster - Kirsten Nielsdatter - enke efter afd. Lars Pedersen i Bakkebølle
5. en søster - Anne Nielsdatter - død - hendes datter:
a. Sidse Christensdatter - gift med Ole Jensen Piil i Græsbjerg
6. en søster - Else Nielsdatter - gift med Hans Thygesen i Snertinge.
Salget af gården indbragte 6100 Rdlr. så de samlede indtægter beløb sig til 7372 Rdlr 2 mk 8sk, herfra skal så trækkes udgifter ved skiftet og gæld til Købmand Staal - således der er 5701 Rdlr og 2 sk til deling mellem deres søskende.

FarMor
Niels Hansen HaagenJohanne Pedersdatter
ÆgteskabBørn
28.06.1773 - Jacob Bentsen -

Karen Nielsdatter
* 1750
† 12.02.1810
Niels Hansen Haagen
* 1722
† 06.1776
Johanne Pedersdatter
* Omk 1724
† 07.01.1776
Hans Haagen
-
† 17.03.1789


Alhed Rasmusdatter
-
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Hans Pedersen Kuld

DatoStedKilde
Født :1725Kragevig, Allerslev sogn-
Døbt :26.08.1725Allerslev KirkeKilde
Død :06.1763Tjørnehoved, Allerslev sogn-
Begravet :24.06.1763Allerslev KirkeKilde

Stilling : Gårdmand

Adresse : Gård nr. 5, Tjørnehoved, Allerslev sogn
Noter : Kilde: Trolovelsen 1751.
Jungshoved skifteprotokol 1763, skifte nr. 5, side 60. Skiftet den 3. november 1763 efter afgangen gårdmand Hans Pedersen Kuld i Tjørnehoved. Enke: Johanne Larsdatter med lavværge hendes fæstemand Jens Pedersen. Hans børn og arvinger med den efterlevende enke:
1) Jens Hansen, 11 år.
2) Peder Hansen, 6 år.
Begge børn var hjemme. Deres formynder var farbroderen Lars Pedersen "her af Byen".

FarMor
Peder Rasmussen KuldBodil Hansdatter
ÆgteskabBørn
03.02.1751 - Johanne Lauritzdatter 1752 - Jens Hansen Kuld
Omk 1757 - Peder Hansen Kuld

Hans Pedersen Kuld
* 1725
† 06.1763
Peder Rasmussen Kuld
* Omk 1690
† 17.02.1753
Bodil Hansdatter
* Omk 1694
† 01.1738
Rasmus Kuld
* Omk 1657
† 12.1732


Giertrud Cathrine
* Omk 1655
† 04.1738(Hans)
-
-


Hans´ og Rasmus Rasmussens kone
-
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Lutze Mortensdatter

DatoStedKilde
Død :01.1736Ammendrup, Allerslev sogn-
Begravet :15.01.1736Allerslev KirkeKilde

Adresse : Ammendrup, Allerslev sogn

ÆgteskabBørn
22.01.1719 - Hans Ditløvsen -

Lutze Mortensdatter
-
† 01.1736

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anders Pedersen

DatoStedKilde
Født :1769Skovhuse, Øster Egesborg sogn-
Døbt :04.05.1769Øster Egesborg Kirke-
Død :15.12.1826Skovhuse, Øster Egesborg sogn-
Begravet :20.12.1826Øster Egesborg KirkeKilde

Stilling : Gårdmand

Adresse : Skovhuse, Øster Egesborg sogn
Noter : Han er ikke konfirmeret i årene før 1786 i Øster Egesborg sogn.
Ved folketællingen 1787 var han muligvis tjenestekarl hos gårdmand Peder Sørensen i Stårby, Øster Egesborg sogn.
I 1800 var han forlover for søsteren Maren ved hendes 2. trolovelse.
Hans mor døde hos ham i 1814.

FarMor
Peder HansenAnna Jensdatter
ÆgteskabBørn
20.05.1795 - Sidsel Catrine Larsdatter Stage 1796 - Maren Andersdatter
26.12.1797 - Peder Andersen
1799 - Hans Andersen
Omk 1806 - Ane Lisbeth Andersdatter
Omk 1813 - Johan Andersen
07.12.1816 - Lars Andersen

Anders Pedersen
* 1769
† 15.12.1826
Peder Hansen
* 1735
† 01.1800
Anna Jensdatter
* 1737
† 17.04.1814
Hans Hansen
-
† Eft 1770


Johanne Pedersdatter
* 1706
† 11.1770Jens Olsen
* Omk 1707
† 1740


Karen Hansdatter
* Omk 1702
† 02.1775
Hans Jørgensen
- - † Eft 1739

- - -

Peder Olsen
- - † 04.1734
Bodil Mortensdatter Børring
* 1676 - † 08.1752

Oluf Hansen
* Omk 1639 - † 02.1727
Anna Hemmingsdatter
* Omk 1676 - † 10.1732


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Maren Andersdatter

DatoStedKilde
Født :1796Skovhuse, Øster Egesborg sogn-
Døbt :19.04.1796Øster Egesborg KirkeKilde

FarMor
Anders PedersenSidsel Catrine Larsdatter Stage
ÆgteskabBørn
13.11.1816 - Anders Larsen -

Maren Andersdatter
* 1796
-
Anders Pedersen
* 1769
† 15.12.1826
Sidsel Catrine Larsdatter Stage
* Omk 1774
† 07.10.1852
Peder Hansen
* 1735
† 01.1800


Anna Jensdatter
* 1737
† 17.04.1814Lars Larsen Stage
* 1748
† 06.06.1820


Anne Eva Madsdatter
* 1756
† 08.01.1837
Hans Hansen
- - † Eft 1770
Johanne Pedersdatter
* 1706 - † 11.1770

Jens Olsen
* Omk 1707 - † 1740
Karen Hansdatter
* Omk 1702 - † 02.1775

Lars Jacobsen Stage
* 1712 - † 1757
Sidsel Pedersdatter
- - † Eft 1762

Mads Ibsen Bødker
* 1692 - † 1757
Anne Elisabeth Johansdatter
* 1733 - † Omk 1775

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Peder Andersen

DatoStedKilde
Født :26.12.1797Skovhuse, Øster Egesborg sogn-
Døbt :01.01.1798Øster Egesborg KirkeKilde
Død :Eft 1827(Øster Egesborg, Øster Egesborg sogn)-

Stilling : Indsidder

Adresse : Øster Egesborg, Øster Egesborg sogn
Noter : Ved sønnen Anders´ fødsel i 1827 var han og konen indsiddere i Øster Egesborg by.

FarMor
Anders PedersenSidsel Catrine Larsdatter Stage
ÆgteskabBørn
18.12.1826 - Karen Johansdatter 21.06.1827 - Anders Pedersen

Peder Andersen
* 26.12.1797
† Eft 1827
Anders Pedersen
* 1769
† 15.12.1826
Sidsel Catrine Larsdatter Stage
* Omk 1774
† 07.10.1852
Peder Hansen
* 1735
† 01.1800


Anna Jensdatter
* 1737
† 17.04.1814Lars Larsen Stage
* 1748
† 06.06.1820


Anne Eva Madsdatter
* 1756
† 08.01.1837
Hans Hansen
- - † Eft 1770
Johanne Pedersdatter
* 1706 - † 11.1770

Jens Olsen
* Omk 1707 - † 1740
Karen Hansdatter
* Omk 1702 - † 02.1775

Lars Jacobsen Stage
* 1712 - † 1757
Sidsel Pedersdatter
- - † Eft 1762

Mads Ibsen Bødker
* 1692 - † 1757
Anne Elisabeth Johansdatter
* 1733 - † Omk 1775

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Hans Andersen

DatoStedKilde
Født :1799Skovhuse, Øster Egesborg sogn-
Døbt :08.12.1799Øster Egesborg KirkeKilde
Død :-(Viemose Skov, Kalvehave sogn)-

Stilling : Husmand

Adresse : Viemose Skov, Kalvehave sogn

FarMor
Anders PedersenSidsel Catrine Larsdatter Stage
ÆgteskabBørn
1833 - Anne Marie Jørgensdatter Omk 1830 - Johanne Marie Hansdatter
Omk 1836 - Karen Sophie Hansdatter
Omk 1837 - Jørgen Hansen

Hans Andersen
* 1799
-
Anders Pedersen
* 1769
† 15.12.1826
Sidsel Catrine Larsdatter Stage
* Omk 1774
† 07.10.1852
Peder Hansen
* 1735
† 01.1800


Anna Jensdatter
* 1737
† 17.04.1814Lars Larsen Stage
* 1748
† 06.06.1820


Anne Eva Madsdatter
* 1756
† 08.01.1837
Hans Hansen
- - † Eft 1770
Johanne Pedersdatter
* 1706 - † 11.1770

Jens Olsen
* Omk 1707 - † 1740
Karen Hansdatter
* Omk 1702 - † 02.1775

Lars Jacobsen Stage
* 1712 - † 1757
Sidsel Pedersdatter
- - † Eft 1762

Mads Ibsen Bødker
* 1692 - † 1757
Anne Elisabeth Johansdatter
* 1733 - † Omk 1775

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Johan Andersen

DatoStedKilde
Født :Omk 1813Skovhuse, Øster Egesborg sogn-
Død :Eft 1870(Skovhuse, Øster Egesborg sogn)-

Stilling : Gårdmand

Adresse : Skovhuse, Øster Egesborg sogn
Noter : Ved folketællingerne i 1845 og 1850 forestod han driften af moderens gård i Skovhuse.
Den 30. december 1851 overtog han fæstet af gården i Skovhuse efter moderen - Anders Pedersens enke. (Kilde: Registret til Lilliendal fæsteprotokol, Landsarkivet København/Sjælland - fæsteprotokol nr. 2, folie 73).
Ført med børn i ny fil i 2016.

FarMor
Anders PedersenSidsel Catrine Larsdatter Stage
ÆgteskabBørn
- Sidse Marie Jacobsdatter -

Johan Andersen
* Omk 1813
† Eft 1870
Anders Pedersen
* 1769
† 15.12.1826
Sidsel Catrine Larsdatter Stage
* Omk 1774
† 07.10.1852
Peder Hansen
* 1735
† 01.1800


Anna Jensdatter
* 1737
† 17.04.1814Lars Larsen Stage
* 1748
† 06.06.1820


Anne Eva Madsdatter
* 1756
† 08.01.1837
Hans Hansen
- - † Eft 1770
Johanne Pedersdatter
* 1706 - † 11.1770

Jens Olsen
* Omk 1707 - † 1740
Karen Hansdatter
* Omk 1702 - † 02.1775

Lars Jacobsen Stage
* 1712 - † 1757
Sidsel Pedersdatter
- - † Eft 1762

Mads Ibsen Bødker
* 1692 - † 1757
Anne Elisabeth Johansdatter
* 1733 - † Omk 1775

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Lars Andersen

DatoStedKilde
Født :07.12.1816Skovhuse, Øster Egesborg sogn-

Adresse : Skovhuse, Øster Egesborg sogn i 1847
Noter : Hvor var han i 1850? Hans kone var hjemme hos sin mor og stedfar. Var han indtaldt til krigstjeneste?

FarMor
Anders PedersenSidsel Catrine Larsdatter Stage
ÆgteskabBørn
22.01.1847 - Anne Margrete Pedersdatter 16.02.1847 - Anders Larsen
16.02.1847 - Dødfødt pigebarn

Lars Andersen
* 07.12.1816
-
Anders Pedersen
* 1769
† 15.12.1826
Sidsel Catrine Larsdatter Stage
* Omk 1774
† 07.10.1852
Peder Hansen
* 1735
† 01.1800


Anna Jensdatter
* 1737
† 17.04.1814Lars Larsen Stage
* 1748
† 06.06.1820


Anne Eva Madsdatter
* 1756
† 08.01.1837
Hans Hansen
- - † Eft 1770
Johanne Pedersdatter
* 1706 - † 11.1770

Jens Olsen
* Omk 1707 - † 1740
Karen Hansdatter
* Omk 1702 - † 02.1775

Lars Jacobsen Stage
* 1712 - † 1757
Sidsel Pedersdatter
- - † Eft 1762

Mads Ibsen Bødker
* 1692 - † 1757
Anne Elisabeth Johansdatter
* 1733 - † Omk 1775

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Ane Lisbeth Andersdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1806(Skovhuse, Øster Egesborg sogn)-
Død :Eft 1860(Stensby, Kalvehave sogn)-

Adresse : Stensby, Kalvehave sogn
Noter : Ved folketællingen 1845 muligvis gift med gårdmand Jacob Olsen i Stensby; i 1860 med Jens Larsen.

FarMor
Anders PedersenSidsel Catrine Larsdatter Stage
ÆgteskabBørn
- Jacob Olsen -
- Lars Jensen -

Ane Lisbeth Andersdatter
* Omk 1806
† Eft 1860
Anders Pedersen
* 1769
† 15.12.1826
Sidsel Catrine Larsdatter Stage
* Omk 1774
† 07.10.1852
Peder Hansen
* 1735
† 01.1800


Anna Jensdatter
* 1737
† 17.04.1814Lars Larsen Stage
* 1748
† 06.06.1820


Anne Eva Madsdatter
* 1756
† 08.01.1837
Hans Hansen
- - † Eft 1770
Johanne Pedersdatter
* 1706 - † 11.1770

Jens Olsen
* Omk 1707 - † 1740
Karen Hansdatter
* Omk 1702 - † 02.1775

Lars Jacobsen Stage
* 1712 - † 1757
Sidsel Pedersdatter
- - † Eft 1762

Mads Ibsen Bødker
* 1692 - † 1757
Anne Elisabeth Johansdatter
* 1733 - † Omk 1775

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Hans Jørgensen

DatoStedKilde
Født :Omk 1740--
Død :Før 1807Bakkebølle, Vordingborg landsogn-

Stilling : Gårdmand, husmand

Adresse : Bakkebølle, Vordingborg landsogn

ÆgteskabBørn
- Kirsten Pedersdatter -
1801 - Kirsten Larsdatter Stage -

Hans Jørgensen
* Omk 1740
† Før 1807

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Kirsten Pedersdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1738--
Død :11.1801Bakkebølle, Vordingborg landsogn-
Begravet :20.11.1801Vordingborg KirkeKilde

Stilling : Madmoder

Adresse : Bakkebølle, Vordingborg landsogn

ÆgteskabBørn
- Hans Jørgensen -

Kirsten Pedersdatter
* Omk 1738
† 11.1801

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anders Jensen

DatoStedKilde
Død :Eft 1820(Bakkebølle, Vordingborg landsogn)-

Stilling : Parcellist

Adresse : Bakkebølle, Vordingborg landsogn

ÆgteskabBørn
1807 - Kirsten Larsdatter Stage -

Anders Jensen
-
† Eft 1820

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017