Maria Christensdatter Gieding

DatoStedKilde
Født :Omk 1739-Kilde
Død :Eft 1801(Allerslev, Allerslev sogn)-

Alt.navn : Marianne Jensdatter?
Stilling : Madmoder

Adresse : Allerslev, Allerslev sogn
Noter : Hendes navn er skrevet meget forskelligt i forskellige kilder.

ÆgteskabBørn
05.06.1759 - Rasmus Pedersen Bang - - Rasmus Bangs barn
1760 - Magrete Lisbet Marie Rasmusdatter Bang
1761 - Peder Christian Rasmussen Bang
1769 - Johanne Rasmusdatter Bang
1774 - Anne Kathrine Rasmusdatter Bang
Omk 1776 - Liselotte Rasmusdatter Bang
1777 - Jokum Rasmussen Bang
Omk 1781 - Agnethe Rasmusdatter Bang
1781 - Karen Rasmusdatter

Maria Christensdatter Gieding
* Omk 1739
† Eft 1801

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Johanne Rasmusdatter Bang

DatoStedKilde
Født :1769Allerslev, Allerslev sogn-
Døbt :23.07.1769Allerslev KirkeKilde
Konfirmeret :18.04.1784Allerslev Kirke-

FarMor
Rasmus Pedersen BangMaria Christensdatter Gieding

Johanne Rasmusdatter Bang
* 1769
-
Rasmus Pedersen Bang
* 1733
† 1797
Maria Christensdatter Gieding
* Omk 1739
† Eft 1801
Peder Rasmussen Bang
* Omk 1691
† 12.1752


Margrete Lisbeth Jørgensdatter
* 08.1696
† 08.1766
-
--
-

- - -

- - -

Jørgen Hansen Degn
* Omk 1658 - † 10.1735
Elisabeth Hansdatter Hammer
* 1653 - † 07.1721


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Liselotte Rasmusdatter Bang

DatoStedKilde
Født :Omk 1776(Allerslev, Allerslev sogn)Kilde

FarMor
Rasmus Pedersen BangMaria Christensdatter Gieding

Liselotte Rasmusdatter Bang
* Omk 1776
-
Rasmus Pedersen Bang
* 1733
† 1797
Maria Christensdatter Gieding
* Omk 1739
† Eft 1801
Peder Rasmussen Bang
* Omk 1691
† 12.1752


Margrete Lisbeth Jørgensdatter
* 08.1696
† 08.1766
-
--
-

- - -

- - -

Jørgen Hansen Degn
* Omk 1658 - † 10.1735
Elisabeth Hansdatter Hammer
* 1653 - † 07.1721


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Agnethe Rasmusdatter Bang

DatoStedKilde
Født :Omk 1781(Allerslev, Allerslev sogn)Kilde

FarMor
Rasmus Pedersen BangMaria Christensdatter Gieding

Agnethe Rasmusdatter Bang
* Omk 1781
-
Rasmus Pedersen Bang
* 1733
† 1797
Maria Christensdatter Gieding
* Omk 1739
† Eft 1801
Peder Rasmussen Bang
* Omk 1691
† 12.1752


Margrete Lisbeth Jørgensdatter
* 08.1696
† 08.1766
-
--
-

- - -

- - -

Jørgen Hansen Degn
* Omk 1658 - † 10.1735
Elisabeth Hansdatter Hammer
* 1653 - † 07.1721


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Jokum Rasmussen Bang

DatoStedKilde
Født :1777Allerslev, Allerslev sogn-
Døbt :08.10.1777Allerslev KirkeKilde
Død :1800Allerslev, Allerslev sogn-

Noter : Skiftet efter ham under Vordingborg-Tryggevælde amter - ikke undersøgt.

FarMor
Rasmus Pedersen BangMaria Christensdatter Gieding

Jokum Rasmussen Bang
* 1777
† 1800
Rasmus Pedersen Bang
* 1733
† 1797
Maria Christensdatter Gieding
* Omk 1739
† Eft 1801
Peder Rasmussen Bang
* Omk 1691
† 12.1752


Margrete Lisbeth Jørgensdatter
* 08.1696
† 08.1766
-
--
-

- - -

- - -

Jørgen Hansen Degn
* Omk 1658 - † 10.1735
Elisabeth Hansdatter Hammer
* 1653 - † 07.1721


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Boe Pedersen

DatoStedKilde
Født :Omk 1719--
Død :06.1764Ugledige, Allerslev sogn-
Begravet :21.06.1764Allerslev KirkeKilde

Stilling : Gårdmand og Kromand

Adresse : Ugledige, Allerslev sogn
Noter : Boe Pedersen og Peder Geris (se denne) er omtalt i Holger Munks bog "Hesten - i Sydsjælland gennem to Hundrede Aar" - Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab / Det Danske Forlag, København 1951 - side 24:
Vinteren og foråret 1740 var meget vanskeligt for bønderne i Sydsjælland. I sognene syd for (inklusiv) Mern, Øster Egesborg, Ørslev, Udby og Sværdborg var døde 1557 bester (heste), 809 køer og stude, 835 ungfæ, 6303 får og lam samt 1458 svin. Ryttergodssessionen skriver det år: "det er blevet bekendt, at Bonden ikke alene ved sine bortdøde Creaturer, men ogsaa ved det vanskelige Foraar og desuden hafte Fodertrang, som foraarsagede, at det lidet, han skulde have haft baade til Sæde- og Fødekorn, saaledes medgik til Creaturernes Ophold, som dog omsider døde, da alting var fortæret, at han maatte lide største Nød paa Sædekorn og endnu større for sit nødtørftige Ophold, der haver bragt ham udi snart uformelig Armod." (W.R.J. 1740). - der fortsættes:
Bønderne havde al deres Optimisme og Nøjsomhed behov for at stride sig gennem disse onde Aar, og mærkeligt var det ikke, om mange handlede ligesom Peder Geris i Ugledie, der af "Melankoli over sin Skæbne og tynde Lykke" mange Gange havde anraabt Regimentsskriveren om at blive befriet for sin Fæstegaard - en Gaard paa over 13 Td. Hartkorn og med tvende Ploves Drift foruden Privilegium paa Krohold. - Forstaaeligt var det, at Ugledie-Kromanden mistede Modet, naar vi ser, at han paa mindre end 2 Aar havde mistet af "det saakaldte Skab 5 gode Vognheste, 6 Plovbester foruden af anden Sygdom 7 Køer, 4 gode Stude og 3 Unghøfder." - Den tidligere saa velhavende Mand blev arm. Restancerne steg - Modet faldt, og da Sessionen ikke "vilde give et ondt Eksempel for andre" ved at eftergive eller forstrække Peder Geris, maatte han til sidst gaa fra Gaarden. - Som gammel Mand holdt han Skole med Børnene i Skovhuse i Øster-Egesborg Sogn. (W.R.J. 1738 - K. 1742)
Side 26 skrives følgende:
. . . overfor Sniven syntes man at staa magtesløs. Ved Efteraarssessionen 1747 siger Regimentsskriver Johannes Jacobsen saaledes herom: "Her paa Distriktet har grasseret stor Sygdom iblandt Bøndernes Bester, som paa sine Steder har været smitsom, dog formenes, at siden ingen Stude nu befindes, som tilforn vel har hjulpet i Ploven i Foraaret, saa er ved for stærkt Arbejde tildels ved maadelig og slet Fodring den største Aarsag til Besternes Frafald, i hvilket som helst er der mangfoldige Bester i dette sidst afvigte Foraar bortdøde." - Regimentsskriveren fortsætter derefter med at referere Tingsvidnerne, "hvorledes særdeles ulykkelig Bonden Bo Pedersen i Ugledie (Peder Geris´ Eftermand) har været med sine Bester, som med det saakaldte Snive var befængt, og at dels af sig selv deraf er bortdøde, del haver jeg for videre skade at forekomme ladet ihjelskyde, saa han beholdt ikkun 4 smaa Bester igen, og som Stedet bestaar af Hartkorn No. 4 i Ugledie og No. 1 i Allerslev ialt 13 Td. 1 Skj. 1 Alb., saa maatte jeg sidst i Foraaret bede Tredingsbønderne hjælpe denne fattige Mand en Del af sin Jord pløjet og ellers forstrække ham til 4 Bester med 64 Rd. - - " I Foraaret 1748 havde Cammercollegiet" bevilget 411 Rd. til at "assistere de nødtrængende Bønder Med." (W.R.J. 1747-48).
Boe Pedersen klarede åbenbart problemerne og blev i Ugledige; hvor han begravedes i 1764 med ligprædiken, 45 år gammel.

ÆgteskabBørn
- Woldborg Madsdatter Omk 1745 - Anne Boesdatter
Omk 01.1749 - Gunnild Boesdatter
1753 - Peder Boesen
1758 - Jens Boesen

Boe Pedersen
* Omk 1719
† 06.1764

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Botild Peitersdatter

DatoStedKilde
Født :1735Tjørnehoved, Allerslev sogn-
Døbt :28.08.1735Allerslev KirkeKilde
Død :01.1812Ugledige, Allerslev sogn-
Begravet :10.01.1812Allerslev KirkeKilde

Adresse : Ugledige, Allerslev sogn

FarMor
Peiter Frederich Jørgensen SkomagerKaren Jensdatter
ÆgteskabBørn
13.05.1759 - Hans Bentsen 1761 - Karen Hansdatter
1766 - Margrethe Lisbeth Hansdatter

Botild Peitersdatter
* 1735
† 01.1812
Peiter Frederich Jørgensen Skomager
* 1695
† 05.1780
Karen Jensdatter
* Omk 1707
† 1778
Jørgen Hansen Degn
* Omk 1658
† 10.1735


Elisabeth Hansdatter Hammer
* 1653
† 07.1721
-
--
-

- - -

- - -

Hans Jørgensen Hammer
* Omk 1605 - † 09.1677
Margrethe Frederiksdatter Klyne
- - † Eft 1661


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Peiter Frederich Jørgensen Skomager

DatoStedKilde
Født :1695Allerslev sogn-
Døbt :04.03.1695Allerslev KirkeKilde
Død :05.1780Tjørnehoved, Allerslev sogn-
Begravet :21.05.1780Allerslev KirkeKilde

Stilling : Gårdmand, husmand

Adresse : Allerslev, Allerslev sogn / Tjørnehoved, Allerslev sogn
Noter : Kilde: Datteren Bodels trolovelse 1759.
Ved datteren Annes trolovelse i 1776 er han omtalt som Peiter Skomager i Tjørnehoved. Hans bror Hans Kristian Peitersen var da forlover for sin søster. Ligeledes omtalt om Peter Skomager ved hendes konfirmation i 1767.
Skiftet efter ham ikke fundet i Jungshoved skifteprotokol.
Har han været gift mere end 1 gang?

FarMor
Jørgen Hansen DegnElisabeth Hansdatter Hammer
ÆgteskabBørn
25.10.1722 - Karen Jensdatter 1725 - Elisabeth Peitersdatter
1727 - Hans Christian Peitersen Skomager
1730 - Karen Peitersdatter
1732 - Zidtzel Margrete Peitersdatter
1735 - Botild Peitersdatter
1738 - Jørgen Peitersen
1742 - Jens Peitersen Krog
1745 - Peder Petersen
1748 - Mette Petersdatter
1750 - Anne Peitersdatter

Peiter Frederich Jørgensen Skomager
* 1695
† 05.1780
Jørgen Hansen Degn
* Omk 1658
† 10.1735
Elisabeth Hansdatter Hammer
* 1653
† 07.1721

-
--
-Hans Jørgensen Hammer
* Omk 1605
† 09.1677


Margrethe Frederiksdatter Klyne
-
† Eft 1661

- - -

- - -


- - -

- - -

Jørgen Lauritsen
- - † Eft 1632
Abel Thomasdatter
- - -

Frederik Andersen Klyne
* 19.12.1588 - † 16.03.1657
Elisabeth Andersdatter
- - † 02.07.1650

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Frederik Nielsen

Adresse : Kragevig, Allerslev sogn
Noter : Kilde: Rosa Olsen, Sageby / Vordingborg

ÆgteskabBørn
- Hanne Pedersen 19.06.1896 - Kirstine Pedersen

Frederik Nielsen
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Chr. Jensen

Adresse : Skalsby, Mern sogn
Noter : Kilde: Rosa Olsen, Sageby / Vordingborg.

ÆgteskabBørn
- Maren Kathrine Pedersen -

Chr. Jensen
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Peder Pedersen

DatoStedKilde
Født :16.04.1880Skalsby, Mern sogn-

Adresse : Nedermarken, Nørre Mern, Mern sogn
Noter : Kilde: Rosa Olsen, Sageby / Vordingborg.

FarMor
Hans PedersenSidse Pedersdatter
ÆgteskabBørn
- Rasmine -

Peder Pedersen
* 16.04.1880
-
Hans Pedersen
* 11.05.1848
† 13.11.1913
Sidse Pedersdatter
* 18.04.1843
† 13.11.1928
Peter Villumsen
* 1811
† 06.07.1871


Ane Marie Jeppesdatter
* 1812
† 31.05.1884Peder Rasmussen
* 1803
† 15.03.1879


Ane Olsdatter
* 1807
† 18.04.1881
Willum Pedersen
* Omk 1770 - † 16.06.1852
Maren Nielsdatter
* 1776 - † 09.12.1831

Jeppe Poulsen
* 1766 - † 07.01.1853
Karen Hansdatter
* 1776 - † 05.01.1853

Rasmus Boesen
* Omk 1758 - † 27.10.1831
Maren Hansdatter
* 1766 - † 30.10.1831

Ole Pedersen
* 1772 - -
Anna Maria Pedersdatter
* 1782 - † Eft 1845

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Rasmine

Adresse : Nedermarken, Nørre Mern, Mern sogn
Noter : Kilde: Rosa Olsen, Sageby / Vordingborg.

ÆgteskabBørn
- Peder Pedersen -

Rasmine
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Jens Pedersen

DatoStedKilde
Født :09.02.1882Skalsby, Mern sogn-

Adresse : Skalsby, Mern sogn
Noter : Kilde: Rosa Olsen, Sageby / Vordingborg.

FarMor
Hans PedersenSidse Pedersdatter
ÆgteskabBørn
- Kirsten Hansen -

Jens Pedersen
* 09.02.1882
-
Hans Pedersen
* 11.05.1848
† 13.11.1913
Sidse Pedersdatter
* 18.04.1843
† 13.11.1928
Peter Villumsen
* 1811
† 06.07.1871


Ane Marie Jeppesdatter
* 1812
† 31.05.1884Peder Rasmussen
* 1803
† 15.03.1879


Ane Olsdatter
* 1807
† 18.04.1881
Willum Pedersen
* Omk 1770 - † 16.06.1852
Maren Nielsdatter
* 1776 - † 09.12.1831

Jeppe Poulsen
* 1766 - † 07.01.1853
Karen Hansdatter
* 1776 - † 05.01.1853

Rasmus Boesen
* Omk 1758 - † 27.10.1831
Maren Hansdatter
* 1766 - † 30.10.1831

Ole Pedersen
* 1772 - -
Anna Maria Pedersdatter
* 1782 - † Eft 1845

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Kirsten Hansen

DatoStedKilde
Død :-(Skalsby, Mern sogn)-

Adresse : Skalsby, Mern sogn
Noter : Kilde: Rosa Olsen, Sageby / Vordingborg.

ÆgteskabBørn
- Jens Pedersen -

Kirsten Hansen
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Johannes Pedersen

DatoStedKilde
Født :19.05.1886Skalsby, Mern sogn-
Død :02.08.1890Skalsby, Mern sogn-
Begravet :04.08.1890Mern Kirke-

Noter : Kilde: Rosa Olsen, Sageby / Vordingborg. Død af skarlagensfeber.

FarMor
Hans PedersenSidse Pedersdatter

Johannes Pedersen
* 19.05.1886
† 02.08.1890
Hans Pedersen
* 11.05.1848
† 13.11.1913
Sidse Pedersdatter
* 18.04.1843
† 13.11.1928
Peter Villumsen
* 1811
† 06.07.1871


Ane Marie Jeppesdatter
* 1812
† 31.05.1884Peder Rasmussen
* 1803
† 15.03.1879


Ane Olsdatter
* 1807
† 18.04.1881
Willum Pedersen
* Omk 1770 - † 16.06.1852
Maren Nielsdatter
* 1776 - † 09.12.1831

Jeppe Poulsen
* 1766 - † 07.01.1853
Karen Hansdatter
* 1776 - † 05.01.1853

Rasmus Boesen
* Omk 1758 - † 27.10.1831
Maren Hansdatter
* 1766 - † 30.10.1831

Ole Pedersen
* 1772 - -
Anna Maria Pedersdatter
* 1782 - † Eft 1845

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Lars Pedersen

DatoStedKilde
Født :Omk 1777Øster Egesborg sogn-
Død :03.10.1848Balle Skov, Kalvehave sogn-
Begravet :08.10.1848Kalvehave Kirke-

Stilling : Husmand

Adresse : Balle Skov, Kalvehave sogn
Noter : Ved folketællingen 1787 var han muligvis tjenestedreng hos gårdmand Lars Christensen i Skovhuse, Øster Egesborg sogn.
Ved folketællingen 1801 var han muligvis tjenestekarl på Lilliendal, Øster Egesborg sogn.
Nævnt i skiftet efter niecen Anne Jensdatter i 1823, hvor arvingen var hendes far gdm. Jens Pedersen i Kindvig. Han var imidlertid syg, hvorfor hans bror hmd. Lars Pedersen af Balle Skov mødte på hans vegne ved registreringen.
I folketællingen 1845 oplyst, at han var født i Egesborg sogn - ligesom konens datter Maren Hansdatter, der boede i samme husstand på Balle Skov.

Ved hans død, blev der anmeldt til Høvdingsgård.

FarMor
Peder HansenAnna Jensdatter
ÆgteskabBørn
04.04.1805 - Ane Catrine Petersdatter Omk 1807 - Anne Margrethe Larsdatter
Omk 1810 - Niels Larsen
Omk 1812 - Peder Larsen
Omk 1817 - Anne Larsdatter
Omk 1820 - Johanne Larsdatter
23.01.1825 - Ane Marie Kirstine Jeronimusdatter -

Lars Pedersen
* Omk 1777
† 03.10.1848
Peder Hansen
* 1735
† 01.1800
Anna Jensdatter
* 1737
† 17.04.1814
Hans Hansen
-
† Eft 1770


Johanne Pedersdatter
* 1706
† 11.1770Jens Olsen
* Omk 1707
† 1740


Karen Hansdatter
* Omk 1702
† 02.1775
Hans Jørgensen
- - † Eft 1739

- - -

Peder Olsen
- - † 04.1734
Bodil Mortensdatter Børring
* 1676 - † 08.1752

Oluf Hansen
* Omk 1639 - † 02.1727
Anna Hemmingsdatter
* Omk 1676 - † 10.1732


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Niels Larsen

DatoStedKilde
Født :Omk 1810(Balle Skov, Kalvehave sogn)-

Noter : Kilde: Skiftet efter moderen i 1824; han var da 14 år.

FarMor
Lars PedersenAne Catrine Petersdatter

Niels Larsen
* Omk 1810
-
Lars Pedersen
* Omk 1777
† 03.10.1848
Ane Catrine Petersdatter
* Før 22.11.1781
† 1824
Peder Hansen
* 1735
† 01.1800


Anna Jensdatter
* 1737
† 17.04.1814Peter Christophersen
-
† 1781


Anne Hansdatter
* Omk 1748
† Eft 1806
Hans Hansen
- - † Eft 1770
Johanne Pedersdatter
* 1706 - † 11.1770

Jens Olsen
* Omk 1707 - † 1740
Karen Hansdatter
* Omk 1702 - † 02.1775


- - -

- - -

Hans Jørgensen
* 1718 - † 1792
Margrethe Rasmusdatter
* Omk 1714 - † 1785

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Peder Larsen

DatoStedKilde
Født :Omk 1812(Balle Skov, Kalvehave sogn)-

Noter : Kilde: Skiftet efter moderen i 1824; han var da 12 år.

FarMor
Lars PedersenAne Catrine Petersdatter

Peder Larsen
* Omk 1812
-
Lars Pedersen
* Omk 1777
† 03.10.1848
Ane Catrine Petersdatter
* Før 22.11.1781
† 1824
Peder Hansen
* 1735
† 01.1800


Anna Jensdatter
* 1737
† 17.04.1814Peter Christophersen
-
† 1781


Anne Hansdatter
* Omk 1748
† Eft 1806
Hans Hansen
- - † Eft 1770
Johanne Pedersdatter
* 1706 - † 11.1770

Jens Olsen
* Omk 1707 - † 1740
Karen Hansdatter
* Omk 1702 - † 02.1775


- - -

- - -

Hans Jørgensen
* 1718 - † 1792
Margrethe Rasmusdatter
* Omk 1714 - † 1785

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

(Hans)

ÆgteskabBørn
? Omk 1752 - Niels Hansen Smed
- - Anders Hansen

(Hans)
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anders Hansen

DatoStedKilde
Død :-(Balle, Kalvehave sogn)-

Stilling : Indsidder

Adresse : Balle, Kalvehave sogn
Noter : Kilde: Skiftet efter broderen Niels Hansen Smed i 1805, hvor han var formynder for niecen Karen; han var da indsidder i Balle.
Ved folketællingen 1801 sandsynligvis indsidder hos gårdmand Jens Nielsen i Balle.

FarMor
(Hans)

Anders Hansen
-
-
(Hans)
-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anders Olsen

DatoStedKilde
Født :Omk 1759-Kilde
Død :Eft 1814(Balle, Kalvehave sogn)-

Stilling : Husmand med vænge

Adresse : Balle, Kalvehave sogn
Noter : Nævnt i skiftet efter broderen Christopher i 1804, hvor han var formynder for dennes børn. han var da husmand i Balle.
Ved folketællingen 1787 var han muligvis tjenestekarl hos gårdmand Hans Jensen i Balle, Kalvehave sogn.
Begravet en hjemmedøbt søn Ole i 1814.
Mere i ny fil i 2017.

FarMor
(Ole)
ÆgteskabBørn
- Anders Olsens 1. kone -
- Johanne Hansdatter 07.1796 - Anne Andersdatter
07.1796 - Kirsten Andersdatter
Omk 1803 - Lars Andersen
1810 - Hans Andersen

Anders Olsen
* Omk 1759
† Eft 1814
(Ole)
-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Niels Nielsen

DatoStedKilde
Født :Omk 1778(Skovhuse, Øster Egesborg sogn)Kilde
Død :03.01.1871Skovhuse, Øster Egesborg sogn-
Begravet :09.01.1871Øster Egesborg KirkeKilde

Stilling : Husmand med jord, daglejer, væver

Adresse : Skovhuse, Øster Egesborg sogn

FarMor
Niels NielsenBirthe Rasmusdatter
ÆgteskabBørn
23.10.1799 - Maren Hansdatter 1805 - Birthe Nielsdatter
Omk 1810 - Hans Nielsen
Omk 1811 - Niels Nielsen
Omk 1814 - Kirsten Nielsdatter

Niels Nielsen
* Omk 1778
† 03.01.1871
Niels Nielsen
* Omk 1735
† Eft 1795
Birthe Rasmusdatter
* Omk 1749
† Eft 1795

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Niels Nielsen

DatoStedKilde
Født :Omk 1735--
Død :Eft 1795(Skovhuse, Øster Egesborg sogn)-

Stilling : Husmand og væver

Adresse : Skovhuse, Øster Egesborg sogn

ÆgteskabBørn
- Niels Nielsens 1. kone -
- Birthe Rasmusdatter Omk 1778 - Niels Nielsen
Omk 1782 - Rasmus Nielsen
Omk 1785 - Mads Nielsen
Omk 1795 - Lars Nielsen

Niels Nielsen
* Omk 1735
† Eft 1795

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Lars Nielsen

DatoStedKilde
Født :Omk 1795(Skovhuse, Øster Egesborg sogn)-
Død :Eft 1845(Skovhuse, Øster Egesborg)-

Stilling : Husmand, hakkelsesskærer

Noter : I folketællingen 1845 er han oplyst at være hakkelsesskærer på Lilliendal.

FarMor
Niels NielsenBirthe Rasmusdatter
ÆgteskabBørn
29.12.1815 - Luzie Larsdatter -

Lars Nielsen
* Omk 1795
† Eft 1845
Niels Nielsen
* Omk 1735
† Eft 1795
Birthe Rasmusdatter
* Omk 1749
† Eft 1795

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Rasmus Jørgensen

DatoStedKilde
Født :Omk 1816Sønder Dalby sogn-

Noter : Han er nævnt i skiftet efter halvbroderen Lars Thomasen i 1832. Han var da 15 år gammel og var hjemme hos faderen Jørgen Hansen i Borup.

FarMor
Jørgen HansenEllen Rasmusdatter

Rasmus Jørgensen
* Omk 1816
-
Jørgen Hansen
* Omk 1781
† Eft 1850
Ellen Rasmusdatter
* Omk 1775
† 03.01.1824
Hans Steensen
* Omk 1746
† Eft 1824


Johanne Christensdatter
* Omk 1761
† Eft 1801Rasmus Nielsen
* 1747
† Eft 1815


Karen Larsdatter
* 1754
† 28.07.1814
(Steen)
- - -

- - -

Christen Sivertsen
- - † Eft 1781

- - -

Niels Lauridsen
* 1706 - † 10.03.1758
Marie Kirstine Rasmusdatter
* 1715 - † 01.1804

Lauriz Olufsen
* 1715 - † 05.1777
Inger Christensdatter
* 02.1710 - † 01.1783

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Erland Rasmussen

DatoStedKilde
Født :Omk 1711--
Død :04.1787Viemose, Kalvehave sogn-
Begravet :29.04.1787Kalvehave Kirke-

Stilling : Husmand og væver, indsidder

Adresse : Skovhuse, Øster Egesborg sogn / Nørre Viemose, Kalvehave sogn
Noter : Han er begravet med omvendt navn "Rasm: Erlandsen" dom. jubilate.
I Öders efterretninger 1771 angivet at være 60 år gammel.
En Erland Rasmussen i Viemose begravet i 1759?
Sandsynligvis hans datter Anna, der begravedes i 1765.

Erland Rasmussen inds i Viemose 11 May/30 Jun 1787 pg 96
WIFE: Lutzie Ingvorsdtr
CH: Rasmus Erlandsen Brygger gmd i Steensbye
Anders Erlandsen hmd i Kendvig
Ole Erlandsen inds i Ball
Lars Erlandsen 18 tien Peder Pedersen gmd i Viemose
Ingvor Erlandsen 13 tien gmd Ole Andersen ibid
Malene Erlandsdr enke = afg. Hans Giaest i Kallehauge
Karen Erlandsdr = Peder Carlsen hmd i Langebech
Maren Erlandsdr = Hans Sorensen hmd i Viemose
wgd: Heming Zerelius i Kallehauge
[Petersgaard, Wordingborg amt, Praesto; Bk 2 1786-1812; FHL film 41331]

ÆgteskabBørn
12.09.1734 - Maren Andersdatter 1735 - Malene Erlandsdatter
Omk 1735 - Rasmus Erlandsen Brygger
1738 - Karen Erlandsdatter
1740 - Anders Erlandsen
1745 - Bodel Erlandsdatter
- Luzie Ingvorsdatter 1755 - Maren Erlandsdatter
1760 - Oluf Erlandsen
Omk 1762 - Maren Erlandsdatter
1768 - Lars Erlandsen
1774 - Ingvar Erlandsen

Erland Rasmussen
* Omk 1711
† 04.1787

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Oluf Erlandsen

DatoStedKilde
Født :1760Viemose, Kalvehave sogn-
Død :11.1805Balle Skov, Kalvehave sogn-
Begravet :20.11.1805Kalvehave KirkeKilde
Konfirmeret :14.04.1776Kalvehave KirkeKilde

Alt.navn : Ole Erlandsen
Stilling : Jordlø husmand, daglejer

Adresse : Balle Skov, Kalvehave sogn
Noter : Skifteprotokollen, Høvdingsgård: Registrerings- og vurderingsforretning den 16. november 1805 og skifte den 3. marts 1806 efter afdøde husmand Ole Erlandsen på Balle Skov. Enke: Ellen Nielsdatter (med lavværge husmand Niels Jacobsen på Balle Skov). Arvingerne var den afdødes søskende:
1) 1 helbror Lars Erlandsen, husmand på Kalvehave Overdrev.
2) 1 helbror Engvold Erlandsen, indsidder i Viemose.
3) 1 helsøster Maren Erlandsdatter, gift med husmand Hans Sørensen i Viemose.
4) 1 halvbror Anders Erlandsen i Kindvig.
5) 1 halvbror Rasmus Erlandsen, gårdmand i Stensby.
6) 1 halvsøster Karen Erlandsdatter, som er død, forhen gift med husmand Hendrich Larsen? Klant i Kalvehave efterladende sig:
1 søn Niels Hendrichsen, husmand i Sønder Viemose.
1 datter Maren Hendrichsdatter, gift med Murermester Niels Christiansen på Balle Skoven.
1 datter Mette Hendrichsdatter, enke efter indsidder Ole Pedersen i Langebæk.
1 datter Johanne Hendrichsdatter, gift med husmand Morten Hansen i Stensby.
7) 1 halvsøster Magdalene Erlandsdatter, ligeledes død, forhen gift med husmand Hans Giæst i Kalvehave, efterladende sign 4 børn:
a) Jens Hansen, husmand i Kalvehave.
b) Thomas Hansen, forhen boendes på Bakkebølle Overdrev som husmand, men ej vides nu hvor er.
c) Peder Larsen Hansen? (navnet meget svært læseligt), husmand på Kalvehave Overdrev.
d) Peder Hansen, 22 år, tjener i Bakkebølle.
8) 1 halvsøster Bodil Erlandsdatter, som er død, forhen gift med husmand Børre i Kalvehave, men har ej efterladt sig arvinger.

FarMor
Erland RasmussenLuzie Ingvorsdatter
ÆgteskabBørn
- Ellen Nielsdatter -

Oluf Erlandsen
* 1760
† 11.1805
Erland Rasmussen
* Omk 1711
† 04.1787
Luzie Ingvorsdatter
* Omk 1736
† 10.1793

-
--
-Ingvor Olsen Skovløber
* Omk 1705
† Eft 1777-
-

- - -

- - -


- - -

- - -

Ole Jensen
- - † Eft 1726

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Ellen Nielsdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1757(Kalvehave, Kalvehave sogn)Kilde
Død :10.1814Balle Skov, Kalvehave sogn-
Begravet :09.10.1814Kalvehave KirkeKilde

Adresse : Balle Skov, Kalvehve sogn
Noter : Høvdingsgårdens skifteprotokol 1814, folie 98. Registrerings- og vurderingsforretning den 10. oktober 1814 / skifte den 10. november 1814 efter husmand Hans Pedersens hustru Kirsten Nielsdatter på Balle Skov. Ingen livsarvinger; arvinger var hendes søskende og søskendebørn:
1) Kirsten Nielsdatter, der er død, var gift med husmand Jens Rasmussen i Stensby (også død). De efterlod sig:
1) 1 søn Lars Jensen, 17 år.
2) 1 datter Maren Jensdatter, 19 år og ugift.
3) 1 datter Agnette Jensdatter, 13 år, opholder sig i stervboet.
2) Anne Nielsdatter, der er død, var gift med gårdmand Christopher Pedersen i Ugledige. Hun efterlod sig:
1) 1 datter Maren Christophersdatter, 18 år.
2) 1 datter Karen Christophersdatter, 10 år.
3) Maren Nielsdatter, gift med husmand Friderich Jensen ved Langebæk Mølle.
4) Inger Nielsdatter, gift med husmand Hans Nielsen i Ugledige.
5) Johanne Nielsdatter, gift med husmand Lars Andersen i Ugledige.

FarMor
Niels OlsenMaren Jacobsdatter
ÆgteskabBørn
- Oluf Erlandsen -
21.02.1806 - Peder Andersen -

Ellen Nielsdatter
* Omk 1757
† 10.1814
Niels Olsen
* Omk 1724
† 1789
Maren Jacobsdatter
* Omk 1734
† 1790

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Maren Andersdatter

DatoStedKilde
Død :Før 1755(Viemose, Kalvehave sogn)-

Adresse : Skovhuse, Øster Egesborg sogn / Viemose, Kalvehave sogn
Noter : Ved trolovelsen 1734 var hun af Langbæk Møllehus.

ÆgteskabBørn
12.09.1734 - Erland Rasmussen 1735 - Malene Erlandsdatter
Omk 1735 - Rasmus Erlandsen Brygger
1738 - Karen Erlandsdatter
1740 - Anders Erlandsen
1745 - Bodel Erlandsdatter

Maren Andersdatter
-
† Før 1755

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Luzie Ingvorsdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1736(Sageby, Mern sogn)-
Død :10.1793Viemose, Kalvehave sogn-
Begravet :25.10.1793Kalvehave KirkeKilde

Stilling : Væver

Adresse : Nørre Viemose, Kalvehave sogn i 1787
Noter : Ved folketællingen 1787 var hun enke efter 1. ægteskab - i DDA angivet at hedde Luzie Iversdatter.

FarMor
Ingvor Olsen Skovløber
ÆgteskabBørn
- Erland Rasmussen 1755 - Maren Erlandsdatter
1760 - Oluf Erlandsen
Omk 1762 - Maren Erlandsdatter
1768 - Lars Erlandsen
1774 - Ingvar Erlandsen

Luzie Ingvorsdatter
* Omk 1736
† 10.1793
Ingvor Olsen Skovløber
* Omk 1705
† Eft 1777

-
-
Ole Jensen
-
† Eft 1726-
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017