Lars Thomasen

DatoStedKilde
Født :1797(Lestrup, Kongsted sogn)-

FarMor
Thomas Pedersen SkovfogedElisabeth Nielsdatter

Lars Thomasen
* 1797
-
Thomas Pedersen Skovfoged
* Omk 1754
† 31.08.1831
Elisabeth Nielsdatter
* 1772
† Eft 1801

-
--
-Niels Nielsen
* 1723
† 1777


Maria Christophersdatter
* Omk 1742
† Eft 1801

- - -

- - -


- - -

- - -

Niels Hansen
- - † Før 1734
Ellen Ulrichsdatter
* 1688 - † 05.1762

Christopher Olsen
* Omk 1721 - † 06.1749
Johanne Hemmingsdatter
* Omk 1720 - † 02.1777

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Øllegaard Cathrine Thomasdatter

DatoStedKilde
Født :1791(Lestrup, Kongsted sogn)-

FarMor
Thomas Pedersen SkovfogedAnna Jensdatter

Øllegaard Cathrine Thomasdatter
* 1791
-
Thomas Pedersen Skovfoged
* Omk 1754
† 31.08.1831
Anna Jensdatter
* Omk 1763
† 10.1792

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Søren Jensen

DatoStedKilde
Født :-Sjolte, Snesere sogn-
Død :Før 23.06.1749Vallebo, Fakse sogn-

Stilling : Gårdmand
Ref. : LSL 194

Adresse : Vallebo, Fakse sogn (gård under Rosendal gods)
Noter : Søren Jensen antages at være far til Henrich, Peder og Mette Sørensen/Sørensdatter - ført som sådan.
Rosendal Fæsteprotokol 1722-1832: Søren Jensen, barnefødt i Sjolte fæstede den 2. maj 1742 den gård i Vallebo, som Lars Eendevoldsen fraflyttede.
I Snesere kirkebog står der under trolovede og viede i 1721: Samme dag (trinitatissøndag) blev Søffren Jensen og Mette Jensdatter i Skovbygård(?) ved stranden trolovede. Festo circumcis. Chr. Ao. 1722 blev de viede. Det kunne være Søren Jensen og hustru, evt. hans første, eftersom hans datter i næste ægteskab hedder Mette, som så muligvis er opkaldt efter Sørens afdøde kone. I så fald må han være blevet gift igen, inden Mette blev født.
Han må så være født før 1697, hvor ældst bevarede kirkebog for Snesere sogn begynder. Der er tilsyneladende ingen Søren Jensen døbt i Snesere sogn mellem 1697 og 1720.

I 1772 var sønnen Henric Sørensen vurderingsmand ved registreringen af boet efter (stedfaderen) indsidder Hans Larsen i Vallebo. Dennes enke hed Anne Henrichsdatter.

Skifteprotokollen, Rosendal gods, folie 309a-310a. Skifte den 6. april 1750 efter gårdmand Søren Jensen i Vallebo.
Enke: Ej navn - med lavværge og fæstemand Hans Larsen.
Arvinger: "Alle nærværende arvinger" - ingen nævnt ved navn.
Skifteforvalter: Rasmus Jensen.
Vurderingsmænd: Hans Povelsen og Lars Pedersen begge i Vallebo.
Besætningen: 10 heste og føl, 1 rød ko, 3 får med grøde og en vædder, 1 so med 5 grise, endnu 7 grise, 4 gæs og 1 gase, 2 høns.
Boet vurderet til 72-3-14 rdl.
Herskabets prætentionern vedrørende besætning: 98 rdl.
Gården: Stuelængen 9 fag, vestre længe 10 fag, søndre længe 14 fag. Samlet bygfæld 12 rdl.
Boets underskud opgjort til 48 rdl. - "ey Noget bliver at arve, eller delle".

Søren Jensens eftermand og enkes næste mand, Hans Larsen fæstede den 23. juni 1749 den gård, som Søren Jensen i Vallebo var fradød. Rosendal fæsteprotokol

Han og muligvis Anne Henrichsdatter havde måske en søn Jens Sørensen: I Fakse konfirmeredes i 1745 en Jens Sørensen i Vallebo, 20 år gammel - altså født omkring 1725.
Ingen af hans børn Henrich, Mette og Peder er født i Snesere sogn (Sjolte). Ikke i Everdrup, Roholte sogn.

FarMor
(Jens)
ÆgteskabBørn
- Anne Henrichsdatter Omk 1738 - Henrich Sørensen
Omk 1738 - Mette Sørensdatter
Omk 1740 - Peder Sørensen

Søren Jensen
-
† Før 23.06.1749
(Jens)
-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Peder Sørensen

DatoStedKilde
Født :Omk 1740--
Død :Eft 1802(Ringsted)-
Konfirmeret :29.04.1761Fakse Kirke-

Stilling : Gårdmand

Adresse : Vallebo, Fakse sogn / Ringsted?
Noter : Han blev konfirmeret i 1761 i Fakse kirke. Han var da i Rejnstrup, 16 år gammel.
I lægdsrulle nr. 35 for Fakse sogn 1791 er Peder Sørensens 2 sønner, Casper på 12 år og Søren på 8 år opført. Der står, at de flytter til Ringsted med faderen.
I 1802 var han - "afdødes Broder" - vitterlighedsvidne ved registrerings- og vurderingsforretningen efter broderen Hendrichs død. Han underskev da egenhændigt "P: Sørensen".

Peder Sørensen er nævnt i Severin Kjærs bog "Fra Stavnsbaandets Dage" (1888) side 84: Det sidste Fribrev, der findes nævnt i Faxe Herreds Tingbog, er udgivet af Ivar Rosenkrantz til Totterupholm (Rosendal) den 20de Maj 1788, Maanedsdagen før Stavnsbaandets Løsning, til en Gaardmand, Peder Sørensen, af Vallebo med samt hans Børn. Bonden havde i næsten 18 Aar beboet Gaarden her paa Godset, og Rosenkrantz skriver i Fribrevet, at "Peder Sørensen nu faar sin Frihed ved Forening under Dags Dato indgaaet, hvorved han har tilfredsstillet mig for de Rettigheder, jeg hos hannem tilkom for Besætning og Inventarium ved Gaarden, saavelsom ogsaa for Fødestavns Rettighed; nu er han Frimand med frie Børn. Bemeldte Peder Sørensen haver vel behandlet sin Jord og Avling, vel opbygget og vedligeholdt Gaarden, saa er han og oplyst i adskillige nyttige Ting udenfor det almindelige, som findes ved andre Bønder. - og anbefaler jeg, hans Husbond, ham derfor paa det bedste".

FarMor
Søren JensenAnne Henrichsdatter
ÆgteskabBørn
04.11.1770 - Karen Andersdatter 1772 - Marthe Sophie Pedersdatter
03.05.1772 - Margrethe Ibsdatter 1773 - Caspar Pedersen
1774 - Caspar Pedersen
01.1777 - Karen Pedersdatter
1779 - Caspar Pedersen
1781 - Jørgen Pedersen
1782 - Søren Pedersen

Peder Sørensen
* Omk 1740
† Eft 1802
Søren Jensen
-
† Før 23.06.1749
Anne Henrichsdatter
* Omk 1691
† 12.1775
(Jens)
-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Margrethe Ibsdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1747--
Død :Eft 1787(Vallebo, Fakse sogn)-

Adresse : Vallebo, Fakse sogn
Noter : Ved trolovelsen i 1772 var hun på Standegård, Roholte sogn. Den ene af forloverne var forvalter Lange samme sted.
Hun ses ikke som begravet i Fakse sogn. Der er ikke skiftet efter hende under Rosendal.

ÆgteskabBørn
- Margrethe Ibsdatters 1. mand -
03.05.1772 - Peder Sørensen 1773 - Caspar Pedersen
1774 - Caspar Pedersen
01.1777 - Karen Pedersdatter
1779 - Caspar Pedersen
1781 - Jørgen Pedersen
1782 - Søren Pedersen

Margrethe Ibsdatter
* Omk 1747
† Eft 1787

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Karen Andersdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1746(Hovby, Fakse sogn)-
Død :03.1772Vallebo, Fakse sogn-
Begravet :22.03.1772Fakse KirkeKilde

Adresse : Vallebo, Fakse sogn
Noter : Hun er nævnt i skiftet efter moderen i 1760. Hun var da 14 år gammel.
Hun er konfirmeret i Fakse i 1761, Karen Andersdatter i Vallebo, 15 år gammel og datter af Anders Pedersen ved Rosenlund.
Ved trolovelsen i 1770 var hun i Vallebo.
I Öeders efterretninger 1771 er hun opført med alderen 25 år; altså født omkring 1746.
Hun er formentlig død som følge af fødselskomplikationer. Hun blev begravet sammen med den ca. 1 måned gamle datter Marthe Sophie.
Der er tilsyneladende ikke skiftet efter hende under Rosendal.
Hun er ikke nævnt i skiftet efter faderen i 1777.

FarMor
Anders PedersenMaren Enevoldsdatter
ÆgteskabBørn
04.11.1770 - Peder Sørensen 1772 - Marthe Sophie Pedersdatter

Karen Andersdatter
* Omk 1746
† 03.1772
Anders Pedersen
* Omk 1711
† 01.1777
Maren Enevoldsdatter
-
† Omk 04.1760
(Peder)
-
-


Peders og Hans´ kone
-
-(Enevold)
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Margrethe Ibsdatters 1. mand

DatoStedKilde
Død :Før 1772(Roholte sogn)-

ÆgteskabBørn
- Margrethe Ibsdatter -

Margrethe Ibsdatters 1. mand
-
† Før 1772

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Karen Pedersdatter

DatoStedKilde
Født :01.1777Vallebo, Fakse sogn-
Døbt :12.01.1777Fakse KirkeKilde

FarMor
Peder SørensenMargrethe Ibsdatter

Karen Pedersdatter
* 01.1777
-
Peder Sørensen
* Omk 1740
† Eft 1802
Margrethe Ibsdatter
* Omk 1747
† Eft 1787
Søren Jensen
-
† Før 23.06.1749


Anne Henrichsdatter
* Omk 1691
† 12.1775
-
--
-
(Jens)
- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Caspar Pedersen

DatoStedKilde
Født :1779Vallebo, Fakse sogn-
Døbt :28.02.1779Fakse KirkeKilde
Død :05.07.1850Mulstrup, Nordrupøster sogn-
Begravet :13.07.1850Nordrup Kirke, Nordrupøster sognKilde

Stilling : Gårdmand

Adresse : Mulstrup, Nordrupøster sogn / Nordrup, Nordrupøster sogn i 1845 / Mulstrup, Nordrupøster sogn i 1850
Noter : I lægdsrulle nr. 35 for Fakse sogn 1791 er Peder Sørensens 2 sønner, Casper på 12 år og Søren på 8 år opført; der står, at de flytter til Ringsted med faderen.
Ved folketællingen 1840 var han gårdmand i Mulstrup, Nordrupøster sogn.
Ved folketællingen 1845 var han gårdmand i Nordrup, Nordrupøster sogn.
Ved folketællingen 1850 boede han og konen hos sønnen Christen i Mulstrup. På DDD er han da opført med fødesognet Valløe by?

FarMor
Peder SørensenMargrethe Ibsdatter
ÆgteskabBørn
18.10.1811 - Margrete Christensdatter 19.05.1815 - Christen Caspersen
04.05.1818 - Christen Caspersen
Omk 1823 - Maren Caspersdatter
27.06.1825 - Ole Caspersen
20.11.1833 - Peder Caspersen

Caspar Pedersen
* 1779
† 05.07.1850
Peder Sørensen
* Omk 1740
† Eft 1802
Margrethe Ibsdatter
* Omk 1747
† Eft 1787
Søren Jensen
-
† Før 23.06.1749


Anne Henrichsdatter
* Omk 1691
† 12.1775
-
--
-
(Jens)
- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Søren Pedersen

DatoStedKilde
Født :1782Vallebo, Fakse sogn-
Døbt :22.12.1782Fakse KirkeKilde
Død :Eft 1791--

Stilling : Parcellist/gårdmand

Noter : I lægdsrulle nr. 35 for Fakse sogn 1791 er Peder Sørensens 2 sønner, Casper på 12 år og Søren på 8 år opført. Der står, at de flytter til Ringsted med faderen.
I Mulstrup, hvor broderen Caspar boede, var der en Peder Sørensen, der døde i 1854. Han var iflg. folketællingen 1845 og 1850 født i Ringsted - formentlig i Havbyrd som søn af husmand Peder Jensen (folketællingen 1787).

FarMor
Peder SørensenMargrethe Ibsdatter

Søren Pedersen
* 1782
† Eft 1791
Peder Sørensen
* Omk 1740
† Eft 1802
Margrethe Ibsdatter
* Omk 1747
† Eft 1787
Søren Jensen
-
† Før 23.06.1749


Anne Henrichsdatter
* Omk 1691
† 12.1775
-
--
-
(Jens)
- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anne Henrichsdatters 1. mand

ÆgteskabBørn
- Anne Henrichsdatter -

Anne Henrichsdatters 1. mand
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Marthe Sophie Pedersdatter

DatoStedKilde
Født :1772Vallebo, Fakse sogn-
Døbt :15.03.1772Fakse KirkeKilde
Død :04.1772Vallebo, Fakse sogn-
Begravet :20.04.1772Fakse KirkeKilde

FarMor
Peder SørensenKaren Andersdatter

Marthe Sophie Pedersdatter
* 1772
† 04.1772
Peder Sørensen
* Omk 1740
† Eft 1802
Karen Andersdatter
* Omk 1746
† 03.1772
Søren Jensen
-
† Før 23.06.1749


Anne Henrichsdatter
* Omk 1691
† 12.1775Anders Pedersen
* Omk 1711
† 01.1777


Maren Enevoldsdatter
-
† Omk 04.1760
(Jens)
- - -

- - -


- - -

- - -

(Peder)
- - -
Peders og Hans´ kone
- - -

(Enevold)
- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Carl Ulrich

DatoStedKilde
Død :Eft 1774--

ÆgteskabBørn
30.05.1774 - Anna Steensdatter -

Carl Ulrich
-
† Eft 1774

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Marie Larsdatter

DatoStedKilde
Født :-(Roholte sogn)-
Død :Eft 1772--

ÆgteskabBørn
1772 - Niels Steensen -

Marie Larsdatter
-
† Eft 1772

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Hans Hansen

DatoStedKilde
Født :1780Over Vindinge, Sværdborg sogn-
Døbt :24.09.1780Sværdborg KirkeKilde
Død :05.05.1827Stavreby, Jungshoved sogn-
Begravet :-Jungshoved Kirke-

Stilling : Husmand

Adresse : Stavreby, Jungshoved sogn
Noter : Nævnt i boregistreringen efter faderens i februar 1793; han tjente da hos gårdmand Lars Pedersen i Stavreby.
Skifteprotokollen, Jungshoved gods, side 877, 895, 897. Dødsanmeldelse den 6. maj 1827 / Registrerings- og vurderingsforretning den 3. december 1827 / skifte den 21. december 1827 efter husmand Hans Hansen i Stavreby, død den 5. maj.
Enke: Mette Nielsdatter - med lavværge husmand Christen Rasmussen i Stavreby.
Arvinger - fællesbørnene:
1) En søn Hans, 14 år gammel.
2) En datter Karen, 11/12 år gammel.
3) En datter Birthe, 8/9 år gammel.
4) En søn Niels, 6 år gammel.
Formynder for børnene: Husmand Jørgen Jensen i Stavreby.
Boet vurderet til 38 rdl. Overskud i boet på 27 rdl.
Ved folketællingen 1801 var han muligvis hosværende hos gårdmand Rasmus Hansen i Stavreby, Jungshoved sogn. Han var da farende til søs på et kongeligt skib.
Ved folketællingen 1787 muligvis opført som søn af indsidder Hans Hansen og Karen Hansdatter, der da var indsiddere samme sted - hos Rasmus Hansen i Stavreby.

Muglige konfirmationer i Jungshoved - 1795: "Drenge / 3) Hans Hans: (döbt 18. p. Trinit. 80 i Sværdborg) da tienende Rasmus Hansen i Stb)" - 1797: "Drenge / 3. Hans Hansen /: Hans Kiöges Sön af Bönsvig :/ D: 7 April. 1781."

FarMor
Hans HansenKaren Hansdatter
ÆgteskabBørn
09.03.1812 - Mette Nielsdatter Omk 1813 - Hans Hansen
12.05.1816 - Karen Hansdatter
Omk 1818 - Birthe Hansdatter
Omk 1821 - Niels Hansen

Hans Hansen
* 1780
† 05.05.1827
Hans Hansen
* Omk 1707
† 11.1792
Karen Hansdatter
* Omk 1747
† 09.1789

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Mette Nielsdatter

DatoStedKilde
Født :1781Roneklint, Jungshoved sogn-
Døbt :09.09.1781Jungshoved KirkeKilde
Død :09.03.1832Jungshoved Hovmark, Jungshoved sogn-
Begravet :-Jungshoved Kirke-

Adresse : Stavreby, Jungshoved sogn

FarMor
Niels Jensen SkovriderCidsel Pedersdatter
ÆgteskabBørn
09.03.1812 - Hans Hansen Omk 1813 - Hans Hansen
12.05.1816 - Karen Hansdatter
Omk 1818 - Birthe Hansdatter
Omk 1821 - Niels Hansen
23.01.1828 - Christen Rasmussen -

Mette Nielsdatter
* 1781
† 09.03.1832
Niels Jensen Skovrider
* Omk 1740
† Før 24.04.1792
Cidsel Pedersdatter
* 1745
† Eft 1801
Jens Nielsen Skovrider
* 1708
† 08.1764


Kirsten Pedersdatter
* Omk 1724
† 10.1758Peder Nielsen
* Omk 1694
† 29.04.1772


Margrethe Jensdatter
* Omk 1697
† 11.1758
Niels Pedersen Schourider
* Omk 1667 - † 01.12.1729
Margrete Jensdatter
* Omk 1673 - † 08.03.1735

(Peder)
- - -

- - -

Niels Hansen
* Omk 1663 - † 28.05.1744
Karen Rasmusdatter
* Omk 1667 - † 21.11.1749


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Birthe Pedersdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1766(Roneklint, Jungshoved sogn)-
Død :Eft 1801(Bønsvig, Jungshoved sogn)-

Adresse : Bønsvig, Jungshoved sogn
Noter : Ved follketællingen 1787 tjente hun gårdmand, gamle Ole Nielsen i Roneklint.
Ved trolovelsen 1792 tjente hun "mig" (præsten i Jungshoved). Da var hendes stedfar Ole Pedersen i Roneklint forlover.

FarMor
Peder HemmingsenElse Nielsdatter
ÆgteskabBørn
22.02.1793 - Jacob Pedersen 1794 - Maren Jacobsdatter
Omk 1796 - Peder Jacobsen
1800 - Trine Jacobsdatter
25.11.1800 - Niels Nielsen -

Birthe Pedersdatter
* Omk 1766
† Eft 1801
Peder Hemmingsen
* 1705
† 09.1772
Else Nielsdatter
* Omk 1735
† Eft 1801
Hemming Hansen Hofmand
* Omk 1672
† Eft 1709-
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Jacob Pedersen

DatoStedKilde
Født :1748Ammendrup, Allerslev sogn-
Døbt :21.04.1748Allerslev KirkeKilde
Død :06.1800Bønsvig, Jungshoved sogn-
Begravet :20.06.1800Jungshoved KirkeKilde
Konfirmeret :17.04.1765Allerslev KirkeKilde

Stilling : Gårdmand

Adresse : Bønsvig, Jungshoved sogn
Noter : I 1777 var han fadder til brordatteren Anne Katrhine Hansdatter i Neble, Allerslev sogn.

Skifteprotokollen, Jungshoved gods, side 1454 og 1471. Registrerings- og vurderingsforretning den 21. juni 1800 / skifte den 10. marts 1801 efter gårdmand Jacob Pedersen i Bønsvig.
Enke: Birthe Pedersdatter - med lavværge hendes stedfar, gårdmand Ole Pedersen i Roneklint / Niels Nielsen.
Arvinger: De sammen avlede børn og sande arvinger:
1) En søn Peder, 3 år gammel.
2) En datter Maren, 6 år gammel.
3) En datter Trine, 4 år gammel.
Tilstede på børnenes vegne ved registreringen: Gårdmand Rasmus Johansen i Bønsvig.
Boet vurderet til 91 rdl. Boets udgifter 243 rdl.

FarMor
Peder JørgensenCathrine Villumsdatter
ÆgteskabBørn
16.04.1780 - Maren Hansdatter -
22.02.1793 - Birthe Pedersdatter 1794 - Maren Jacobsdatter
Omk 1796 - Peder Jacobsen
1800 - Trine Jacobsdatter

Jacob Pedersen
* 1748
† 06.1800
Peder Jørgensen
* Omk 1714
† 03.1764
Cathrine Villumsdatter
* 1716
† 10.1767
(Jørgen)
-
--
-Villum Nielsen Holm
* 1679
† 04.1756


Cidtzel Nielsdatter
* 1690
† 03.1720

- - -

- - -


- - -

- - -

Niels Nielsen Rytter
* Omk 1607 - † 09.1706
Karen Pedersdatter
* Omk 1634 - † 02.1697

Niels Jensen Skade
* 1661 - † 09.1738

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Maren Hansdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1731--
Død :1792Bønsvig, Jungshoved sogn-

Adresse : Bønsvig, Jungshoved sogn
Noter : Hun er muligvis datter af Hans Jensen (22538) i Ambæk - forlover for hende i 1760.

ÆgteskabBørn
30.11.1760 - Niels Nielsen Gundersen 1763 - Rasmus Nielsen
1765 - Peder Nielsen
Omk 1770 - Peder Nielsen
16.04.1780 - Jacob Pedersen -

Maren Hansdatter
* Omk 1731
† 1792

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Dorthe Jensdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1791(Stavreby, Jungshoved sogn)-

Noter : I 1824 var hun gudmor til søsterdatteren Maren Jensdatter i Stavreby. Hun tjente da hos gårdmand Peder Nielsen i Stavreby.

FarMor
Jens NielsenMaren Rasmusdatter

Dorthe Jensdatter
* Omk 1791
-
Jens Nielsen
* 1756
† 1812
Maren Rasmusdatter
* 1764
† 01.07.1822
Niels Jacobsen
* Omk 1700
† 02.1769


Maren Hansdatter
* Omk 1716
† 06.1773Rasmus Rasmussen
* Omk 1725
† Eft 1787


Dorthe Christophersdatter
* Omk 1722
† Før 04.07.1784

- - -

- - -

Hans Rasmussen
- - † 1721
Maren Olsdatter
- - † Eft 1730


- - -

- - -


- - -
Alborg
- - † 10.1758

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Niels Nielsen Gundersen

DatoStedKilde
Født :Omk 1720(Stenstrup, Jungshoved sogn)-
Død :02.1780Bønsvig, Jungshoved sogn-
Begravet :20.02.1780Jungshoved KirkeKilde

Alt.navn : Niels Gundersen
Stilling : Gårdmand

Adresse : Bønsvig, Jungshoved sogn
Noter : I 1749 var han forlover for broderen Lars.
I 1769 var han forlover for datteren Maren; da skrevet som Niels Gundersen.
I 1765 muligvis døbt en søn Peder - da kaldt Niels Nielsen, moderen var Maren Hansdatter.
Ved begravelsen 1780 er han opført som gårdmand Niels Gundersen i Bønsvig, 60 år gammel.
Han havde sandsynligvis en bror Rasmus Gundersen (evt. Rasmus Nielsen). Dennes kone, Kirsten var gudmor til datteren Maren i 1749. I 1737 døde Rasmus Gundersens stedsøn Peder Pedersen, 3 år gammel - Jungshoved sogn.
Mulig far: Niels Gundersen i Stenstrup, Jungshoved sogn. Karen Niels Gundersen var i 1708 gudmor til Laurits Holms datter Kirstein i Bønsvig. 1706 døbt Niels Gundersens søn Ole i Stenstrup.

Skifteprotokollen, Jungshoved gods, side 703. Registrerings- og vurderingsforretning den 29. februar 1780 / skifte den 23. oktober 1780 efter gårdmand Niels Nielsen i Bønsvig.
Enke: Maren Hansdatter - med lavværge, trolovede fæstemand Jacob Pedersen (underskrev skiftet).
Arvinger: De sammen avlede børn og sande arvinger:
1) En søn Rasmus Nielsen, 16 år gammel.
2) En søn Peder Nielsen, 10 år gammel.
3) En datter Maren Nielsdatter, gift med Ole Nielsen gårdmand her i byen (Bønsvig).
På de umyndiges vegne mødte svogeren Ole Nielsen.
Vurderingsmænd: Niels Villumsen Udrider fra Allerslev og sognefogeden Peder Hansen af Egebjerggården.
Boet vurderet til 143 rdl. Boets besvær 168 rdl. Altså intet til arv.
Gården var 3-længet med i alt 35 fag.

FarMor
Niels Olsen GundersenKaren Pedersdatter
ÆgteskabBørn
27.03.1741 - Cidsel Hendrichsdatter 09.1742 - Karen Nielsdatter
14.09.1744 - Niels Nielsen
09.1746 - Anne Nielsdatter
1749 - Maren Nielsdatter
27.06.1751 - Maren Nielsdatter
Omk 1755 - Karen Nielsdatter
08.12.1759 - Kirsten Jensdatter -
30.11.1760 - Maren Hansdatter 1763 - Rasmus Nielsen
1765 - Peder Nielsen
Omk 1770 - Peder Nielsen

Niels Nielsen Gundersen
* Omk 1720
† 02.1780
Niels Olsen Gundersen
-
† Omk 1728
Karen Pedersdatter
* Omk 1678
† 1755

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Rasmus Jensen

DatoStedKilde
Født :Omk 1799(Stavreby, Jungshoved sogn)-

FarMor
Jens NielsenMaren Rasmusdatter

Rasmus Jensen
* Omk 1799
-
Jens Nielsen
* 1756
† 1812
Maren Rasmusdatter
* 1764
† 01.07.1822
Niels Jacobsen
* Omk 1700
† 02.1769


Maren Hansdatter
* Omk 1716
† 06.1773Rasmus Rasmussen
* Omk 1725
† Eft 1787


Dorthe Christophersdatter
* Omk 1722
† Før 04.07.1784

- - -

- - -

Hans Rasmussen
- - † 1721
Maren Olsdatter
- - † Eft 1730


- - -

- - -


- - -
Alborg
- - † 10.1758

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Mette Hansdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1828(Sandvig, Mern sogn)-

Stilling : Døvstum

Noter : Kilde: Folketællingen 1850 for Sandvig, Mern sogn - hun var da hjemme hos faderen og stedmoderen. Oplyst at hun var døvstum.
Hun er ikke opført i faderens husstand ved folketællingerne 1840 eller 1845.

FarMor
Hans RasmussenMargrethe Andersdatter

Mette Hansdatter
* Omk 1828
-
Hans Rasmussen
* Omk 1795
† 17.08.1868
Margrethe Andersdatter
* 1797
† 12.03.1836
Rasmus Rasmussen
* 1757
† 09.07.1819


Bothild Olufsdatter
* 1755
† 21.12.1849Anders Nielsen
* 1765
† 23.01.1849


Kirsten Andersdatter
* 1768
† 12.02.1833
Rasmus Hansen
* Omk 1724 - † 01.1769
Anna Hemmingsdatter
* Omk 1731 - † 02.1812

Ole Mogensen
* 1728 - † 1773
Cathrine Larsdatter
* Omk 1729 - † Eft 1801


- - -

- - -

Anders Pedersen
* 1737 - † Før 1834
Mette Jørgensdatter
* 1742 - † 1781

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Karen Sørensdatter

DatoStedKilde
Født :04.04.1802Viverup, Sønder Dalby sogn-
Døbt :07.06.1802Dalby Kirke-
Død :Eft 1850(Ulse, Ulse sogn)-

Adresse : Viverup, Sønder Dalby sogn / Ulse, Ulse sogn

FarMor
Søren Pedersen
ÆgteskabBørn
27.11.1830 - Christen Ingvorsen Omk 1840 - Ane Lisbeth Christensen

Karen Sørensdatter
* 04.04.1802
† Eft 1850
Søren Pedersen
* Omk 1765
† Eft 1850

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Ane Lisbeth Christensen

DatoStedKilde
Født :Omk 1840(Ulse, Ulse sogn)-

FarMor
Christen IngvorsenKaren Sørensdatter

Ane Lisbeth Christensen
* Omk 1840
-
Christen Ingvorsen
* Omk 1799
† Eft 1850
Karen Sørensdatter
* 04.04.1802
† Eft 1850
Ingvor Hansen
* Omk 1753
† 20.03.1814


Cathrine Rasmusdatter
* Omk 1761
† Eft 1801Søren Pedersen
* Omk 1765
† Eft 1850-
-

- - -

- - -

(Rasmus)
- - -
(Henrichs og Rasmus´ kone)
* Omk 1737 - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Søren Pedersen

DatoStedKilde
Født :Omk 1765Boeslunde sogn-
Død :Eft 1850(Ulse, Ulse sogn)-

Stilling : Indsidder

ÆgteskabBørn
? 04.04.1802 - Karen Sørensdatter

Søren Pedersen
* Omk 1765
† Eft 1850

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Ane Marie Johansdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1822Ulse sogn-

Noter : Kilde: Folketællingen 1855.

ÆgteskabBørn
- Bent Sørensen Omk 1855 - Søren Christian Bendtsen
Omk 1857 - Maren Kathrine Bendtsen

Ane Marie Johansdatter
* Omk 1822
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Ane Sophie Hansen

DatoStedKilde
Født :Omk 1845Nielstrup, Ulse sogn-

FarMor
Hans NielsenMine Christiansdatter

Ane Sophie Hansen
* Omk 1845
-
Hans Nielsen
* 1797
† 17.11.1868
Mine Christiansdatter
* 20.03.1816
† 04.08.1903
Niels Tygesen
* 01.1751
† 18.02.1817


Kirsten Jensdatter
* 1769
† 11.10.1851
-
--
-
Thyge Hansen
* Omk 1712 - † 01.1792
Maren Nielsdatter
* Omk 1711 - † 02.1793

Jens Bentsen
* 1729 - † 10.1775
Bodil Olsdatter
* 1735 - † 26.03.1821


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Johan Albrektsen

DatoStedKilde
Født :21.08.1841Hovby, Fakse sogn-
Døbt :14.11.1841Fakse Kirke-
Død :Eft 1890(Hovby, Fakse sogn)-

Stilling : Fattiggårdsbestyrer

Adresse : "Kommunegården", Hovby, Fakse sogn

FarMor
Alberth Olsen SandbergAnne Cathrine Frederichsdatter
ÆgteskabBørn
- Karen Sophie Jensdatter Omk 1872 - Jens Peter Albrektsen
Omk 1877 - Christian Frederik Albrektsen
Omk 1879 - Hans Jørgen Albrektsen

Johan Albrektsen
* 21.08.1841
† Eft 1890
Alberth Olsen Sandberg
* 1793
† 1853
Anne Cathrine Frederichsdatter
* 14.01.1802
-
Ole Sandberg Friderichsen
* Omk 1747
† 30.06.1824


Maren Hartvigsdatter Johansen
* Omk 1755
† 05.1804Frideric Christian Rasmussen Post
* 1770
† 03.02.1832


Cathrine Margrethe Jacobsdatter Knøfler
* 1771
† 21.09.1849

- - -

- - -

(Hartvig Johansen)
- - -

- - -

Rasmus Friderichsen
* 1742 - † 1818
Kirsten Hansdatter
* Omk 1743 - † Eft 1801

Jacob Johansen Knøfler
* Omk 1740 - † 12.05.1818
Anne Knudsdatter
* Omk 1744 - † 1783

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Alberth Olsen Sandberg

DatoStedKilde
Født :1793Nyrup Mølle, Øster Egede sogn-
Døbt :16.06.1793Øster Egede KirkeKilde
Død :1853Hovby, Fakse sogn-

Alt.navn : Albreth Olsen
Stilling : Husmand og væver

Adresse : Hovby, Fakse sogn
Noter : Han er nævnt i skiftet efter moderren i 1804. Han var da 11 år gammel.
I maj 1823 flyttede han fra Øster Egede sogn til Fakse sogn. Fakse KB, tilgangsliste, side 363. Han var da væver.
Nævnt i registeringsforretningen efter faderens død i 1824. Han var da 30 år gammel, væver og husmand i Hovby på Rosendal gods. Han var da formynder for sine umyndige halvsøskende. Han underskrev sig da egenhændigt "Albreth Olsen". Jomfruens Egede skifteprotokol, folie 525 ff.
Ved folketællingen 1840 havde han 5 væverlærlinge.

FarMor
Ole Sandberg FriderichsenMaren Hartvigsdatter Johansen
ÆgteskabBørn
- Anne Cathrine Frederichsdatter 07.02.1824 - Maren Sophie Albrechtsdatter
24.03.1825 - Ole Frederik Albrektsen
31.08.1826 - Maren Sophie Albrektsdatter
03.1829 - Trine Margrethe Sandberg
Omk 1830 - Thrine Margrethe Albrektsdatter
05.12.1832 - Dødfødt datter
Omk 1836 - Frederikke Albrektsdatter
Omk 1838 - Jens Christian Albrektsen
21.08.1841 - Johan Albrektsen

Alberth Olsen Sandberg
* 1793
† 1853
Ole Sandberg Friderichsen
* Omk 1747
† 30.06.1824
Maren Hartvigsdatter Johansen
* Omk 1755
† 05.1804

-
--
-(Hartvig Johansen)
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017