Hans Peter Hammer

DatoStedKilde
Født :18.02.1733--
Død :14.08.1783Næstved-
Begravet :18.08.1783Sct. Peder Kirke, NæstvedKilde

Stilling : Studiosus, brændevinsbrænder, værtshusholder og kirkeværge

Adresse : Hellig Trefoldighedsgade, Sct. Peder sogn, Næstved fra 1760. Hellig Trefoldighedsgade er den nuværende Vinhusgade; Hammerfamilien boede i nr 9 (gl. matr.nr 163 / nyt matr.nr. 195)
Noter : Ved trolovelsen i 1760 var han "Studiosus" med skudsmål fra præsten Guldberg i Ringsted.
I 1762 var han i Herlufsholm forlover for Alhed Jørgensdatter/Pedersdatter? ved hendes trolovelse med klejnsmed Morten Michelsen Holst, der i sit 2. ægteskab fra 1773 med hans søster Ellen Kirstine Hammer blev hans svoger.
I 1769 var han med ved skiftet efter ovennævnte Alhed Pedersdatter som obseverende for datteren Maria Kirstine
I 1771 var "Hammers Søster" fadder til dragon Christan Lunds datter Christiane Charlotte i Sct. Mortens sogn, Næstved.
I 1773 var han forlover for søsteren Ellen Kirstine.
I 1774 var han forlover for søsteren Birgitte.
I 1782 underskrev han på vegne af broderen Andreas - "paa min Broders Veigne" - skiftet efter dennes svigerforældre Bolman i Næstved.
I 1783 var han formynder for datteren Ellen Kirstines steddatter Marie Kirstine Mortensdatter ved skiftet efter hendes far Morten Holst. Hans Peter Hammer havde betalt både hans tidligere konens (hans egen datter) begravelser - i alt 26-1-6 rdl.

Vagn Boberg Nielsen (Næstvedegnens Lokalhistoriske Arkiv): Han var værtshusholder i Hellig Trefolighedsgade (Vinhusgade) og kirkeværge ved Sct. Peder Kirke i Næstved i 17 år frem til sin død i 1783. Hans kone fortsatte forretningen efter hans død.
Ligsten i Sct. Peder Kirkes nordre sideskib eller sidekor (fra bog): "Hans Peter Hammer, Borger i Næstved i 23 Aar og Kirkeværge til St. Peders Kirke i 17 Aar, født 18. Febr. 1733, død 14 Aug. 1783, og hans Hustru Anna Margrethe Hammer, født 1726 og død 16. Maj 1789."

Det har tidligere været antaget at Margaretha Marie Hammer (21784) gift med skoleholder Jens Sandrue i Fuglebjerg var en datter. Hun er dog ikke nævnt i skiftet efter Hans Peter Hammers enke Anna Margaretha Nielsdatter i 1789, så det kan hun ikke have været. Margaretha Marie er muligvis lillesøster til Hans Peter Hammer - måske en anden familierelation.

FarMor
(Hans Hammer)
ÆgteskabBørn
30.12.1760 - Anna Margaretha Nielsdatter 1761 - Karen Kirstine Hammer
1763 - Karen Hammer
1765 - Marthe Marie Hammer

Hans Peter Hammer
* 18.02.1733
† 14.08.1783
(Hans Hammer)
-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anna Margaretha Nielsdatter

DatoStedKilde
Født :1726--
Død :16.05.1789Næstved-
Begravet :19.05.1789Sct. Peder Kirke, NæstvedKilde

Alt.navn : Anna Margaretha Hammer
Stilling : Værtshusholder

Adresse : Hellig Trefoldighedsgade, Sct. Peder sogn, Næstved
Noter : I skiftet efter hendes første mand i 1760 er hun skrevet som Anna Margretha Nielsdatter. Hendes lavværge var da en Peder Nielsen. Ved hendes efterfølgende trolovelsen var en Peder Nielsen også forlover. Er den Peder Nielsen en bror til hende.

Vagn Boberg Nielsen: (Næstvedegnens Lokalhistoriske Arkiv): Hun fortsatte værtshuset i Hellig Trefodlighedsgade (Vinhusgade) efter mandens død i 1783.

Ved folketællingen 1787 var hun fortsat værtshusholderske - med 1 tjenestekarl og 3 tjenestepiger. Hos hende boede også en brordattersøn Andreas Tomesen på 11 år.

Ligsten i Sct. Peder Kirkes nordre sideskib eller sidekor (fra bog): "Hans Peter Hammer, Borger i Næstved i 23 Aar og Kirkeværge til St. Peders Kirke i 17 Aar, født 18. Febr. 1733, død 14 Aug. 1783, og hans Hustru Anna Margrethe Hammer, født 1726 og død 16. Maj 1789."

Skiftet efter hende den 16. maj 1789 under Næstved byfoged, folie 115a.
Arvinger var den næsten samtidigt afdøde datter Marthe Maries børn:
1) Anne Margrethe Kragh, 6 år
2) Hans Peter Kragh 5 år
3) Jens Nicolai Kragh 4 år
4) Bendix Andresen Kragh, 2 år
5) Wilhelmine Lovise Kragh 6 uger.
"De eneste i deres moders sted tage arv efter mad. Hammer".
Boet vurderedes til 2.153 rdl.

FarMor
(Niels)
ÆgteskabBørn
- Nicolai Friderich Gylling -
30.12.1760 - Hans Peter Hammer 1761 - Karen Kirstine Hammer
1763 - Karen Hammer
1765 - Marthe Marie Hammer

Anna Margaretha Nielsdatter
* 1726
† 16.05.1789
(Niels)
-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Nicolai Friderich Gylling

DatoStedKilde
Død :Før 23.05.1760Næstved-
Begravet :28.05.1760Sct. Peder Kirke, NæstvedKilde

Stilling : Værtshusmand

Adresse : Næstved
Noter : Kilde: Bodil Madsen, Vordingborg - 2012. Skifte efter ham i Næstved Byfogeds protokol den 23. maj 1760. Han havde ingen livsarvinger og man vidste ikke noget om en halvbror, som var ved Invaliderne i Fladstrand.
Næstved Byfoged SP, folie 621b (AO, ops. 629).

Skifteprotokollen, Næstved byfoged, folie 621b (AO, ops. 629).
Registrerings og vurderingsforretning den 23. maj 1760 / Skifte den 23. august 1760 efter Nicolay Friderich Gylling i Næstved.
Enke: Anna Margretha Nielsdatter - med lavværge Peder Nielsen.
Arvingerne var ubekendte for skifteretten; men enken angav følgende:
1) En halvbror Peter Graah, som måtte være død for længe siden, da man ikke havde hørt fra ham i mange år.
2) En halvbror "ved Invaliderne i Fladstrand".
Sr. Anders Kragh blev af øvrigheden beskikket som kurator for arvingerne.
Vurderingsmænd: Christian Thomasen og Peder Holgersen.
Løsøret blev vurderet til 62 rdl.
Huset, der var på 10 fag til gården og 4 fag tværhus vurderedes til 140 rdl.
Blandt fordringerne:
Magistraten på Sct. Peders kirkes vegne, en obligation på 120 rdl. Obligationen var udstedt i 1759 med pant i "min mig nu tilhørende Gaard", beliggende på byens Hellig Trefoldighedsgade imellem vinhandler Sr. Niels Lynges gård på den østre og Ole Jensen bødkers gård på den vestre side; 10 fag hus med portrummet ud til gaden og kælder under de 5 fag. I gården 2 længer på 12 fag. I gården en stensat brønd.
Underskud i boet på 6 rdl.

ÆgteskabBørn
- Anna Margaretha Nielsdatter -

Nicolai Friderich Gylling
-
† Før 23.05.1760

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anita Pedersen

Alt.navn : Anita Christensen

Adresse : Skive
Noter : Kontakt pr. e-mali 20-1-2007.

FarMor
Harry Alfred Pedersen

Anita Pedersen
-
-
Harry Alfred Pedersen
-
† Omk 1997

-
-
Arne Pedersen
* Omk 1918
† 1997


Kirstine Frandsen
* Omk 1922
† 1992
-
--
-

- - -

- - -

Karl Frandsen
- - -
Johanne Larsen
- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Karen Andersdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1761(Olstrup, Ulse sogn)-
Død :Før 1796(Skoverup, Ulse sogn)-
Konfirmeret :1777Ulse Kirke-

Stilling : Madmoder

Adresse : Skoverup, Ulse sogn
Noter : Hun er muligbvis konfirmeret 1776 i Ulse, 16 år gammel.
Hun er muligvis datter af Anders Jensen i Olstrup, Ulse sogn.

FarMor
Anders JensenMette Nielsdatter
ÆgteskabBørn
15.05.1780 - Jens Larsen 1782 - Ane Jensdatter
10.10.1784 - Peder Jensen
28.01.1787 - Anders Larsen Omk 1787 - Kirsten Andersdatter
Omk 1790 - Sophie Andersdatter
1793 - Mette Andersdatter

Karen Andersdatter
* Omk 1761
† Før 1796
Anders Jensen
* Omk 1720
† Eft 1801
Mette Nielsdatter
* Omk 1727
† Eft 1787

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Jens Larsen

DatoStedKilde
Født :Omk 1749--
Død :11.1786Skoverup, Ulse sogn-
Begravet :12.11.1786Ulse KirkeKilde

Stilling : Gårdmand

Adresse : Skoverup, Ulse sogn
Noter : Han er muligvis konfirmeret i Ulse 1767, 16 år gammel.

ÆgteskabBørn
15.05.1780 - Karen Andersdatter 1782 - Ane Jensdatter
10.10.1784 - Peder Jensen

Jens Larsen
* Omk 1749
† 11.1786

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Peder Jensen

DatoStedKilde
Født :10.10.1784Skoverup, Ulse sogn-

FarMor
Jens LarsenKaren Andersdatter

Peder Jensen
* 10.10.1784
-
Jens Larsen
* Omk 1749
† 11.1786
Karen Andersdatter
* Omk 1761
† Før 1796

-
--
-Anders Jensen
* Omk 1720
† Eft 1801


Mette Nielsdatter
* Omk 1727
† Eft 1787

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anders Larsen

DatoStedKilde
Født :Omk 1755--
Død :-(Skoverup, Ulse sogn)-

Stilling : Gårdmand

Adresse : Skoverup, Ulse sogn

ÆgteskabBørn
28.01.1787 - Karen Andersdatter Omk 1787 - Kirsten Andersdatter
Omk 1790 - Sophie Andersdatter
1793 - Mette Andersdatter
28.03.1796 - Maren Hansdatter 1797 - Anne Andersdatter

Anders Larsen
* Omk 1755
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Kirsten Andersdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1787(Skoverup, Ulse sogn)-

FarMor
Anders LarsenKaren Andersdatter

Kirsten Andersdatter
* Omk 1787
-
Anders Larsen
* Omk 1755
-
Karen Andersdatter
* Omk 1761
† Før 1796

-
--
-Anders Jensen
* Omk 1720
† Eft 1801


Mette Nielsdatter
* Omk 1727
† Eft 1787

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Sophie Andersdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1790(Skoverup, Ulse sogn)-

FarMor
Anders LarsenKaren Andersdatter

Sophie Andersdatter
* Omk 1790
-
Anders Larsen
* Omk 1755
-
Karen Andersdatter
* Omk 1761
† Før 1796

-
--
-Anders Jensen
* Omk 1720
† Eft 1801


Mette Nielsdatter
* Omk 1727
† Eft 1787

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Mette Andersdatter

DatoStedKilde
Født :1793Skoverup, Ulse sogn-
Døbt :29.09.1793Ulse Kirke-

FarMor
Anders LarsenKaren Andersdatter

Mette Andersdatter
* 1793
-
Anders Larsen
* Omk 1755
-
Karen Andersdatter
* Omk 1761
† Før 1796

-
--
-Anders Jensen
* Omk 1720
† Eft 1801


Mette Nielsdatter
* Omk 1727
† Eft 1787

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anne Andersdatter

DatoStedKilde
Født :1797Skoverup, Ulse sogn-
Døbt :12.03.1797Ulse KirkeKilde

FarMor
Anders LarsenMaren Hansdatter

Anne Andersdatter
* 1797
-
Anders Larsen
* Omk 1755
-
Maren Hansdatter
* Omk 1774
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Maren Hansdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1774--
Død :-(Skoverup, Ulse sogn)-

Adresse : Skoverup, Ulse sogn
Noter : Hun var af Nielstrup ved trolovelsen 1796, muligvis datter af forloveren Hans Andersen.

ÆgteskabBørn
28.03.1796 - Anders Larsen 1797 - Anne Andersdatter

Maren Hansdatter
* Omk 1774
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Thine Maria Pedersen

DatoStedKilde
Født :06.08.1868Tårup sogn, Fjends herred, Viborg amt-

FarMor
Hans PedersenAne Sofie Larsen

Thine Maria Pedersen
* 06.08.1868
-
Hans Pedersen
* 19.12.1839
† Eft 1911
Ane Sofie Larsen
* 03.02.1849
† Eft 1911
Peder Johannesen
* 10.10.1817
† Eft 1866


Ellen Cathrine Hansdatter
* 1814
-Lars Nielsen
* 11.12.1809
† 25.09.1879


Kirsten Olsdatter
* 08.03.1819
† 16.01.1876
Johannes Hansen
* 26.04.1785 - † 10.10.1865
Maren Povelsdatter
* 30.08.1792 - † 05.02.1833

Hans Nielsen
- - † Før 1834
Kirsten Hansdatter
* Omk 1775 - † Eft 1845

Niels Rasmussen
* 1774 - † 11.10.1856
Ane Jensdatter
* 1782 - † 12.05.1838

Ole Pedersen
* 1768 - † 05.09.1830
Sidse Jensdatter
* 1783 - † 26.05.1874

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Kirsten Sophie Pedersen

DatoStedKilde
Født :Omk 1871Tårup sogn, Fjends herred, Viborg amt-

FarMor
Hans PedersenAne Sofie Larsen

Kirsten Sophie Pedersen
* Omk 1871
-
Hans Pedersen
* 19.12.1839
† Eft 1911
Ane Sofie Larsen
* 03.02.1849
† Eft 1911
Peder Johannesen
* 10.10.1817
† Eft 1866


Ellen Cathrine Hansdatter
* 1814
-Lars Nielsen
* 11.12.1809
† 25.09.1879


Kirsten Olsdatter
* 08.03.1819
† 16.01.1876
Johannes Hansen
* 26.04.1785 - † 10.10.1865
Maren Povelsdatter
* 30.08.1792 - † 05.02.1833

Hans Nielsen
- - † Før 1834
Kirsten Hansdatter
* Omk 1775 - † Eft 1845

Niels Rasmussen
* 1774 - † 11.10.1856
Ane Jensdatter
* 1782 - † 12.05.1838

Ole Pedersen
* 1768 - † 05.09.1830
Sidse Jensdatter
* 1783 - † 26.05.1874

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Edel Kathrine Pedersen

DatoStedKilde
Født :Omk 1873Tårup sogn, Fjends herred, Viborg amt-

FarMor
Hans PedersenAne Sofie Larsen

Edel Kathrine Pedersen
* Omk 1873
-
Hans Pedersen
* 19.12.1839
† Eft 1911
Ane Sofie Larsen
* 03.02.1849
† Eft 1911
Peder Johannesen
* 10.10.1817
† Eft 1866


Ellen Cathrine Hansdatter
* 1814
-Lars Nielsen
* 11.12.1809
† 25.09.1879


Kirsten Olsdatter
* 08.03.1819
† 16.01.1876
Johannes Hansen
* 26.04.1785 - † 10.10.1865
Maren Povelsdatter
* 30.08.1792 - † 05.02.1833

Hans Nielsen
- - † Før 1834
Kirsten Hansdatter
* Omk 1775 - † Eft 1845

Niels Rasmussen
* 1774 - † 11.10.1856
Ane Jensdatter
* 1782 - † 12.05.1838

Ole Pedersen
* 1768 - † 05.09.1830
Sidse Jensdatter
* 1783 - † 26.05.1874

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Maren Kirstine Pedersen

DatoStedKilde
Født :Omk 1877Tårup sogn, Fjends herred, Viborg amt-

FarMor
Hans PedersenAne Sofie Larsen

Maren Kirstine Pedersen
* Omk 1877
-
Hans Pedersen
* 19.12.1839
† Eft 1911
Ane Sofie Larsen
* 03.02.1849
† Eft 1911
Peder Johannesen
* 10.10.1817
† Eft 1866


Ellen Cathrine Hansdatter
* 1814
-Lars Nielsen
* 11.12.1809
† 25.09.1879


Kirsten Olsdatter
* 08.03.1819
† 16.01.1876
Johannes Hansen
* 26.04.1785 - † 10.10.1865
Maren Povelsdatter
* 30.08.1792 - † 05.02.1833

Hans Nielsen
- - † Før 1834
Kirsten Hansdatter
* Omk 1775 - † Eft 1845

Niels Rasmussen
* 1774 - † 11.10.1856
Ane Jensdatter
* 1782 - † 12.05.1838

Ole Pedersen
* 1768 - † 05.09.1830
Sidse Jensdatter
* 1783 - † 26.05.1874

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Hans Nielsen

DatoStedKilde
Død :Før 1834Eskildstrup, Kongsted sogn-

Stilling : Gårdmand

Adresse : Eskildstrup, Kongsted sogn
Noter : Kilde: Datteren Ellen Cathrines konfirmation 1828.

Hans Nielsen gmd i Eskildstrup, 24 Jun 1821, pg 102 103
WIFE: Kirsten Hansdtr
CH: Hans Hansen 20
Niels Hansen 16
Anders Hansen 14
Peder Hansen 11
Rasmus Hansen 10
Ellen Cathrine Hansdtr 8
WIFE.FADER: Hans Frandsen inds i Eskildstrup
guard: Hans Jensen gmd i Tingerup?
[Lystrup gods, Praesto - skifteprotokol; Book 1 1800-1850; FHL film 41306]

ÆgteskabBørn
- Kirsten Hansdatter 1814 - Ellen Cathrine Hansdatter

Hans Nielsen
-
† Før 1834

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Peder Olsen

DatoStedKilde
Født :1798Ambæk, Jungshoved sogn-
Døbt :06.05.1798Jungshoved KirkeKilde
Død :Eft 1850(Eskildstrup, Kongsted sogn)-
Konfirmeret :1813Snesere Kirke-

Stilling : Gårdmand

Adresse : Eskildstrup, Kongsted sogn
Noter : Kilde: Folketællingen 1834.
I 1837 var han forlover for broderen Jens.
Han er født i Ambæk, Jungshoved sogn - og ikke i Snesere sogn som angivet i folketællingerne.

FarMor
Ole PedersenKirstine Hansdatter
ÆgteskabBørn
28.11.1824 - Kirsten Hansdatter -
- Ane Rasmusdatter Omk 1847 - Maren Kirstine Pedersen

Peder Olsen
* 1798
† Eft 1850
Ole Pedersen
* 1769
† 17.05.1833
Kirstine Hansdatter
* 1776
† 07.04.1856
Peder Hansen
* Omk 1737
† 1780


Karen Pedersdatter
* Omk 1743
† 05.1805Hans Olsen Kock
* Omk 1741
† 10.1804


Cidse Pedersdatter
* 1749
† 14.09.1829

- - -

- - -


- - -

- - -

Ole Jensen Koch
* Omk 1701 - † Eft 1769
Karen Nielsdatter
* Omk 1706 - † 03.05.1750

Peder Lauridsen Klandt
* 01.1712 - † Før 01.06.1767
Maren Larsdatter
* Omk 1713 - † Før 04.12.1763

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Ane Rasmusdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1816Allerslev sogn-
Død :-(Eskildstrup, Kongsted sogn)-

Adresse : Eskildstrup, Kongsted sogn
Noter : Kilde: Folketællingen 1850.

ÆgteskabBørn
- Peder Olsen Omk 1847 - Maren Kirstine Pedersen

Ane Rasmusdatter
* Omk 1816
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Maren Kirstine Pedersen

DatoStedKilde
Født :Omk 1847(Eskildstrup, Kongsted sogn)-

FarMor
Peder OlsenAne Rasmusdatter

Maren Kirstine Pedersen
* Omk 1847
-
Peder Olsen
* 1798
† Eft 1850
Ane Rasmusdatter
* Omk 1816
-
Ole Pedersen
* 1769
† 17.05.1833


Kirstine Hansdatter
* 1776
† 07.04.1856
-
--
-
Peder Hansen
* Omk 1737 - † 1780
Karen Pedersdatter
* Omk 1743 - † 05.1805

Hans Olsen Kock
* Omk 1741 - † 10.1804
Cidse Pedersdatter
* 1749 - † 14.09.1829


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Karen Jensdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1748--
Død :1814Hyllede, Kongsted sogn-
Begravet :25.03.1814Kongsted KirkeKilde

Adresse : Hyllede, Kongsted sogn
Noter : Ved folketællingen 1787 havde hun og manden et opfostringsbarn Peder Christian på 1 år.

Karen Jensdtr i Hyllede, 19 Mar 1814, pg 59 68
2HUSB: Lars Olsen gmd
CH: Rasmus Pedersen 38 inds i Hyllede bye
Ane Pedersdtr 36 = Niels Ibsen hmd i Hyllede bye
Peder Hansen 34 tiene i Soeholm
Kirsten Hansdtr 32 hiemme
[Lystrup gods, Praesto - skifteprotokol; Book 1 1800-1850; FHL film 41306]

ÆgteskabBørn
14.05.1775 - Peder Rasmussen 1776 - Rasmus Pedersen
1778 - Anna Pedersdatter
11.07.1779 - Hans Jensen Omk 1780 - Peder Hansen
Omk 1782 - Kirsten Hansdatter
- Lars Olsen -

Karen Jensdatter
* Omk 1748
† 1814

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Hans Jensen

DatoStedKilde
Født :Omk 1749--
Død :Eft 1787Hyllede, Kongsted sogn-

Stilling : Gårdmand

Adresse : Hyllede, Kongsted sogn

ÆgteskabBørn
11.07.1779 - Karen Jensdatter Omk 1780 - Peder Hansen
Omk 1782 - Kirsten Hansdatter

Hans Jensen
* Omk 1749
† Eft 1787

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Lars Olsen

DatoStedKilde
Født :Omk 1760--
Død :12.04.1817Hyllede, Kongsted sogn-
Begravet :20.04.1817Kongsted KirkeKilde

Stilling : Gårdmand

Adresse : Hyllede, Kongsted sogn
Noter : Lars Olsen gmd i Hyllede, 28 Apr 1817, pg 73 86
2WIFE: Ane Cathrine Jacobsdtr (=2. Rasmus Rasmussen )
1WIFE: Karen Jensdtr (dod 5 Jun 1816)
STEPCH: 1 son & 2 dau
signed by: Rasmus Rasmussen, Jens Christensen, Simon Svendsen
wgd: Peder Jacobsen gmd i Orup
[Lystrup gods, Praesto - skifteprotokol; Book 1 1800-1850; FHL film 41306]

ÆgteskabBørn
- Karen Jensdatter -
- Ane Cathrine Jacobsdatter -

Lars Olsen
* Omk 1760
† 12.04.1817

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Ane Cathrine Jacobsdatter

DatoStedKilde
Død :Eft 1817(Hyllede, Kongsted sogn)-

Adresse : Hyllede, Kongsted sogn

ÆgteskabBørn
- Lars Olsen -
- Rasmus Rasmussen -

Ane Cathrine Jacobsdatter
-
† Eft 1817

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Peder Rasmussen

DatoStedKilde
Død :Før 07.1779Hyllede, Kongsted sogn-

Stilling : Gårdmand

Adresse : Hyllede, Kongsted sogn
Noter : Ved trolovelsen i 1775 var han ungkarl i Hyllede.
Hans død og begravelse er ikke fundet i Kongsted kirkebog.

ÆgteskabBørn
14.05.1775 - Karen Jensdatter 1776 - Rasmus Pedersen
1778 - Anna Pedersdatter

Peder Rasmussen
-
† Før 07.1779

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Rasmus Pedersen

DatoStedKilde
Født :1776Hyllede, Kongsted sogn-
Døbt :08.04.1776Kongsted KirkeKilde
Død :-(Hyllede, Kongsted sogn)-

Stilling : Indsidder

Noter : Ved folketælllingen 1801 var han hjemme hos moderen og stedfaderen i Hyllede. Han var da gevorben soldat.
Han er nævnt i skiftet efter moderen i 1814. Han var da 38 år gammel og indsidder i Hyllede.

FarMor
Peder RasmussenKaren Jensdatter

Rasmus Pedersen
* 1776
-
Peder Rasmussen
-
† Før 07.1779
Karen Jensdatter
* Omk 1748
† 1814

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Reinhold Zerbin

Noter : Kilde: Thomas Jørgensen.

ÆgteskabBørn
- Christa Martha Louise Hildegard Strödick -

Reinhold Zerbin
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Peder Hansen

DatoStedKilde
Født :Omk 1780(Hyllede, Kongsted sogn)-

Noter : Han er nævnt i skiftet efter moderen i 1814. Han var da 34 år gammel og tjente på Søholm.

FarMor
Hans JensenKaren Jensdatter

Peder Hansen
* Omk 1780
-
Hans Jensen
* Omk 1749
† Eft 1787
Karen Jensdatter
* Omk 1748
† 1814

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Rasmus Rasmussen

DatoStedKilde
Død :-(Hyllede, Kongsted sogn)-

ÆgteskabBørn
- Ane Cathrine Jacobsdatter -

Rasmus Rasmussen
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017