Clara Alvilda Benedicte Krag-Juel-Vind-Frijs

DatoStedKilde
Født :1855--
Død :1925--

Stilling : Komtesse til Frijsenborg

ÆgteskabBørn
- Frederik Theodor Blixen-Finecke 25.07.1886 - Bror Frederik Blixen-Finecke
- - Agnes Blixen-Finecke

Clara Alvilda Benedicte Krag-Juel-Vind-Frijs
* 1855
† 1925

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Agnes Blixen-Finecke

FarMor
Frederik Theodor Blixen-FineckeClara Alvilda Benedicte Krag-Juel-Vind-Frijs
ÆgteskabBørn
- Carl Clarence von Rosen -

Agnes Blixen-Finecke
-
-
Frederik Theodor Blixen-Finecke
* 1847
† 1919
Clara Alvilda Benedicte Krag-Juel-Vind-Frijs
* 1855
† 1925
Carl Frederik Axel Bror Blixen-Finecke
-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Carl Clarence von Rosen

DatoStedKilde
Født :1867--
Død :1955--

ÆgteskabBørn
- Agnes Blixen-Finecke -

Carl Clarence von Rosen
* 1867
† 1955

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Carl Frederik Axel Bror Blixen-Finecke

Noter : Carl Frederik arvede Dallund, Näsbyholm og godser i Pommern; de pommerske godser solgt 1847.

ÆgteskabBørn
? 1847 - Frederik Theodor Blixen-Finecke

Carl Frederik Axel Bror Blixen-Finecke
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Viggo de Neergaard

DatoStedKilde
Født :1881--
Død :1965--

Stilling : Godsejer

Noter : Godsejer, Valdemarskilde, Charlottedal, Lille Frederikslund.

ÆgteskabBørn
- Inger Benedicte Dinesen -

Viggo de Neergaard
* 1881
† 1965

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Knud Dahl

DatoStedKilde
Født :1876--
Død :1945--

Stilling : Godsejer

Adresse : Sandbjerg

ÆgteskabBørn
- Ellen Alvilde Dinesen -

Knud Dahl
* 1876
† 1945

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Jonna Marie Lindhart

DatoStedKilde
Født :1902Århus-
Død :14.01.2006Hillerød-

FarMor
Vincentz Charles LindhardtTheodora Elisa von Bülow
ÆgteskabBørn
- Thomas Fasti Dinesen -

Jonna Marie Lindhart
* 1902
† 14.01.2006
Vincentz Charles Lindhardt
* 1850
† 1922
Theodora Elisa von Bülow
* 1860
† 1934

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Thyra Valborg von Haffner

DatoStedKilde
Født :24.07.1821--

Adresse : Frijsenborg

FarMor
Johan Wolfgang Reinholdt von HaffnerAnna Margrethe Kaasbøl

Thyra Valborg von Haffner
* 24.07.1821
-
Johan Wolfgang Reinholdt von Haffner
* 24.01.1770
† 12.08.1829
Anna Margrethe Kaasbøl
* 22.06.1789
† 22.07.1849
Reinhold Jacob Haffner
* 21.12.1734
† 05.11.1806


Vibeke Margrethe Wildenrath
* 18.02.1744
† 09.05.1817
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Hans Christophersen Vrang

DatoStedKilde
Født :-(Remkolde, Sværdborg sogn)-
Død :1708Remkolde, Sværdborg sogn-

Stilling : Gårdmand og tredingsfoged

Adresse : Gård nr. 2 (1688 matr.), Remkolde, Sværdborg sogn
Noter : Oplysninger fra Vagn Boberg Nielsen, 2007. Fra Stensby Birks tingbog november 1731, folie 848b. Her også nævnt en datter - halvsøster til Jacob Hansen Vrang.
Oplysninger fra Birthe Eis Grøndahl.
I 1671 er han - "Hans Vrang" - nævnt som vurderingsmand ved skiftet efter Hans Nielsen i Stuby.
Han er nævnt i skiftet efter moderen i 1680. Han var da i Remkolde.
I 1680 er han nævnt i skiftet efter søsteren Marens mand Rasmus Pedersen i Remkolde. Han var da i Remkolde.
I forbindelse med faderens død overtog han dennes gård (nr. 2 i 1688 matriklen).

Skifteprotokollen, Vordingborg rytterdistrikt, folie 283a-296a. Skifte den 27. november 1708 efter gårdmand og tredingsfoged Hans Christophersen Vrang i Remkolde.
Enke: Birgitte Clausdatter - med lavværge kgl. majestæts herredsfoged i Hammer herred Sr. Jacob Gad.
Arvinger - hans børn sine 2 første koner:
- med den 1. kone, Bodil Hansdatter:
1) Maren Hansdatter, gift med Rasmus Laursen i ejendomshuset - under gården - i Remkolde.
- med den 2. kone, Karen Jacobsdatter:
2) Jacob Hansen, 25 år gammel, tjenende Rasmus Mortensen i Svindinge.
3) Bodil Hansdatter, 21 år gammel, tjenende Rasmus Jørgensen i Neder Vindinge.
4) Anna Hansdatter, omkring 19 år gammel, tjenende Mogens Madsen i Kastrup.
På de umyndiges vegne som nære venner og pårørende Peder Hansen Smed i Ornebjerg og Rasmus Mortensen i Svindinge.
Skifteforvalter: Ridefoged over Vordingborg og Jungshoved amter Giert Villumsen.
Vurderingsmænd: Niels Pedersen Skovfoged og Knud Hansen ? begge i Lundby.
Hans Vrang havde både en fæste- og en ejendomsgård (5-1-2 td. Hartkorn).
Boet vurderet til 554 rdl.
Blandt udgiftsposterne / kreditorerne:
Sr. Anders Andersen i Vordingborg.
Afgifter for ejendommen til det høje herskab efter afregning fra 1. maj 1689 til 1. maj 1708. Under pkt. 4, folie 288a er nævnt at sønnen "Peder Hansens Gaard".
Fæstegårdens og ejendommens brøstfældighed - begge meget slet forfaldne- 129 rdl. og 67 rdl.
Indestående børnegods / mødrende arv for afdødes børn Jacob Hansen, Anna Hansdatter og Bodil Hansdatter.
Jacob Hansen, tjenesteløn.
Peder Simonsen, tjenesteløn.
Maren "Rasmussen", tjenesteløn.
Jens Jørgensen, tjenesteløn.
Svogeren Jens Nielsen Bunde i Lundby, lånte penge til begravelsen og forstrækning til kgl. skatter - samt andre poster.
Degnen Ole Madsen, for 2 degnetraver.
Sergent Hans Hendrich.
Sr. Jochum Lorentzen handelsmand i Vordingborg.
Sr. Christen Erichsen handelsmand i Vordingborg.
Sr. Peder Børring i Vordingborg.
Corfiz Laursen i Vordingborg.
Borgmester Mauritz Mortensen i Korsør.
Elisabeth salig Ole Hemmingsens i Hellevad Mølle, lånte penge.
Søren Top væver i Kastelev?, for arbejde.
Peder Simonsen landsoldat, lånte penge.
Simon Jacobsen, for lånehavre og resterende tjenesteløn.
Jens Olsen Aagensen landsoldat tjenende i Sallerup på egne og medsøskendes vegne og fremlagde to tingsvindeskøder af Hammer herredsting udstedt den 16. Januar 1665 og den 21. Januar 1678; lydende begge på 6 skæpper ejendomsjord, som Jens Olsen Aagesen og hans søskendes far Ole Hansen Aagesen i Stuby, sig skal have købt ("til forhandlet") af Anders Jyde (Anders Rasmussen Jyde) i Remkolde samt Peder Nielsen tidligere rådmand i Vordingborg og Jørgen Nielsen herredsskriver i Hammer herred af den ejendomsjord, som Hans Vrang i Remkolde skal have haft i brug kaldet den østerste Ålekisteager 3 skæpper og ?-ager 3 skæpper. Hans Vrang skulle have brugt den jord i 16 år. Jorden havde nu Jens Aagensen og Sr. Peder Børring i Vordingborg. Dom af 26. juli 1700 ved Hammer herredsting sag mod? Karen salig Ole Aagesens for 16 års afgifter, skatter og landgilde for 6½ skæppe land. Der er mange sider om den sag.
Ole Mogensen Skrædder i Neder Vindinge, for en haf tøndeland ager jord og engbund - nævnt i forbindelse med salig Anders Jyde ejendom på Remkolde marker. Ole Skrædder sagde at han havde købt det af Ole Jensen, Espen Rasmussen og Hans Tydsk i Ornebjerg, der alle 3 er døde.
Rytterbonde Jens Hemmingsen i Snertinge på egne og medsøskendes vegne samt salig Hemming Hansens børn og arvinger i Sværdborg påstod ligeledes at have del i noget ejendomsjord på Remkolde mark, som havde tilhørt deres salig far. Peder Pedersen i Over Vindinge, der for kort tid siden var rejst til København skulle have noget om det i sine gemmer.
Christopher Hammer i Kalvehave på sine medsøskendes vegne for noget jord som deres salig far Peder Hammer, tidligere ridefoged ved Vordingborg slot, skal være berettiget til.
Jørgen Nielsen i Hellevads Mølle fremlagde et skøde udgivet af Ole Laursen Svan barnefødt i Vordingborg, daværende korporal under hr. Baron og obrist Schoihs? Regiment på 9½ tøndeland jord af Anders Jydes ejendom, dateret Kønggårde den 11. marts 1696 - læst på Hammer herredsting den 16. dito.
Konsumtionsforvalter Peder Nielsen i Vordingborg forklarede noget om sagen.
Boets udgifter opgjort til 804 rdl.
Underskud i boet
Nævnt en svoger Rasmus Hansen, der sammen med sønnen Jacob Hansen havde fået afdødes klæder.
Nævnt en svoger Jacob Laursen.
Nævnt Philip Jacobi.
Gårdene skulle overtages af Niels Andrisen Vrang, der var trolovet med enken.

Bemærkning: Omtalen af sønnen Peder Hansens gård ikke forstået - hvorfor er Peder Hansen ikke nævnt som arving? Var han død uden arvinger?
Bemærkning: Ikke alt vedrørende ejendomsjorden er forstået.
Skiftet, 2016: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=129878&side=286

FarMor
Christopher RasmussenBodil Hansdatter
ÆgteskabBørn
- Bodil Hansdatter Omk 1667 - Peder Hansen
Omk 1674 - Jens Hansen
Omk 1677 - Maren Hansdatter
- Karen Jacobsdatter Omk 1682 - Jacob Hansen Vrang
Omk 1689 - Anna Hansdadtter
- Birgitte Clausdatter -

Hans Christophersen Vrang
-
† 1708
Christopher Rasmussen
-
† Før 08.02.1696
Bodil Hansdatter
-
† Før 27.05.1680

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Christiane Sophie Gøring

DatoStedKilde
Født :Omk 1783(Næstved)-

Noter : Ved folketællingen 1801 boede hun hos mosteren Inger Christine Jacobsen i Næstved.

FarMor
Hans Dideric GøringMaria Catrine Jacobsen

Christiane Sophie Gøring
* Omk 1783
-
Hans Dideric Gøring
* 1744
† 1793
Maria Catrine Jacobsen
* 1750
† 1792
? Gøring
-
† Eft 1749


Anna Maria Skinkel
* 1722
† 1772Johannes Jacobsen
* Omk 1710
† 27.08.1761


Anna Cathrine Bernhoft
* 16.10.1723
† 07.11.1755

- - -

- - -

Rudolph von Schinkel
- - -

- - -

Jacob Olsen
* 1684 - † 02.07.1762
Inger Joensdatter
* Omk 1682 - † 01.1763

Mentz Bernhoft
* Omk 1690 - † 1720
Johanne Martinsdatter Ravn
* Omk 1695 - † 1734

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Christian Ludvig Klingenberg

DatoStedKilde
Født :Omk 1799--
Død :Eft 1834(Løvegaard, Gjerslev sogn, Løve herred)-

Stilling : Proprietær

Adresse : Løvegaard, Gjerslev sogn, Løve herred

ÆgteskabBørn
- Maria Augusta Dinesen Omk 1827 - Ulrikke Lovise Augusta Klingenberg
Omk 1831 - Lovise Christiane Klingenberg

Christian Ludvig Klingenberg
* Omk 1799
† Eft 1834

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Ulrikke Lovise Augusta Klingenberg

DatoStedKilde
Født :Omk 1827(Løvegaard, Gjerslev sogn, Løve herred)-

FarMor
Christian Ludvig KlingenbergMaria Augusta Dinesen

Ulrikke Lovise Augusta Klingenberg
* Omk 1827
-
Christian Ludvig Klingenberg
* Omk 1799
† Eft 1834
Maria Augusta Dinesen
* 20.05.1806
† 12.09.1877

-
--
-Jens Kraft Dinesen
* 29.01.1768
† 29.08.1827


Johanne Ulrica Birgitte Christine Gøring
* 1774
-

- - -

- - -


- - -

- - -

Anders Dinesen
- - -
Severine Dorothea Kraft
* 1749 - † 1810

Hans Dideric Gøring
* 1744 - † 1793
Maria Catrine Jacobsen
* 1750 - † 1792

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Lovise Christiane Klingenberg

DatoStedKilde
Født :Omk 1831(Løvegaard, Gjerslev sogn, Løve herred)-

FarMor
Christian Ludvig KlingenbergMaria Augusta Dinesen

Lovise Christiane Klingenberg
* Omk 1831
-
Christian Ludvig Klingenberg
* Omk 1799
† Eft 1834
Maria Augusta Dinesen
* 20.05.1806
† 12.09.1877

-
--
-Jens Kraft Dinesen
* 29.01.1768
† 29.08.1827


Johanne Ulrica Birgitte Christine Gøring
* 1774
-

- - -

- - -


- - -

- - -

Anders Dinesen
- - -
Severine Dorothea Kraft
* 1749 - † 1810

Hans Dideric Gøring
* 1744 - † 1793
Maria Catrine Jacobsen
* 1750 - † 1792

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Sophie Jacobine Neergaard

DatoStedKilde
Født :16.05.1810Høstemark, Mou sogn, Aalborg amt-
Død :23.11.1857København-
Begravet :-Ørslev Kirke, Løve herred-

Adresse : Kragerupgård, Ørslev sogn

FarMor
Johan Michael de NeergaardMargrethe Grotum Møller
ÆgteskabBørn
04.04.1829 - Anders Didrich Dinesen Omk 1830 - Jens Kraft Jacob Sophus Dinesen
Omk 1832 - Johan Wilhelm Ulrik Peter Dinesen
Omk 1835 - Marius Jacob Neergaard Dinesen

Sophie Jacobine Neergaard
* 16.05.1810
† 23.11.1857
Johan Michael de Neergaard
* 1784
† 08.09.1837
Margrethe Grotum Møller
* 23.06.1786
-
Johan Thomas Neergaard
* 17.04.1745
-


Anna Joachimine Qvistgaard
* 18.08.1750
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Marius Jacob Neergaard Dinesen

DatoStedKilde
Født :Omk 1835(Kragerupgård, Ørslev sogn)-

FarMor
Anders Didrich DinesenSophie Jacobine Neergaard

Marius Jacob Neergaard Dinesen
* Omk 1835
-
Anders Didrich Dinesen
* 05.09.1798
† 12.06.1840
Sophie Jacobine Neergaard
* 16.05.1810
† 23.11.1857
Jens Kraft Dinesen
* 29.01.1768
† 29.08.1827


Johanne Ulrica Birgitte Christine Gøring
* 1774
-Johan Michael de Neergaard
* 1784
† 08.09.1837


Margrethe Grotum Møller
* 23.06.1786
-
Anders Dinesen
- - -
Severine Dorothea Kraft
* 1749 - † 1810

Hans Dideric Gøring
* 1744 - † 1793
Maria Catrine Jacobsen
* 1750 - † 1792

Johan Thomas Neergaard
* 17.04.1745 - -
Anna Joachimine Qvistgaard
* 18.08.1750 - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Friderica Elisabeth Gøring

DatoStedKilde
Født :1776Næstved-
Døbt :19.01.1776Sct. Peders Kirke, NæstvedKilde

Alt.navn : Friderica Elisabeth Giørring

Noter : Ved folketællingen 1801 boede hun hos søsteren Ulrica og hendes mand Jens Kraft Dinesen i København.

FarMor
Hans Dideric GøringMaria Catrine Jacobsen

Friderica Elisabeth Gøring
* 1776
-
Hans Dideric Gøring
* 1744
† 1793
Maria Catrine Jacobsen
* 1750
† 1792
? Gøring
-
† Eft 1749


Anna Maria Skinkel
* 1722
† 1772Johannes Jacobsen
* Omk 1710
† 27.08.1761


Anna Cathrine Bernhoft
* 16.10.1723
† 07.11.1755

- - -

- - -

Rudolph von Schinkel
- - -

- - -

Jacob Olsen
* 1684 - † 02.07.1762
Inger Joensdatter
* Omk 1682 - † 01.1763

Mentz Bernhoft
* Omk 1690 - † 1720
Johanne Martinsdatter Ravn
* Omk 1695 - † 1734

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Jens Kraft Jacob Sophus Dinesen

DatoStedKilde
Født :Omk 1830(Kragerupgård, Ørslev sogn)-

FarMor
Anders Didrich DinesenSophie Jacobine Neergaard

Jens Kraft Jacob Sophus Dinesen
* Omk 1830
-
Anders Didrich Dinesen
* 05.09.1798
† 12.06.1840
Sophie Jacobine Neergaard
* 16.05.1810
† 23.11.1857
Jens Kraft Dinesen
* 29.01.1768
† 29.08.1827


Johanne Ulrica Birgitte Christine Gøring
* 1774
-Johan Michael de Neergaard
* 1784
† 08.09.1837


Margrethe Grotum Møller
* 23.06.1786
-
Anders Dinesen
- - -
Severine Dorothea Kraft
* 1749 - † 1810

Hans Dideric Gøring
* 1744 - † 1793
Maria Catrine Jacobsen
* 1750 - † 1792

Johan Thomas Neergaard
* 17.04.1745 - -
Anna Joachimine Qvistgaard
* 18.08.1750 - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Johan Wilhelm Ulrik Peter Dinesen

DatoStedKilde
Født :Omk 1832(Kragerupgård, Ørslev sogn)-

FarMor
Anders Didrich DinesenSophie Jacobine Neergaard

Johan Wilhelm Ulrik Peter Dinesen
* Omk 1832
-
Anders Didrich Dinesen
* 05.09.1798
† 12.06.1840
Sophie Jacobine Neergaard
* 16.05.1810
† 23.11.1857
Jens Kraft Dinesen
* 29.01.1768
† 29.08.1827


Johanne Ulrica Birgitte Christine Gøring
* 1774
-Johan Michael de Neergaard
* 1784
† 08.09.1837


Margrethe Grotum Møller
* 23.06.1786
-
Anders Dinesen
- - -
Severine Dorothea Kraft
* 1749 - † 1810

Hans Dideric Gøring
* 1744 - † 1793
Maria Catrine Jacobsen
* 1750 - † 1792

Johan Thomas Neergaard
* 17.04.1745 - -
Anna Joachimine Qvistgaard
* 18.08.1750 - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Caspar Adolph Gøring

DatoStedKilde
Født :1780Næstved-
Døbt :08.11.1780Sct. Peders Kirke, NæstvedKilde

FarMor
Hans Dideric GøringMaria Catrine Jacobsen

Caspar Adolph Gøring
* 1780
-
Hans Dideric Gøring
* 1744
† 1793
Maria Catrine Jacobsen
* 1750
† 1792
? Gøring
-
† Eft 1749


Anna Maria Skinkel
* 1722
† 1772Johannes Jacobsen
* Omk 1710
† 27.08.1761


Anna Cathrine Bernhoft
* 16.10.1723
† 07.11.1755

- - -

- - -

Rudolph von Schinkel
- - -

- - -

Jacob Olsen
* 1684 - † 02.07.1762
Inger Joensdatter
* Omk 1682 - † 01.1763

Mentz Bernhoft
* Omk 1690 - † 1720
Johanne Martinsdatter Ravn
* Omk 1695 - † 1734

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Mentz Bernhoft

DatoStedKilde
Født :Omk 1690--
Død :1720Næstved-

Stilling : Konsumptionsforpagter

Adresse : Næstved

FarMor
Jens Andersen BernhofMaren Olsdatter
ÆgteskabBørn
- Johanne Martinsdatter Ravn 16.10.1723 - Anna Cathrine Bernhoft

Mentz Bernhoft
* Omk 1690
† 1720
Jens Andersen Bernhof
* 1629
† 1696
Maren Olsdatter
* Omk 1665
† Eft 1701
Anders Hansen Bernhoft
-
-


Kirsten Mogendatter Herdal
-
-Oluf Mentzen Darre
* 08.11.1636
† 20.01.1693


Helle Andersdatter
-
† 18.04.1676

- - -

- - -


- - -

- - -

Mentz Christophersen Darre
* 30.09.1598 - † 15.12.1657
Maren Pedersdatter Schjelderup
* 19.02.1610 - † 02.01.1683


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Johanne Martinsdatter Ravn

DatoStedKilde
Født :Omk 1695--
Død :1734Næstved-

ÆgteskabBørn
- Mentz Bernhoft 16.10.1723 - Anna Cathrine Bernhoft
- N. J. Frick -

Johanne Martinsdatter Ravn
* Omk 1695
† 1734

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

N. J. Frick

DatoStedKilde
Død :Eft 1734(Næstved)-

Stilling : Konsumptionsforpagter

Noter : Der er Frick-familie i Køge.

ÆgteskabBørn
- Johanne Martinsdatter Ravn -

N. J. Frick
-
† Eft 1734

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

? Gøring

DatoStedKilde
Død :Eft 1749--

Stilling : Kaptajn

Noter : Kilde: Sønnen Hans Diderics dåb i 1744 - da boende i Grevensvænge, Rønnebæk sogn.
Ved datteren Catharina Elisabeths dåb i 1745 var hans ældste datter fadder.

ÆgteskabBørn
- Anna Maria Skinkel Omk 1741 - Margrethe Elisabeth Giøring
1744 - Hans Dideric Gøring
1745 - Catharina Elisabeth Gøring
1749 - Johanna Frederica Göring

? Gøring
-
† Eft 1749

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Catharina Elisabeth Gøring

DatoStedKilde
Født :1745Grevensvænge, Rønnebæk sogn-
Døbt :02.08.1745Rønnebæk Kirke-
Død :Eft 1801(Skælskør)-

FarMor
? GøringAnna Maria Skinkel
ÆgteskabBørn
23.04.1777 - Johan Theodor Henrich von Krüger Omk 1778 - Johanne Christiane Lovise Krüger

Catharina Elisabeth Gøring
* 1745
† Eft 1801
? Gøring
-
† Eft 1749
Anna Maria Skinkel
* 1722
† 1772

-
--
-Rudolph von Schinkel
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -

Steen til Bækkeskov Schinkel
* 1652 - † 1711

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Johan Michael de Neergaard

DatoStedKilde
Født :1784Tølløse Slot-
Død :08.09.1837Vive sogn, Hindsted herred-

FarMor
Johan Thomas NeergaardAnna Joachimine Qvistgaard
ÆgteskabBørn
- Margrethe Grotum Møller 16.05.1810 - Sophie Jacobine Neergaard

Johan Michael de Neergaard
* 1784
† 08.09.1837
Johan Thomas Neergaard
* 17.04.1745
-
Anna Joachimine Qvistgaard
* 18.08.1750
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Margrethe Grotum Møller

DatoStedKilde
Født :23.06.1786Als-

ÆgteskabBørn
- Johan Michael de Neergaard 16.05.1810 - Sophie Jacobine Neergaard

Margrethe Grotum Møller
* 23.06.1786
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Johan Thomas Neergaard

DatoStedKilde
Født :17.04.1745Ringsted Kloster-

ÆgteskabBørn
- Anna Joachimine Qvistgaard 1784 - Johan Michael de Neergaard

Johan Thomas Neergaard
* 17.04.1745
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anna Joachimine Qvistgaard

DatoStedKilde
Født :18.08.1750--

ÆgteskabBørn
- Johan Thomas Neergaard 1784 - Johan Michael de Neergaard

Anna Joachimine Qvistgaard
* 18.08.1750
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Kirsten Hansdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1702Skovhuse, Øster Egesborg sogn-
Død :05.1756Gederød, Allerslev sogn-
Begravet :16.05.1756Allerslev KirkeKilde

Adresse : Kræmmervængegården, Øster Egesborg sogn / Gederød, Allerslev sogn
Noter : Hun er nævnt i skiftet efter moderen i februar 1716. Hun var da 13 år gammel og var hjemme hos faderen i Skovhuse.
Hun er nævnt i skiftet efter faderen i 1721. Hun var da gift med Jacob Jørgensen i Kræmmervænget.
Problemer med alder i forhold til datteren Anne Lisbet, der skal være født omkring 1711. Enten er datteren født senere eller hun er datter af en tidligere kone til manden Jacob Jørgensen.

Kendte bopæle: Øster Egesborg sogn / Allerslev, Allerslev sogn / Gederød, Allerslev sogn.

FarMor
Hans OlufsenAnne Hansdatter
ÆgteskabBørn
- Jacob Jørgensen Omk 1711 - Anne Lisbet Jacobsdatter
01.1723 - Christian Jacobsen
1724 - Christian Jacobsen
1726 - Niels Jacobsen
16.02.1746 - Peder Madsen -

Kirsten Hansdatter
* Omk 1702
† 05.1756
Hans Olufsen
* Omk 1665
† 1721
Anne Hansdatter
-
† Før 02.1716
Oluf Hansen
* Omk 1639
† 02.1727


Kirsten Pedersdatter
-
† 1699Hans Olsen
-
† 1710


Kirsten Sørensdatter
-
† 1724
(Hans)
- - -

- - -

(Peder)
- - -
Merete Lauritsdatter
- - † 1675


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anne Hansdatter

DatoStedKilde
Født :-(Tolstrup, Øster Egesborg sogn)-
Død :Før 02.1716Skovhuse, Øster Egesborg sogn-

Adresse : Skovhuse, Øster Egesborg sogn
Noter : Oplysninger fra Arne Henriksen i korrespondence med Holger Munk. Skiftet efter hende i 1716. Overskud i boet på 447-1-0 rdl.

Skifteprotokollen, Vordingborg rytterdistrikt, folie 779a-782b. Skifte den 15. februar 1716 efter Anne Hansdatter i Skovhuse.
Enkemand: Gårdmand Hans Olsen.
Arvinger - fællesbørnene:
1) Hans Hansen, 19 år gammel, tjenende Jørgen Clausen i Stensby Mølle.
2) Peder Hansen, 16 år gammel, tjenende Hr. Simon Smertz´ enke i Øster Egesborg.
3) Kirsten Hansdatter, 13 år gammel, hjemme hos faderen.
4) Morten Hansen, 11 år gammel, hjemme hos faderen.
5) Birte Hansdatter, 8 år gammel, hjemme hos faderen.
Lavværge: Hans Laursen Fyhn i Skovhuse og Peder Boesen i Røstofte begge gift med søstre til afdøde. Gregorius Hansen i Tolstrup, der er den afdødes bror.
Skifteforvalter: Ridefoged Hans Clausen Kirchman (Chirchman).
Vurderingsmænd: Skov- og tredingsfoged Niels Jensen i Stensby og tredingsfoged Jacob Jørgensen i Stårby.
Boet vurderet til 708 rdl.
Blandt udgiftsposterne / kreditorerne:
Jochum Lorentzen i Vordingborg.
Boets udgifter opgjort til 261 rdl.
Boets overskud opgjort til 447 rdl.

2016: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=129880&side=290

Skiftet skal gennemgås: Kirsten Hansdatters alder - Jacob Jørgensen i Stårby; er han hendes kommende mand? Er Kirsten Hansdatters og Jacobs Jørgensens datter Anne Lisbeth Jacobsdatter en fællesdatter (er for gammel)?

FarMor
Hans OlsenKirsten Sørensdatter
ÆgteskabBørn
Før 1696 - Hans Olufsen Omk 1696 - Hans Hansen
Omk 1699 - Peder Hansen
Omk 1702 - Kirsten Hansdatter
Omk 1704 - Morten Hansen
Omk 1707 - Birthe Hansdatter

Anne Hansdatter
-
† Før 02.1716
Hans Olsen
-
† 1710
Kirsten Sørensdatter
-
† 1724

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017