Johann Ehrhardt Hermann

DatoStedKilde
Født :Omk 1675--
Død :03.08.1734Skælskør-
Begravet :08.1734Skælskør KirkeKilde

Alt.navn : Johan Bager, Erhardt Bager
Stilling : Bager, overformynder i Skælskør
Ref. : LSL 902

Adresse : Skælskør
Noter : I skiftet efter første kone i 1725 underskrev han sig "Johann Ehrhardt Hermann". I skiftet efter den 3. kone underskrev han sig "Johann Erhardt Bager".

I 1717 var han fadder til konens brordatter, Anne Kirstine Henrichsdatter Prams og Frederich Pedersen Hobroes søn Henrich i Lundforlund.
I 1729 var "Johan Erharts Hustrue" (Elisabeth Jacobsdatter Loss) af Skælskør gudmor til Hans Jacobsen Langes søn Jacob i Korsør.
I 1729 var han fadder til svogeren Friderich Looses søn Hans Jacob i Korsør.
Han blev begravet i den bedste jord.
Skifteprotokollen, Skælskør byfoged, skifte nummer 78, folie 446 B - 459 A (egen affotografering: billedfil SH102728 ff).

Registrerings- og vurderingforretning den 18. august 1734 / skiftet sluttet den 17. marts 1735 efter Johan Erhart Hermann, forrige overformynder i Skælskør (mange stavemåder).
Arvinger:
1) En datter Anne Kirstine Erhartsdatter, gift med Hans Hansen Møller, boende ved Odense "Skib Huus" i Fyn.
2) En datter Anne Marie Erhartsdatter, gift med Jens Paulsen Muurmester borger og indvåner i Skælskør.
3) En datter Anne Catrine Johan Erhartsdatter, 7 år gammel, værende hos sin svoger forbemeldte Jens Poulsen Muurmester.
Formynder for datteren Anne Catrine: Morbroderen Mons. Frederich Loss, Klokker i Korsør.
Jens Poulsen Muurmester fremlagde en kontrakt dateret 28. september 1733 / tinglæst den 5. oktober mellem ham og hans afdøde svigerfar. Ifølge den overlod Johan Erhart Herman formedelst alderdom og skrøbelighed hus og husholdning til Jens Poulsen Muurmester.
Den afdødes gård var beliggende imellem Peder Olsens på den østre og købmand Sr. Jørgen Røers iboende gård på den vestre side.
Nævnt indestående børnepenge og arvegods efter hans "mellemste" hustru Kirsten Kieldsdatter. Nævnt skifte efter hans sidste hustru Elisabeth Jacobsdatter Loss af 28. april 1733. Johan Erhart skulle have sit ophold hos datteren og svigersønnen indtil han døde.
Blandt det registrerede var meget fint tøj. Det højest vurderede var en hvid klædeskjol med 36 store sølvknapper, vurdering 10 rdl. En hvid "Kiedevest til forskrefne kiole med 36 ? Sølf Knapper", vurdering 4 rdl.
Boet vurderet til 696 rdl. Boets overskud opgjort til 263 rdl.
Langt og spændende skifte.

ÆgteskabBørn
21.10.1705 - Chatarina Christensdatter Pram Før 02.01.1707 - Anne Kirstine Johansdatter
1709 - Anne Maria Dorothea Erhardsdatter
18.07.1725 - Kirstine Kieldsdatter 12.07.1726 - Dødfødt søn
02.1727 - Elisabeth Jacobsdatter Loss 24.10.1727 - Ane Cathrine Erhardsdatter

Johann Ehrhardt Hermann
* Omk 1675
† 03.08.1734

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Chatarina Christensdatter Pram

DatoStedKilde
Født :Omk 1658(Risingegaard, Flødstrup sogn, Fyn)-
Død :12.1724Skælskør-
Begravet :23.12.1724Skælskør KirkeKilde

Stilling : Matrone
Ref. : LSL 903

Adresse : Skælskør
Noter : Ved skiftet efter hendes første mand i 1704 var hendes bror Hendrich lavværge for hende.
Hun er muligvis født på Risinge, hvor hendes ca. 8 år yngre bror Hendrich fødtes i 1666.
Ved sin død i 1724 angives hun at være 66 år gammel - altså født omkring 1658. Det betyder at hun var omkring 51 år ved yngste barns fødsel! Hun er formentlig født lidt senere end 1658.
I 1695 er hun nævnt som fadder til broderen Hendrichs datter Kirstine. Hun var altså på det tidspunkt i Skælskør - muligvis boende hos broderen.

Skifteprotokollen, Skælskør byfoged, skifte nummer 42, folie 234 B - 247 A.
Skifte den 21. marts 1725 efter Catrine Christensdatter Pram, som boede og døde i Skælskør.
Enkemand: Johan Ehrhard Herman, bager og borger.
Arvinger - fællesbørnene:
1) Anne Kirstine Hermandsdatter, 18 år gammel.
2) Anne Marie Hermandsdatter, 16 år gammel.
Ved skiftet mødte - Christen/Christian Hansen på egne og medsøskendes vejne - Lorentz Arf fra Søgaard. Johan Erhart Bager nævnt som Christian Hansens stedfar.
Gården den salig kone iboede var beliggende her udi Skælskør i Brogaden på den nordre side Algade imellem byfogeden Sr. Hans Nielsen Stub iboende gård på den vestre side og Peder Olsens gård på den østre side med tilliggende gårdsrum og haveplads.
Nævnt jord i marken.
Tjenestepige Mette Poulsdatter (½ års løn tilgode, 3-2-0 rdl.) og tjenestepige Zidsel Hansdatter (½ års løn tilgode, 2 rdl.).
Boet vurderet til 976 rdl. Boets overskud opgjort til 753 rdl. Begge døtre blev hver tillagt 200 rdl. i mødrende arv.

FarMor
Christen Rasmussen PramKirsten Hendrichsdatter
ÆgteskabBørn
11.03.1696 - Hans Christiansen Bager Før 06.01.1697 - Christen Hansen Bager
1698 - Thrine Kirstine Hansdatter
1700 - Andreas Hansen
1702 - Johannes Hansen
21.10.1705 - Johann Ehrhardt Hermann Før 02.01.1707 - Anne Kirstine Johansdatter
1709 - Anne Maria Dorothea Erhardsdatter

Chatarina Christensdatter Pram
* Omk 1658
† 12.1724
Christen Rasmussen Pram
-
† Eft 1666
Kirsten Hendrichsdatter
-
† Eft 1666
(Rasmus Pram)
-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Kirstine Kieldsdatter

DatoStedKilde
Født :1695--
Død :13.07.1726Skælskør-
Begravet :15.07.1726Skælskør KirkeKilde

Adresse : Skælskør
Noter : Hun døde i barselsseng den 13. juli 1726; 31 år og 3 uger gammel. Hun er ikke døbt i Skælskør i 1695.

Skifteprotokollen, Skælskør byfoged, skifte nummer 46, folie 265b - 275a.
Skifte påbegyndt den 30. oktober 1726 og afsluttet den 8. januar 1727 efter Bager Johan Erhart Herremands hustru Kirsten Kieldsdatter i Skælskør.
Indkaldelsen til skiftet var læst på Sjællandfars landsting den 7. august 1726.
Arvinger: Ved skiftemødet den 30. oktober var de ubekendte. Senere nævnt:
Afdødes 10 fader- og moderløse søskende - repræsenteret af farbroderen Jørgen Andersen Krass (repræsenteret af Johan Jæger).
Ved skiftesamlingen den 30. oktober var ingen arvinger overværende. På deres vegne deltog efter øvrighedens befaling Jacob Joensen, borger og indvåner i Skælskør.
Vurderingsmænd: Niels Olsen og Claus Danielsen, begge borgere i Skælskør.
Boet vurderet til 633 rdl. Heraf udgjorde gårdens værdi 300 rdl. gården lå imellem byfogeden Hans Nielsen Stubs gård på den vestre side og Peder Olsens gård på den østre side med tilliggende gårdrum og haveplads. Rum der er nævnt: Dagligstuen, sengekammeret, rytterkammeret ud til gaden, kammeret ud til gården, køkkenet, bryggerset, et lille kammer ved køkkenet (med 4 senge opslagne af brædder), spisekammeret, sigtekammeret. Herefter nævnes gården med loft og kælder.
Af det registrerede var et urværk i sengekammeret.
Blandt boets indtægter var en obligation udgivet af Johan Philip Bagers enke på 53 rdl.
Blandt boets kreditorer:
Niels Stub ved sin bror Peder Stub - lånte penge m.m. ca. 200 rdl.
Lorenz Petersen fordrede 20 rdl - for abebtaling af Diderich Fæsters jord i Møllemarken.
Sr. Niels Bentzen i Sorø ved sig. Laurs Rasmussen ved en missive 250 rdl.
Sr. Peder Christensen i Skælskør for det hus i Skælskør som Johan Erhart har fået af vagtmester Waltz, underobristløjtnant i Rampes kompagni i Skælskør (også nævnt Morten Nielsen Kusk). - 33 rdl. Huset var købt til Johan Erharts ældste datter Anne Kirstine.
Jacob Pedersen i Flensborg - 12 rdl.
Berent Stub i Slagelse for sørgeklæder m.m.
Reserveret til Johan Erharts egen begravelse - 30 rdl.
Et års tjenesteløn til en karl - 13-2-0 rdl.
Et års tjenesteløn til en pige - 6-4-0 rdl.
Samlede udgifter: 631 rdl.
Boets overskud opgjort til 1-4-7 rdl.

FarMor
(Kield Andersen)
ÆgteskabBørn
18.07.1725 - Johann Ehrhardt Hermann 12.07.1726 - Dødfødt søn

Kirstine Kieldsdatter
* 1695
† 13.07.1726
(Kield Andersen)
-
-

-
-
(Anders)
-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Dødfødt søn

DatoStedKilde
Født :12.07.1726Skælskør-
Død :12.07.1726Skælskør-
Begravet :15.07.1726Skælskør KirkeKilde

FarMor
Johann Ehrhardt HermannKirstine Kieldsdatter

Dødfødt søn
* 12.07.1726
† 12.07.1726
Johann Ehrhardt Hermann
* Omk 1675
† 03.08.1734
Kirstine Kieldsdatter
* 1695
† 13.07.1726

-
--
-(Kield Andersen)
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -

(Anders)
- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Ane Cathrine Erhardsdatter

DatoStedKilde
Født :24.10.1727Skælskør-
Døbt :1727Skælskør KirkeKilde
Død :Eft 1746(Ringsted)-
Konfirmeret :05.04.1744Skælskør KirkeKilde

Alt.navn : Ane Cathrine Johan Erhartsdatter

Noter : Hun er nævnt i skiftet efter faderen i 1734. Hun var da 7 år gammel og var hos sin svoger Jens Poulsen Muurmester (og moster Anne Marie).
Hun er nævnt i skiftet efter moderen i 1732. Hun var da 5 år gammel.
Hun blev viet i Jens Muurmesters hus i 1746.

FarMor
Johann Ehrhardt HermannElisabeth Jacobsdatter Loss
ÆgteskabBørn
05.08.1746 - Hans Andersen Knoblew -

Ane Cathrine Erhardsdatter
* 24.10.1727
† Eft 1746
Johann Ehrhardt Hermann
* Omk 1675
† 03.08.1734
Elisabeth Jacobsdatter Loss
* Omk 1681
† 19.11.1732

-
--
-Jacob Loss
* Omk 1655
† 03.1728-
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Sophia Amalia Jensdatter

DatoStedKilde
Født :01.10.1731Skælskør-
Døbt :1731Skælskør KirkeKilde
Konfirmeret :17.04.1746Skælskør KirkeKilde

Noter : Nævnt i skiftet efter moderen i 1753/54; hun var da 22 år gammel.

FarMor
Jens Poulsen MuurmesterAnne Maria Dorothea Erhardsdatter

Sophia Amalia Jensdatter
* 01.10.1731
-
Jens Poulsen Muurmester
* Omk 1700
† 04.02.1762
Anne Maria Dorothea Erhardsdatter
* 1709
† 13.11.1752
(Poul Muurmester)
-
--
-Johann Ehrhardt Hermann
* Omk 1675
† 03.08.1734


Chatarina Christensdatter Pram
* Omk 1658
† 12.1724

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Christen Rasmussen Pram
- - † Eft 1666
Kirsten Hendrichsdatter
- - † Eft 1666

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Johan Poul Jensen

DatoStedKilde
Født :07.01.1734Skælskør-
Døbt :1734Skælskør KirkeKilde
Død :19.02.1740Skælskør-
Begravet :02.1740Skælskør KirkeKilde

FarMor
Jens Poulsen MuurmesterAnne Maria Dorothea Erhardsdatter

Johan Poul Jensen
* 07.01.1734
† 19.02.1740
Jens Poulsen Muurmester
* Omk 1700
† 04.02.1762
Anne Maria Dorothea Erhardsdatter
* 1709
† 13.11.1752
(Poul Muurmester)
-
--
-Johann Ehrhardt Hermann
* Omk 1675
† 03.08.1734


Chatarina Christensdatter Pram
* Omk 1658
† 12.1724

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Christen Rasmussen Pram
- - † Eft 1666
Kirsten Hendrichsdatter
- - † Eft 1666

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anne Kirstine Johansdatter

DatoStedKilde
Født :Før 02.01.1707Skælskør-
Døbt :02.01.1707Skælskør KirkeKilde
Død :01.07.1750Skibhusene, Sct. Hans landsogn, Odense-
Begravet :05.07.1750Sct. Hans Kirke, Odense-

Alt.navn : Anne Kirstine Hermandsdatter, Anne Kirstine Erharts

Adresse : Skælskør / Stige, Lumby sogn, Fyn i 1726/27 / Skibhuse, Odense i 1734
Noter : Hun er nævnt i skiftet efter moderen i 1725. Hun var da 18 år gammel.
Hun og søsteren blev trolovede i faderens hus den 20 juli og copulerede i Skælskør kirke den 28. oktober 1725.
Hun er nævnt i skiftet efter mosteren Marie Christensdatter Pram i 1726/27. Hun var da gift med skipper Hans Hansen Møller, tidligere i Skælskør, nu i Stie "her i Fyhn". Stige, Lumby sogn.
Fra 1729 fik hun og manden børn i Skibhuse, Sct. Hans landsogn, Odense. Ført i ny fil i 2015.
Hun er nævnt i skiftet efter faderen i 1734. Hun var da gift med Hans Hansen Møller i "Odense Skib Huus I Fyhn".
Meget mere i ny fil i 2015.

FarMor
Johann Ehrhardt HermannChatarina Christensdatter Pram
ÆgteskabBørn
28.10.1725 - Hans Hansen Møller -

Anne Kirstine Johansdatter
* Før 02.01.1707
† 01.07.1750
Johann Ehrhardt Hermann
* Omk 1675
† 03.08.1734
Chatarina Christensdatter Pram
* Omk 1658
† 12.1724

-
--
-Christen Rasmussen Pram
-
† Eft 1666


Kirsten Hendrichsdatter
-
† Eft 1666

- - -

- - -


- - -

- - -

(Rasmus Pram)
- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Hans Christiansen Bager

DatoStedKilde
Født :1670--
Død :19.07.1703Skælskør-
Begravet :24.07.1703Skælskør KirkeKilde

Stilling : Bager

Adresse : Skælskør
Noter : Han blev begravet på Skælskør kirkegård - i den bedste jord med alle klokker.

Skifteprotokollen, Skælskør byfoged, skifte nummer 15, folie 198 A - 205 B:
Skifte den 24. april 1704 efter afgangen Hans Christiansen Bagger fordum borger og indvåner i Skælskør.
Enke: Cathrine Christensdatter - med lavværge hendes bror Hendrich Christensen Pram.
Arvinger - fællesbørnene:
1) Christen Hansen, 7 år gammel.
2) Andre Hansen, 3 år gammel.
3) Johannes Hansen, 2 år gammel.
På børnenes vegne: Christian Hansen Bagger (på folie 205 A er han nævnt som den afdødes far. Han var gift).
Gården som den salig mand iboede i Skælskør var beliggende i Brogaden på den nordre side Algaden vest vestre op til Christian Baggers iboende gård med tilliggende gårdsrum og haveplads strækkende sig ud tilover? Noret.
Boet vurderet til 359 rdl. Boets udgifter opgjort til 411 rdl.
Blandt kreditorerne var Christian Hansen Bagger med en fordring på 172 rdl. (han afstod en del af sin fordring) og Anders Hansen Aggersøe på sin hustru Anniche Michelsdatters vegne for børnegods 108 rdl (Hans Christiansen havde været værge for hende).

FarMor
Christian Hansen Bager
ÆgteskabBørn
- Trine Davidsdatter 1692 - Margrethe Hansdatter
11.03.1696 - Chatarina Christensdatter Pram Før 06.01.1697 - Christen Hansen Bager
1698 - Thrine Kirstine Hansdatter
1700 - Andreas Hansen
1702 - Johannes Hansen

Hans Christiansen Bager
* 1670
† 19.07.1703
Christian Hansen Bager
* Omk 1639
† 03.1718

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Andreas Hansen

DatoStedKilde
Født :1700Skælskør-
Døbt :29.08.1700Skælskør KirkeKilde
Død :14.04.1707Skælskør-
Begravet :17.04.1707Skælskør KirkeKilde

Noter : Nævnt i skiftet efter faderen i 1704; han var da 3 år gammel.

FarMor
Hans Christiansen BagerChatarina Christensdatter Pram

Andreas Hansen
* 1700
† 14.04.1707
Hans Christiansen Bager
* 1670
† 19.07.1703
Chatarina Christensdatter Pram
* Omk 1658
† 12.1724
Christian Hansen Bager
* Omk 1639
† 03.1718-
-Christen Rasmussen Pram
-
† Eft 1666


Kirsten Hendrichsdatter
-
† Eft 1666

- - -

- - -


- - -

- - -

(Rasmus Pram)
- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Christen Hansen Bager

DatoStedKilde
Født :Før 06.01.1697Skælskør-
Døbt :06.01.1697Skælskør KirkeKilde
Død :19.04.1735Skælskør-
Begravet :04.1735Skælskør KirkeKilde

Stilling : Bager

Adresse : Skælskør
Noter : Nævnt i skiftet efter faderen i 1704. Han var da 7 år gammel.
Nævnt i skiftet efter moderen i 1725.
Nævnt i skiftet efter mosteren Marie i 1726/27. Han boede da i Skælskør.
Født en datter Cathrine i 1733 i Skælskør. Moderen hed Marie Andersdatter (eller Andresdatter). Han er da nævnt som Christen Hansen Bager.
Han og konen har sandsynligvis en overgang boet et andet sted end i Skælskør. De er ikke gift i Skælskør. Hverken datteren Else eller sønnerne Hans Hendrik og Johannes, der er født omkring 1720-1724, er døbt i Skælskør.

Skifteprotokollen, Skælskør byfoged, skifte nummer 80, folie 462a.
Skifte den 20. maj 1735 efter Christen Hansen Bager i Skælskør.
Enke: Marie Andreasdatter Fass - med lavværge Rasmus Jacobsen, borger i Skælskør.
Arvinger - børnene:
1) Hans Hendrick, 14 år gammel.
2) Johannes, 10 år gammel.
3) Else Christensdatter, 16 år gammel.
4) Catrine Christensdatter, 1½ år gammel
Tilsynsværge for børnene: Jens Poulsen Muurmester.
Vurderingsmænd: Niels Olsen og Ifver Christensen, begge borgere i Skælskør.
Christen Hansen Bager og familie boede i et hus tilhørende Mad. Ellenore, salig Peder Lofterups.
Boet vurderet til 24 rdl.
Auktion afholdt den 22. september. Den indbragte 30 rdl.
Boets udgifter: 58 rdl. - altså et stort underskud i boet.

FarMor
Hans Christiansen BagerChatarina Christensdatter Pram
ÆgteskabBørn
- Marie Andreasdatter Faith Omk 1720 - Else Catrine Christensdatter
Omk 1721 - Hans Hendrik Christensen
Omk 1723 - Johannes Christensen Bager
28.11.1733 - Chatrine Christensdatter

Christen Hansen Bager
* Før 06.01.1697
† 19.04.1735
Hans Christiansen Bager
* 1670
† 19.07.1703
Chatarina Christensdatter Pram
* Omk 1658
† 12.1724
Christian Hansen Bager
* Omk 1639
† 03.1718-
-Christen Rasmussen Pram
-
† Eft 1666


Kirsten Hendrichsdatter
-
† Eft 1666

- - -

- - -


- - -

- - -

(Rasmus Pram)
- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Thrine Kirstine Hansdatter

DatoStedKilde
Født :1698Skælskør-
Døbt :07.08.1698Skælskør KirkeKilde
Død :10.1698Skælskør-
Begravet :27.10.1698SkælskørKilde

Noter : Hun er tilsyneladende opkaldt efter faderens første kone og sin mormor.

FarMor
Hans Christiansen BagerChatarina Christensdatter Pram

Thrine Kirstine Hansdatter
* 1698
† 10.1698
Hans Christiansen Bager
* 1670
† 19.07.1703
Chatarina Christensdatter Pram
* Omk 1658
† 12.1724
Christian Hansen Bager
* Omk 1639
† 03.1718-
-Christen Rasmussen Pram
-
† Eft 1666


Kirsten Hendrichsdatter
-
† Eft 1666

- - -

- - -


- - -

- - -

(Rasmus Pram)
- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Johannes Hansen

DatoStedKilde
Født :1702Skælskør-
Døbt :16.08.1702Skælskør KirkeKilde

Noter : Han er nævnt i skiftet efter faderen i 1704. Han var da 2 år gammel.

FarMor
Hans Christiansen BagerChatarina Christensdatter Pram

Johannes Hansen
* 1702
-
Hans Christiansen Bager
* 1670
† 19.07.1703
Chatarina Christensdatter Pram
* Omk 1658
† 12.1724
Christian Hansen Bager
* Omk 1639
† 03.1718-
-Christen Rasmussen Pram
-
† Eft 1666


Kirsten Hendrichsdatter
-
† Eft 1666

- - -

- - -


- - -

- - -

(Rasmus Pram)
- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Mette Pedersdatter Børring

DatoStedKilde
Født :-Kalvehave, Kalvehave sogn-
Død :Før 05.01.1688Skuderup, Øster Egesborg sogn-

Adresse : Skovhuse, Øster Egesborg sogn / Skuderup, Øster Egesborg sogn
Noter : Kilde: Vagn Boberg Nielsen, 2007. Arne Henriksen anfører at der er tvivl om de ældste 5 børns mor p.g.a. alderen - han gætter på at de kan være børn af en ældre søster til Mette.

Hun er nævnt i skiftet efter datteren Anne i 1682. Hun var da gift med Bertel Jensen i Skuderup.

Skifteprotokollen, Vordingborg rytterdistrikt, folie 434b-439b. Registrerings- og vurderingsforretning den 5. januar 1688 / skifte den 31. januar 1688 efter Mette Pedersdatter i Skuderup. Død efter lang tids svaghed.
Enkemand: Gårdmand Bertel Jensen.
Arvinger - afdødes børn:
- med hendes 1. mand, Anders Pedersen:
1) Rasmus Andersen, død, havde boet i Sageby. Hans børn:
a) Anders Rasmussen.
b) Peder Rasmussen.
c) Rasmus Rasmussen.
d) Maren Rasmusdatter
2) Bodil Andersdatter, gift med Jacob Danielsen i Øster Egesborg.
3) Birgitte Andersdatter, død, havde været gift med Anders Jensen i Fiskerhoved. Hendes børn:
a) Laurs Andersen.
b) Anders Andersen.
c) Morten Andersen.
d) Karen Andersdatter.
e) Ellen Andersdatter.
4) Maren Andersdatter, død, havde været gift med Hemming Danielsen i Allerslev. Hendes barn:
a) Anders Hemmingsen
5) Karen Andersdatter, død, havde været gift med Niels Nielsen Smed i Lunde/Linde? på Møn. Hendes børn:
a) Anders Nielsen.
b) Morten Nielsen.
c) Jens Nielsen.
d) Mads Nielsen.
e) Birgitte Nielsdatter
- med hendes 2. mand, Peder Jensen:
6) Ellen Pedersdatter, gift med Jens Madsen i Øster Egesborg.
7) Maren Pedersdatter.
- med hendes sidste mand, Bertel Jensen:
8) Anders Bertelsen, 19 år gammel.
På de 3 umyndiges vegne: Afdødes bror, Laurs Pedersen Børring i Langebæk Mølle. Jens Madsen i Øster Egesborg på sin hustrus og andre medarvingers vegne.
Skifteforvalter: Ridefoged Giert Villumsen.
Vurderingsmænd: Jens Povelsen i Skovhuse, Hans Jeppesen i Stensby, Jacob Olsen i Kræmmevænge og Jens Hansen i Stavreby
Blandt det vurderede var 2 ejendomsjorde på Skovhuse mark. Efter skifte efter Niels Væver i Stensby dateret 8. december 1682, takseret til 264 rdl.
Tilgodehavende:
Anders Jyde i Skuderup, lånte penge
Anders Muus i Skuderup, lånte penge
Jens Bruus i Skuderup, lånte penge
Jep Jensen i Skuderup, lånte penge
Simon Hansen i Stårby, lånte penge
Anders Jensen i Fiskerhoved, lånte penge
Boet vurderet til 781 rdl.
Blandt udgiftsposterne / kreditorerne:
Peiter Fisker i Ornebjerg
Laurids Pedersen Børring i Langebæk Mølle, indestående børnegods for hans afdøde bror Morten Pedersens børn efter skifte dateret Langebæk Mølle 3. august 1687. Nævnt Karen Mortensdatter, 1/3 af hendes fædrende og mødrende arv. Nævnt at Bertel Jensen var gift med Morten Møllers søster. Kapital 232 rdl. plus renter.
Indestående børnegods efter salig Niels Væver i Stensby efter skifte den 8. december 1682 til Bodil Mortensdatter, mødrende og fædrene arv. Farbror og overformynder for Bodil Mortensdatter: Laurs Peder Børring.
Anders Bertelsen, Bertel Jensens søn - tilfalden arv efter sin halvbror Morten Pedersen og forstrækning til sin far.
Peder Jensen Tærsker på Vordingborg slot.
Sr. Hendrich Hejn i Skuderup
Villum Bojesen på Lekkende
Tjenestekarl Rasmus Nielsen her på gården
Tjenestepige Bodil Madsdatter, tjenesteløn
Tobaksbinder Hans Nielsen i København
Bertel Jensens egen begravelse lig konens, 30 rdl.
Boets udgifter opgjort til 785 rdl.
Boets overskud opgjort til 3 rdl.
Udlagt gods til:
Niels Andersen i Tolstrup
Jens Andersen i Hastrup
Jens Pedersen i Sønder Mern
Jep Pedersen i Bakkebølle
Laurs Pedersen i Teglstrup
Michel Bendtsen i Sønder Mern
Laurs Jyde i Mern
Rasmus Svendsen i Mern.

Mere i ny fil i 2016.

FarMor
Peder Jensen BørringMaren Mortensdatter
ÆgteskabBørn
- Anders Pedersen - - Rasmus Andersen
- - Bodil Andersdatter
- - Birgitte Andersdatter
- - Maren Andersdatter
- - Karen Andersdatter
- Peder Jensen - - Anne Pedersdatter
- Bertel Jensen -

Mette Pedersdatter Børring
-
† Før 05.01.1688
Peder Jensen Børring
-
† Omk 1660
Maren Mortensdatter
-
† Før 1660

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anders Pedersen

DatoStedKilde
Død :Omk 1656Skovhuse, Øster Egesborg sogn-

Stilling : Gårdmand

Adresse : Skovhuse, Øster Egesborg sogn
Noter : Iflg. Vagn Boberg Nielsen (oplysninger fra Arne Henriksen i korrespondence med Holger Munk.) nævnt som fæster i Skovhuse i 1642.

ÆgteskabBørn
- Mette Pedersdatter Børring - - Rasmus Andersen
- - Bodil Andersdatter
- - Birgitte Andersdatter
- - Maren Andersdatter
- - Karen Andersdatter

Anders Pedersen
-
† Omk 1656

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Peder Jensen

DatoStedKilde
Død :Omk 1668Skovhuse, Øster Egesborg sogn-

Stilling : Gårdmand

Adresse : Skovhuse, Øster Egesborg sogn
Noter : Kilde: Vagn Boberg Nielsen, 2007.

FarMor
(Jens)
ÆgteskabBørn
- Mette Pedersdatter Børring - - Anne Pedersdatter

Peder Jensen
-
† Omk 1668
(Jens)
-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Bertel Jensen

DatoStedKilde
Død :1692Skuderup, Øster Egesborg sogn-

Stilling : Gårdmand

Adresse : Skovhuse, Øster Egesborg sogn / Gård nr. 3, Skuderup, Øster Egesborg sogn
Noter : Oplysninger fra Vagn Boberg Nielsen, 2007.

Skifteprotokollen, Vordingborg rytterdistrikt, folie 637-649. Skifte den 4. juli 1692 efter Bertel Jensen i Skuderup.
Enke: Karen Andersdatter - med lavværge og bror Søren Andersen i Langebæk.
Arvinger - afdødes børn:
- med hans "forrige" hustru:
1) Anders Bertelsen, død efter faderens død. Hans arvinger er 8 halvsøskende og deres børn (ikke nævnte ved navne).
- med denne sidste kvinde (enken):
2) Ellen Bertelsdatter, 3 år gammel.
3) Mette Bertelsdatter, i 2. år.
På Ellen og Mette Bertelsdatters vegne: Deres fars søsters mand Simon Hansen i Stårby og deres fars (deres halvbror) søn Anders Bertelsen med sin forrige hustru
Skifteforvalter: Ridefoged Giert Villumsen.
Vurderingsmænd: Jens Povelsen Skovfoged og Laurs Jensen begge i Skovhuse.
Boet vurderet til 364 rdl.
Blandt udgiftsposterne / kreditorerne:
Præsten Simon Smertz
Laurs Jyde i Mern for hans myndling Karen Mortensdatter fra Langebæk Mølle, mødrende arv, 10 rdl.
Rasmus Svendsens enke i Mern - ved Laurs Jyde - for resten af Karen Mortensdatters indestående fædrene og mødrende arv, 3 rdl.
Jens Andersen i Hastrup for indestående arv til Karen Mortensdatter, 14 rdl.
Niels Andersen i Tolstrup for indestående arv til Karen Mortensdatter, 15 rdl.
Enkens begravelse lig mandens, 30 rdl.
Hans Pedersen i København efter obligation af 28. juni 1690, 11 rdl.
Major Steen Schmichell? i Kalvehave ved kvartermester Lorentz Ta? For lånte penge og 1 læs hø, 6 rdl.
Søren Andersen, lånte penge, 10
Laurs Jensen i Skovhuse, 9 rdl.
Christopher Kinch i Vordingborg, 8 rdl.
Anders Jensen i ? for en hest, 3 rdl.
Claus Pedersen i Tolstrup, 8 rdl.
Villum Boye? På Lekkende, 2 rdl.
Jens Povelsen i Skovhuse, bl.a. for tiende
Jens Madsen tjenende Laurs Jyde i Mern for gammel tjenesteløn, 3 rdl.
Peder Jensen i Øster Egesborg på sin hustrus og hendes andre medarvingers vegne på hendes salig halvbrors Anders Bertelsens vegne
Karen salig Bertel Jensens (enken) for et sølvbæger som Anders af hende havde i pant . . .
Laurs Børring i Langebæk Mølle, 17 rdl.
Sig. Hendrich Hein for byens kvæg, der var optagne i dennes korn i 1688 og der havde gjort skade, 8 rdl.
Laurs Pedersen Børring i Langebæk Mølle på Bodil (Bold) Mortensdatters vegne, rente af 2 ejendomsjorde og mødrende arv tillagt på salig Niels Vævers skifte i Stensby den 8. december 1692. Nævnt Bodil Mortensdatters mand Peder Olsen i Viemose.
Jep Ibsen i Snesere - en dom fra Bårse herredsting den 4. august 1691, 12 rdl.
Hans Jørgensen i Nykøbing
Hans Hansen Smed i Skuderup for smedearbejde
Rasmus Albertsen i Skovhuse, bl.a. for kirketiende for 1687
Boets udgifter opgjort til 368 rdl.
Boets underskud opgjort til 3-1-12 rdl. rdl.

Yderst interessant skifte med mange detaljer.

Mere i ny fil i 2016.

ÆgteskabBørn
- Mette Pedersdatter Børring -
- Karen Andersdatter Omk 1689 - Ellen Bertelsdatter

Bertel Jensen
-
† 1692

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Elisabeth Jacobsdatter Loss

DatoStedKilde
Født :Omk 1681(Korsør)-
Død :19.11.1732Skælskør-
Begravet :11.1732Skælskør KirkeKilde

Adresse : Skælskør
Noter : I 1729 var hun gudmor til sin mands datter Ane Marie og mand Jens Poulsen Murmesters datter Ane Christine.
I 1729 var hun - "Johan Erharts Hustrue af Schiel[skør]" - gudmor til Hans Jacobsen Langes søn Jacob i Korsør.
Hun er nævnt i skiftet efter søsteren Susanne i 1731. Hun var da gift med Erhardt Bager i Skælskør.

Skifteprotokollen, Skælskør byfoged 1716-1736, folie 391b - 402b (AO, ops. 397). Skifte nr. 69. Registrerings- og vurderingsforretning den 11. december 1732 / skifte den 28. april 1733 efter Johan Erhart Hermann Bager og overformynders 3. hustru Elisabeth Jacobsdatter Loss i Skælskør.
Arvinger - en datter:
1) Anne Catrine Erhartsdatter, 5 år gammel.
Overværende ved registreringen på barnets vegne: Morbroderen mons. Friderich Loss, klokker i Korsør. Ved skiftet tillige af hans (faderens) svoger (er svigersøn) Jens Paulsen Murmester her i byen.
Vurderingsmænd: Christen Pedersen Flasch og Niels Olsen, begge borgere og indvånere i Skælskør.
Gården vurderet til 250 rdl.
Jord 7 steder i bymarken.
Samlet vurdering: 650 rdl.
Ved skiftet nævnt Johan Erhart Hermanns mellemste kone Kirsten Kieldsdatter.
Boets samlede udgifter: 104 rdl.
Overskud til delingen mellem enkemanden og datteren: 546 rdl.
Skiftet er bl.a. underskret egenhændigt af "Johann Erhardt Bager" og "Jens Povelsen".

FarMor
Jacob Loss
ÆgteskabBørn
02.1727 - Johann Ehrhardt Hermann 24.10.1727 - Ane Cathrine Erhardsdatter

Elisabeth Jacobsdatter Loss
* Omk 1681
† 19.11.1732
Jacob Loss
* Omk 1655
† 03.1728

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Rasmus Andersen

DatoStedKilde
Født :-(Skovhuse, Øster Egesborg sogn)-
Død :Før 04.1682Sageby, Mern sogn-

Adresse : Skovhuse, Øster Egesborg sogn / Sageby, Mern sogn
Noter : Gift omkring 1676. Boede i 1680 i Skovhuse. Død i Sageby omkring 1682.

Han var død ved skiftet efter søsteren Anne i april 1682.
Han er nævnt i skiftet efter moderen i 1688. Han var da død, havde boet i Sageby. Nævnt hans 4 børn.

FarMor
Anders PedersenMette Pedersdatter Børring
ÆgteskabBørn
? Omk 1677 - Anders Rasmussen
Omk 1678 - Maren Rasmusdatter
Omk 1679 - Peder Rasmussen
Omk 1681 - Rasmus Rasmussen

Rasmus Andersen
-
† Før 04.1682
Anders Pedersen
-
† Omk 1656
Mette Pedersdatter Børring
-
† Før 05.01.1688

-
--
-Peder Jensen Børring
-
† Omk 1660


Maren Mortensdatter
-
† Før 1660

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anders Rasmussen

DatoStedKilde
Født :Omk 1677Skovhuse, Øster Egesborg sogn-
Død :Eft 1706--

Noter : Han er nævnt i skiftet efter faderens halvsøster Anne Pedersdatter i april 1672. Han var da omkring 5 år gammel.
Han er nævnt i skiftet efter mormoderen i 1688.

FarMor
Rasmus Andersen

Anders Rasmussen
* Omk 1677
† Eft 1706
Rasmus Andersen
-
† Før 04.1682

-
-
Anders Pedersen
-
† Omk 1656


Mette Pedersdatter Børring
-
† Før 05.01.1688
-
--
-

- - -

- - -

Peder Jensen Børring
- - † Omk 1660
Maren Mortensdatter
- - † Før 1660


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Maren Rasmusdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1678Skovhuse, Øster Egesborg sogn-
Død :Eft 1706--

Noter : Hun er nævnt i skiftet efter faderens halvsøster Anne Pedersdatter i april 1672. Hun var da omkring 4 år gammel.
Hun er nævnt i skiftet efter mormoderen i 1688.
Tjente i 1706 provsten i Stubbekøbing.

FarMor
Rasmus Andersen

Maren Rasmusdatter
* Omk 1678
† Eft 1706
Rasmus Andersen
-
† Før 04.1682

-
-
Anders Pedersen
-
† Omk 1656


Mette Pedersdatter Børring
-
† Før 05.01.1688
-
--
-

- - -

- - -

Peder Jensen Børring
- - † Omk 1660
Maren Mortensdatter
- - † Før 1660


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Peder Rasmussen

DatoStedKilde
Født :Omk 1679Skovhuse, Øster Egesborg sogn-
Død :Eft 1706--

Noter : Han er nævnt i skiftet efter faderens halvsøster Anne Pedersdatter i april 1672. Han var da omkring 3 år gammel.
Han er nævnt i skiftet efter mormoderen i 1688.

FarMor
Rasmus Andersen

Peder Rasmussen
* Omk 1679
† Eft 1706
Rasmus Andersen
-
† Før 04.1682

-
-
Anders Pedersen
-
† Omk 1656


Mette Pedersdatter Børring
-
† Før 05.01.1688
-
--
-

- - -

- - -

Peder Jensen Børring
- - † Omk 1660
Maren Mortensdatter
- - † Før 1660


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Rasmus Rasmussen

DatoStedKilde
Født :Omk 1681Sageby, Mern sogn-
Død :Eft 1706--

Noter : Han er nævnt i skiftet efter faderens halvsøster Anne Pedersdatter i april 1672. Han var da omkring 3/4 år gammel.
Han er nævnt i skiftet efter mormoderen i 1688.

FarMor
Rasmus Andersen

Rasmus Rasmussen
* Omk 1681
† Eft 1706
Rasmus Andersen
-
† Før 04.1682

-
-
Anders Pedersen
-
† Omk 1656


Mette Pedersdatter Børring
-
† Før 05.01.1688
-
--
-

- - -

- - -

Peder Jensen Børring
- - † Omk 1660
Maren Mortensdatter
- - † Før 1660


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Bodil Andersdatter

DatoStedKilde
Født :-(Skovhuse, Øster Egesborg sogn)-
Død :Eft 1692(Øster Egesborg, Øster Egesborg sogn)-

Adresse : Øster Egesborg, Øster Egesborg sogn
Noter : Hun er nævnt i skiftet efter moderen i 1688. Hun var da gift med Jacob Danielsen i Øster Egesborg.

FarMor
Anders PedersenMette Pedersdatter Børring
ÆgteskabBørn
Omk 1672 - Jacob Danielsen -

Bodil Andersdatter
-
† Eft 1692
Anders Pedersen
-
† Omk 1656
Mette Pedersdatter Børring
-
† Før 05.01.1688

-
--
-Peder Jensen Børring
-
† Omk 1660


Maren Mortensdatter
-
† Før 1660

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Birgitte Andersdatter

DatoStedKilde
Født :-(Skovhuse, Øster Egesborg sogn)-
Død :Omk 1680(Borup Ladegård, Roholte sogn)-

Adresse : Fiskerhoved (Roholte sogn?) / Borup Ladegård
Noter : Oplysninger fra Arne Henriksen i korrespondence med Holger Munk. Død mellem 1679 og 1682. Der var 5 børn i ægteskabet med Anders Jensen, 3 drenge og 2 piger, af hvilke de 3 drenge alle var døde i 1706, de 2 allerede inden 1692, mens de 2 piger blev voksne og gifte, henholdsvis i Vester Egesborg og i Myrup.

Hun er nævnt i skiftet efter moderen i 1688. Hun var da havde været gift med Anders Jensen i Fiskerhoved. (Fiskerhoved er formentlig en nedlagt landsby i Roholte sogn - hvor Standegård er?)

Oplysning om at hun og manden havde boet i Borup Ladegård - men hvor er oplysningen fra?

FarMor
Anders PedersenMette Pedersdatter Børring
ÆgteskabBørn
Før 1672 - Anders Jensen Omk 1672 - Karen Andersdatter
Omk 1674 - Lars Andersen
Omk 1675 - Anders Andersen
Omk 1676 - Ellen Andersdatter
Omk 1679 - Morten Andersen

Birgitte Andersdatter
-
† Omk 1680
Anders Pedersen
-
† Omk 1656
Mette Pedersdatter Børring
-
† Før 05.01.1688

-
--
-Peder Jensen Børring
-
† Omk 1660


Maren Mortensdatter
-
† Før 1660

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Christen Rasmussen Pram

DatoStedKilde
Død :Eft 1666(Risingegaard, Flødstrup sogn, Fyn)-

Stilling : Forpagter af Risingegård
Ref. : LSL 1806

Adresse : Risingegaard, Flødstrup sogn, Fyn i 1666
Noter : Kilde: Sønnen Hendrichs død i 1706. Da oplyst at han havde været forpagter af Risingegaard på Fyn (i 1666 - gården var på den tid ejet af borgmester Jens Madsen i Nyborg).
Datteren Marie Christensdatter Pram var den 24. september 1702 gudmor til en Christen Rasmussens datter Anne i Skaboishuset, Nyborg sogn. Blandt fadderne var også en Thomas Rasmussen. (AO 1693-1753, opslag 46). Hvem var den Christen Rasmussen?
3 af hans 5 kendte børn kom til Sjælland. Var grunden at sønnen Hendrich var kommet til Skælskør? Og hvorfor var han det? Begge Hendrichs søstre Chatarina og Ingeborg blev gift eller boede i Skælskør. De har antageligt boet hos ham inden de blev gift.

Ejere af Risinge - Delvis fra Wikipedia 2007 og Regelsen (DIS-Danmark forum).
(1526-1661) Kronen
(1661-1689) Jens Madsen (Rosenberg), slotsskriver, rådmand, borgmester i Nyborg.
- som overlod Risinge til sin datter Helvig og hendes mand Thomas Købke, hvor han som velagtet borger sad i byens raad.
(1689-1705) Thomas Købke (Det er muligt at Helvig & Th. K. ikke selv har boet på Risinge; derimod ved vi, at deres datter Petronelle (Pernille) * 23.04.1669, død 27.06.1731 & hendes mand Kaj Madsen Pram, * på Tøjstrup (Ryslinge) 14.xx.1697, død 21.01.1697 overtog gaarden & boede der).
Enken var 28 år, holdt skansen en halv snes år, blev så gift med Povl Pedersen Bagger. Børn af 1. ægteskab: Thomas Pram, * 1693, død 1763, provst & sognepræst til Hjardemaal i Aalborg stift. Hugo Pram, han overtog hjemmet 1727. (~ 29.06.1717 Kerteminde med enken Mette Hansdatter). Iflg. provst Bøgh en 3. søn der blev stiftsprovst i Norge.
(1705-1722) Poul Pedersen Bagger
(1722-1727) Pernille Thomasdatter Købke gift Bagger
(1727-1758) Hugo Praëms
(1758-1759) Enke Fru Praëms
(1759-1762) Maltha Ulrich Engelsted
(1762-1786) Elisabeth Birgitte Lund gift Engelsted
(1786-1820) Otto Jacob Engelsted
(1820-1821) Marianna Catrina Elisabeth Wederkinch gift Engelsted
(1821-1823) Jens Engelsted
(1823-1827) Jørgen Petersen Kejrup
(1827-1844) Christian Frederik Fog
(1844-1873) Birgitte Cathrine Larsen gift Fog
(1873-1900) Lars Fog
(1900-1902) I. I. Larsen A/S / Rasmus Kattrup
(1902-1927) Rasmus Kattrup
(1927-1929) Rasmus Kattrups dødsbo
(1929-1945) Oluf baron Bille-Brahe
(1945-1977) Jørgen Christian baron Bille-Brahe
(1977-) Torben Oluf Christian Preben baron Bille-Brahe

FarMor
(Rasmus Pram)
ÆgteskabBørn
- Kirsten Hendrichsdatter Omk 1658 - Chatarina Christensdatter Pram
31.03.1666 - Hendrich Christensen Pram
- - Marie Christensdatter Pram
- - Ingeborg Christendatter Pram
- - Anna Christensdatter Pram

Christen Rasmussen Pram
-
† Eft 1666
(Rasmus Pram)
-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Hendrich Christensen Pram

DatoStedKilde
Født :31.03.1666Risingegaard, Flødstrup sogn, Fyn-
Død :28.07.1706Skælskør-
Begravet :02.08.1706Skælskør KirkeKilde

Stilling : Skipper

Adresse : Skælskør
Noter : Skifteprotokollen, Skælskør byfoged, skifte nummer 34, folie 317 A - 339 B.
Skifte fredag den 9. september 1707 efter Skipper Hendrich Christensen Pram i Skælskør. Han var død den 28. juli forleden år (1706).
Enke: Inger Bertelsdatter - med lavværge Sr. Lauritz Hendrichsen, byfoged i Korsør.
Arvinger - fællesbørnene:
1) Christen Hendrichsen (alder ikke angivet).
2) Stine Hendrichsdatter (alder ikke angivet).
3) Sille Hendrichsdatter (alder ikke angivet).
4) Kirsten Hendrichsdatter (alder ikke angivet).
Formynder efter loven for børnene: Monsr. Christen Bertelsen.
Vurderingsmænd (skibet): Alle var skippere og søfarende folk - Peder Pedersen Lottrup, Hans Hansen, Niels Jensen Aggersøe og Hans Ibsen.
Hendrich Pram havde halvpart i en "Krejert 11 Lester dregtig" - Den anden halvdel var ejet af Maren, salig Christen Pedersens. Halvparten vurderet til 216 rdl.
Vurderingmænd til det øvrige gods: Matz Rasmussen, Peder Povelsen og Marchus Pedersen.
Registreringsforretningen foregik over 2 dage.
Gården den salig mand iboede beliggende her udi Skælskør i Brogaden på den nordre side Algaden, nest? vesten op til Maren salig Christen Pedersens bolig på den den østre side, og østen til Christen Pedersen Farfvers? iboende gård med al dens tilliggende . . . med tilligende gårdsrum? og haveplads. Jernkakkelovn i dagligstuen. Gården vurderet til 250 rdl.
Boet indeholdt bl.a. 16 duge. Tinfade og -tallerkner værdisat efter deres vægt.
Besætning: 4 køer, 1 kviekalv, 14 får, 5 lam og 4 heste.
Under vurderingen nævnes både "Boden" og "Pachhuuset". I boden var der bl.a. 1000 synåle.
Nævnt "Jord I Marchen", bl.a. i Møllemarken og Nymark. Markernes størrelse og placering nævnt.
En kakkelovn var på leje hos Peder Snecher på Stigsnæs.
Der forefandtes 41 bøger, herunder en "Huus och shibs Postil" vurderet til 2 mark, den jyske lovbog (2 eksemplarer), Christian den 4. lovbog (2 eksemplarer), flere danske og tyske bøger og en hollandsk historiebog.
Mange sider med folk, der skyldte penge til afdøde.
Tilstående gæld: Hos Zidtzel salig Anders Christensen Raufns, Jens Bruun på ?gård, Morten i Lundby, Peder Krogt? i Vendsløf (Vendslev?), Magister Fridrich Claudionus?, Christen Stafensen, Hans Pedersen Høg, Anniche salig Just Ebbes?, Anders Søfrensen, Anders Skomager, Peder Andersen Møller, Niels Mortensen, Olle Feltbereder, Olle Ollesen, Hans Snecher på Marie Kirekgård, Jens Thuesen, Peder Bøcher, Christen Lottrup, Christen Klocher, Christen Farfver, salig Hermand Hass (25 rdl.), Matz Bagger, Peder Smed, Axell Laursen, Johan Erhart (39 rdl.), Hans Rasmussen Smed, Michel Mørch, Ib Møller, Michel ?ch, Hans Povelsen tjenende byfogeden, Lauritz Bendzen Kolbergt, Niels Jensen, Frantz Manden?
I Flakkebjerg: Calpin ?, Lyder Qvartermester, Christen Shreder.
I B?: Espen Pedersen, Laurs Christophersen.
I Lindeskov: Niels Pedersen, Hans Pedersen, Frandtz Nielsen.
I Lundforlund: Matz Hansen, Jens Carlsen og Matz Hansen.
I Vintrup?: Lauritz Rasmussen, Christen Møller, Hans Bech, Hans Hansen Saugschierer (Savskærer), Hans Skovriders karl.
I Tranderup: Laurs Hansen, Jens Jensen, Hans Jensen, Niels Hansen.
I Boeslunde: Hans Knudsen, Anders Hansen, Hans Andersen, Jens Andersen, Matz Smed, løjtnant Hirsnach, Jacob Møller, Peder Bechmand.
I Førslev: Salig Claus.
I Fårdup?: Jens Degn.
I Stubberup: Hans Muele?
I Slagelse: Nicolai Musikant, Abraham Orgelbygger, Niels ? ?
I Boggebiere?: Peder Shreder.
I Høje: Hans Andersen.
I Stude: Hans Hechtman?
I Holmstrup: Peder Villadzen.
I Sordrup?: Magister Christen.
I Korsør: Jørgen Kofoed.
I Eggerup: Jens Clausen.
I Syndrup: Christen Mogensen, Peder Villumsen, Frantz Hansen, Susane Rytter kone?, u. Olle Pedersen, Jørgen Laursen Rytter, gl. Olle Pedersen.
I Sørby: Laurs Skovrider.
I Atterup: Hans Laursen.
I Volderup: Rasmus Frantzen.
I Nyborg: Volf Snicher, Bertel Hansen Skipper.
I ?strup: Hans Skovrider.
I Neble: Anders Smed, Jacob Jørgensen.
I Tystrup: Søfren Christensen.
I Stigsnæs: Peder Snecher, Hans Boch?, Olle Laursen på Haldten, Anders Matzen, Tomas Andersen, Jens Boesen, Peder Danielsen, Anders Christophersen, Lasse ?, Hans Tordsen, Anders Halskov, Olle Svenche (Svenske), Niels Jensen, Christen Svenshe (Svenske), Olle Pedersen Shreder, Niels Bjørnsen.
I Esholdt: Peder Nielsen.
I "Baaslund": Olle Ibsen, Morten Pedersen og Hans Vorresen?.
I Bendslev: Morten Jensen, Jep Hansen.
I Lundby: Christen Fridrichsen, Lauritz Jespersen.
I "Skovhuuset": Johan Shø?.
I Skørpinge: Lauritz Smed.
I "Vemløsse": Søfren Smed.
I Bistrup: Peder Frost.
I Korsør: Fridrich Michelsen.
I "Lundstorp": Søfren Hansen, Christen Olsen.
I Vendslev: Olle Nielsen, Laurs Laursen, Anders Michelsen, Jens Pedersen, Hans Olsen, Olle Knudsen, Niels Hansen, Niels Laursen, Jørgen Matzen, Jens Esche?, Olle Nilay?, Hans Nielsen, Hans Jensen, Peder Andersen, Niels Jensen gage?, Jens Pedersen og Peder Andersen.
I "Heslebÿe": Peder Jensen, Matz Andersen og Jep Olsen.
I "Gieddehuuset": Hans Bruun.
I Eggeslevmagle: Nicolaj Snecher, Jens Nielsen, Thomas Nielsen.
I Oreby: Gl. Niels Pedersen.
På Agersø: Peder Norsk, Niels Nielsen, Olle Pedersen, Anders Olsen, Hans Pedersen, Peder Bådsmand, Hans Holm, Anders Ibsen, Niels Tormand?, liden Hans, Anders Pedersen Degn, Olle Pedersen, Hans Fynboe, Christen Olsen, Marchus Nielsen, Anders Jørgensen, Niels Hansen, Hans Nielsen præst?, Peder Shø?, Peiter Jacobsen.
På Omø: Christopher Christensen, Olle ?, Hemming Ibsen, Hans Smed, Niels Jensen, Niels Nielsen, Bendt Hansen, Jesper Olsen, Hans Jensen, Hans ?
Blandt tilgodehavender var udgifter i forbindelse med underhold af og begravelsen af hans farbror, afgangen Matz Rasmussen Pram. Nævnt af enken at salig "Kej Matzens effter Mand Povel Bagger i Marslef" var skyldig at svare udgifterne for Mats Rasmussen Prams begravelse. Skiftet efter Mats Rasmussen Pram var ikke tilendebragt.
Enken foreviste en "Missive" fra Christian Matzen Pram, dateret Dalby den 19. februar 1696, hvori han tilstår at være skyldig til hans broder, hendes salig mand Hendrich Pram 8 riksdaler han af Niels Kieldsen har oppebåret. (folie 328 A) (sammenhængen ikke forstået - navnene er skrevet korrekt af. Var Christian Matzen Pram søn af Hendrichs farbror Matz Rasmussen Pram?).
På folie 332 A er Christian Matzen Pram nævnt som værende "I Fyen".
Der blev afholdt auktion over en del løsøre. Auktionen indbragte godt 8 rdl.
Auktionen over Matz Rasmussen Prams bo indbragte 21 rdl. til Hendrich Christensen Prams bo.
Boet samlede indtægter: 1.562 rdl.
Der var gæld til flere handelsmænd i Lybech.
Under gældsposterne er flere sammenhænge i andre familier i Skælskørområdet nævnt.
Blandt udgifterne var 6 rdl. til en ligsten "som blef lagt paa dend Sahl: Mands Lig" og 1-2-0 rdl. for "Muurmesteren for sammsten at paa legge, med hans Arbeide baade inden och uden Kirchen" og 2 mark til arbejdsfolkene, som hjalp til at tage stenen ud af kirken.
Boets samlede udgifter opgjort til 1.736 rdl. - altså underskud i boet.
Udspecificeret hvilke kreditorer, der fik udlæg i hvilke genstande og i hvilke tilgodehavender (debitorer).

I skiftet efter søsteren Marie Christensdatter Pram i 1726/27 er nævnt sønnen Christen, der da var i Sandnæs i Nummedalen i Norge, en datter gift med Lorentz Arf i Haldagermagle og en datter hvis navn ej vides på Sjælland - da der var et stort underskud i boet, blev der ikke gjort meget for at få de eksakte navne.

FarMor
Christen Rasmussen PramKirsten Hendrichsdatter
ÆgteskabBørn
Omk 1691 - Inger Bertelsdatter 1693 - Kirsten Hendrichsdatter
Omk 07.10.1695 - Kirstine Hendrichsdatter
1697 - Christen Hendrichsen
1698 - Johannes Hendrichsen
1699 - Anne Kirstine Hendrichsdatter Pram
1701 - Christen Hendrichsen Pram
20.02.1703 - Cille Hendrichsdatter
1704 - Cille Hendrichsdatter Pram
1706 - Kirsten Hendrichsdatter Pram

Hendrich Christensen Pram
* 31.03.1666
† 28.07.1706
Christen Rasmussen Pram
-
† Eft 1666
Kirsten Hendrichsdatter
-
† Eft 1666
(Rasmus Pram)
-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Inger Bertelsdatter

DatoStedKilde
Død :Eft 1748(Skælskør)-

Adresse : Skælskør
Noter : I 1690 er hun - "Inger Bertels Daatt" - nævnt som pigefadder til Anders Laursens og Margrethe Andersdatters datter Else i Skælskør. Ved samme dåb var hendes kommende mand Henrich Christensen muligvis også fadder - dog skrevet som "Hendrich Christianssen".
Hun er ikke datter af en Bertel Ibsen Møller (34178).
Hun er muligvis datter af en anden Bertel Møller i Halkevad, der er nævnt flere gange i Skælskør kirkebog.
Ved hendes børns dåbe er nævnt en Kirsten Bertel Møllers i Halkevad. Muligvis 2 døtre af denne, Mette og Anne Bertelsdatter.
Hun havde muligvis en bror Christen Bertelsen, der i 1706/7 var formynder for hendes børn ved skiftet efter hendes første mand Hendrich Christensen Pram.
I 1735 var hun - "Inger Hans Hendrich Korns" - gudmor til dattersønnen Adolph Hansen.
I 1748 var hun - "Inger Prams i Schielsch:" - gudmor til Jens Nielsen Schibsteds søn Lorentz (52674) i Halkevad, Skørping sogn - muligvis i Halkevad Mølle. Jens Nielsen Schibsted var da gift med Sophie Lorentsdatter Pram (Arf), der er datterdatter af Inger Bertelsdatter - hun var altså oldemor til dåbsbarnet.

FarMor
(Bertel)
ÆgteskabBørn
Omk 1691 - Hendrich Christensen Pram 1693 - Kirsten Hendrichsdatter
Omk 07.10.1695 - Kirstine Hendrichsdatter
1697 - Christen Hendrichsen
1698 - Johannes Hendrichsen
1699 - Anne Kirstine Hendrichsdatter Pram
1701 - Christen Hendrichsen Pram
20.02.1703 - Cille Hendrichsdatter
1704 - Cille Hendrichsdatter Pram
1706 - Kirsten Hendrichsdatter Pram
12.10.1707 - Adolph Petersen 1708 - Anne Adolphsdatter
1710 - Giertrud Adolphsdatter
1712 - Henrik Pram Adolphsen
1716 - Henrich Pram Adolphsen
06.11.1719 - Hans Heinrichsen Korn 1720 - Bente Chatrine Hansdatter Koorn

Inger Bertelsdatter
-
† Eft 1748
(Bertel)
-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Kirstine Hendrichsdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 07.10.1695Skælskør-
Døbt :13.10.1695Skælskør KirkeKilde
Død :Før 14.10.1695Skælskør-
Begravet :14.10.1695Skælskør KirkeKilde

FarMor
Hendrich Christensen PramInger Bertelsdatter

Kirstine Hendrichsdatter
* Omk 07.10.1695
† Før 14.10.1695
Hendrich Christensen Pram
* 31.03.1666
† 28.07.1706
Inger Bertelsdatter
-
† Eft 1748
Christen Rasmussen Pram
-
† Eft 1666


Kirsten Hendrichsdatter
-
† Eft 1666(Bertel)
-
--
-
(Rasmus Pram)
- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Johannes Hendrichsen

DatoStedKilde
Født :1698Skælskør-
Døbt :24.06.1698Skælskør KirkeKilde
Død :11.1698Skælskør-
Begravet :20.11.1698Skælskør KirkeKilde

FarMor
Hendrich Christensen PramInger Bertelsdatter

Johannes Hendrichsen
* 1698
† 11.1698
Hendrich Christensen Pram
* 31.03.1666
† 28.07.1706
Inger Bertelsdatter
-
† Eft 1748
Christen Rasmussen Pram
-
† Eft 1666


Kirsten Hendrichsdatter
-
† Eft 1666(Bertel)
-
--
-
(Rasmus Pram)
- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017