Charlotte Frideriche Grundtvig

DatoStedKilde
Født :Omk 1798(København)-

FarMor
Johan Wilhelm GrundtvigMette Marie Laurentze Adolph

Charlotte Frideriche Grundtvig
* Omk 1798
-
Johan Wilhelm Grundtvig
* 13.02.1771
† 17.08.1828
Mette Marie Laurentze Adolph
* Omk 1770
† Eft 1804
Frederik Chr. Grundtvig
* 1727
† 1781-
-Jochum Zarth Adolph
* Omk 1744
† 26.06.1821


Ane Marie Sofie Bech
* Omk 1743
† 02.1804

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Johan Launstein

ÆgteskabBørn
- Trone Pedersdatter - - Maria Elisabeth Launstein

Johan Launstein
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Trone Pedersdatter

ÆgteskabBørn
- Johan Launstein - - Maria Elisabeth Launstein

Trone Pedersdatter
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Marie Amalie Balle

FarMor
Nicolaj Edinger BalleFrederikke Severine Grundtvig
ÆgteskabBørn
08.09.1798 - Otto Grundtvig 24.08.1801 - Johanne Severine Grundtvig

Marie Amalie Balle
-
-
Nicolaj Edinger Balle
* 21.01.1746
† 1816
Frederikke Severine Grundtvig
* Omk 1747
† 1781
Søren Pedersen Balle
-
† 1758


Margrethe Dorathea Mundt
-
† 1762Otto Krabbe Jørgensen Grundtvig
* 11.04.1704
† 29.11.1772


Maria Elisabeth Launstein
-
-

- - -

- - -

Christian Mundt
- - -

- - -

Jørgen Hansen Grundtvig
- - -
Anna Enoksdatter
- - -

Johan Launstein
- - -
Trone Pedersdatter
- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Johanne Severine Grundtvig

DatoStedKilde
Født :24.08.1801--

FarMor
Otto GrundtvigMarie Amalie Balle
ÆgteskabBørn
24.07.1829 - Johannes Angel Sørensen 10.04.1836 - Marie Amalie Sørensen

Johanne Severine Grundtvig
* 24.08.1801
-
Otto Grundtvig
* 20.10.1772
† 1843
Marie Amalie Balle
-
-
Johan Ottosen Grundtvig
* Omk 1734
† 05.01.1813


Cathrine Marie Bang
* 1748
† 17.09.1822Nicolaj Edinger Balle
* 21.01.1746
† 1816


Frederikke Severine Grundtvig
* Omk 1747
† 1781
Otto Krabbe Jørgensen Grundtvig
* 11.04.1704 - † 29.11.1772
Maria Elisabeth Launstein
- - -

Niels Christian Bang
* 1697 - † 05.12.1760
Ulrica Eleonore Svane
* 1726 - † 22.09.1792

Søren Pedersen Balle
- - † 1758
Margrethe Dorathea Mundt
- - † 1762

Otto Krabbe Jørgensen Grundtvig
* 11.04.1704 - † 29.11.1772
Maria Elisabeth Launstein
- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Johannes Angel Sørensen

DatoStedKilde
Født :22.05.1801Esbønderup-
Død :Eft 1844--

Stilling : Præst i Smidstrup

ÆgteskabBørn
24.07.1829 - Johanne Severine Grundtvig 10.04.1836 - Marie Amalie Sørensen

Johannes Angel Sørensen
* 22.05.1801
† Eft 1844

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Marie Amalie Sørensen

DatoStedKilde
Født :10.04.1836Sønder Omme-
Død :02.05.1867--

Noter : Død i Magleby - hvilket?

FarMor
Johannes Angel SørensenJohanne Severine Grundtvig

Marie Amalie Sørensen
* 10.04.1836
† 02.05.1867
Johannes Angel Sørensen
* 22.05.1801
† Eft 1844
Johanne Severine Grundtvig
* 24.08.1801
-

-
--
-Otto Grundtvig
* 20.10.1772
† 1843


Marie Amalie Balle
-
-

- - -

- - -


- - -

- - -

Johan Ottosen Grundtvig
* Omk 1734 - † 05.01.1813
Cathrine Marie Bang
* 1748 - † 17.09.1822

Nicolaj Edinger Balle
* 21.01.1746 - † 1816
Frederikke Severine Grundtvig
* Omk 1747 - † 1781

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Isabella Christine Stockfleth

DatoStedKilde
Født :02.05.1750--
Død :-(Saude, Telemarken, Norge)-

FarMor
Niels Olsen StockflethElisabeth Antoinette Rosing
ÆgteskabBørn
28.02.1775 - Immanuel Christian Grave -

Isabella Christine Stockfleth
* 02.05.1750
-
Niels Olsen Stockfleth
* 26.02.1701
† 18.03.1760
Elisabeth Antoinette Rosing
* 1714
† 1755
Oluf Christophersen Stockfleth
* Omk 1674
† 19.05.1727


Maren Bredesdatter Hammer
* Omk 1675
† 1734Thomas Hansen Rosing
* 16.05.1665
† 08.04.1723


Margreta Sophia Hausmann
-
-
Christopher Jacobsen Stockfleth
* 1639 - † 29.12.1679
Margrethe Olsdatter Mechlenburg
* 1646 - † 23.07.1706

Brede Larsen Hammer
- - -
Maren Povelsdatter Friis
- - -

Hans Clausen Rosing
- - -
Kirsten Thomasdatter Bang
- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Immanuel Christian Grave

DatoStedKilde
Født :04.01.1739Rygge, Norge-
Død :31.12.1820--

Alt.navn : Pseudonym: Junior Philopatreias
Stilling : Præst, provst

Noter : Fra Dansk biografisk Lexikon:
Grave, Immanuel Christian, 1739-1820. Præst, Søn af Ovenstaaende Christian G. i hans første Ægteskab, født i Rygge 4. Jan. 1739, deponerede efter privat Undervisning 1758, tog 1759 Examen philosophicum og 1760 theologicum. 1762 rejste han efter Faderens Ønske udenlands og opholdt sig en Tid ved Universitetet i Tiibingen, men maatte vende tilbage til Hjemmet, da hans Fader var død (1763). Hans Tid gik nu hen med Undervisning, Prædiken og en Smule Forfatterskab. Han tilbragte Trykkefrihedstiden i Kjøbenhavn og blev en af de Skribenter, der benyttede Anledningen til at udtale sig om det norske Folks Ønsker i Retningen af Universitet og en bedre Ledelse af Landets Anliggender («En norsk Hyrdes Indtagelse i Bjærg»), hvorhos han efter Struensees Fald ydede Bidrag til den Del af vor Litteratur, der helst bør glemmes («Frøkenkontorernes udødelige Navnes ynkelige Ruin»). Efter dette blev han 1772 udnævnt til residerende Kapellan til Gavsdal, hvor han blev en ivrig Landmand, men desuagtet levede i smaa Kaar.
1778 blev han forflyttet til samme Stilling i Frederiksstad, men da hans Stilling fremdeles var trykket, fik han 1779 det residerende Kapellani paa Frederikshald. 1783 blev han Sognepræst til Savde og senere Provst i Nedre Telemarken. Her døde han 31. Dec. 1820.
Mest bekjendt er han bleven ved sine «Nationale Fortællinger for den norske Bondestand» (1811, 2. Opl. 1817, 3. Opl. 1858), i hvilke han i et let og behageligt Sprog heldig har løst den Opgave at levere moraliserende Skildringer uden at blive kjedsommelig. Som ægte Landspræst har han meget imod Bylivet, og med hin Tids fremtrædende norske Selvfølelse anstiller han Sammenligning mellem danske og norske Bønders Kaar. At han ved denne Bog har øvet en ikke ringe Indflydelse -- maaske mere i national end i moralsk Retning --, tør anses for sikkert. Gift 28. Febr. 1775 med Isabella Christine Stockfleth (f. 2. Maj 1750 i Faaberg, d. 6. Febr. 1825 paa Gaarden Faret ved Skien), Datter af Sognepræst Niels S. (f. 1701 d. 1760) og Elisabeth Antoinette f. Rosing (f. 1714 d. 1755).
Halvorsen, Norsk Forf. Lex. D. Thrap.

FarMor
Christian GraveMaren Mortensdatter Lerche
ÆgteskabBørn
28.02.1775 - Isabella Christine Stockfleth -

Immanuel Christian Grave
* 04.01.1739
† 31.12.1820
Christian Grave
* Omk 1701
† 1763
Maren Mortensdatter Lerche
* 12.03.1708
-
Niels Cortsen Grawenhorst
-
† 1707


Helene Grawe
* 1675
† 19.03.1756Morten Larsen Lerche
-
-


Dororthea Cathrine Walther
-
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Christian Grave

DatoStedKilde
Født :Omk 1701--
Død :1763--

Noter : Fra Dansk biografisk Lexikon:
Grave, Christian, o.1701-1763, Præst. Han er efter eget Opgivende født 1701, men er rimeligvis født 1700, da han ligeledes siger, at hans Fader, Niels Cortsen Grawenhorst, der blev begraven 14. Okt. 1707 som Præst i Tern, døde, da han var 8 Aar gammel. Moderen, Helene f. Grawe (f. 1675), døde 19. Marts 1756. Efter 3 Aars privat Undervisning kom han i Viborg Skole og blev her fra Student 1719, drog strax fra Kjøbenhavn til Norge, hvor han i 3 Aar var Huslærer, drog saa tilbage til Kjøbenhavn og tog i 1 Aar Examen philosophicum og theologicum 1723. Han drog nu atter op til Norge og var i 3 Aar Lærer ved Skolen paa Bragernæs, blev saa af Direktionen for det indiske Kompagni kaldet til Præst og sejlede ud med Skibet «den gyldne Løve». Med dette led han Skibbrud paa Irlands Kyst, kom blandt onde Mennesker, blev udplyndret, men maatte blive her «inter barbaros» et helt Aar. Da han endelig slap løs, drog han til Oxford, hvor han i yderste Fattigdom studerede og saa, hvad han kunde faa se, indtil det lykkedes ham at komme tilbage til Kjøbenhavn, hvor han 1732 blev udnævnt til Sognepræst i Idom i Ribe Stift. Han bad sig fri for dette ringe Embede og søgte i Steden et Kapellani i Norge, som han strax fik i Rygge og Moss, hvor han Aaret efter blev Sognepræst. 1745 blev han Tredjepræst i Christiania og 1747 Sognepræst til Eker, fik 1748 Titel af Professor antiqvitatum patriæ og døde som en Velstandsmand 11. Nov. 1763. Han var et af de ældste Medlemmer af det af Langebek stiftede Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog og indlagde sig megen Fortjeneste ved at opsøge Oldsager, gamle Dokumenter og Skrifter. I den eneste Bog, han har udgivet, «Prisca et nova Egerana» (1749), en Hilsen paa Vers til Frederik V paa hans Rejse gjennem Eker, viser han sig som en Mand, der med Flid har gjennemsøgt Egnen, og hans Anmærkninger ere oplysende og betegnende for Oldgranskningens Standpunkt paa denne Tid. Som Theolog har han maaske hældet til Pietismen, da han udtaler sig rosende om Spener. Han var en dygtig Landmand og blev 1751 Delejer i det saakaldte norske Kompagni («det sorte Kompagni») til Ophjælpelse af Industrien, navnlig Glasværkerne. Gift 1. (3. Juli 1732) med Maren Mortensdatter Lerche (f. 12. Marts 1708, d. paa Rygge 5. Maj 1743), Datter af Morten Larsen L., Aftensangspræst paa Bragernæs, og Dorothea Cathrine Walther; 2. (27. Maj 1744) med Christence Plade (f. i Christiania, døbt 30. Dec. 1697, d. paa Strømø 7. Okt. 1775), Datter af Kjøbmand Gregers Jensen P. og Sara Madsdatter.
Personalhist. Tidsskr. 2. R. II, 280. D. Thrap.

FarMor
Niels Cortsen GrawenhorstHelene Grawe
ÆgteskabBørn
03.07.1732 - Maren Mortensdatter Lerche 04.01.1739 - Immanuel Christian Grave
27.05.1744 - Christence Plade -

Christian Grave
* Omk 1701
† 1763
Niels Cortsen Grawenhorst
-
† 1707
Helene Grawe
* 1675
† 19.03.1756

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Niels Cortsen Grawenhorst

DatoStedKilde
Død :1707Tern-

Stilling : Præst

ÆgteskabBørn
- Helene Grawe Omk 1701 - Christian Grave

Niels Cortsen Grawenhorst
-
† 1707

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Helene Grawe

DatoStedKilde
Født :1675--
Død :19.03.1756--

ÆgteskabBørn
- Niels Cortsen Grawenhorst Omk 1701 - Christian Grave

Helene Grawe
* 1675
† 19.03.1756

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Maren Mortensdatter Lerche

DatoStedKilde
Født :12.03.1708--

FarMor
Morten Larsen LercheDororthea Cathrine Walther
ÆgteskabBørn
03.07.1732 - Christian Grave 04.01.1739 - Immanuel Christian Grave

Maren Mortensdatter Lerche
* 12.03.1708
-
Morten Larsen Lerche
-
-
Dororthea Cathrine Walther
-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Morten Larsen Lerche

Stilling : Aftensangspræst

Noter : Se svigersønnen.

ÆgteskabBørn
- Dororthea Cathrine Walther 12.03.1708 - Maren Mortensdatter Lerche

Morten Larsen Lerche
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Dororthea Cathrine Walther

ÆgteskabBørn
- Morten Larsen Lerche 12.03.1708 - Maren Mortensdatter Lerche

Dororthea Cathrine Walther
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Christence Plade

DatoStedKilde
Født :30.12.1697Oslo, Norge-
Død :07.10.1775Strømsø, Norge-

FarMor
Gregers Jensen PladeSara Madsdatter
ÆgteskabBørn
27.05.1744 - Christian Grave -

Christence Plade
* 30.12.1697
† 07.10.1775
Gregers Jensen Plade
-
-
Sara Madsdatter
-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Gregers Jensen Plade

Stilling : Købmand

ÆgteskabBørn
- Sara Madsdatter 30.12.1697 - Christence Plade

Gregers Jensen Plade
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Sara Madsdatter

ÆgteskabBørn
- Gregers Jensen Plade 30.12.1697 - Christence Plade

Sara Madsdatter
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Oluf Christophersen Stockfleth

DatoStedKilde
Født :Omk 1674--
Død :19.05.1727Øster Gausdal, Norge-

Stilling : Sognepræst

Noter : Kilde: Per Nermo, 2008.

FarMor
Christopher Jacobsen StockflethMargrethe Olsdatter Mechlenburg
ÆgteskabBørn
- Maren Bredesdatter Hammer 26.02.1701 - Niels Olsen Stockfleth

Oluf Christophersen Stockfleth
* Omk 1674
† 19.05.1727
Christopher Jacobsen Stockfleth
* 1639
† 29.12.1679
Margrethe Olsdatter Mechlenburg
* 1646
† 23.07.1706
Jacob Eggertsen Stockfleth
* 1607
† 1652


Anne Bentsdatter
-
-
-
--
-
Eggert Stockfleth
- - † 1638

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Maren Bredesdatter Hammer

DatoStedKilde
Født :Omk 1675--
Død :1734Christiania, Norge-

Noter : Kilde: Per Nermo, 2008.

FarMor
Brede Larsen HammerMaren Povelsdatter Friis
ÆgteskabBørn
- Oluf Christophersen Stockfleth 26.02.1701 - Niels Olsen Stockfleth

Maren Bredesdatter Hammer
* Omk 1675
† 1734
Brede Larsen Hammer
-
-
Maren Povelsdatter Friis
-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Cathrine Pihl

Noter : Kilde: Per Nermo, 2008.

ÆgteskabBørn
Omk 1724 - Niels Olsen Stockfleth -

Cathrine Pihl
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Margrethe Sophie Stockfleth

DatoStedKilde
Født :Omk 1740--

Noter : Kilde: Per Nermo, 2008.

FarMor
Niels Olsen StockflethElisabeth Antoinette Rosing
ÆgteskabBørn
- ? Fahne -

Margrethe Sophie Stockfleth
* Omk 1740
-
Niels Olsen Stockfleth
* 26.02.1701
† 18.03.1760
Elisabeth Antoinette Rosing
* 1714
† 1755
Oluf Christophersen Stockfleth
* Omk 1674
† 19.05.1727


Maren Bredesdatter Hammer
* Omk 1675
† 1734Thomas Hansen Rosing
* 16.05.1665
† 08.04.1723


Margreta Sophia Hausmann
-
-
Christopher Jacobsen Stockfleth
* 1639 - † 29.12.1679
Margrethe Olsdatter Mechlenburg
* 1646 - † 23.07.1706

Brede Larsen Hammer
- - -
Maren Povelsdatter Friis
- - -

Hans Clausen Rosing
- - -
Kirsten Thomasdatter Bang
- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

? Fahne

ÆgteskabBørn
- Margrethe Sophie Stockfleth -

? Fahne
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Magnus Gustavus Arbien

ÆgteskabBørn
- Margrethe Magdalena Busch 1744 - Johanne Marie Arbien

Magnus Gustavus Arbien
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Margrethe Magdalena Busch

Noter : Kilde: Per Nermo, 2008.

ÆgteskabBørn
- Magnus Gustavus Arbien 1744 - Johanne Marie Arbien

Margrethe Magdalena Busch
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Michael Hansen Darre

DatoStedKilde
Født :Omk 1727Grue, Norge-
Død :15.01.1804Bilerud, Toten, Norge-

Stilling : Generalmajor

Noter : Kilde: Per Nermo, 2008.
Fra Dansk biografisk Lexikon:
Darre, Michael, 1728-1804, Officer, er født i Grue Sogn i Norge og Søn af Kapitajn Hans Michaelsen D. og dennes i. Hustru, Susanne Reinholdsdatter Suhrland. Han indtraadte o. 1743 i militær Tjeneste og blev 1750 Fændrik i 3. søndenfjældske Dragonregiment, hvor han strax gjorde sig meget afholdt og erhvervede sig et smukt Navn som en begavet, duelig og tjenstivrig Officer. 1753 avancerede han til Premierlieutenant, 1761 til Kapitajnlieutenant, 1762 til Kapitajn og 1776 til Major. 1788 blev han Oberstlieutenant ved smaalenske Dragoner, men vendte 1790 tilbage til sin tidligere Afdeling, der fra 1784 havde faaet Navn af oplandske Dragonregiment, og forblev staaende her indtil 1794, da han blev ansat som Kommandør for akershusiske Dragoner; blev Oberst her 1795, Chef for Regimentet 1796 og Generalmajor 1802. I Slutningen af dette Aar søgte han Afsked paa Grund af Svagelighed, men ved kgl. Resolution bevistes der ham, der sad i smaa Kaar, den Gunst, at han dispenseredes fra den daglige Tjeneste og fra Regimentsexercitsen, men fik Lov til at beholde Regimentet. Han døde 15. Jan. 1804 paa sin Gaard Bilerud paa Thoten, som han havde beboet siden 1768.
-- B. indtraadte 1764 i Ægteskab med Enken efter Provst Niels Stockfleth i Faaberg, Anna Christine f. Pram, f. o. 1731 d. 2. Maj 1819, Datter af Foged Christen P. (d. 1786) og Else (Elisabeth) f. Burchardt (d. 1776).
Anker, Biogr. Data om norske Generalspersoner.
S. A. Sørensen.

FarMor
Hans Michaelsen DarreSusanne Reinholdsdatter Suhrland
ÆgteskabBørn
Omk 1764 - Anna Christine Pram 18.02.1765 - Niels Stockfleth Darre
10.01.1769 - Susanna Elisabeth Darre

Michael Hansen Darre
* Omk 1727
† 15.01.1804
Hans Michaelsen Darre
-
-
Susanne Reinholdsdatter Suhrland
-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Niels Stockfleth Darre

DatoStedKilde
Født :18.02.1765Toten, Norge-
Død :1809Kraby, Norge-

Alt.navn : Niels Darre
Stilling : Major og overkvartermester

Adresse : Norge / København / Norge
Noter : Kilde: Per Nermo, 2008.
I 1787 var han fadder til fætteren Christen Pram Pedersen Schielderups (35504) søn Peder i Slagslunde. Han var da løjtnant.
Fra Dansk biografisk Lexikon:
Darre, Niels Stockfleth, 1765-1809, Officer, Søn af fornævnte Generalmajor Michael D. og født paa Thoten i Norge 18. Febr. 1765, blev i sit 15. Aar optagen paa den militære mathematiske Skole i Christiania, hvor
han som overalt senere i Livet gjorde sig bemærket ved sit glimrende Nemme, sin store Flid og sin paa en Gang beskedne og bestemte Optræden, og fra hvilken han med Medaille for ualmindelig Duelighed og Flid 1783 afgik som Sekondlieutenant til 3. søndenfjældske (senere oplandske) Dragonregiment. Aaret efter blev han beordret til Kjøbenhavn for at gjennemgaa Veterinær- og Rideskolen. Under Opholdet her vandt han ved sin sjældne Færdighed i Korttegning Statsminister, General Huths og den senere Rentekammerpræsident C. D. F. Reventlows Yndest, og dette førte til, at han ved sin Tilbagevenden 1787 til Norge først fik Ansættelse ved den militære Opmaaling og, da denne senere forenedes med den økonomiske, stilledes i Spidsen for disse Arbejder, som han ledede med sin vanlige Dygtighed. 1789 forfremmedes han til Premierlieutenant, 1799 til Ritmester ved oplandske Dragoner, og her fra overgik han ved Krigens Udbrud i 1807 som 1. Adjudant hos den kommanderende General søndenfjælds, Prins Christian August af Augustenborg. I det med Kløgt og Snille ledede norske Felttog 1808 var D. den omsigtsfulde og intelligente Fortolker af sin Generals Befalinger, og det fremhæves gjentagne Gange af den højsindede Prins, at Kampens heldige Gang for en stor Del maatte tilskrives D.s «udmærkede Konduite». Frederik VI anerkjendte dette ved at udnævne ham til Major og Overkvartermester i Generalstaben, og da D. det følgende Aar var i en politisk Sendelse til Kjøbenhavn, paahæftede Kongen ham selv Ridderkorset med de Ord: «De har fortjent det». Det daglige Samliv i Felten havde gjort D. næsten uundværlig for sin Chef; fra at være en Vaabenfælle blev han den højt betroede Ven, og i det for de nordiske Riger som for Christian August personlig skæbnesvangre Aar 1809 var han vel den eneste, der til fulde var indviet i Prinsens Planer og kjendte hans lønligste Tanke. Hvad han vidste, skulde dog snart Graven dække. Kort efter at være vendt tilbage fra den svenske Grænse, hvor han 14. Sept. med den svenske Hærs befuldmægtigede, Baron C. H. Anckarsvärd, havde afsluttet Konventionen til Magnor, blev han angrebet af Nervefeber og døde paa sin Gaard Kraby 9. Okt. 1809 til almindelig Sorg for det norske Folk. Sagnet lod ham ligesom faa Maaneder efter hans ophøjede Ven komme af Dage ved en voldsom Død, men sikkert med lige saa liden Beføjelse.
-- D. efterlod sig Hustru, Elen, en norsk Bondepige, med hvem han siden 1795 havde levet i et lykkeligt Ægteskab, og 5 Døtre.
Saml. t. d. norske Folks Sprog og Hist. V. Personalhist. Tidsskr. III. Meddel. fra Krigsarkiverne III og IV.
S. A. Sørensen.

FarMor
Michael Hansen DarreAnna Christine Pram
ÆgteskabBørn
1795 - Elin Askim 1797 - Clara Darre

Niels Stockfleth Darre
* 18.02.1765
† 1809
Michael Hansen Darre
* Omk 1727
† 15.01.1804
Anna Christine Pram
* Omk 1736
† 02.05.1819
Hans Michaelsen Darre
-
-


Susanne Reinholdsdatter Suhrland
-
-Christen Hendrichsen Pram
* 1701
† Før 28.11.1786


Elisabeth Burchard
* Omk 1705
† Før 20.07.1776

- - -

- - -


- - -

- - -

Hendrich Christensen Pram
* 31.03.1666 - † 28.07.1706
Inger Bertelsdatter
- - † Eft 1748

Johan Danielsen Burchard
* 1662 - † Omk 1723
Margretha Lauritzdatter Alderup
* 1678 - † 1733

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Susanna Elisabeth Darre

DatoStedKilde
Født :10.01.1769Toten, Norge-
Død :10.04.1837Drammen, Norge-

Noter : Kilde: Per Nermo, 2008.

FarMor
Michael Hansen DarreAnna Christine Pram
ÆgteskabBørn
11.02.1801 - Ernst Fredrik Eckhoff -

Susanna Elisabeth Darre
* 10.01.1769
† 10.04.1837
Michael Hansen Darre
* Omk 1727
† 15.01.1804
Anna Christine Pram
* Omk 1736
† 02.05.1819
Hans Michaelsen Darre
-
-


Susanne Reinholdsdatter Suhrland
-
-Christen Hendrichsen Pram
* 1701
† Før 28.11.1786


Elisabeth Burchard
* Omk 1705
† Før 20.07.1776

- - -

- - -


- - -

- - -

Hendrich Christensen Pram
* 31.03.1666 - † 28.07.1706
Inger Bertelsdatter
- - † Eft 1748

Johan Danielsen Burchard
* 1662 - † Omk 1723
Margretha Lauritzdatter Alderup
* 1678 - † 1733

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Hans Michaelsen Darre

Noter : Kilde: Per Nermo, 2008.

ÆgteskabBørn
- Susanne Reinholdsdatter Suhrland Omk 1727 - Michael Hansen Darre

Hans Michaelsen Darre
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Susanne Reinholdsdatter Suhrland

Noter : Kilde: Per Nermo, 2008.

ÆgteskabBørn
- Hans Michaelsen Darre Omk 1727 - Michael Hansen Darre

Susanne Reinholdsdatter Suhrland
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017