Anna Jørgensdatter

DatoStedKilde
Født :-(Tubæk Mølle, Skibbinge sogn)-
Død :Før 14.12.1712Vrangsgårde, Kalvehave sogn-

Adresse : Gård nr. 2, Vrangsgårde, Kalvehave sogn
Noter : Hun er nævnt i skiftet efter moderen i 1692. Hun var da gift med Rasmus Larsen i Vrangsgårde.

Skifte den 14. december 1712 efter Anna Jørgensdatter i Vrangsgårde.
Enkemand: Christen Jørgensen.
Arvinger - sønner med hendes 1. mand Rasmus Laursen:
1) Jørgen Rasmussen, myndig, hos ridefogeden Hans Pedersen På Møn.
2) Laurs Rasmussen, 18 år gammel, tjenende hos ridefogeden Poul Spleth på Dragsholm.
Formynder for sønnen Laurs: Fasterens mand Poul Poulsen i Vrangsgårde.
Christen Jørgensens far: Jørgen Andersen i Bårse.
Hendes begravelse er ikke indskrevet i Kalvehave kirkebog 1712.

FarMor
Jørgen Jensen MøllerSidsel Eliasdatter
ÆgteskabBørn
- Rasmus Laursen Omk 1691 - Jørgen Rasmussen
Omk 1694 - Laurs Rasmussen
Omk 1704 - Christen Jørgensen -

Anna Jørgensdatter
-
† Før 14.12.1712
Jørgen Jensen Møller
-
† Før 1692
Sidsel Eliasdatter
-
† 1692

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Jørgen Jensen Møller

DatoStedKilde
Død :Før 1692(Tubæk Mølle, Skibbinge sogn)-

Noter : I skiftet efter hans enke i 1693 er nævnt børnenes indestående fædrende arv efter "Hendrich Møller" af 11. juni 1692.
Hvorfor Hendrich og ikke Jørgen - Børnene hedder Jørgensen og Jørgensdatter.
Der ses ikke en Jørgen eller Hendrich, møller i Tubæk Mølle i registrene til skifter under Vordingborg rytterdistrikt.
I Bårse herreds tingbog den 7. januar 1685 er nævnt "Jørgen Jensen Møller i Tubechs Møll" på en Hendrich Dyers vegne. Han er uden tvivl denne Jørgen. Ført som sådan på baggrund af dette.

ÆgteskabBørn
- Sidsel Eliasdatter 1671 - Elias Jørgensen Møller
- - Anna Jørgensdatter

Jørgen Jensen Møller
-
† Før 1692

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Peder Rasmussen Snedker

DatoStedKilde
Død :Eft 1692(Præstø)-

ÆgteskabBørn
- Sidsel Eliasdatter -

Peder Rasmussen Snedker
-
† Eft 1692

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Rasmus Laursen

DatoStedKilde
Født :Omk 1651(Vrangsgårde, Kalvehave sogn)-
Død :05.1704Vrangsgårde, Kalvehave sogn-
Begravet :09.05.1704Kalvehave KirkeKilde

Stilling : Gårdmand

Adresse : Gård nr. 2, Vrangsgårde, Kalvehave sogn
Noter : Han er nævnt i skiftet efter moderen i 1678. Han var da 27 år gammel.
Han er nævnt i skiftet efter faderen i 1685. Han var da omkring 34 år gammel og havde hidtil været hjemme hos faderen. De nævnes også at han havde fæstet "dend anden Vrangsgaard" efter faderen den 22. september 1684. Gården havde hidtil været beboet af Jens Christensen.
Han er nævnt i skiftet efter svigermoderen Sidsel Eliasdatter i 1692.
Han er nævnt i skiftet efter broderen Morten i 1699. Han var da sammen med broderen Peder værge for Mortens børn. Han var da i Vrangsgårde.
Ved sin død i maj 1704 er det oplyst, at han var 49 år og 6 måneder gammel: Født i slutningen af 1653.

Skifteprotokollen, Vordingborg rytterdistrikt, folie 559b-566b. Skifte fredag den 20. juni 1704 efter gårdmand Rasmus Larsen i Vrangsgårde.
Enke: Anne Jørgensdatter - med lavværge Sr. Peder Hammer birkefoged i Stensby birk.
Arvinger - fællesbørnene:
1) Jørgen Rasmussen, i 13. år.
2) Lars Rasmussen, I 10. år.
På børnenes vegne som næstfalden værge: Deres farbror Peder Larsen i Stensby Mølle.
Ligeledes nærværende: Børnenes morbror Elias Jørgensen Møller i Tubæk Mølle.
Skifteforvalter: Prins Georgs ridefoged Giert Villumsen.
Vurderingsmænd: Velagtede Peder Boesen i Kalvehave og Skovfoged Hans Jepsen i Stensby.
Blandt det vurderede: 1 ko hos Peder Hansen i Vestenbæk.
Tilstående gæld:
Enkens bror Elias Møller i Tubæk Mølle, lånte penge, 30 dr.
Peder Boesen i Kalvehave, for en hoppe, 20 dr.
Peder Hansen i Stensby, for koleje.
Boet vurderet til 993 rdl.
Blandt udgiftsposterne / kreditorerne:
Gårdens brøstfældighed: stuelænge, øsgtre, søndre og vestre længe.
Brøstfældigheden af ½ gård - hvoraf Peder Hammer har den anden halve - i Stensby.
Indestående børnegods af salig mester Johan Snedker af Vordingborg slot, hans barn Søren Johansen, fædrende og mødrende arv. 80 dr. Plus 6 års resterende renter.
Enkens begravelse lig mandens, 34 rd.
Tjenestekarl Jens Skrædder, tjenesteløn.
Peder Brand, tjenesteløn.
Drengen Jeppe.
Pigen Anne.
Christopher Kinch i Vordingborg.
Boets udgifter opgjort til 35 9 dr.
Boets overskud opgjort til 633 dr.

Skiftet, 2016: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=129877&side=186

Han er nævnt i skiftet efter broderen Peder Laursen i 1711-1713. Han var da død. Hans 2 sønner var arvinger i hans sted.

FarMor
Laurs LaursenKirsten Mortensdatter
ÆgteskabBørn
- Anna Jørgensdatter Omk 1691 - Jørgen Rasmussen
Omk 1694 - Laurs Rasmussen

Rasmus Laursen
* Omk 1651
† 05.1704
Laurs Laursen
-
† Før 1687
Kirsten Mortensdatter
-
† Før 02.10.1678
Laurits Olsen
-
--
-(Morten)
-
-


(Morten og Jørgens kone)
-
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Kirsten Mortensdatter

DatoStedKilde
Død :Før 02.10.1678Vrangsgårde, Kalvehave sogn-

Ref. : LSL 1311

Adresse : Vrangsgårde, Kalvehave sogn
Noter : Skifteprotokollen for Vordingborg og Jungshoved amt 1676-1688, folie 144b: Skifte den 2. oktober 1678 efter Lauritz Lauritzens afdøde hustru Kirsten Mortensdatter i Vrangsgårde.
Arvinger - fællesbørnene:
1) Rasmus Lauridzen, 27 år gammel.
2) Morten Lauridzen, 17 år gammel.
3) Peder Lauridzen, 14 år gammel.
4) Maren Lauridzdatter, 11 år gammel.
Overværende for disse fire børn: Deres morbrødre Knud Jørgensen i Orehoved på Falster og Morten Jørgensen på Bogø som svoger og formynder efter loven.
Den afdøde kones datterbarn:
5) Kirsten Sørensdatter, hvis far var Søren Christensen Møller, borger i Vordingborg.
Det fremgår af en tvist om arven at den afdøde datter (af 1. ægteskab) hed Mette Hansdatter, og at hun tidligere havde været gift med Peder Møller i Vordingborg. Striden drejede sig om hvorvidt der i arven skulle modregnes bryllupsomkostninger, medgift. Der var også snak om at hun ikke havde fået tjenesteløn, mens hun havde været hjemme.
Boet vurderet til 1.301 rdl. Der var lånt penge ud til mange personer. Overskud i boet på 1.201 rdl.

FarMor
(Morten) (Morten og Jørgens kone)
ÆgteskabBørn
- (Hans) - - Mette Hansdatter
- Laurs Laursen Omk 1651 - Rasmus Laursen
01.1658 - Morten Laursen
Omk 1664 - Peder Laursen Møller
Omk 1667 - Maren Lauritzdatter

Kirsten Mortensdatter
-
† Før 02.10.1678
(Morten)
-
-
(Morten og Jørgens kone)
-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Peder Laursen Møller

DatoStedKilde
Født :Omk 1664(Vrangsgårde, Kalvehave sogn)-
Død :03.1711Stensby Mølle, Kalvehave sogn-
Begravet :12.03.1711Kalvehave Kirke-

Stilling : Møller

Noter : Han er nævnt i skiftet efter moderen i 1678. Han var da 14 år gammel.
Han er nævnt i skiftet efter faderen i 1685. Han var da omkring 22 år gammel. Han var fraværende, skulle tjene Johan Skieskuhl?, foged over Listerlen? i Norge.
Han er nævnt i skiftet efter broderen Morten i 1699. Han var da sammen med broderen Rasmus værge for Mortens børn. Han var da i Stensby Mølle. Han er i samme skifte nævnt som kreditor med 100 dr. til gode.
Peder Lauritzen i Stensby Mølle begravedes den 12. marts 1711 i en alder af 49 år, ringer 2 månder, 2 uger og 3 dag (altså født i slutningen af maj-måned 1662).

Iflg. Kurt Cronberg Ipsen blev Peder Laursen måske møller i Stensby Mølle, hvor der så sent som i 1710 er nævnt en Peder Lauridsen Møller. Den mulighed er baseret på Vrangsgårdes og Stensby Mølles naboskab og på at Peder Laursens bror Morten Laursens datter Kirsten i 1711 blev gift med den følgende møller i Stensby Mølle, Gert Villumsen. JA

- - -

Skifteprotokollen, Vordingborg rytterdistrikt, folie 651a-669a. Skifte den 20. september 1711 efter velagtede og velfornemme Peder Laursen i Stensby Mølle. Tillysning til skiftet den 16. september 1711.
Arvinger:
1) En bror Morten Laursen, død, tidligere birkefoged for Stensby birk. Hans 3 børn, stedfar Peder Hammer:
a) Niels Mortensen, omkring 20 år gammel, hjemme hos stedfaderen Peder Hammer i Vrangsgårde. Senere tituleret Monsr. Niels Mortensen.
b) Laurs Mortensen, i 19. år, frekventerende Københavns Skole (udj Kiøbenhavns skoele).
c) Kirsten Mortensdatter, død for nogen tid siden uden livsarvinger, var gift med Villum Giertsen i Stensby Mølle.
2) En bror Rasmus Laursens børn i Vrangsgårde:
a) Jørgen Rasmussen, 21 år gammel, tjenende forvalter Sr. Hans Pedersen i Stege på Møn. Senere tituleret Monsr. Jørgen Rasmussen.
b) Laurs Rasmussen, i 18. år, tjenende ridefoged Povel Friderich Spleth på Dragsholm i Odsherred.
3) En søster Maren Laursdatter, gift med Povel Povelsen i Vrangsgårde.
Skifteforvalter: Ridefoged Hans Kirchmand.
Vurderingsmænd: Skov- og tredingsfoged Niels Jensen og Hans Ibsen begge i Stensby.
Auktion den 3. til 7. juni 1711 i Stensby Mølle over "Dend sl. Mands efterladte Midler, bestaaende af Bæster, Qvæg, Faar og Svin, sampt Løsørre være Besetningen til Møllen, og derunder ligende Bøndergaard". Auktionsbetjente: Peder Hammer og Tore Toedbierg.
Køberne på auktionen:
Peder Brems i Stensby
Kirsten Mortensdatter
Peder Laursen i Vordingborg
Hans Bonde i Vestenbæk
Niels Jensen i Stensby
Christian Bonde / Christen Bonde i Vestenbæk
Jep Hansen i Stensby
Christian Hollænder
Jens Martinsen i Langebæk Mølle
Christopher Hammer
Hr. Christian Bruun i Vordingborg
Henrich Vinsløf i Bårse
Peder Hammer
Christen Sørensen i / tjenende i møllen
Villum Giertsen - den, der købte langt mest på auktionen
Peder Laursen i Vordingborg
Lars Mortensen i Vordingborg
Jukum Lafrendzen (Jochum Lorentzen) i Vordingborg
Johan Christopher
Povel Povelsen i Sallerup, 1 høj og 2 lave træstole, noget jern, 1 beslagen vogn uden hauger.
Lydich Rasmussen i Vestenbæk
Peder Rasmussen Bager
Hemming Smed / Hemming Lauritsen Smed i Stensby
Anne Pedersdatter tjenende her i huset
Niels Mortensen i Vordingborg
Morten Laursens datter i Sallerup
Christen Jørgensen i Vrangsgårde
Jacob Sørensen i Stubbekøbing
Casper Poulsen i Stensby
Peder Hansen i Stensby
Mester Jørgens Cronberg
Hans Andersen / Hans Møller i Mern Mølle
Rasmus Jørgensen i Vestenbæk
Christopher Sørensen? i Hulemose Mølle
Rasmus Pedersen i Bakkebølle
Anders Hansen i Stensby
Husmand Niels Andersen i Bakkebølle
Casten Johansen i Kalvehave?
Peder Brems i Stensby
Tore Todbierg i Vordingborg
Peder Jørgensen Bager i Præstø
Hans Jepsen i Stensby
Sidsel ? i Stubbekøbing
Jens Hugger i Balle
Laurs Møllersvend
Laurits Ingvorsen? møllerdreng
Anders Hansen i Stuby
Rasmus Laursen Brøger?
Peder Skrædder i Stensby
Niels Fugl i Stensby
Hans Jensen i Stensby
Niels Jensen i Nykøbing
Jochum Urtegårdsmand
Rasmus Rasmussen i Vestenbæk
Samlet salg på auktionen: 898 sletdaler.
Auktionen er underskrevet af: Peder Hammer, Tore Toedbierg, J C Jensen på ridefoged Giert Villumsens vegne, "Paa mine Stifb Vegne Christen Jørgens:"
Blandt det vurderede: Guld og sølv for 154 rdl.
Forskellige rede penge - interessant
Peder Hammer var bange for opbevaringen af værdierne "udi Denne trouble tiid" - (som er Store nordiske krig).
Boets overskud opgjort til 3.450 rdl.
Povel Povelsen i Vrangsgårde er nævnt som formynder for Laurs Rasmussen.
Nævnt en ejendomsgård i Vordingborg.

Skiftet genoptaget/fortsat? den 25. oktober 1713 efter tillysning på Stensby birketing den 20. september 1712 (kan de 2 forskellige årstal passe?).
Skifteforvalter: Ridefoged Hans Clausen Kirchmand.
Vurderingsmænd: Skovfoged Niels Jensen og Peder Rasmussen begge i Stensby.
Peder Larsen død før 1. maj 1711.
Økonomi:
Obligation udstedt den 11. juni 1712 af Sr. Jochum Lorentsen og Sr. Peder Laursen i Vordingborg, 900 sletdaler.
Peder Svendsen borger og indvåner i Stubbekøbing efter obligation udstedt den 27. september 1707, kapital 90 daler.
Jacob Sørensen Stubbekøbing efter revers af 27. november og 10. december 1710, 100 daler.
Peder Rasmussen i Præstø efter panteobligation af 2. august 1712, 100 daler.
Salig Mogens Jensen Friis forhen boende i København, obligation, 100 sletdaler.
Bror til Mogens Jensen Friis: Sr. Johan Christopher Jensen i Vordingborg.
Hans Jeppesen i Stensby, lånte penge 19. maj 1704 med pant i 2 sølvkander, 4 dlaer og 2 mark
Niels Crasing på Bogø - med pant i et sølvbæger med inskriptionen N: P: S K: og M: P D: 95, 8 daler.
Peder Pedersen Outer på Bogø - med pant i 3 sølvskeer med navnene på 2 af dem P: P: S: og M: P: S: og på den 3. ske M: C: S: og A: M: D: og en forgyldt messingring. 11 daler.
Villum Giertsen i Stensby Mølle for egetømmer, 60 daler.
Peder Stær i Vestenbæk, 1 jernkakkelovn på leje og for lånte penge og for en ko.
Jens Jacobsen Mogensen i Bakkebølle en jernkakkelovn på leje.
Uvis gæld:
Afdøde Daniel Jensen i København, lånte penge, 32 daler.
Christen Pedersen i Sundby på Lolland, 80 daler.
-
Ejendomsjord: 5 skæpper jord i Nyråd mark.
En øde ejendomsvejrmølle vest for Vordingborg by. Nævnt 29. februar 1692.
Boets samlede indtægter: 5.323 rdl.
Af bortskyldig gæld:
Gården i Vestenbæk og møllens besætning, afgifter.
Christen Sørensen værende hos Laurs Børring i Bakkebølle, tjenesteløn og udlagte penge.
Hans Hansen tjenende Hans Bonde i Vestenbæk, 1½ års tjenesteløn.
Peder Jensen tjenende Niels Jensen i Stensby, tjenesteløn.
Laurs Møllersvend boende i Stensby, tjenesteløn.
Anne Pedersdatter nu tjenende i Nykøbing, tjenesteløn.
Den anden møllersvend Laurs Jensen nu boende i København. Søster Marie Jensdatter.
Povel Povelsen i Vrangsgårde lod fordre ved sin hustru, udlagte penge.
Niels Jensen i Stensby på samtlige vestersogne? mændenes vegne.

Bemærkning: Ikke alt vedr. økonomien forstået.

FarMor
Laurs LaursenKirsten Mortensdatter

Peder Laursen Møller
* Omk 1664
† 03.1711
Laurs Laursen
-
† Før 1687
Kirsten Mortensdatter
-
† Før 02.10.1678
Laurits Olsen
-
--
-(Morten)
-
-


(Morten og Jørgens kone)
-
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

(Hans)

DatoStedKilde
Død :Før 1651--

Noter : Han må være død før 1651. Hans kones ældste barn af næste ægteskab var født omkring 1651.

ÆgteskabBørn
- Kirsten Mortensdatter - - Mette Hansdatter

(Hans)
-
† Før 1651

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Mette Hansdatter

DatoStedKilde
Død :Før 1678Vordingborg-

Noter : Hun er nævnt i skiftet efter gårdmand Rasmus Troelsen i Stensby i januar 1673. Hun havde 4 rdl. til gode i boet. Hendes stedfar Laurits Lauritsen i Vrangsgårde fordrede dem på hendes vegne.
Hun er nævnt i skiftet efter moderen i 1678. Hun var da død. Havde været gift 2 gange; først med Peder Møller og sidst med Søren Christensen Møller med hvem hun havde en datter Kirsten.

FarMor
(Hans) Kirsten Mortensdatter
ÆgteskabBørn
- Peder Møller -
- Søren Christensen Møller - - Kirsten Sørensdatter

Mette Hansdatter
-
† Før 1678
(Hans)
-
† Før 1651
Kirsten Mortensdatter
-
† Før 02.10.1678

-
--
-(Morten)
-
-


(Morten og Jørgens kone)
-
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Kirsten Sørensdatter

DatoStedKilde
Født :-(Vordingborg)-
Død :Eft 1678--

Noter : Kilde: Skiftet efter hendes mormor Kirsten Mortensdatter i 1678.

FarMor
Søren Christensen MøllerMette Hansdatter

Kirsten Sørensdatter
-
† Eft 1678
Søren Christensen Møller
-
† Eft 1678
Mette Hansdatter
-
† Før 1678

-
--
-(Hans)
-
† Før 1651


Kirsten Mortensdatter
-
† Før 02.10.1678

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

(Morten)
- - -
(Morten og Jørgens kone)
- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Søren Christensen Møller

DatoStedKilde
Død :Eft 1678(Vordingborg)-

Noter : Kilde: Skiftet efter hans afdøde kones mor Kirsten Mortensdatter i 1678.

ÆgteskabBørn
- Mette Hansdatter - - Kirsten Sørensdatter

Søren Christensen Møller
-
† Eft 1678

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

(Morten)

Ref. : LSL 2622

ÆgteskabBørn
- (Morten og Jørgens kone) - - Kirsten Mortensdatter

(Morten)
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

(Morten og Jørgens kone)

Ref. : LSL 2623

Noter : Formentlig en datter gift med Morten Jørgensen på Bogø. Se skiftet efter datteren Kirsten Mortensdatter i 1678.

ÆgteskabBørn
- (Morten) - - Kirsten Mortensdatter
- Jørgen Nielsen Stær - - Knud Jørgensen Stær
- - Morten Jørgensen Stær

(Morten og Jørgens kone)
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Hansine Christiane Damar Frederiksen

DatoStedKilde
Født :-Vallensved sogn-

Stilling : Lærerinde

Noter : Hun var lærerinde i omkring 15 år i Orup Friskole fra 1902.

ÆgteskabBørn
16.12.1917 - Hans Jørgensen 18.10.1919 - Hans Peter Jørgensen

Hansine Christiane Damar Frederiksen
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Hans Peter Jørgensen

DatoStedKilde
Født :18.10.1919Hyllede Mark, Kongsted sogn-
Død :09.12.1991--

Noter : Kilde: Erik Skov Jørgensen - 2009.

FarMor
Hans JørgensenHansine Christiane Damar Frederiksen
ÆgteskabBørn
? 13.05.1948 - Erik Skov Jørgensen

Hans Peter Jørgensen
* 18.10.1919
† 09.12.1991
Hans Jørgensen
* 01.02.1872
† 12.03.1963
Hansine Christiane Damar Frederiksen
-
-
Peder Jørgensen
* 25.02.1827
† 10.08.1908


Mette Kirstine Pedersen
* Omk 1835
-
-
--
-
Jørgen Isaachsen
* 1793 - † 09.02.1866
Karen Michaelsdatter
* 15.08.1794 - † 17.02.1843

Peder Christensen
* 1780 - † 03.06.1860
Maren Hansdatter
* 1808 - † 29.01.1885


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Barn

DatoStedKilde
Født :1706Vrangsgårde, Kalvehave sogn-
Døbt :20.06.1706Kalvehave Kirke-

Noter : Ved dåben er der kun indskreet gudmoderen Lauritz Børrings Hustru i Skovhuse - ingen faddere i øvrigt. Barnet er sandsynligvis død som spæd.

FarMor
Peder Andersen HammerEllen Nielsdatter

Barn
* 1706
-
Peder Andersen Hammer
* Omk 1656
† 03.1716
Ellen Nielsdatter
* Omk 1666
† 1713

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Gert Pedersen

DatoStedKilde
Født :1708Vrangsgårde, Kalvehave sogn-
Døbt :18.03.1708Kalvehave Kirke-

Noter : Han er nævnt i skiftet efter Niels Jensen i Stensby i 1723. Denne havde hans børnegods indestående, 39 rdl. samt renter.

FarMor
Peder Andersen HammerEllen Nielsdatter

Gert Pedersen
* 1708
-
Peder Andersen Hammer
* Omk 1656
† 03.1716
Ellen Nielsdatter
* Omk 1666
† 1713

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anders Pedersen

DatoStedKilde
Født :1700Vrangsgårde, Kalvehave sogn-

FarMor
Peder Andersen HammerEllen Nielsdatter

Anders Pedersen
* 1700
-
Peder Andersen Hammer
* Omk 1656
† 03.1716
Ellen Nielsdatter
* Omk 1666
† 1713

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Christen Jørgensen

DatoStedKilde
Død :Eft 1712(Vrangsgårde, Kalvehave sogn)-

Stilling : Gårdmand

Adresse : Gård nr. 2, Vrangsgårde, Kalvehave sogn
Noter : Mere i ny fil i 2016.

ÆgteskabBørn
Omk 1704 - Anna Jørgensdatter -

Christen Jørgensen
-
† Eft 1712

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Jørgen Rasmussen

DatoStedKilde
Født :Omk 1691Vrangsgårde, Kalvehave sogn-
Død :Eft 1713--

Noter : Han er nævnt i skiftet efter faderen i 1704. Han var da 13 år gammel.
Han er nævnt i skiftet efter farbroderen Peder Laursen i 1711-1713. Han var da 21 år gammel og tjente forvalter Sr. Hans Pedersen i Stege på Møn. Senere i skiftet tituleret Monsr. Jørgen Rasmussen.
Han er nævnt i skiftet efter moderen i 1712. Han var da myndig og tjente ridefogeden Hans Pedersen på Møn.

FarMor
Rasmus LaursenAnna Jørgensdatter

Jørgen Rasmussen
* Omk 1691
† Eft 1713
Rasmus Laursen
* Omk 1651
† 05.1704
Anna Jørgensdatter
-
† Før 14.12.1712
Laurs Laursen
-
† Før 1687


Kirsten Mortensdatter
-
† Før 02.10.1678Jørgen Jensen Møller
-
† Før 1692


Sidsel Eliasdatter
-
† 1692
Laurits Olsen
- - -

- - -

(Morten)
- - -
(Morten og Jørgens kone)
- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Laurs Rasmussen

DatoStedKilde
Født :Omk 1694Vrangsgårde, Kalvehave sogn-
Død :Eft 1713--

Noter : Han er nævnt i skiftet efter faderen i 1704. Han var da 10 år gammel.
Han er nævnt i skiftet efter moderen i 1712. Han var da 18 år gammel og tjente ridefogeden Poul Spleth på Dragsholm.
Han er nævnt i skiftet efter farbroderen Peder Laursen i 1711-1713. Han var da i 18. år og tjente ridefoged Povel Friderich Spleth på Dragsholm i Odsherred.

FarMor
Rasmus LaursenAnna Jørgensdatter

Laurs Rasmussen
* Omk 1694
† Eft 1713
Rasmus Laursen
* Omk 1651
† 05.1704
Anna Jørgensdatter
-
† Før 14.12.1712
Laurs Laursen
-
† Før 1687


Kirsten Mortensdatter
-
† Før 02.10.1678Jørgen Jensen Møller
-
† Før 1692


Sidsel Eliasdatter
-
† 1692
Laurits Olsen
- - -

- - -

(Morten)
- - -
(Morten og Jørgens kone)
- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Ane Pedersdatter

DatoStedKilde
Død :1724Hellested, Hellested sogn-

Noter : Kilde: Leif Pedersen, Haslev 2008:
RYTTERDISTRIKTET 1724. den 10. Oktober, Side 134. Skifte efter afgangne sl: Ane Pedersdatter som boede og døde udi Hellested imellem den sl: kvindes efterladte mand enkemand Ole Pedersen på den ene og den sal: kvindes efterladte børn på den anden side som enkemanden er stedfar til.
Navnlig Momme Clemmensdatter havende til ægte Lars Pedersen i Hellested som selv var tilstede, Peder Clemmensen boende i Ll. Lindet er som egen værge, Mads Clemmensen 19 år, hvis nærmeste og fødte værge bliver hans broder forommelte Peder Clemmensen her hvor han sig opholder. Som nu mødt på sine egne broders vegne. Jørgen Clemmensen 17 år tjenende Lars Pedersen i Hellested, og 1 datter Ane Clemmensdatter 12 år tjenende Niels Pedersen i Hellested, hvilke tvende sidstes værger blef anordnet Lars Pedersen i Hellested.

ÆgteskabBørn
- (Clemmen) - - Peder Clemmensen
- - Momme Clemensdatter
Omk 1705 - Mads Clemensen
Omk 1707 - Jørgen Clemensen
Omk 1712 - Ane Clemensdatter
- Ole Pedersen -

Ane Pedersdatter
-
† 1724

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

(Clemmen)

ÆgteskabBørn
- Ane Pedersdatter - - Peder Clemmensen
- - Momme Clemensdatter
Omk 1705 - Mads Clemensen
Omk 1707 - Jørgen Clemensen
Omk 1712 - Ane Clemensdatter

(Clemmen)
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Ole Pedersen

DatoStedKilde
Død :Eft 1724(Hellested, Hellested sogn)-

Adresse : Hellested, Hellested sogn

ÆgteskabBørn
- Ane Pedersdatter -

Ole Pedersen
-
† Eft 1724

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Momme Clemensdatter

DatoStedKilde
Død :Eft 1724(Hellested, Hellested sogn)-

Adresse : Hellested, Hellested sogn
Noter : Kilde: Skiftet efter moderen i 1724; hun var da gift med Lars Pedersen i Hellested.

FarMor
(Clemmen) Ane Pedersdatter
ÆgteskabBørn
- Lars Pedersen -

Momme Clemensdatter
-
† Eft 1724
(Clemmen)
-
-
Ane Pedersdatter
-
† 1724

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Lars Pedersen

DatoStedKilde
Død :Eft 1724(Hellested, Hellested sogn)-

Adresse : Hellested, Hellested sogn

ÆgteskabBørn
- Momme Clemensdatter -

Lars Pedersen
-
† Eft 1724

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Mads Clemensen

DatoStedKilde
Født :Omk 1705(Hellested, Hellested sogn)-

Noter : Kilde: Skiftet efter moderen i 1724; han var da 19 år gammel og opholdt sig hos broderen Peder i Lille Linde.

FarMor
(Clemmen) Ane Pedersdatter

Mads Clemensen
* Omk 1705
-
(Clemmen)
-
-
Ane Pedersdatter
-
† 1724

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Jørgen Clemensen

DatoStedKilde
Født :Omk 1707(Hellested, Hellested sogn)-

Noter : Kilde: Skiftet efter moderen i 1724. Han var da 17 år gammel og tjente (svogeren) Lars Pedersen i Hellested.

FarMor
(Clemmen) Ane Pedersdatter

Jørgen Clemensen
* Omk 1707
-
(Clemmen)
-
-
Ane Pedersdatter
-
† 1724

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Ane Clemensdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1712(Hellested, Hellested sogn)-

Noter : Kilde: Skiftet efter moderen i 1724; hun var da 12 år gammel og tjente Niels Pedersen i Hellested.

FarMor
(Clemmen) Ane Pedersdatter

Ane Clemensdatter
* Omk 1712
-
(Clemmen)
-
-
Ane Pedersdatter
-
† 1724

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Rasmus Pedersen

DatoStedKilde
Født :1712Vrangsgårde, Kalvehave sogn-
Døbt :06.04.1712Kalvehave KirkeKilde
Død :10.1712Vrangsgårde, Kalvehave sogn-
Begravet :30.10.1712Kalvehave KirkeKilde

FarMor
Peder Andersen HammerEllen Nielsdatter

Rasmus Pedersen
* 1712
† 10.1712
Peder Andersen Hammer
* Omk 1656
† 03.1716
Ellen Nielsdatter
* Omk 1666
† 1713

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Johanne Andreasdatter

DatoStedKilde
Død :Eft 1728(Hårlev, Hårlev sogn)-

Adresse : Gård nr. 4 (1688), Bavnehøj, Hårlev, Hårlev sogn

ÆgteskabBørn
- Hans Torbensen Omk 1699 - Andreas Hansen
Omk 1702 - Lars Hansen
Omk 1704 - Kirsten Hansdatter
Omk 1712 - Dorthe Hansdatter
Omk 1714 - Niels Hansen
Omk 1719 - Anna Hansdatter

Johanne Andreasdatter
-
† Eft 1728

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017