Jens Andersen

DatoStedKilde
Født :-(Kindvig, Mern sogn)-
Død :1692Kindvig, Mern sogn-

Stilling : Halvgårdsmand

Adresse : Kindvig, Mern sogn
Noter : Han er nævnt i skiftet efter faderen i 1666. Da ingen oplysning om alder.

Skifteprotokollen, Vordingborg rytterdistrikt, side 531-536. Skifte den 22. marts 1692 efter Halvgårdsmand Jens Andersen i Kindvig.
Enke: Johanne Laursdatter - med lavværge broderen Mads Laursen i Kindvig.
Arvinger - fællesbørnene:
1) Anders Jensen, 6 år gammel.
2) Oluf Jensen 1½ år gammel.
3) Birgitte Jensdatter, i 1. år.
På de umyndiges vegne: Deres fars halvbrødre, Hans Andersen Lerche i Kindvig og Rasmus Pedersen i Sandvig.
Skifteforvalter : Ridefoged Giert Villumsen.
Vurderingsmænd: Skov- og tredingsfoged Jens Rasmussen Schipper i Sageby og Peder Mortensen i Kindvig.
Boet vurderet til 138 rdl.
Blandt udgiftsposterne / kreditorerne:
Jens Andersen, der delte gård med Laurs Jensen, havde restancer vedrørende gården fra 1685.
Gårdens brøstfældighed: Nævnt stuelængen og en længe mere.
Hans Lerche i Mern, for at lave kisten, 1 rdl.
Salig Jens Andersen og Hemming Lerche i Kindvig havde i 3 år haft ? jord og eng . . ., 25 rdl.
Boets udgifter opgjort til 114 rdl.
Boets overskud opgjort til 23 rdl.

Skiftet, 2016: Hun er nævnt i skiftet efter faderen i 1699. Hun var da 1½ år gammel.
Mere i ny fil i 2016.

FarMor
Anders Hansen LercheLudze Jensdatter
ÆgteskabBørn
- Johanne Laursdatter Omk 1691 - Birthe Jensdatter

Jens Andersen
-
† 1692
Anders Hansen Lerche
-
† Før 13.02.1666
Ludze Jensdatter
-
† Eft 1666
(Hans Lerche)
-
-


Hans Lerches og Laurits Rasmussen Lerches 1. kone
-
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Ole Andersen

DatoStedKilde
Født :-(Kindvig, Mern sogn)-
Død :Eft 1666--

Noter : Kilde: Skiftet efter faderen i 1666. Da ingen oplysning om alder.

FarMor
Anders Hansen LercheLudze Jensdatter

Ole Andersen
-
† Eft 1666
Anders Hansen Lerche
-
† Før 13.02.1666
Ludze Jensdatter
-
† Eft 1666
(Hans Lerche)
-
-


Hans Lerches og Laurits Rasmussen Lerches 1. kone
-
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Torchild Jensen

DatoStedKilde
Født :1760Ammendrup, Allerslev sogn-

FarMor
Jens TorkildsenMaren Jensdatter

Torchild Jensen
* 1760
-
Jens Torkildsen
* 1726
† 01.1794
Maren Jensdatter
* Omk 1722
† 05.1785
Thorkild Pedersen
-
† 05.1730


Maren Hansdatter
-
-
-
--
-
Peder Pedersen
* Omk 1658 - † 1710
Bodil Bruusdatter
- - † 1754


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Hans Jensen

DatoStedKilde
Født :1765Ammendrup, Allerslev sogn-
Død :1765Ammendrup, Allerslev sogn-

FarMor
Jens TorkildsenMaren Jensdatter

Hans Jensen
* 1765
† 1765
Jens Torkildsen
* 1726
† 01.1794
Maren Jensdatter
* Omk 1722
† 05.1785
Thorkild Pedersen
-
† 05.1730


Maren Hansdatter
-
-
-
--
-
Peder Pedersen
* Omk 1658 - † 1710
Bodil Bruusdatter
- - † 1754


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Rasmus Torkildsen

DatoStedKilde
Død :Før 08.02.1671Oreby, Kastrup sogn-

Alt.navn : Rasmus Tørchelsen
Stilling : Halvgårdsmand
Ref. : LSL 2208

Adresse : Oreby, Kastrup sogn
Noter : Kilde: Skiftet efter konen i 1668.

Skifteprotokollen, Vordingborg amtsstue 1662-1671, folie 360a-360b: Skifte den 8. februar 1671 efter Rasmus Torkildsen i Oreby.
Ingen arvinger nævnt.
Overværende på ridefogedens vegne: Jep Bendtsen i Oreby.
Vurderingmænd: Jens Hansen i Oreby og Rasmus Nielsen i Knudsby.
Bortskyldig gæld:
Begravelsesbekostning: 1 fyrekiste (3 dr.), til begge præsterne (1 dr. 1 mark), til skolen (1 dr. 1 mark), Kirken (1 mark 8 sk.), for at grave og ringe (2 mark), 1 tønde øl (3 dr.).
Restancer.
Oldengæld.
Christen Skonning i Ornebjerg.
Salig Peder Iversen (Peder Iffuersen).
Christen Søndermand.
Peder Nielsen i Vordingborg.
Samlede gældsposter: 13-2-0 Dr.
Boets indtægter:
1 sorthjelmet kvie.
1 gammel hvid underdyne.
1 overdyne.
1 gammel dyne p?
1 gammel sengeklæde.
1 gammel hoveddyne.
1 gammelt hørgarnslagen.
1 gammel gryde.
1 gammel k?b.
1 kobberpande.
1 trefod.
1 skæppe byg.
1 side flæsk.
1 b?
3 gammle kander.
1 gammel seng.
Samlet værdi 13-1-7 Dr.
Steffen Rasmussen tog boets genstande til sig og lovede at betale den skyldige gæld.
Skiftet er underskrevet med 3 eller 4 bomærker og/eller signaturer.

ÆgteskabBørn
- Anne Nielsdatter - - Staffen Rasmussen
- - Karen Rasmusdatter
- - Sidsel Rasmusdatter
- - Mette Rasmusdatter

Rasmus Torkildsen
-
† Før 08.02.1671

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anne Nielsdatter

DatoStedKilde
Død :1667Oreby, Kastrup sogn-

Ref. : LSL 2209

Adresse : Oreby, Kastrup sogn
Noter : Skifteprotokollen, Vordingborg amtsstue 1662-1671, folie 180b-185a: Vurdering af gården den 15. juli 1667 / Skifte den 4. januar 1668 efter Anne Nielsdatter i Oreby.
Enkemand: Rasmus Torchildsen (Rasmus Törchels.).
Arvinger - deres fælles børn:
1) Staffen Rasmussen i Knudsby.
2) Karen Rasmusdatter, gift med Peder Madzen i Sallerup.
3) Sidsel Rasmusdatter, gift med Rasmus Hansen i Kastelev.
4) Mette Rasmusdatter i Teglstrup - med formynder og rette lavværge broderen Staffen Rasmussen i Knudsby.
Overværende på øvrighedens vegne: Laurits Hansen på Vordingborg slot i ridefogedens sted.
Vurderingmænd: Rasmus Nielsen i Knudsby og Jens Hansen i Oreby.
Blandt kreditorerne:
Skyld til husbonden pensionarius Jens Lauritsen på Vordingborg slot, landgilde nyt og gammelt - 9-7-0 Dr.
Skyldig til Peder Madsen ridefoged på Vordingborg slot for en proces, som mod ham er anmeldt - 5-2-8 Dr.
Sognepræsten i Vordingborg og Kastrup sogn Mester Christen Nielsen Spend.
Andris / Anders Vantemager (Wandtmager/Wandlmager?) i Næstved.
Michel Hestekiøbers kvinde i Næstved for koleje.
Jens Bendsen i Oreby for tjenesteløn og for korn samt gårdfæld på den halve gård som Rasmus Torchildsen annammede og besidder.
Ole Hass i Vordingborg.
Anders Madsen i Oreby arbejdspenge.
Staffen Rasmussen.
Maren Mogensdatter for tjenesteløn.
Karen Nielsdatter for tjenesteløn.
Samlet skyld 42 daler.
Samlede indtægter: 136 daler.
Skiftet er underskrevet med to komærker - formentligt vurderingsmændenes. Det ene ligner en mand stående på et anker; det andet et liggende spejlvendt S.

Skiftet, 2016: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=132374&side=184

ÆgteskabBørn
- Rasmus Torkildsen - - Staffen Rasmussen
- - Karen Rasmusdatter
- - Sidsel Rasmusdatter
- - Mette Rasmusdatter

Anne Nielsdatter
-
† 1667

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Karen Rasmusdatter

DatoStedKilde
Født :-(Oreby, Kastrup sogn)-
Død :Eft 1668(Sallerup, Køng sogn)-

Adresse : Sallerup, Køng sogn
Noter : Hun er nævnt i skiftet efter moderen i 1668. Hun var da gift med Peder Madsen i Sallerup.
Hun var sandsynligvis fadder til søstersønnen Peder Pedersen i Ugledige i 1648. Da nævnt som "Karen Rasmusis i Sallerup."

FarMor
Rasmus TorkildsenAnne Nielsdatter
ÆgteskabBørn
- Peder Madsen -

Karen Rasmusdatter
-
† Eft 1668
Rasmus Torkildsen
-
† Før 08.02.1671
Anne Nielsdatter
-
† 1667

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Peder Madsen

DatoStedKilde
Død :Eft 1671(Sallerup, Køng sogn)-

Alt.navn : Peder Madzen

Adresse : Sallerup, Køng sogn
Noter : Kilde: Skiftet efter svigermoderen i 1668. Han (de) boede da i Sallerup.

ÆgteskabBørn
- Karen Rasmusdatter -

Peder Madsen
-
† Eft 1671

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Sidsel Rasmusdatter

DatoStedKilde
Født :-(Oreby, Kastrup sogn)-
Død :Eft 1668(Kastelev, Sværdborg sogn)-

Adresse : Kastelev, Sværdborg sogn
Noter : Hun er nævnt i skiftet efter moderen i 1668. Hun var da gift med Hans Rasmussen i Kastelev.
Mere i ny fil i 2016.

FarMor
Rasmus TorkildsenAnne Nielsdatter
ÆgteskabBørn
- Rasmus Hansen -

Sidsel Rasmusdatter
-
† Eft 1668
Rasmus Torkildsen
-
† Før 08.02.1671
Anne Nielsdatter
-
† 1667

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Rasmus Hansen

DatoStedKilde
Død :Eft 1681(Kastelev, Sværdborg sogn)-

Adresse : Kastelev, Sværdborg sogn
Noter : Mere i ny fil i 2016.

ÆgteskabBørn
- Sidsel Rasmusdatter -

Rasmus Hansen
-
† Eft 1681

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Mette Rasmusdatter

DatoStedKilde
Født :-(Oreby, Kastrup sogn)-
Død :Eft 1668(Teglstrup, Udby sogn)-

Adresse : Ugledige, Allerslev sogn i 1662 / Teglstrup, Udby sogn i 1668
Noter : Blandt kilderne: Skiftet efter hendes 2. mand Søren Madsen i 1662.
Hun er nævnt i skiftet efter moderen i 1668. Hun var da i Teglstrup. Hendes bror Staffen var da lavværge for hende - altså næppe gift på det tidspunkt.
Blev hun gift igen efter sin 3. mand Søfren Madsens død? Der mangler indførsel af trolovelser/vielser i Allerslev kirkebog fra 1658 til 1663.
Mulig trolovelse i Udby sogn 1664: "Onsdagen Den 4 Augusti bleff throloffuet Peder Rasmussen i Skallerup, och Mette Rasmus Daatter, Och Viede Den 13 November." 4. søndag hellig 3 kongersdag 1666 fik dette par, Peder Smed og Mette Rasmusdatter i Skallerup døbt en datter Ellen. Peder Rasmussen kan være søn af den Rasmus Smed i Skallerup, der er nævnt som arving i skiftet efter Birgitte Ibsdatter / Birgitte Rasmusdatter i Røstofte den 9. februar 1663 (Skifteprotokollen, Vordingborg amtsstue 1662-1671, folie 28a).

FarMor
Rasmus TorkildsenAnne Nielsdatter
ÆgteskabBørn
- Peder Tørekellsen 1648 - Peder Pedersen
Før 1651 - Torchild Pedersen
- - Hans Pedersen
09.01.1653 - Niels Pedersen Før 1655 - Karen Nielsdatter
27.12.1656 - Søfren Madsen 1657 - Maren Søfrensdatter

Mette Rasmusdatter
-
† Eft 1668
Rasmus Torkildsen
-
† Før 08.02.1671
Anne Nielsdatter
-
† 1667

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Peder Tørekellsen

DatoStedKilde
Død :Omk 1652(Ugledige, Allerslev sogn)-

Alt.navn : Peder Torkildsen

Adresse : Ugledige, Allerslev sogn
Noter : Han er nævnt i skiftet efter hans kone Mette Rasmusdatters 3. mand Søfren Madsen i 1662. Da nævnt at der var skiftet efter ham for 11 år siden.

ÆgteskabBørn
- Mette Rasmusdatter 1648 - Peder Pedersen
Før 1651 - Torchild Pedersen
- - Hans Pedersen

Peder Tørekellsen
-
† Omk 1652

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Søfren Madsen

DatoStedKilde
Død :12.03.1658Ugledige, Allerslev sogn-
Begravet :03.1658Allerslev KirkeKilde

Stilling : (Gårdmand)

Adresse : Ugledige, Allerslev sogn
Noter : Iflg. kirkebogen døde Søfren Madsen den 10. marts 1658 - iflg. det følgende skifte 4 år senere døde han den 12. marts 1658.

Skifteprotokollen, Vordingborg amtsstue 1662-1671, folie 4a: Skifte den 10. juni 1662 efter Søfren Madsen, som boede og døde i Ugledige (Söffr Madsen, Söffren Madzen / Wgled:). Han var død den 12. marts 1658. Rettidigt skifte var blevet forhindret af den forbigående, besværlige krig.
Enke: Mette Rasmusdatter.
Arving - fællesbarnet:
1) Maren Søfrensdatter (Marren Söffrens Datter) - med laugværge Staffen Rasmussen i Knudsby (Staffend Rasmusen i Knudzbÿe).
Overværende på øvrighedens vegne: Peder Madsen, ridefoged på Vordingborg slot.
4 Vurderingmænd: Christen Søfrensen, Peder Nielsen, Niels Olsen og Hans Hansen - alle i Ugledige.
Christen Søfrensen og Niels Olsen i Ugledige berettede om skifte for 11 år siden (omkring 1651), da Niels Erichsen var ridefoged, efter salig Peder Torkildsen (Peder Törekellsen) imellem Mette Rasmusdatter "og Begge Deris Börn" Peder Pedersen og Torkild Pedersen (Törek Pedersen). Begge sønner var tilfaldet 220 sletdaler i arv efter deres far. Tilsynsformynder blev ved den tid Rasmus Torkildsen (Rasmus Thörekelsen).
For det andet fremlagt skiftebrev af 26. december 1655: Da Christen Søfrensen på Niels Erichsens vegne, samme tid, skiftede mellem Mette Rasmusdatter, på den ene og Karen Nielsdatter, med hendes morfader (morbroder overskrevet til morfader), Rasmus Torkildsen i Oreby som tilsynsformynder (thill siunz for Mÿnder) på den anden side, hvor Karen Nielsdatter er tilfalden efter hendes salig fader Niels Pedersen efter skiftebrevs indhold, penge = 127 Dr. Som er blevet Mette Rasmusdatter betroet og Rasmus Torkildsen dermed at have indsendt (sideskift til folie 4b - ikke affotograferet endnu (23-5-2009)).

Skiftet, 2016: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=132374#132374,33249651

ÆgteskabBørn
27.12.1656 - Mette Rasmusdatter 1657 - Maren Søfrensdatter

Søfren Madsen
-
† 12.03.1658

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Maren Søfrensdatter

DatoStedKilde
Født :1657Ugledige, Allerslev sogn-
Døbt :12.04.1657Allerslev KirkeKilde
Død :Eft 1662--

Noter : Kilde: Skiftet efter faderen i 1662.

FarMor
Søfren MadsenMette Rasmusdatter

Maren Søfrensdatter
* 1657
† Eft 1662
Søfren Madsen
-
† 12.03.1658
Mette Rasmusdatter
-
† Eft 1668

-
--
-Rasmus Torkildsen
-
† Før 08.02.1671


Anne Nielsdatter
-
† 1667

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Peder Pedersen

DatoStedKilde
Født :1648Ugledige, Allerslev sogn-
Døbt :16.07.1648Allerslev KirkeKilde
Død :Eft 1671(Ugledige, Allerslev sogn)-

Adresse : Ugledige, Allerslev sogn i 1671
Noter : Kilde: Nævnt i skiftet efter stedfaderen Søfren Madsen i 1662.
Ved skiftet efter hans morbror Staffen Rasmussen i 1671 fordrede han sin pant for indestående børnegods som denne var formynder for. Han var da i Ugledige.
En Peder Pedersen og Kirsten Mortensdatter i Ugledige viedes i Allerslev i 1679.
En Peder Pedersen i Ugledige fik i 1685 døbt en søn Peder. Alle fadderne var fra Ugledige.1688 døbt en søn Rasmus. 1689 døbt en søn Niels; da var Laurits Pedersens hustru i Teglstrup gudmor - Laurits Pedersens kone var Karen Rasmusdatter (2169). Hendes ældste datter med Niels Pedersen døbtes Berette Nielsdatter i 1657, da var Christen Sørensen i Ugledige blandt fadderne.

FarMor
Peder TørekellsenMette Rasmusdatter

Peder Pedersen
* 1648
† Eft 1671
Peder Tørekellsen
-
† Omk 1652
Mette Rasmusdatter
-
† Eft 1668

-
--
-Rasmus Torkildsen
-
† Før 08.02.1671


Anne Nielsdatter
-
† 1667

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Torchild Pedersen

DatoStedKilde
Født :Før 1651(Ugledige, Allerslev sogn)-
Død :09.1655Ugledige, Allerslev sogn-
Begravet :27.09.1655Allerslev KirkeKilde

Alt.navn : Tørek Pedersen

Noter : Kilde: Nævnt i skiftet efter stedfaderen Søfren Madsen i 1662.
Hans dåb ikke fundet i Allerslev kirkebog.
Han døde i "Pestaaret" 1655.

FarMor
Peder TørekellsenMette Rasmusdatter

Torchild Pedersen
* Før 1651
† 09.1655
Peder Tørekellsen
-
† Omk 1652
Mette Rasmusdatter
-
† Eft 1668

-
--
-Rasmus Torkildsen
-
† Før 08.02.1671


Anne Nielsdatter
-
† 1667

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Hans Pedersen

DatoStedKilde
Død :07.03.1652Ugledige, Allerslev sogn-
Begravet :03.1652Allerslev KirkeKilde

Noter : Hans dåb ikke fundet i Allerslev kirkebog.

FarMor
Peder TørekellsenMette Rasmusdatter

Hans Pedersen
-
† 07.03.1652
Peder Tørekellsen
-
† Omk 1652
Mette Rasmusdatter
-
† Eft 1668

-
--
-Rasmus Torkildsen
-
† Før 08.02.1671


Anne Nielsdatter
-
† 1667

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Ole Pedersen

DatoStedKilde
Død :Eft 1668(Bakkebølle, Vordingborg landsogn)-

Adresse : Bakkebølle, Vordingborg landsogn
Noter : Kilde: Skiftet efter svigerfaderen Morten Rasmussen i 1668. Han var da i Bakkebølle.
Han kan være identisk med (34140).

ÆgteskabBørn
Før 1668 - Kirsten Mortensdatter -

Ole Pedersen
-
† Eft 1668

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Hans Mortensen

DatoStedKilde
Født :Omk 1663(Bakkebølle, Vordingborg landsogn)-

FarMor
Morten Rasmussen PiilAnna Michelsdatter

Hans Mortensen
* Omk 1663
-
Morten Rasmussen Piil
-
† 1668
Anna Michelsdatter
-
† Eft 1668

-
--
-Michel Olsen Skrædder
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Rasmus Mortensen

DatoStedKilde
Født :Omk 1666(Bakkebølle, Vordingborg landsogn)-

FarMor
Morten Rasmussen PiilAnna Michelsdatter

Rasmus Mortensen
* Omk 1666
-
Morten Rasmussen Piil
-
† 1668
Anna Michelsdatter
-
† Eft 1668

-
--
-Michel Olsen Skrædder
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Gertrud Mortensdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1659(Bakkebølle, Vordingborg landsogn)-

FarMor
Morten Rasmussen PiilMorten Rasmussen Piils 1.? kone

Gertrud Mortensdatter
* Omk 1659
-
Morten Rasmussen Piil
-
† 1668
Morten Rasmussen Piils 1.? kone
-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Birgitte Hendrichsdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1655(Udby, Udby sogn)-
Død :Eft 1687--

Noter : Kilde: Skiftet efter mormoderen Ingeborre Jensdatter i 1669. Hun var da 14 år gammel.
Hvis aldersangivelsen i det ovenstående er korrekt, er hun blevet gift ca. 17 år gammel.
Hun er nævnt i skiftet efter moderens morbroder Lauridz Joensen i 1687. Hun var da gift med Niels Nielsen.

FarMor
Hendrich Andersen VeffuerJohanne Hemmingsdatter
ÆgteskabBørn
03.03.1672 - Niels Nielsen 1673 - Johanne Nielsdatter
1674 - Niels Nielsen
1677 - Jon Nielsen
1679 - Hendrich Nielsen
1685 - Hemming Nielsen
1687 - Ane Nielsdatter

Birgitte Hendrichsdatter
* Omk 1655
† Eft 1687
Hendrich Andersen Veffuer
-
† Eft 1655
Johanne Hemmingsdatter
-
† 08.1655

-
--
-Hemming Niels Torkildsen
* Omk 1603
† 09.1682


Ingeborg Joensdatter
-
† 03.1669

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

(Joen)
- - † Eft 1617
Joens 1.? kone
- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Kirsten Michelsdatter

DatoStedKilde
Død :Eft 1669(Kræmmervængegården, Øster Egesborg sogn)-

Adresse : Kræmmervængegården, Øster Egesborg sogn

ÆgteskabBørn
- Morten Pedersen -

Kirsten Michelsdatter
-
† Eft 1669

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anders Nielsen Brun

DatoStedKilde
Død :Eft 1671(Vester Egesborg, Vester Egesborg sogn)-

Stilling : Gårdmand

Adresse : Vester Egesborg, Vester Egesborg sogn
Noter : Kilde: Skiftet efter konen i 1671.

ÆgteskabBørn
- Anne Laursdatter -

Anders Nielsen Brun
-
† Eft 1671

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Rasmus Nielsen

DatoStedKilde
Født :-(Vester Egesborg, Vester Egesborg sogn)-
Død :Eft 1671--

FarMor
Niels Rasmussen VestesenAnne Laursdatter

Rasmus Nielsen
-
† Eft 1671
Niels Rasmussen Vestesen
-
† Før 1671
Anne Laursdatter
-
† Før 31.03.1671

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Laurits Nielsen

DatoStedKilde
Født :-(Vester Egesborg, Vester Egesborg sogn)-
Død :Eft 1671--

FarMor
Niels Rasmussen VestesenAnne Laursdatter

Laurits Nielsen
-
† Eft 1671
Niels Rasmussen Vestesen
-
† Før 1671
Anne Laursdatter
-
† Før 31.03.1671

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Kirsten Nielsdatter

DatoStedKilde
Født :-(Vester Egesborg, Vester Egesborg sogn)-
Død :Eft 1671--

FarMor
Niels Rasmussen VestesenAnne Laursdatter
ÆgteskabBørn
- Niels Jensen -

Kirsten Nielsdatter
-
† Eft 1671
Niels Rasmussen Vestesen
-
† Før 1671
Anne Laursdatter
-
† Før 31.03.1671

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Mette Nielsdatter

DatoStedKilde
Født :-(Vester Egesborg, Vester Egesborg sogn)-
Død :Eft 1671--

FarMor
Niels Rasmussen VestesenAnne Laursdatter

Mette Nielsdatter
-
† Eft 1671
Niels Rasmussen Vestesen
-
† Før 1671
Anne Laursdatter
-
† Før 31.03.1671

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Niels Jensen

DatoStedKilde
Død :Eft 1671(Vester Egesborg, Vester Egesborg sogn)-

ÆgteskabBørn
- Kirsten Nielsdatter -

Niels Jensen
-
† Eft 1671

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

(Ebbe)

Ref. : LSL 2608, LSL 4472

Noter : Samlende person for de to SANDSYNLIGE søskende Jep Ebbesen og Maren Ebbesdatter. I 1671 var Jep Ebbesen formynder for Maren Ebbesdatters 2 børn ved skiftet efter hende.

ÆgteskabBørn
? - - Jep Ebbesen
- - Maren Ebbesdatter

(Ebbe)
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017