Jens Nielsen

DatoStedKilde
Død :Eft 1774(Everdrup, Everdrup sogn)-

Stilling : Husmand og smed

Noter : Han er nævnt i skiftet efter sønnen Christen Smidt i 1773/74. Han var da smed og boede i Everdrup på Gisselfeldt gods.

ÆgteskabBørn
- Niels´ og Christens mor Omk 1743 - Christen Jensen Smith

Jens Nielsen
-
† Eft 1774

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Christen Jensen Smith

DatoStedKilde
Født :Omk 1743(Everdrup sogn)-
Død :12.1773Tystrup, Fakse sogn-
Begravet :11.12.1773Fakse KirkeKilde

Alt.navn : Christen Jensen Smidt, Christen Tiener
Stilling : Kammertjener på Rosenlund

Adresse : Tystrup, Fakse sogn 1770-73
Noter : I 1767 var han - " Christen Tiener" - fadder til halvbroderen Niels Christensens datter Dorthe Marie Elisabeth i Blåbæk Mølle.
Han er nævnt første gang i Rosendal skifteprotokol i 1771, hvor han var vurderingsmand ved skiftet efter snedker Christian Jørgens afdøde kone Bodil Eylersdatter i Fakse.

Skifteprotokollen, Rosendal gods, folie 589a-597a. Registrerings- og vurderingsforretning den 8. december 1773 / skiftemøde den 29 december 1773 / auktion den 31. januar 1774 / skifte den 13. april 1774 efter Christen Smidt i Tystrup, tjener for kammerherren på Rosenlund.
Enke: Ulricha Helene Bang / Madame Smidt - med lavværge birkedommer Hans Hytter i Rode.
Arving:
1) Hans far Jens Nielsen, smed i Everdrup på Gisselfeldt gods.
2) En halvbror Niels Christensen, Møller i Blåbæk Mølle.
Skifteforvalter: Fuldmægtig Peder Aarestrup på Rosenlund.
Vurderingsmænd: Gårdmand Christopher Madsen i Tystrup og husmand Peder Rasmussen i Hovby.
Blandt det registrerede var 1 nyt stueur (16 rdl) og en violin (1 rdl.). Stueuret tilhørte dog herskabet på Rosenlund.
Boet vurderet til 169 rdl.
Blandt kreditorerne:
Herskabet på Rosenlund - herunder for Christen Bonde (i alt 88 rdl.)
Smeden Hans Christiansen i Tystrup
Købmand Sr. Pettersen i Præstø
Sr. Lemvig på Lindersvold
Kromanden Sr. Ebbesen
Købmand Sr. Wesendunk i Præstø
Kræmmer Ursin i København
Ole Pedersen i Strandhoved
Tjenestepigen Anna Mogensdatter, for ½ års løn
Fæstemanden Niels Hansen i Elmue, for fæsteløn
Enkefrue Bang - afdødes svigermor, bl.a. for gældt til Peder Møller i Hovby Mølle og Jens Larsen i Mosebølle
Græsgangspenge på Nyrupgården
Peder Nielsen i Borritshoved
Niels Madsen i Tystrup
Hans far Jens Smed i Everdrup
Madame Issehou på Rosenlund
Forvalter Aarestrup
Christopher Madsen I Tystrup
Hr. købmand Stadager i Køge
Auktionen: Alle effekter med vurdering, køber og købssum opført - køberne:
Niels Pedersen i Rode
Niels Peitersen i Hyllede
Hartvig Sørensen i Kongsted
Fru Bang
Gothfrid i Sortemøllehuset
Daniels Henrichsen i Torup
Mølleren i Eskildstrup
Degnen Sr. Schytz i Kongsted
Skoleholder Sr. Beck i Rode
Sr. Gielff på Vindbyholt
Jens Pedersen i Kongsted Borup
Hans Mathiasen i Vallebo
Ungkarl Peder Jensen i Fakse
Husmand Lars Andersen i Eskildstrup
Due i Kongsted
Sr. Almstrup i Roholte
Bramer i Gavevænget
Husmand Ole Hansen i Fakse
Løjtnant Landorph
Niels Madsen i Tystrup
Anders Olsen i Hovby
gårdmand Jens Jacobsen i Eskildstrup
Frantz i Tystrup
Peder Poulsen i Hovby
Sr. Zvitzer
Hr. byfogeden (auktionarius, fra Store Heddinge)
Forvalter Aarestrup
Lars Nielsen i Jyderup
Niels Høy i Elmue
Niels Nielsen i Strandhoved
Mathias Jensen Rosenlund
Søren Pedersen (Rosenlund?)
Cornelius i Eskildstrup Mølle
Mon Jensen i Eskildstrup Mølle
Skoleholder Johansen i Vallebo
Smeden i Tystrup
Forpagter West på Erikstrup
Hr. Kammerherren
Smeden i Hovby
Husmand Jens Hansen i Vester Egede
Anders Smed i Freerslev
Ungkarl Ole Pedersen i Tystrup
Skoleholder Bech i Rode
Jacob Pedersen på Nyrupgården / Nyrupmanden
Niels Holm i Fakse
Marcus Johansen i Hovby
Niels Christophersen i Tystrup
Ungkarl Jens Jensen i Rejnstrup
Lars Møller i Hovby Mølle
Per Væver i Kongsted
Skoleholderen i Hovby
Ole Erlandsen i Torup
Jørgen Bødker i Fakse
Henrich Pedersen i Frenderup
Hr. birkedommer Hytter
Ole Rasmussen Gisselfeldt
Anders Christensen i Fakse
Hans Væver i Tystrup
Skoleholder Jensen i Eskildstrup
Enken
Henrich Ebbesen Rosenlund
Jacob Andersen i Roholte
Auktionen indbragte brutto 169 rdl.

FarMor
Jens NielsenNiels´ og Christens mor
ÆgteskabBørn
12.09.1770 - Ulrica Helena Bang -

Christen Jensen Smith
* Omk 1743
† 12.1773
Jens Nielsen
-
† Eft 1774
Niels´ og Christens mor
* Omk 1703
† Eft 1771

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Ulrica Helena Bang

DatoStedKilde
Født :Omk 1739--
Død :Eft 1774(Tystrup, Fakse sogn)-

Adresse : Tystrup, Fakse sogn 1770-74
Noter : Hendes mor var levende ved skiftet efter hendes mand i 1773/74. Hun kan være den enke i Tystrup, der er nævnt i Öeders efterretninger 1771, der havde været gift med kaptajnløjtnant i søetaten, Hans Bang. Hun var da 74 år gammel, havde været enke i 28 år og havde 3 uforsørgede? børn. Hun havde været gift 2 gange.

Hun er ikke konfirmeret i Fakse.

ÆgteskabBørn
12.09.1770 - Christen Jensen Smith -

Ulrica Helena Bang
* Omk 1739
† Eft 1774

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Sidsel Pedersdatter

DatoStedKilde
Død :-Strandhoved, Fakse sogn-

Alt.navn : Secilia Pedersdatter, Cecilia Høys

Adresse : Sjolte, Snesere sogn / Strandhoved, Fakse sogn ved sin død
Noter : Skifteprotokollen, Rosendal gods, folie 597b-599a. Registrerings- og vurderingsforretning den 10. maj 1774 / skifte den 24. oktober 1774 efter enken indsidder Cecilia Pedersdatter Høys hos husmand Ole Pedersen i Strandhoved. Tillysning i De Berlingske Aviser og på herredstinget.
Arvinger - hendes børn:
1) En søn Niels Hansen Høeg, i Lille Elmue.
2) En søn Peder Hansen Høeg, tjenende ved København.
3) En søn Christian Hansen Høeg, i Fuglsang.
4) En datter Ellen Hansdatter, tjenende Niels Nielsen i Strandhoved.
5) En datter Birthe Hansdatter, gift i København.
Skifteforvalter: Forvalter Michael Brixen på Rosenlund.
Vurderingsmænd: Jens Larsen ved Stranden og husmand Peder Rasmussen i Hovby. Frantz Olsen og Peder Iversen.
Boet vurderet til 5-4-2 rdl.
Auktionen: Alle effekter med vurdering, køber og købssum opført - køberne:
Frantz Jensen på Rosenlund
Hr. Brixen
Hr. Kammerherren
Niels Hoy i Elmue
Smeden i Hyllede
Gundelach i Tystrup
Michel Mortensen i Hovby
Rasmus Stenbryder i Fakse
Niels Christophersen i Tystrup
Hartmand i Hovby
Peder Husmand i Hovby
Johan Mathisen i Krageborg
Jacob Væver
Peder Olsen i Tystrup
Jens Hansen i Borritshoved
Monsr. Jacob Aarestrup
Jacob Skonning
Hendrich Ebbesen på Rosenlund
Auktionen indbragte brutto 8-5-1 rdl.
Blandt kreditorerne:
Gårdmand Peder Rasmussen i Elmue, med et strygejern sat i pant
Sønnen Niels Hansen
Mads Jensen i Tystrup
Husmand Ole Pedersen i Strandhoved
Sr. ? i København.
Underskud i boet.

Hendes begravelse er ikke fundet i Fakse kirkebog.

ÆgteskabBørn
- Hans Nielsen Høg 1738 - Ellen Hansdatter Høg
Omk 1739 - Niels Hansen Høg
Omk 1743 - Birthe Hansdatter Høg
1744 - Peder Hansen
1747 - Peder Hansen Høg
Omk 1748 - Christian Hansen Høg
1749 - Sara Hansdatter

Sidsel Pedersdatter
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Christian Hansen Høg

DatoStedKilde
Født :Omk 1748(Sjolte, Snesere sogn)-
Død :Eft 1774(Fuglsang, Fakse sogn)-
Konfirmeret :1767Fakse Kirke-

Alt.navn : Peder Christian Hansen

Adresse : Fuglsang, Fakse sogn i 1774
Noter : Han er nævnt i skiftet efter faderen i 1752 som Peder Christian Hansen. Han var da 4 år gammel.
Konfirmeret i Fakse i 1767. Da er navnet Peder Christian Hansen også brugt. Han var da i Hovby.
Han er nævnt i skiftet efter moderen i 1774. Han var da i Fuglsang.

FarMor
Hans Nielsen HøgSidsel Pedersdatter

Christian Hansen Høg
* Omk 1748
† Eft 1774
Hans Nielsen Høg
-
† 28.10.1752
Sidsel Pedersdatter
-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Peder Hansen Høg

DatoStedKilde
Født :1747Sjolte, Snesere sogn-
Død :Eft 1774(København)-

Noter : Han er nævnt i skiftet efter faderen i 1752. Han var da 12 år gammel.
Han er nævnt i skiftet efter moderen i 1774. Han tjente da ved København.

FarMor
Hans Nielsen HøgSidsel Pedersdatter

Peder Hansen Høg
* 1747
† Eft 1774
Hans Nielsen Høg
-
† 28.10.1752
Sidsel Pedersdatter
-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Ellen Hansdatter Høg

DatoStedKilde
Født :1738Sjolte, Snesere sogn-
Døbt :14.09.1738Snesere KirkeKilde
Død :Eft 1787(Fakse sogn)-

Alt.navn : Ellen Hansdatter Høy
Stilling : Hønsepige

Noter : Hun er nævnt i skiftet efter faderen i 1752. Hun var da 14 år gammel.
Hun er nævnt i skiftet efter moderen i 1774. Hun tjente da Niels Nielsen i Strandhoved.
Ved folketællingen 1787 var hun ugift hønsepige på Rosenlund.

FarMor
Hans Nielsen HøgSidsel Pedersdatter

Ellen Hansdatter Høg
* 1738
† Eft 1787
Hans Nielsen Høg
-
† 28.10.1752
Sidsel Pedersdatter
-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Birthe Hansdatter Høg

DatoStedKilde
Født :Omk 1743(Sjolte, Snesere sogn)-
Død :Eft 1774(København)-

Noter : Hun er nævnt i skiftet efter faderen i 1752. Hun var da 9 år gammel.
Hun er muligvis konfirmeret i Fakse i 1762. Datter af en Hans Nielsen og tjenende Peder Olsen (i Jyderup overstreget).
Hun er nævnt i skiftet efter moderen i 1774. Hun var da gift og i København.

FarMor
Hans Nielsen HøgSidsel Pedersdatter

Birthe Hansdatter Høg
* Omk 1743
† Eft 1774
Hans Nielsen Høg
-
† 28.10.1752
Sidsel Pedersdatter
-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Hans Nielsen Høg

DatoStedKilde
Død :28.10.1752Sjolte, Snesere sogn-
Begravet :11.1752Snesere KirkeKilde

Alt.navn : Hans Nielsen Høy
Stilling : Husmand

Adresse : Sjolte, Snesere sogn
Noter : Skifteprotokollen, Rosendal gods, folie 338a-339a. Skifte den 20. november 1752 efter husmand Hans Høy i Sjolte. Han var den 28. oktober ved en ulykkelig hændelse faldet ned fra et egetræ og var død deraf.
Enke: Sidsel Pedersdatter.
Arvinger - fællesbørnene:
1) Niels Hansen, 12 år gammel.
2) Peder Hansen, 7 år gammel.
3) Peder Christian Hansen, 4 år gammel.
4) Ellen Hansdatter, 14 år gammel.
5) Birthe Hansdatter, 9 år gammel.
6) Sara Hansdatter, (alder ikke oplyst).
Formynder "for Barnet": Christian Nielsen
Skifteforvalter: Ridefogeden Peder Scøtte på Rosenlund.
Vurderingsmænd: Husmand Jens Hansen, husmand Hans Sørensen og gårdmand Christian Nielsen alle i Sjolte på Rosenlund gods.
Boet vurderet til 17 rdl.
Huset: 2 længer - stuehuset søndre længe 5 fag, nordre længe 6 fag.
Kreditorer:
Inderstemand Peder Jensen på stedet under Bekkeskov gods
Gårdmand Peder Larsen i Størlinge (Staarlinge) på Holmegård gods
Købmand Ermandinger i Præstø
Gårdmand Lars Christensen i Sjolte på Lindersvold gods
Boets udgifter opgjort til 59 rdl.

ÆgteskabBørn
- Sidsel Pedersdatter 1738 - Ellen Hansdatter Høg
Omk 1739 - Niels Hansen Høg
Omk 1743 - Birthe Hansdatter Høg
1744 - Peder Hansen
1747 - Peder Hansen Høg
Omk 1748 - Christian Hansen Høg
1749 - Sara Hansdatter

Hans Nielsen Høg
-
† 28.10.1752

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Sara Hansdatter

DatoStedKilde
Født :1749Sjolte, Snesere sogn-
Død :Før 1774--

Noter : Hun er nævnt i skiftet efter faderen i 1752 uden aldersangivelse.
Hun er ikke nævnt i skiftet efter moderen i 1774.

FarMor
Hans Nielsen HøgSidsel Pedersdatter

Sara Hansdatter
* 1749
† Før 1774
Hans Nielsen Høg
-
† 28.10.1752
Sidsel Pedersdatter
-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Peder Hansen

DatoStedKilde
Født :1744Sjolte, Snesere sogn-

FarMor
Hans Nielsen HøgSidsel Pedersdatter

Peder Hansen
* 1744
-
Hans Nielsen Høg
-
† 28.10.1752
Sidsel Pedersdatter
-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Jens Andersen Tømmermand

DatoStedKilde
Født :Omk 1704--
Død :Eft 1774(Orup, Roholte sogn)-

Stilling : Husmand og tømmermand

Adresse : Orup, Roholte sogn

ÆgteskabBørn
- Anne Marie Torkildsdatter Omk 1735 - Maren Jensdatter
Omk 1743 - Johanne Jensdatter
- - Karen Jensdatter

Jens Andersen Tømmermand
* Omk 1704
† Eft 1774

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anne Marie Torkildsdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1713--
Død :07.1774Orup, Roholte sogn-
Begravet :10.07.1774Roholte KirkeKilde

Adresse : Orup, Roholte sogn
Noter : Skifteprotokollen, Rosendal gods, folie 599a-601b. Registrerings- og vurderingsforretning den 12. juli 1774 / auktion den 18. juli 1774 / skifte den 26. oktober 1774 efter Anne Marie Torkildsdatter i Orup. Tillysning i De Berlingske Aviser og på herredstinget.
Enkemand: Jens Andersen Tømmermand.
Arvinger - fællesbørnene:
1) En datter Maren Jensdatter, gift med Thomas Sørensen i Ås på Jomfruens Egede gods.
2) En datter Johanne Jensdatter, 34 år gammel, gift med Ole Pedersen i Sjolte på Lindersvold gods.
3) En datter Karen Jensdatter, gift med gevorben soldat Lorrang på Eibengierde? i Tikøb? sogn? (Tiikiøb Saug).
Skifteforvalter: Fuldmægtig Michael Brixen på Rosenlund.
Vurderingsmænd: Peder Rasmussen i Hovby og tjeneren Niels Høyer på Rosenlund.
Auktionen: Alle effekter med vurdering, køber og købssum opført - køberne:
Jochum Mathisen i Fakse
Henrich Ebbesen ved Rosenlund
Peder Rasmussen i Hovby
Jens Smed i Orup
Lars Hellede i Roholte sogn
Otto Pedersen i Roholte
Anders Boesen i Roholte
Jørgen Rasmussen i Orup
Anders Olsen i Orup
Johan Mathisen i Krageborg
Hans Olsen i Fakse
Ole Andersen i Orup
Peder Husmand i Hovby
Mathias Jensen Rosenlund
Ole Jensen i Strandhoved
Hans Nissen i Kongsted
Søren Larsen på Broen
Hr. Brixen (Michael Brixen)
Hans Brant i Fakse
Lars Pedersen i Eskildstrup
Jørgen Hansen i Orup
Christian Nielsen i Orup
Jens Andersen i Eskildstrup
Anders Olsen i Hovby
Gårdmand Peder Pedersen i Orup
Ole Pedersen i Sjolte
Christian Skrædder
Jens Andersen i Orup
Jørgen Hansen i Elmue
Jørgen Larsen Broe
Lars Ditlevsen i Orup
Auktionen indbragte brutto 19-2-9 rdl.
Boets udgifter opgjort til 22-2-7 rdl.

ÆgteskabBørn
- Jens Andersen Tømmermand Omk 1735 - Maren Jensdatter
Omk 1743 - Johanne Jensdatter
- - Karen Jensdatter

Anne Marie Torkildsdatter
* Omk 1713
† 07.1774

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Karen Jensdatter

DatoStedKilde
Født :-(Orup, Roholte sogn)-
Død :Eft 1774(Tikøb sogn)-

Noter : Hun er nævnt i skiftet efter moderen i 1774. Hun var da gift med gevorben soldat Lorrang p Eibengierde? i Tikøb? sogn? (Tukiøb Saug).

FarMor
Jens Andersen TømmermandAnne Marie Torkildsdatter
ÆgteskabBørn
- ? Lorang -

Karen Jensdatter
-
† Eft 1774
Jens Andersen Tømmermand
* Omk 1704
† Eft 1774
Anne Marie Torkildsdatter
* Omk 1713
† 07.1774

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

? Lorang

DatoStedKilde
Død :Eft 1774(Tikøb sogn)-

Alt.navn : Lorrang
Stilling : Gevorben soldat

Noter : Han er nævnt i skiftet efter svigermoderen i 1774. Han kaldes da "Lorrang" - sikker det franske Lorent - og var gevorben soldat.

ÆgteskabBørn
- Karen Jensdatter -

? Lorang
-
† Eft 1774

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Hans Smith

DatoStedKilde
Født :Omk 1743--
Død :Eft 1801(Maribo)-

Stilling : Urmager

Adresse : Klostergade, Maribo
Noter : På Stiftsmuseet i Maribo er et lygteur udført i Messing af Hans Smith i slutningen af 1700-tallet.

FarMor
Mette Smith
ÆgteskabBørn
08.11.1771 - Else Marie Hendrichsdatter Gielf -

Hans Smith
* Omk 1743
† Eft 1801

-
-
Mette Smith
* Omk 1714
† Eft 1787

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Mette Smith

DatoStedKilde
Født :Omk 1714--
Død :Eft 1787(Maribo)-

Adresse : Klostergade, Maribo i 1787

ÆgteskabBørn
? Omk 1743 - Hans Smith

Mette Smith
* Omk 1714
† Eft 1787

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Henrich Mallie

DatoStedKilde
Født :Omk 1779(Asminderød, Asminderød sogn)-

Noter : Ved folketællingen 1787 var han hos mosteren Else Marie og hende mand Hans Smith i Maribo.

FarMor
Otto Pedersen MallieLouise Gelf

Henrich Mallie
* Omk 1779
-
Otto Pedersen Mallie
* Omk 1751
† 1784
Louise Gelf
* 1753
† Før 1782

-
--
-Hendrich Vilhelm Johansen Gielf
* 1708
† 1787


Else Pedersdatter
* Omk 1726
† Eft 1787

- - -

- - -


- - -

- - -

Johan Jacobsen Gielf Bartsker
* Omk 1661 - † 01.01.1731
Johan Gielfs 2.? kone
- - -

Peder Andersen
- - † Før 1753
Gyde Ibsdatter
- - † Eft 1753

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Peter Wilhlem Mallie

DatoStedKilde
Født :Før 1782--

FarMor
Otto Pedersen MallieLouise Gelf

Peter Wilhlem Mallie
* Før 1782
-
Otto Pedersen Mallie
* Omk 1751
† 1784
Louise Gelf
* 1753
† Før 1782

-
--
-Hendrich Vilhelm Johansen Gielf
* 1708
† 1787


Else Pedersdatter
* Omk 1726
† Eft 1787

- - -

- - -


- - -

- - -

Johan Jacobsen Gielf Bartsker
* Omk 1661 - † 01.01.1731
Johan Gielfs 2.? kone
- - -

Peder Andersen
- - † Før 1753
Gyde Ibsdatter
- - † Eft 1753

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Elisabeth Mallie

DatoStedKilde
Født :Før 1782--

FarMor
Otto Pedersen MallieLouise Gelf

Elisabeth Mallie
* Før 1782
-
Otto Pedersen Mallie
* Omk 1751
† 1784
Louise Gelf
* 1753
† Før 1782

-
--
-Hendrich Vilhelm Johansen Gielf
* 1708
† 1787


Else Pedersdatter
* Omk 1726
† Eft 1787

- - -

- - -


- - -

- - -

Johan Jacobsen Gielf Bartsker
* Omk 1661 - † 01.01.1731
Johan Gielfs 2.? kone
- - -

Peder Andersen
- - † Før 1753
Gyde Ibsdatter
- - † Eft 1753

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anne Andersdatter

DatoStedKilde
Død :1749Roholte, Roholte sogn-
Begravet :1749Roholte KirkeKilde

Adresse : Roholte, Roholte sogn
Noter : Niels E. Jensen - Lindersvold Strandegård skifteprotokol 1749
LAK 356-216, kort 6/11, side 150:
Skifte 20/10 1749 efter Anna Andersdatter, Roholte
Enkemand: Rasmus Nielsen.
Børn:
Maria Rasmusdatter, 8 år.
Niels Rasmussen, 5 år.

ÆgteskabBørn
19.02.1741 - Rasmus Nielsen 1742 - Marie Rasmusdatter
01.1745 - Niels Rasmussen

Anne Andersdatter
-
† 1749

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Kirsten Rasmusdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1715--
Død :11.1781Roholte, Roholte sogn-
Begravet :18.11.1781Roholte KirkeKilde

Adresse : Roholte, Roholte sogn

ÆgteskabBørn
08.02.1750 - Rasmus Nielsen 1750 - Lars Rasmussen
1753 - Anna Rasmusdatter

Kirsten Rasmusdatter
* Omk 1715
† 11.1781

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Marie Rasmusdatter

DatoStedKilde
Født :1742Roholte, Roholte sogn-
Døbt :07.03.1742Roholte KirkeKilde

Noter : Hun er nævnt i skiftet efter moderen i 1749. Hun var da 8 år gammel.

FarMor
Rasmus NielsenAnne Andersdatter

Marie Rasmusdatter
* 1742
-
Rasmus Nielsen
* Omk 1716
† 02.1791
Anne Andersdatter
-
† 1749

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Niels Rasmussen

DatoStedKilde
Født :01.1745Roholte, Roholte sogn-
Døbt :31.01.1745Roholte KirkeKilde

Noter : Han er nævnt i skiftet efter moderen i 1749. Han var da 5 år gammel.
Muligvis husmand i Orup. Folketællingen 1787.

FarMor
Rasmus NielsenAnne Andersdatter

Niels Rasmussen
* 01.1745
-
Rasmus Nielsen
* Omk 1716
† 02.1791
Anne Andersdatter
-
† 1749

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anna Rasmusdatter

DatoStedKilde
Født :1753Roholte, Roholte sogn-
Døbt :1753Roholte KirkeKilde

FarMor
Rasmus NielsenKirsten Rasmusdatter

Anna Rasmusdatter
* 1753
-
Rasmus Nielsen
* Omk 1716
† 02.1791
Kirsten Rasmusdatter
* Omk 1715
† 11.1781

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Marie Rasmusdatters 1. mand

ÆgteskabBørn
- Marie Rasmusdatter -

Marie Rasmusdatters 1. mand
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Berthe Johansdatter

DatoStedKilde
Død :1758Fakse, Fakse sogn-

Adresse : Roholte sogn i 1756 / Fakse, Fakse sogn ved sin død
Noter : Skifteprotokollen, Rosendal gods, folie 415b-416a. Registrerings- og vurderingsforretning og skifte den 24. november 1758 efter Berthe Johansdatter i Fakse.
Enkemand: Husmand Jacob Mauritsen.
Arving - et fællesbarn:
1) En søn Johan Jacobsen, 2 år gammel, hjemme i stervboet hos faderen.
Værge for sønnen: Faderen.
Skifteforvalter: Ridefoged Johannes Ebbesen på Rosenlund.
Vurderingsmænd: Husmand Lars Jonsen i Hovby og gårdmand Christen Hansen i Fakse.
Boet vurderet til 1-4-2 rdl.
Blandt kreditorerne:
Gårdmand Christen Hansen i Fakse, lånte penge
Husmand Jochum Carstensen i Fakse.
Boets udgifter opgjort til 12 rdl.

ÆgteskabBørn
- Jacob Mouritsen 1756 - Johann Jacobsen

Berthe Johansdatter
-
† 1758

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Karen Larsdatter

DatoStedKilde
Født :1756Helledehuset, Roholte sogn-
Død :Eft 1777--

Noter : Hun er nævnt i skiftet efter faderen i 1777. Hun var da 21 år gammel.
Ved folketællingen 1787 var hun muligvis gift med indsidder Jørgen Pedersen. Dette par var indsiddere hos gårdmand Anders Pedersen i Rejnstrup, Fakse sogn. På samme gård var hendes bror Anders muligvis tjenestekarl.

FarMor
Lars Hansen HelledeKirstine Olsdatter

Karen Larsdatter
* 1756
† Eft 1777
Lars Hansen Hellede
* Omk 1726
† 05.1777
Kirstine Olsdatter
* Omk 1724
† Eft 1777

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Karen Knudsdatter

DatoStedKilde
Død :07.1774Borritshoved, Fakse sogn-
Begravet :31.07.1774Fakse KirkeKilde

Adresse : Borritshoved, Fakse sogn
Noter : Ved trolovelsen i 1771 var hun på Rosenlund (Rosendal).

Skifteprotokollen, Rosendal gods, folie 601b-603a. Registrerings- og vurderingsforretning den 29. juli 1774 / skifte den 11. november 1774 efter Karen Knudsdatter i Borritshoved.
Enkemand: Husmand Niels Pedersen.
Arving - et fællesbarn:
1) En søn Knud Nielsen, ½ år gammel.
Skifteforvalter: Ridefoged Michael Brixen på Rosenlund.
Vurderingsmænd: Gårdmand Peder Nielsen og husmand Jens Hansen begge i Borritshoved.
Boet vurderet til 43 rdl.
Blandt kreditorerne:
Kusk Søren Pedersen på Rosenlund
Ungkarl Niels Ebbesen tjenende Lars Snedker i Store Favrby
Husmand Hans Olsen i Hylleholt, for to svin
Gårdmand Peder Nielsen i Borritshoved
Gårdmand Jørgen Pedersen i Fuglsang
Jacob Truelsens søn i Favrby
Forpagter Tanning på Turebyholm.
Boets udgifter opgjort til 50 rdl.

ÆgteskabBørn
29.09.1771 - Niels Pedersen 1772 - Peder Nielsen
1774 - Knud Nielsen

Karen Knudsdatter
-
† 07.1774

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Peder Nielsen

DatoStedKilde
Født :1772Borritshoved, Fakse sogn-
Døbt :26.04.1772Fakse KirkeKilde

Noter : Død før moderens død i 1774.

FarMor
Niels PedersenKaren Knudsdatter

Peder Nielsen
* 1772
-
Niels Pedersen
* Omk 1745
† Omk 01.03.1782
Karen Knudsdatter
-
† 07.1774
Peder Pedersen Huusmand
* Omk 1700
† 01.1770


Mette Pedersdatter
-
† 27.07.1755
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017