Vordingborg Kirke

Bønders Jord på Vordingborg Kirkegård.

I kirkebogen for Vordingborg Landsogn fra 1800-tallet ses ofte udtrykkene Bønders Jord, Bønderjorden, Bakkebøllejorden, Bøndernes fri Jord o.lign. Disse udtryk hentyder til, at bønderne som tiendeydere til Vordingborg Kirke havde ret til jord til to grave for hver gård i modsætning til insiddere og husfolk der, ifald de ikke kunne betale, måtte nøjes med Fattig-Jorden, et afsides sted på kirkegården.

Frem til omkr. 1840 var der kun kirkegården omkring kirken.
I 1841 indvies Vordingborg Gl. Assistens Kirkegård på Færgegårdsvej.
Den 31. okt. 1902 indvies Vordingborg Ny. Assistens Kirkegård på Skovvej.

Indtil noget over midten af 1800-tallet bar bønderne deres kister til Vordingborg Kirke. Forrest gik de store drenge med skamlerne til at sætte kisten på under de hyppige skift undervejs.
Det var en lang og træls vej, der krævede mange kraftige mænd og karle. Det er derfor intet under, at beværtningen var rigelig, før de begav sig på vej og undervejs - og ofte for rigelig. Begravelsesgilderne varede hyppigt i flere dage.
Den sidste, der blev båret hele vejen var lærer Olsen fra Bakkebølle, som blev begravet i 1861. Herefter gik man over til at bruge vogn til transporten, men man standsede et godt stykke uden for byen for at bære liget det sidste stykke på de toppede brosten gennem byen til kirken.
- - -
Leif Munksgaard, 2012 - med Kirkebøger for Vordingborg Landsogn, www.vordingborgkirke.dk og "Bakkebølles Historie" af Holger Munk som kilder.

Kirsten Rasmusdatter
Rasmus Andersen Stage
Ane Pedersdatter
Citzel Rasmusdatter
Maria Isaachsdatter
Rasmus Pedersen Bødker
Maren Jensdatter
Ane Nielsdatter
Søren Jacobsen Munk
Margrethe Rasmusdatter
Kirsten Sørensdatter
Maren Mortensdatter

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017