, (Christen)
, (Christopher)
, (Ebbe)
, (Enevold)
, (Enevold)
, (Hans)
, (Hans)
, (Hans)
, (Hans)
, (Hermand)
, (Ib)
, (Ingvor)
, (Jens)
, (Jens)
, (Jens)
, (Jens) ?-1756
, (Joen) ?-1617
, (Lars)
, (Laurids)
, (Laurits)
, (Marthe) ?-1770
, (Morten og Jørgens kone)
, (Morten)
, (Niels)
, (Niels)
, (Niels)
, (Ole)
, (Ole) ?-1757
, (Oluf)
, (Peder)
, (Peder)
, (Peder)
, (Peder)
, (Peder)
, (Peder) ?-1685
, (Peders 2.? kone)
, (Søfren)
, (Tobias)
, (Tøster) ?-1657
, Anna Hansdatters mor ?-1760
, Anne 1791-1857
, Bendts og Hans´ kone
, Christopher Bjørnsens 1.? kone
, Elias Larsens 1.? kone
, Hans Lauersens 1. kone ?-1705
, Hans Lerches og Laurits Rasmussen Lerches 1. kone
, Hans Pedersens mor ?-1731
, Ingeborg ?-1675
, Ingeborre 1603-1677
, Jens Christophersens 1. kone ?-1674
, Joens 1.? kone
, Johanne 1626-1691
, Karen ?-1671
, Kirsten 1620-1679
, Maren ?-1661
, Maren ?-1698
, Maren ?-1722
, Maren 1718-1778
, Maria ?-1767
, Mette ?-1729
, Oluf Lauritsens 1.? kone
, Peders og Ingvors kone
, Peders og Jens´ kone ?-1685
, Rasmus Jensens 1. kone

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017